Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0003788 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 2.000.000đ Sender:01310001.DD:050118.SHGD:10003538.BO:NGUYEN VAN THUY.UNG HO COM CO THIT VA TRE EM NG HEO
VNFI - 0064096 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ 985420.050118.170628.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18005102818679
VNFI - 0043901 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 1.000.000đ 375865.050118.112417.Bs Thang BV DHYD ung ho
VNFI - 0036738 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 2.561.000đ 108406.050118.092452.TT VH TT TP CAO BANG UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0453990 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ IBVCB.0501180066904001.Ung ho Quy
VNCK - 0424450 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ IBVCB.0501180265218002.Chuyen tien cho quy tro ngheo vung cao cua CCT
VNCK - 0423180 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0501180077682001.vu thi ngoc tu quan 4 Vui Tet Mau Tuat
VNCK - 0405000 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 600.000đ IBVCB.0501180398909001.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0401401 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0501180648047002.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0358170 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ IBVCB.0501180719785001.Hoang Long muomxoai@gmail.com
VNCK - 0353497 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ IBVCB.0501180975823001.Hoang Giang ck
VNCK - 0329969 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 300.000đ IBVCB.0501180667316002.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0315908 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 3.000.000đ IBVCB.0401180142178001.Ck ct Tet - com co thit
VNCK - 0311119 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 200.000đ IBVCB.0401180250476003.LinhNguyen LinhNguyen LinhNguyen
VNAF - 0025390 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
MBVP - 0244953 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 200.000đ MBVCB27751373.Ung ho quy CCT thang 1/2018.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0198385 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 40.000.000đ MBVCB27684251.Cle de Peau Beaute ( Cty TNHH my pham Shiseido Vietnam) ung ho xay truong hoc.CT tu 0071000725653 TRAN PHUONG BAO UYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0191496 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 2.000.000đ MBVCB.27673358.ABC.CT tu ABC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0188892 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 200.000đ MBVCB.27668985.com co thit.CT tu Tran Minh Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0019073 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:050118.SHGD:10009941.BO:NGUYEN THANH BINH.UNG HO QUY
J633 - 0006457 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:050118.SHGD:10002092.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
25J3 - 0089373 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
0105 - 0006238 TK chuyển đến 2018 05-01-2018 1.000.000đ /Ref:P810850{//}/Ref:P810850{//}Than Thi Lan DVC:THAN THI LAN
J633 - 0006914 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 100.000đ Sender:01310001.DD:040118.SHGD:10002964.BO:TRAN TRUNG HIEU.CAC CHAU HIEU ANH VA NAM PHONG UNG HO CAC BAN HOC TRO VUNG CAO. CHUC QUY NGAY CANG PHAT TRIEN
ZZ07 - 0005321 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 45.000.000đ Sender:79202002.DD:040118.SHGD:10000879.BO:QUY THIEN TAM.QTT HT HOC SINH VA GD BI THIET HA I DO THIEN TAI THANG 12 2017 TAI YEN BAI (QD448 17)
VNFI - 0024597 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 1.000.000đ 281511.040118.171539.Nguyen Thi Tuan Anh dong hanh cung Quy.
VNCK - 0247992 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 100.000đ IBVCB.0401180436139002.Hoang Phuoc+Hoang Loc 20/7 Le Hong Phong, P.Tra Noc, Q.Binh Thuy, TPCT Quy tro ngheo vung cao (tien than Quy com co thit)
VNCK - 0227339 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 1.570.000đ IBVCB.0401180558848001.Cong ty Luat TNHH Trinh Hoang ung ho Quy
VNCK - 0224641 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 200.000đ IBVCB.0401180272100001.TA DUC THINH KHUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO- THANG 1
VNCK - 0218446 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 300.000đ IBVCB.0401180812382001.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung Ung ho chung
VNCK - 0215502 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 200.000đ IBVCB.0401180973824001.Bui Thi Thuy ung ho Com Co Thit
VNCK - 0180039 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0401180435732001.CHAU DIEP BACH UNG HO TO CHIM NON O LUNG LUONG
MBVP - 0154955 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 500.000đ MBVCB27615507.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011002497878 NGUYEN THU HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0146610 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 100.000đ MBVCB.27603845.6686.CT tu hoan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0039418 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:040118.SHGD:10007670.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO CT COM CO THIT
J633 - 0013450 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:040118.SHGD:10003177.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218010487828)UNG HO CCT THANG 1/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ45 - 0009266 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:040118.SHGD:10012860.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
0595 - 0006808 TK chuyển đến 2018 04-01-2018 500.000đ /Ref:P810414{//}/Ref:P810414{//}Ung ho TNVC DVC:NGUYEN HA MI
5826 - 0005804 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79303001.DD:030118.SH:10004053.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ02 - 0005983 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 2.000.000đ Sender:79204017.DD:030118.SHGD:17002694.BO:NGUYEN THI AI THO.UNG HO CHUONG TRINH COM CO TH IT
VNCK - 0164984 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 1.500.000đ IBVCB.0301180275297001.Ung ho hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0163982 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 50.000đ IBVCB.0301180384761003.Vu kim hue TPHCM Khong co
VNCK - 0152281 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 100.000đ IBVCB.0301180373113001.Nguyen Ngoc Hoang VCB Ha Noi Ung hoc chuong trinh
VNCK - 0150351 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0301180509397003.Giang-Lynn Sai Gon Chung tay cung Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0147780 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ IBVCB.0301180976759001.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0144296 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 5.000.000đ IBVCB.0301180575867002.Dang The Anh nop 5.000.000 tien Doi Bong Dret FC ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0134720 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 500.000đ IBVCB.0301180523063001.THIEN AN PHUONG THAO MINH ANH HA NOI TO CHIM NON LUNG LUONG
VNCK - 0123393 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 2.000.000đ IBVCB.0301180166281002.Do Minh Trang 16 Phan Chu Trinh Ung ho tre em mien nui
VNCK - 0118590 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 200.000đ IBVCB.0301180604195001.ung ho ung ho
VNCK - 0117269 TK chuyển đến 2018 03-01-2018 875.000đ IBVCB.0301180518801005.Quang - KIST ung ho cac em nho vung cao