Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0863459 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180389315001.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0838007 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 110.000đ IBVCB.0901180851335001.H Quy com co thit
VNCK - 0825522 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 750.000đ IBVCB.0901180788222002.Hoang Truong Giang singapore chia se cung cac con Singapore Chia se
VNCK - 0825305 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.700.000đ IBVCB.0901181048174001.Le Van Singapore chia se cung cac con Singapore Chia se
VNCK - 0808942 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 250.000đ IBVCB.0901180802764001.Cam on Chu Tuan
VNCK - 0807995 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 400.000đ IBVCB.0901180371448002.Tran thi ngoc hanh Tre em vung cao
VNCK - 0806566 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ IBVCB.0901180113348003.ung ho cac chau
VNCK - 0796863 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180996608003.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0790205 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180567534002.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong chung cua quy
VNCK - 0787625 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180587980001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 1
VNCK - 0784004 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ IBVCB.0901180146392002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0781551 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180704054002.Quyen Q.BT Ung ho chuong trinh
VNCK - 0776238 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 300.000đ IBVCB.0901180591101001.Ong Duong MInh Tuyen va Ba Nguyen Bich Thuan 14 ngo 162/25 Le Trong Tan Ha Noi 2 bac giao vien va gia dinh ung ho cac chau.
VNCK - 0767469 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0801180704511002.Ngoc Anh 521 Truong Chinh
VNCK - 0764707 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ IBVCB.0801180130511001.Dinh Huong Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
MBVP - 0687775 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ MBVCB28444951.le dinh chanh -tphcm ung ho quy tro ngheo cung cao.CT tu 0331000400010 LE DINH CHANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0684030 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ MBVCB.28437994.ung ho cac ban nho vung cao.CT tu Mark Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0630775 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ MBVCB28355273.gop quy t.1.2018.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0574934 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ MBVCB.28263383.quy Tro ngheo vung cao thang 12.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0026663 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ Sender:79302001.DD:090118.SHGD:10003642.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090218010989175)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0020067 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:090118.SHGD:10001718.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XF91 - 0000038 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 148.177.811đ UNG HO TAI DEM MINH'S SHOW O NHA HANG BOONG 43 NGUYEN HONG GD TIEN MAT
ZZ61 - 0009565 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 8.000.000đ Sender:79201001.DD:090118.SHGD:10014029.BO:PHAM VAN CUONG.NGUYEN XUAN TINH,DOI 1 PHONG 10 C67
0368 - 0005706 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ IBPS/SE:79310001.DD:090118.SH:10015900.BO:NGUYEN THU HANG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
MBVP - 0469349 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ MBVCB28107838.vo chong e Dung Ha ung ho chuong trinh Com co thit.CT tu 0011004315097 NGUYEN KHANH DUNG toi 0011004025430 TRAN DANG TUAN.
MBVP - 0469349 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ MBVCB28107838.vo chong e Dung Ha ung ho chuong trinh Com co thit.CT tu 0011004315097 NGUYEN KHANH DUNG toi 0011004025430 TRAN DANG TUAN.
MBVP - 0469349 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ MBVCB28107838.vo chong e Dung Ha ung ho chuong trinh Com co thit.CT tu 0011004315097 NGUYEN KHANH DUNG toi 0011004025430 TRAN DANG TUAN.
J633 - 0014150 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 10.000.000đ Sender:79310001.DD:080118.SHGD:10013927.BO:LE QUANG HUY.GIAO HUU HAI PHONG GOLDENLINK FC UNG HO 5 TRIEU, CLB HANG HAI UNG HO 5 TRIEU
ZZ61 - 0014405 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ Sender:01311003.DD:080118.SHGD:10010346.BO:DOAN KIM DUNG.UNG HO TRE EM VUNG CAO
ZZ61 - 0006377 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:080118.SHGD:10011882.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 1/2018
ZZ61 - 0006285 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:080118.SHGD:10004542.BO:NGUYEN HUY TOAN.CT CHO CCT
ZZ61 - 0006232 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:080118.SHGD:10003502.BO:BUI HAI LY.UNG HO TNVC
ZZ61 - 0005449 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 200.000đ Sender:79307005.DD:080118.SHGD:10004613.BO:NGUYEN VAN HIEN.IBUNG HO CAC BAN VUNG CAO
ZZ61 - 0003558 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ Sender:79307005.DD:080118.SHGD:10001932.BO:NGUYEN KIM CHI.IBHO TRO TRE EM BAN MU HUYEN TRA M TAU TINH YEN BAI
ZZ45 - 0015233 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 5.000.000đ Sender:01310001.DD:080118.SHGD:10029996.BO:TRAN THI MINH NGUYET.TRAN THI MINH NGUYET CHUYE N TIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ02 - 0009261 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:080118.SHGD:17005290.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
ZZ01 - 0006649 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:080118.SHGD:10006140.BO:NGUYEN THI THU HOA.995218010806579 CHUYEN TIE N
ZC66 - 0005434 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 300.000đ IBPS/SE:79310001.DD:080118.SH:10008868.BO:NGUYEN THANH BINH.THUY ANH UNG HO
VNFI - 0119640 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ 541136.080118.091809.PHAN THI MAI LAN UNG HO QUY CCT
VNFI - 0116596 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 2.000.000đ 000282.080118.081951.Tran Thi Thanh Huyen ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0756141 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0801180770031001.Ung ho Com Co Thit. Mong moi nguoi luon co gang vi cac em.
VNCK - 0741674 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0801180107187001.Chia se
VNCK - 0707422 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 50.000đ IBVCB.0801180240484002.Bui Hai Nguyen Anh D9/C4 Xuan Dinh Bac Tu Liem Ha Noi Com co thit
VNCK - 0666634 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 300.000đ IBVCB.0801180626208001.Nga Hanoi T1/2018
VNCK - 0654302 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 150.000đ IBVCB.0801180002857002.Chuyen tien thang 1/2018 Quy
VNCK - 0644773 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 300.000đ IBVCB.0801180599125001.Lcoxt Facebook Hanoi
VNCK - 0640223 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 5.000đ IBVCB.0801180494985001.nass nass nass
VNCK - 0639941 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 400.000đ IBVCB.0801180736007002.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho Quy thang 01/2018
VNCK - 0639571 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 500.000đ IBVCB.0801180979567001.Nguyen Van Thu Ha Noi Ung ho Quy thang 01/2018
VNAF - 0025849 TK chuyển đến 2018 08-01-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao