Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0291259 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 500.000đ IBVCB.1201180722640001.NGUYEN VAN TRONG ung ho Quy CCT
VNCK - 0256639 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1201180724556004.Nguyen Dieu Linh-Pham Ngoc Tung/ Sam Holding 178/6, D1, P25, Binh Thanh, HCM Tre em duoi 10 tuoi
VNCK - 0245593 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 300.000đ IBVCB.1201180375697001.airrider hanoi mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0243432 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 500.000đ IBVCB.1201180148513001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0216957 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1201180941183001.An Luu mien nui tre em mien nui
MBVP - 0146697 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 300.000đ MBVCB.28999960.cct thang 1.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0128631 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 100.000đ MBVCB.28971248.quy chung.CT tu Thao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
D439 - 0006221 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 2.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:120118.SH:10006782.BO:LE MINH HANG.995218011255596 - TAM TRAN WV US UN G HO
ZZ61 - 0005002 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:120118.SHGD:10001972.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
9D26 - 0000126 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 10.000.000đ DAO MINH HUE - HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0109370 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 200.000đ IBVCB.1101180166325001.Nguyen Thai Son Ha Noi Ung ho cac chau
ZZ45 - 0005276 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:110118.SHGD:10009625.BO:DOAN THI THU THUY.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0176472 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180911504001.Cao Khac Ba - Nha Be - HCM CK Com co thit - T1/2018
VNCK - 0166697 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180509100001.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0166261 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180391664002.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNCK - 0165462 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1101180047436001.CTH ung ho quy CCT
ZZ61 - 0010908 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:110118.SHGD:10018410.BO:LUU THI DINH.UNG HO CT COM CO THIT
VNCK - 0107659 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180224409001.em Bup, Hanoi, ung ho Quy TNVC T1.2018, Chuc mung nam moi
VNCK - 0095987 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 250.000đ IBVCB.1101180658517001.
VNCK - 0082903 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1101180614513002.Dang Thu Trang 658 Truong Dinh Hanoi ung ho quy com co thit
VNCK - 0075783 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180390677001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0069514 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 100.000đ IBVCB.1101180858944001.Tran Duc Tru Hanoi Ung ho quy com co thit
0584 - 0006104 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.500.000đ IBPS/SE:79307006.DD:110118.SH:10008186.BO:NGUYEN TRUONG AN.UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO
J633 - 0012716 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:100118.SHGD:10003302.BO:TRAN THI THU HUE.(CKRMNO: 031218011083114)UNG H O QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0005748 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 400.000đ Sender:01313007.DD:100118.SHGD:10000113.BO:HO THI LUONG.CT COM CO THIT
ZZ45 - 0008585 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:100118.SHGD:10010235.BO:DO MINH HUYEN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ07 - 0011488 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 174.989.298đ Sender:01311003.DD:100118.SHGD:10002411.BO:VTD CO.,LTD.CTY VTD TT 30PT GIA TRI HD TAI TRO
YV56 - 0006399 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ /Ref:P3058010672{//}/Ref:P3058010672{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T1/2018
YM25 - 0021391 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 800.000đ //SAL100118YM25006//VIETNAMNET CHI NB 1.11-7.11.2017
VNCK - 0994445 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ IBVCB.1001180350899003.Nguyen Viet Khoa Ung ho Quy
VNCK - 0972639 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 4.000.000đ IBVCB.1001180395183002.phan tien dung
VNCK - 0960410 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180757291004.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0955526 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1001180769569002.Vu Quoc Hoan P511-B24, Kim Lien , Dong Da, Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0954985 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 8.000.000đ IBVCB.1001180124197001.M&DTrA ung ho
VNCK - 0945029 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180065234002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0909151 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180354114001.co gang nhe, moi ngay se tot dep hon
VNCK - 0904363 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180047240002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNCK - 0036843 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 280.000đ IBVCB.1001180835582001.Dang Quang Dong Nam Tu Liem - Ha Noi Ung ho Com Co Thit cho tro ngheo vung cao
VNCK - 0028896 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1001180154240001.hai chau Minh Khang, Dieu thu ung ho qui tro ngheo vung cao
VNCK - 0018835 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180769902001.iPoripipi
VNAF - 0026020 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
J633 - 0027532 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:100118.SHGD:10013240.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO TIEC TAT NIEN 2017
ZZ61 - 0008253 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:100118.SHGD:10010193.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
4593 - 0006434 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ /Ref:PALPM800FCF{//}/Ref:PALPM800FCF{//}LP VNM800FCF UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVC:MR NGUYEN NGOC TOAN
ZZ61 - 0006948 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ Sender:01311001.DD:090118.SHGD:10002368.BO:DUONG TUAN THONG.UNG HO QUY TNVC
ZZ45 - 0007144 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:090118.SHGD:10009482.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY
ZC66 - 0006500 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79307005.DD:090118.SH:10016843.BO:NGUYEN THI TUONG VY.IBVY CHUYEN TIEN UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
ZC66 - 0005438 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:090118.SH:10000395.BO:BUI THANH LONG.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO THAN G1
XC92 - 0000074 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 5.500.000đ chi dinh ngoc diep ung ho quy tnvc (20eur);
VNFI - 0172329 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ 832720.090118.111631.Ung ho quy Com Co Thit