Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0012716 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:100118.SHGD:10003302.BO:TRAN THI THU HUE.(CKRMNO: 031218011083114)UNG H O QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0005748 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 400.000đ Sender:01313007.DD:100118.SHGD:10000113.BO:HO THI LUONG.CT COM CO THIT
ZZ45 - 0008585 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:100118.SHGD:10010235.BO:DO MINH HUYEN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ07 - 0011488 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 174.989.298đ Sender:01311003.DD:100118.SHGD:10002411.BO:VTD CO.,LTD.CTY VTD TT 30PT GIA TRI HD TAI TRO
YV56 - 0006399 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ /Ref:P3058010672{//}/Ref:P3058010672{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T1/2018
YM25 - 0021391 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 800.000đ //SAL100118YM25006//VIETNAMNET CHI NB 1.11-7.11.2017
VNCK - 0994445 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ IBVCB.1001180350899003.Nguyen Viet Khoa Ung ho Quy
VNCK - 0972639 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 4.000.000đ IBVCB.1001180395183002.phan tien dung
VNCK - 0960410 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180757291004.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0955526 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1001180769569002.Vu Quoc Hoan P511-B24, Kim Lien , Dong Da, Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0954985 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 8.000.000đ IBVCB.1001180124197001.M&DTrA ung ho
VNCK - 0945029 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180065234002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0909151 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180354114001.co gang nhe, moi ngay se tot dep hon
VNCK - 0904363 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180047240002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNCK - 0036843 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 280.000đ IBVCB.1001180835582001.Dang Quang Dong Nam Tu Liem - Ha Noi Ung ho Com Co Thit cho tro ngheo vung cao
VNCK - 0028896 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1001180154240001.hai chau Minh Khang, Dieu thu ung ho qui tro ngheo vung cao
VNCK - 0018835 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1001180769902001.iPoripipi
VNAF - 0026020 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
J633 - 0027532 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:100118.SHGD:10013240.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO TIEC TAT NIEN 2017
ZZ61 - 0008253 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:100118.SHGD:10010193.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
4593 - 0006434 TK chuyển đến 2018 10-01-2018 300.000đ /Ref:PALPM800FCF{//}/Ref:PALPM800FCF{//}LP VNM800FCF UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVC:MR NGUYEN NGOC TOAN
ZZ61 - 0006948 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ Sender:01311001.DD:090118.SHGD:10002368.BO:DUONG TUAN THONG.UNG HO QUY TNVC
ZZ45 - 0007144 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:090118.SHGD:10009482.BO:NGUYEN QUANG TUAN.UNG HO QUY
ZC66 - 0006500 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79307005.DD:090118.SH:10016843.BO:NGUYEN THI TUONG VY.IBVY CHUYEN TIEN UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
ZC66 - 0005438 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:090118.SH:10000395.BO:BUI THANH LONG.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO THAN G1
XC92 - 0000074 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 5.500.000đ chi dinh ngoc diep ung ho quy tnvc (20eur);
VNFI - 0172329 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ 832720.090118.111631.Ung ho quy Com Co Thit
VNCK - 0863459 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180389315001.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0838007 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 110.000đ IBVCB.0901180851335001.H Quy com co thit
VNCK - 0825522 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 750.000đ IBVCB.0901180788222002.Hoang Truong Giang singapore chia se cung cac con Singapore Chia se
VNCK - 0825305 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 1.700.000đ IBVCB.0901181048174001.Le Van Singapore chia se cung cac con Singapore Chia se
VNCK - 0808942 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 250.000đ IBVCB.0901180802764001.Cam on Chu Tuan
VNCK - 0807995 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 400.000đ IBVCB.0901180371448002.Tran thi ngoc hanh Tre em vung cao
VNCK - 0806566 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ IBVCB.0901180113348003.ung ho cac chau
VNCK - 0796863 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180996608003.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0790205 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180567534002.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong chung cua quy
VNCK - 0787625 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180587980001.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 1
VNCK - 0784004 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ IBVCB.0901180146392002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0781551 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0901180704054002.Quyen Q.BT Ung ho chuong trinh
VNCK - 0776238 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 300.000đ IBVCB.0901180591101001.Ong Duong MInh Tuyen va Ba Nguyen Bich Thuan 14 ngo 162/25 Le Trong Tan Ha Noi 2 bac giao vien va gia dinh ung ho cac chau.
VNCK - 0767469 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ IBVCB.0801180704511002.Ngoc Anh 521 Truong Chinh
VNCK - 0764707 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 100.000đ IBVCB.0801180130511001.Dinh Huong Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
MBVP - 0687775 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ MBVCB28444951.le dinh chanh -tphcm ung ho quy tro ngheo cung cao.CT tu 0331000400010 LE DINH CHANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0684030 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ MBVCB.28437994.ung ho cac ban nho vung cao.CT tu Mark Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0630775 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ MBVCB28355273.gop quy t.1.2018.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0574934 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 500.000đ MBVCB.28263383.quy Tro ngheo vung cao thang 12.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0026663 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 200.000đ Sender:79302001.DD:090118.SHGD:10003642.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090218010989175)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0020067 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:090118.SHGD:10001718.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XF91 - 0000038 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 148.177.811đ UNG HO TAI DEM MINH'S SHOW O NHA HANG BOONG 43 NGUYEN HONG GD TIEN MAT
ZZ61 - 0009565 TK chuyển đến 2018 09-01-2018 8.000.000đ Sender:79201001.DD:090118.SHGD:10014029.BO:PHAM VAN CUONG.NGUYEN XUAN TINH,DOI 1 PHONG 10 C67