Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0015132 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:150118.SHGD:10013536.BO:NGUYEN TRAN KHANH TRINH.DO THANH TIEN CHUYEN TI EN QUY HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0509281 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1501180399052001.nguyen thi thanh hang ha noi ung ho COM CO THIT
VNFI - 0372425 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 200.000đ 581784.150118.094321.Ung ho Quy
ZZ61 - 0005639 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:150118.SHGD:10008169.BO:NGUYEN THI PHUONG.AN BACH UNG HO CAC BAN
VNFI - 0371614 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 300.000đ 921820.150118.093107.Ung ho tre em vung cao FT18015020400898
VNFI - 0369841 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 300.000đ 752066.150118.090344.Ung Ho Quy
VNCK - 0491144 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 200.000đ IBVCB.1501180099639003.Do xuan Thinh Tien Phong - Ba Vi - Ha Noi Cac em nho vung cao
VNCK - 0451558 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 200.000đ IBVCB.1401180561999001.Hoan Binh thuong
VNVT - 0732650 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 500.000đ VCBVT.84984681345.CT tu 0341006953760.PHAM QUOC HUY sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180114217002980.VNVT20180114732650.Chuc cac anh chi luon khoe
VNCK - 0462081 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1401180838689001. Cao Minh Phuong UHTX - T1.2018
VNCK - 0421406 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 200.000đ IBVCB.1301180653274002.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0417870 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 200.000đ IBVCB.1301180559526002.Tuan Tran tre em ngheo hieu hoc
VSMS - 0573200 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 8.800đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 12/2017. SDT: 0904629902 . So tien 8800VND
VSMS - 0573200 TK chuyển đến 2018 14-01-2018 8.800đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 12/2017. SDT: 0904629902 . So tien 8800VND
VNCK - 0359129 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 100.000đ IBVCB.1301180048961004.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0402156 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 200.000đ IBVCB.1301180761478002.Nguyen Thi Huyen Ha Noi Cac em vung cao
VNCK - 0385533 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 200.000đ IBVCB.1301180855936002.Phan Minh Khoi Truong Tieu Hoc Hoa Binh Ung ho cac ban ngheo vung cao
VNCK - 0365696 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 500.000đ IBVCB.1301180086343002.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0343883 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 500.000đ 372255.130118.165347.WE CARE- WE SHARE
VNCK - 0340842 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1301180771751002.Tran Thien Phuc 781/c6 Le Hong Phong, F12, Q10, TP HCM ung ho
VNCK - 0339547 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1301180261583003.NGAN ANH SG SG Tro ngheo vung cao
VNCK - 0329259 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1201180736269001.Be Khanh Chi va Be Tra Giang ung ho cac ban
VNCK - 0327212 TK chuyển đến 2018 13-01-2018 200.000đ IBVCB.1201181044235001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T1.2018
ZZ01 - 0003152 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 100.000đ Sender:01202002.DD:120118.SHGD:10000278.BO:DINH THI NGOC ANH.995218011200218 HW0 1
VNFI - 0294958 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 500.000đ 269748.120118.104859.Ung ho ct cct
VNCK - 0301477 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 100.000đ IBVCB.1201180420512002.HANGLE-BHBVTCT gop quy
VNCK - 0292871 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 300.000đ IBVCB.1201180499340001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0291259 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 500.000đ IBVCB.1201180722640001.NGUYEN VAN TRONG ung ho Quy CCT
VNCK - 0256639 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1201180724556004.Nguyen Dieu Linh-Pham Ngoc Tung/ Sam Holding 178/6, D1, P25, Binh Thanh, HCM Tre em duoi 10 tuoi
VNCK - 0245593 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 300.000đ IBVCB.1201180375697001.airrider hanoi mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0243432 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 500.000đ IBVCB.1201180148513001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0216957 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1201180941183001.An Luu mien nui tre em mien nui
MBVP - 0146697 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 300.000đ MBVCB.28999960.cct thang 1.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0128631 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 100.000đ MBVCB.28971248.quy chung.CT tu Thao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
D439 - 0006221 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 2.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:120118.SH:10006782.BO:LE MINH HANG.995218011255596 - TAM TRAN WV US UN G HO
ZZ61 - 0005002 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:120118.SHGD:10001972.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
9D26 - 0000126 TK chuyển đến 2018 12-01-2018 10.000.000đ DAO MINH HUE - HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0109370 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 200.000đ IBVCB.1101180166325001.Nguyen Thai Son Ha Noi Ung ho cac chau
ZZ45 - 0005276 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:110118.SHGD:10009625.BO:DOAN THI THU THUY.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0176472 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180911504001.Cao Khac Ba - Nha Be - HCM CK Com co thit - T1/2018
VNCK - 0166697 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180509100001.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0166261 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180391664002.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNCK - 0165462 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1101180047436001.CTH ung ho quy CCT
ZZ61 - 0010908 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:110118.SHGD:10018410.BO:LUU THI DINH.UNG HO CT COM CO THIT
VNCK - 0107659 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180224409001.em Bup, Hanoi, ung ho Quy TNVC T1.2018, Chuc mung nam moi
VNCK - 0095987 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 250.000đ IBVCB.1101180658517001.
VNCK - 0082903 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.000.000đ IBVCB.1101180614513002.Dang Thu Trang 658 Truong Dinh Hanoi ung ho quy com co thit
VNCK - 0075783 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 500.000đ IBVCB.1101180390677001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0069514 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 100.000đ IBVCB.1101180858944001.Tran Duc Tru Hanoi Ung ho quy com co thit
0584 - 0006104 TK chuyển đến 2018 11-01-2018 1.500.000đ IBPS/SE:79307006.DD:110118.SH:10008186.BO:NGUYEN TRUONG AN.UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO