Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0467995 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ 179171.170118.100515.NGHIEM THI HIEN CHUYEN TIEN
4593 - 0006067 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ /Ref:P819135{//}/Ref:P819135{//}xin ung ho cac em nho kho khan DVC:NGUYEN THI BICH THUY
VNCK - 0802155 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180600327013.CHuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0849027 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180699299001.Ung ho Com Co Thit hang thang
VNCK - 0801103 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 2.000.000đ IBVCB.1701180501951002.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0011013 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:170118.SHGD:10002881.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033218011782847)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0004515 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:170118.SHGD:10004594.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNFI - 0463248 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ 150142.170118.082051.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0791117 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1701180217664003.Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0790327 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180457858001.Dinh viet loc Ha noi UHTX
MBVP - 0579692 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ MBVCB29671832.Ung ho com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0787253 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ IBVCB.1701180202162001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0786705 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ IBVCB.1701180584642001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0577915 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 250.000đ MBVCB.29668298.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0437296 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ MBVCB.29456465.ung ho ao am.CT tu ung ho ao am cho tre em toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0736255 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ IBVCB.1601180213424002.Huyen Ba Dinh, Ha Noi UH quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0735178 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 21.596.280đ IBVCB.1601180437591001.Nhom lua yeu thuong_ YenBai 2017. Ung ho cac chau TT Nghia Lo va H. Tram Tau. Chuyen lan 3.
ZZ61 - 0011966 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:160118.SHGD:10009186.BO:DUONG THI MINH HANG.995218011609598 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
J633 - 0034489 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:160118.SHGD:10008487.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO QUY
VNCK - 0713218 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 200.000đ IBVCB.1601180850553003.Hoang thi kim dung Tan phu sai gon UngUng ho cac ban nho
VNCK - 0698257 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ IBVCB.1601180389575011.HOANG NGA UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0488080 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 100.000đ MBVCB.29535443.cac gia dinh kho khan.CT tu Tuong vy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0683700 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 1.100.000đ IBVCB.1601180407873003.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0680361 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ IBVCB.1601180787225001.Misa Nguyen Q8 chuyen ung ho cac em vung cao
H550 - 0000038 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ TRAN THI TO NGA UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0670259 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 300.000đ IBVCB.1601180855430001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0666926 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 200.000đ IBVCB.1601180379040001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
J633 - 0010485 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:160118.SHGD:10006820.BO:TRAN HAI HA.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0646519 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 500.000đ IBVCB.1601180322714001.Be Thien Nhan Binh Chuan Thuan An Binh Duong Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0418045 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 6.000.000đ 131752.160118.085404.Ca si Hoang Tung (quy Nu Cuoi Vung Cao) ck tien ao am
VNVT - 0776515 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180116211217212.VNVT20180116776515.com co thit
VNCK - 0636483 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 200.000đ IBVCB.1601180503558002.Them thit cho bat com them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0636091 TK chuyển đến 2018 16-01-2018 5.000.000đ IBVCB.1601180916836003.Vo Duy Quynh Ca nhan ung ho
LE DUC CAM TK chuyển đến 2018 15-01-2018 1.000.000đ
MBVP - 0424620 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 50.000đ MBVCB29435937.NGOC THUY CK.CT tu 0031000253195 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0407413 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 5.600.000đ 077089.150118.183909.TRAN BA NGOC chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNCK - 0602207 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ IBVCB.1501180875825001.Le Thanh Tung PCCC Ung ho quy Com co thit
G755 - 0000037 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 60.000.000đ QUY TRO NGHEO VUNG CAO- CLE DE PEAU BEAUTE*CT TNHH MY PHAM SHISEIDO VN) UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
VNCK - 0574738 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 200.000đ IBVCB.1501180129199005.NGUYEN THUY VAN TP. HCM CHIA SE
VNCK - 0570107 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 300.000đ IBVCB.1501180008959005.hoa /loan chia se
MBVP - 0378305 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ MBVCB.29368126.BT.CT tu Doan Thi Theu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L332 - 0005850 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ IBPS/SE:01202002.DD:150118.SH:10008211.BO:LE HONG TUYEN.995218011508772 - UNG HO
VNCK - 0550754 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ IBVCB.1501180218568002.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy com co thit
VNCK - 0546360 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 300.000đ IBVCB.1501180421754001.Doan Thi Huong Sen Ung ho Quy
VNCK - 0542540 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ IBVCB.1501181005630003.Gop quy Com co thit
MBVP - 0349036 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 500.000đ MBVCB.29326230.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0755775 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 300.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180115219370419.VNVT20180115755775.cam on cac em
ZZ01 - 0006101 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 540.000đ Sender:01202002.DD:150118.SHGD:10004974.BO:NGUYEN KIM SAO.995218011505982 CHUC CAC ANH C HI NAM MOI MANH KHOE, CHUC CAC BE VUNG CAO MOT NAM MOI AM AP
B247 - 0006557 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 200.000đ /Ref:P817342{//}/Ref:P817342{//}Ong Pu gui qua t1 toi ac DVC:NGUYEN THI KIEU TRINH
J633 - 0016633 TK chuyển đến 2018 15-01-2018 100.000đ Sender:79309001.DD:150118.SHGD:10002219.BO:LE THI TRUC LE.IT THOI NHUNG DEU DAN