Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
3BP2 - 0123010 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ FTF.CN:9704366808684947023.FrAcc:0021000314332 .ToAcc:0611001917137
VNFI - 0496510 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 200.000đ 257641.170118.215941.AGRIBANK ung ho chuongtrinh Tet cho con
3BP2 - 0123009 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 110.000đ FTF.CN:9704366808684947023.FrAcc:0021000314332 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0673141 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ MBVCB29819704.ung ho 10s com co thit.CT tu 0531002521053 PHAN THI MAI LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0672108 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 200.000đ MBVCB.29817902.(Ung ho dinh ky).CT tu CO LAN va BE LUFFY ung ho CCT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0894281 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180624972001.TET CHO CON
VNCK - 0023709 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 300.000đ IBVCB.1801180431128001.tmt Quy Nhon ......
25F7 - 0065589 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 100.000đ FTF.CN:4283105367566012 .FrAcc:0711000216370 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0670294 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 2.000.000đ MBVCB29814707.Dinh Thi Mai Anh ung ho quy Com Co Thit.CT tu 0451001336988 DINH THI MAI ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0670250 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 250.000đ MBVCB29814637.Nguyen Thi Thu An ung ho TET CHO CON.CT tu 0301000298315 NGUYEN THI THU AN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0494937 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ 582692.170118.203329.AGRIBANK Vu Quynh Anh - TET CHO CON
MBVP - 0669285 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 450.000đ MBVCB29813033.FB Thi Ly Dang ck TET CHO CON.CT tu 0491000067786 DANG THI LY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0010842 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.054đ IBVCB.1801180819608001.dfasd fasdf fqasdf
VNCK - 0005660 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.078đ IBVCB.1801180321236001.asdf sdfg sdf
VNCK - 0004495 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.044đ IBVCB.1801180714238001.asdfasd asdf asdf
VNCK - 0001967 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ IBVCB.1801180964350004.TET CHO CON
VNCK - 0000563 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 500.000đ IBVCB.1801180785958002.Com Co Thit thang 1/2018
VNFI - 0528654 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.000.000đ 173392.180118.164602.tet cho con
VNFI - 0528544 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.000.000đ 938924.180118.164416.NGUYEN THI XUAN HOA UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0998906 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.044đ IBVCB.1801180441844001.asdf sdf asdf
ZZ61 - 0011994 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 200.000đ Sender:01201003.DD:180118.SHGD:10011051.BO:PHAM THI NGOC MAI.TET CHO CON
VNCK - 0997175 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 1.036đ IBVCB.1801180733136001.bnfd wef yjt
VNFI - 0527745 TK chuyển đến 2018 18-01-2018 250.000đ 304449.180118.163203.TET CHO CON
Kim Samuel TK chuyển đến 2018 17-01-2018 2.000.000đ Kim Samuel - Vệt nắng từ Los Angeles
MBVP - 0195741 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ MBVCB.40027283.UHTX.CT tu phuong phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0723786 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ 002315.170318.130404.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0710738 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ 197226.170318.074717.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0146437 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1703180072096001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0124619 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ IBVCB.1703180478036001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0122708 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1703180164612001.Hoang Hanh cum10, Tan Phong, Thuy Phuong, BTL, HN Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0117686 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 88.888đ IBVCB.1703180755558002.NGUYEN HONG HAI T6 K10 HONG HAI - HA LONG - QUANG NINH GOODLUCK TO ALL OF U
VNCK - 0115264 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 1.100.000đ IBVCB.1703180951538002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0105352 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1703180957587001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0099977 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1703180815913001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0092538 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1603180285083001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
MBVP - 0251454 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ MBVCB40125849.gop quy t3.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0201448 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ MBVCB.40038639.UH CCT.CT tu Uh CCT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0199231 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 300.000đ MBVCB40034644.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0849027 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180699299001.Ung ho Com Co Thit hang thang
VNFI - 0730318 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ 303116.170318.160929.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
MBVP - 0195429 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ MBVCB.40026563.chuong trinh ao am vung cao.CT tu le thi phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0849027 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ IBVCB.1701180699299001.Ung ho Com Co Thit hang thang
VNFI - 0494401 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 2.000.000đ 901776.170118.200803.Nguyen thuy lan ung ho FT18017505718573
MBVP - 0666696 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 50.000đ MBVCB29808165.NGOC THUY CK.CT tu 0031000253195 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0484683 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ 354562.170118.153402.Ung ho
VNCK - 0854545 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1701180916161003.Giup cac be
MBVP - 0635261 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 500.000đ MBVCB.29759772.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Nguyen My Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0821872 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 100.000đ IBVCB.1701180827357001.Huy Son Tay tre em
MBVP - 0605728 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 100.000đ MBVCB.29715424.ao ung.CT tu ao ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0816294 TK chuyển đến 2018 17-01-2018 200.000đ IBVCB.1701180693095001.Hoang Hanh TT VCN Thuy Phuong, BTL, HN Ung ho quy tro ngheo vung cao