Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0588008 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 5.000.000đ IBVCB.0802180439295001.Yamamoto Ryoko Q7 Ung ho Qui
VNCK - 0586776 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802181033751002.Com co thit
VNCK - 0585966 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180283975002.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho Quy thang 02/2018
J633 - 0055867 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:080218.SHGD:10010947.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218020885266)UNG HO CCT THANG 2/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
H775 - 0000143 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ TRAN ANH TUAN UNG HO QUY
VNCK - 0581478 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0802180254465002.Ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNVT - 0911588 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180208215754259.VNVT20180208911588.2
VNCK - 0579764 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.200.000đ IBVCB.0802180466549001.Tung Tung ung ho chuong trinh nhan dip Nam moi 2018
J633 - 0052319 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:080218.SHGD:10007075.BO:TAO HAI NHAN.GOP QUY COM CO THIT CHO CAC BE VUN GCAO
MBVP - 0468125 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ MBVCB33864087.Ung ho Com co thit thang 2/2018.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0909238 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180208215502792.VNVT20180208909238.1
VNCK - 0565276 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0802180874159001.doan thi hieu duc 285/1 nguyen van troi phuong 10 phu nhuan tphcm xv-cct
J633 - 0039702 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:080218.SHGD:10008639.BO:VU THI VAN HUONG.(CKRMNO: 040218020887836)XV CC T (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0546386 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180389565003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0034586 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:080218.SHGD:10016199.BO:NGUYEN HUU TRUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0540260 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180281179002.Thanh_Ung ho Quy Com Co Thit
ZZ61 - 0009269 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:080218.SHGD:10006643.BO:NGUYEN THU HUYEN.995218020806730 UNG HO QUY C OM CO THIT
YV10 - 0000007 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ NGUYEN VINH BAN UNG HO QTNVC GD TIEN MAT
VNCK - 0519542 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180921468001.Vo Tuan Phong 26 Dien Bien Phu, DaKao, Q1, TP.HCM Ung ho Quy
VNCK - 0517882 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 115.000đ IBVCB.0802180749442001.H Quy com co thit
ZZ61 - 0007148 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 4.000.000đ Sender:01310001.DD:080218.SHGD:10010850.BO:NGO THI THU HUONG.CONG TY CP RCEE NIRAS UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0513406 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ IBVCB.0802181016678001.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
2K37 - 0000041 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ TRUONG CAO THE UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0510585 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 5.000.000đ IBVCB.0802180111924003.Ha Thi Phuong Lam HCM gop phan giup do cac tre em ngheo vung cao
VNFI - 0364641 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 5.000.000đ 903083.080218.095426.Gia dinh Ong Tran Hau Dung P708 25T2 Hoang Dao THuy Ha Noi ung ho
MBVP - 0411376 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ MBVCB.33762927.Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0503301 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.200.000đ IBVCB.0802180804506003.Be Phuc va ong ba Tran Thu Do, q Tan Phu, TP HCM Ung ho quy com co thit
2712 - 0008735 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ PT..THIEU NG BAO CHAU.20180208.090104.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0491521 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180557788003.Lanh Hai Duong Tro ngheo vung cao
VNCK - 0490088 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180881392001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNAF - 0028873 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
I898 - 0000042 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0067564 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 560.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10017576.BO:NGUYEN HONG NHUNG.RED RIVER TOUR
VNCK - 0543126 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180660031003.Ung ho CCT hang thang
I898 - 0000043 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0543126 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180660031003.Ung ho CCT hang thang
I898 - 0000043 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
I898 - 0000042 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0067564 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 560.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10017576.BO:NGUYEN HONG NHUNG.RED RIVER TOUR
VNCK - 0543126 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180660031003.Ung ho CCT hang thang
I898 - 0000043 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
I898 - 0000042 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0067564 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 560.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10017576.BO:NGUYEN HONG NHUNG.RED RIVER TOUR
I170 - 0313950 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20180206.202615.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0138688 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180207.070900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0138688 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180207.070900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
I170 - 0313950 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20180206.202615.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0138688 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180207.070900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
I170 - 0313950 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20180206.202615.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0221855 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 2.000.000đ MBVCB.33455721.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).