Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0557780 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 300.000đ MBVCB35656994.Ung ho com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0546582 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 300.000đ MBVCB.35623463.cn ve huu.CT tu ong ba su tan thu un chuc tet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0595295 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 200.000đ IBVCB.1602180518010004.Ung ho Tro ngheo Tro ngheo vc
MBVP - 0546751 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35623999.cac chau hoc sinh vung cao.CT tu Cong Ty Thinh Duc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0731153 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 500.000đ 358778.160218.224436.DG Quy TNVC
MBVP - 0543058 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 200.000đ MBVCB35612711.ung ho tnvc.CT tu 0021000338516 NGUYEN QUOC CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0542314 TK chuyển đến 2018 17-02-2018 200.000đ MBVCB.35610402.tre em vung cao.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0529590 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35571206.Xin khong chia se..CT tu Hoai Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0528366 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 200.000đ MBVCB.35568393.tot.CT tu hoan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0527941 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35567379.Ung ho tre em vung cao.CT tu Dau Toi Hepura toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0657141 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180216211412857.VNVT20180216657141.Quy Com co thit
MBVP - 0524402 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ MBVCB.35558316.Tro ngheo vung cao.CT tu Vu Viet Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0527915 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35567297.chuong trinh ao am vung cao.CT tu le phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0729789 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ 971958.160218.141841.Chuc mung nam moi FT18052467041860
VNFI - 0728799 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 200.000đ 270773.160218.091131.Nguyen Thi Thu Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNFI - 0728651 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 300.000đ 959166.160218.082351.Chuc mung nam moi CCT - mot nam moi nhieu y nghia, cam on nhung tam long vang FT18052742750508
VNFI - 0728093 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 1.000.000đ 515877.160218.002504.Vo Anh Nhat Ha chuc cac ban nam moi nhieu niem vui
VNFI - 0727957 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ 951170.160218.000146.Ung ho tro ngheo vung cao FT18052321820440
VNCK - 0594821 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 300.000đ IBVCB.1602180590830001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0585230 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 200.000đ IBVCB.1602180307660001.X UNG HO CCT
VNCK - 0583707 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ IBVCB.1602180620750001.Anh Thu Phu Thuan Q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0579532 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ IBVCB.1602181037498003.Mp Mp Mp
VNCK - 0578726 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ IBVCB.1602180642250001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0577375 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ IBVCB.1502180455196002.Gia dinh Son Ha ung ho tp HCM Ung ho
VNCK - 0576387 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ IBVCB.1502180289320002.Ung ho quy tro nghe o cung cao
VNCK - 0566894 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 50.000đ IBVCB.1502180642518007.Minh Tu thien
MBVP - 0538087 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 200.000đ MBVCB.35597037.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0537997 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 200.000đ MBVCB.35596764.tre ngheo.CT tu bi bong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0534692 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ MBVCB.35586485.quy com co thit.CT tu to lan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0534362 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ MBVCB.35585455.Ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0531561 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35576635.li xi cac ban nho.CT tu ha tuyet ngoc minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0531195 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 300.000đ MBVCB.35575496.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0529645 TK chuyển đến 2018 16-02-2018 500.000đ MBVCB.35571336.Ung ho quy dau nam moi Mau Tuat.CT tu Pham Ba Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0511331 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 200.000đ IBVCB.1402180532279001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
VNCK - 0541570 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 500.000đ IBVCB.1502180710119003.Minh Ung ho Quy Tro nghe vung cao
VNCK - 0531874 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 500.000đ IBVCB.1502180557085001.BIm Cun Beo Thu Duc ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0531863 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 5.000.000đ IBVCB.1502180007565001.Truong quan 9 gui tang
VNVT - 0647583 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180215219625425.VNVT20180215647583.1
MBVP - 0495456 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 200.000đ MBVCB35491491.NGOC THUY CK.CT tu 0031000253195 NGUYEN THI HUYEN TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0487366 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 50.000.000đ MBVCB35475935.Ao dai Lam ung ho Com co thit thong qua chuong trinh ao dai tre em .CT tu 0181003542893 DO THI ANH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0476158 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 5.000.000đ MBVCB35453260.dang anh thu USA.CT tu 0011001398531 DANG HOANG MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0453270 TK chuyển đến 2018 15-02-2018 100.000đ MBVCB.35405110.bt.CT tu Trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0444729 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 500.000đ IBVCB.1402180167398001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0489237 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 100.000đ IBVCB.1402180698224004.Phan Duy Khang 95 Tran Quoc Hoan, Phuong 4, Quan Tan Binh, Tp HCM hoan canh kho khan
VNCK - 0473974 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 500.000đ IBVCB.1402180102626001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0451076 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 200.000đ IBVCB.1402180560152001.Nguyen Bich Thanh Thao xay dung truong hoc
VNCK - 0498437 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 500.000đ IBVCB.1402180026767002.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0444412 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1402181037430001.Thanh Trang ung ho quy TNVC
MBVP - 0447757 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 500.000đ MBVCB.35393397.ungr ho qyx.CT tu chi giang hn toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
M052 - 0286225 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 400.000đ FTF.CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137