Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0701821 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.500.000đ 715875.160718.125524.Vietcombank 0611001917137 Ung ho
VNCK - 0650623 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 100.000đ IBVCB.1607180240212002.Minh liem .
VNFI - 0692895 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 900.000đ 276151.160718.113615.UNG HO CCT QUY 3 2018
3BS9 - 0547394 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 300.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0027189 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 200.000đ Sender:01309001.DD:160718.SHGD:10004655.BO:NGUYEN TRUONG VU.TRUONG VU KINH GUI CCT T7
ZZ61 - 0010998 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 10.000.000đ Sender:79310001.DD:160718.SHGD:10008727.BO:NGUYEN HONG HANH.GIUP TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0508016 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 100.000đ MBVCB.65354825.Ung ho Quy.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0497939 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.000.000đ MBVCB65336543.ung ho quy com co thit.CT tu 0541001634313 NGUYEN THI NGUYET NGA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0621161 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 500.000đ IBVCB.1607180747862004.chu Tuan co len, chau gop it tien cho cac em be vung cao.
VNCK - 0614155 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 1.000.000đ IBVCB.1607180259478003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
ZZ61 - 0003521 TK chuyển đến 2018 16-07-2018 25.000.000đ Sender:01202002.DD:160718.SHGD:10000671.BO:TRAN THI TUYET.995218071600489 TANG CAC EM NH O VUNG CAO
VNCK - 0583749 TK chuyển đến 2018 15-07-2018 342.848đ IBVCB.1507180875797006.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan Hai Phong Ung ho cac ban
VNFI - 0647993 TK chuyển đến 2018 15-07-2018 500.000đ 109834.150718.191246.C4 VCU chuyen tien ung ho
VNCK - 0569273 TK chuyển đến 2018 15-07-2018 300.000đ IBVCB.1507180974769001.Truong Thanh Son Hai Duong ung ho quy
VNCK - 0538702 TK chuyển đến 2018 15-07-2018 300.000đ IBVCB.1507180079069002.Gd Gaomam Hn Ung ho cac em nho trong chuong trinh
VNCK - 0530094 TK chuyển đến 2018 15-07-2018 300.000đ IBVCB.1507180956775001.Nguyen Tuong Anh 123 Cong Hoa P12 QTan Binh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0479253 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 1.000đ IBVCB.1407180950406001.sad 123 asd
VNFI - 0570351 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 500.000đ 570082.140718.115302.Chuyen tien ubg ho xay Truong Hoc
VNFI - 0562905 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 200.000đ 561166.140718.103354.Chuyen tien ung ho com co thit
VNCK - 0481951 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 600.000đ IBVCB.1407180557732001.x x x
VNFI - 0576232 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 300.000đ 969598.140718.131946.NTBT. Ung ho tre em ngheo vung cao 07.18 FT18195929173276
VNCK - 0458978 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 100.000đ IBVCB.1407180279329001.Vu Minh Trang Vu Xa - Gia Tran - Gia Vien - Ninh Binh Truong Tieu hoc ban tru Mu Ca
MBVP - 0350763 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 100.000đ MBVCB.65046023.gui thit cho cac chau.CT tu gui thit cho cac chau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
8917 - 0002320 TK chuyển đến 2018 14-07-2018 200.000đ PT..NGUYEN THI KIM ANH.20180714.141725.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
25I7 - 0003725 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20180712.212248.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0245940 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 200.000đ MBVCB.64848768.tro ngheo.CT tu tran hoan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0521969 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 300.000đ 168279.130718.164525.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNCK - 0385912 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 200.000đ IBVCB.1307180026144003.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0011188 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:130718.SHGD:10010418.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0373890 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 200.000đ IBVCB.1307180562614004.ung ho ung ho ung ho
MBVP - 0207320 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 300.000đ MBVCB64783128.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0356340 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 1.100.000đ IBVCB.1307180589744006.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0005219 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:130718.SHGD:10007516.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
MBVP - 0167741 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 500.000đ MBVCB.64712253.gui CCT t6.CT tu Yakul toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0470360 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 500.000đ 137816.130718.090244.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0162517 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 500.000đ MBVCB.64701733.ung ho Quy TNVC_ 07.2018.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0330102 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 50.000đ IBVCB.1307180171839001.ha quyen quy com co thit
VNCK - 0327543 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 300.000đ IBVCB.1307180008547001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
VNCK - 0327452 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 88.888đ IBVCB.1307180673547001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai Ha Long Quang Ninh Goodluck to all of u
MBVP - 0158009 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 500.000đ MBVCB.64690928.chuong trinh ao am vung cao.CT tu le thi phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0157756 TK chuyển đến 2018 13-07-2018 200.000đ MBVCB.64690237.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0124405 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 500.000đ MBVCB64626944.gop quy T7.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0114046 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 200.000đ MBVCB64607898.ho tro truong vung ngheo bi lu thang 7.2018.CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
0S50 - 0534751 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 100.000đ FTF_CN:9704366609335329011.FrAcc:0091000599941 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0282457 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 500.000đ IBVCB.1207180939509001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0405858 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 16.000.000đ 097873.120718.140630.Doi bong PVI AM ung ho
MBVP - 0968790 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 200.000đ MBVCB.64528865.ungvho hoan canh kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0023684 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 8.800.000đ Sender:01310001.DD:120718.SHGD:10016747.BO:DANG THI PHUONG THAO.UNG HO PIN AC QUY MAT TROI CHO DIEM TRUONG NAM PAN CHI THAO
VNFI - 0401555 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 200.000đ 323729.120718.133044.NTTrg ung ho CCT 07-2018
VNCK - 0229226 TK chuyển đến 2018 12-07-2018 200.000đ IBVCB.1207180669852002.Ung ho quy bua com co thit thang 07.2018 fb Kidkiss Tran