Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0541629 TK chuyển đến 2018 13-11-2018 2.000đ IBVCB.1311180822464001.aas sas a
VNCK - 0535764 TK chuyển đến 2018 13-11-2018 88.888đ IBVCB.1311180121998003.Nguyen Hong Hai T6 k10 Hong Hai Ha Long Quang Ninh Godluck to all of u
VNCK - 0532811 TK chuyển đến 2018 13-11-2018 21.500.000đ IBVCB.1311180097062003.CCT DUc CCT DUC CCT Duc
J633 - 0003549 TK chuyển đến 2018 13-11-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:121118.SHGD:10000577.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
3BS9 - 0616290 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20181112.085451.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VSMS - 0311641 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 11.000đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 10/2018. SDT: 0904629902. So tien 11000 VND
VNFI - 0025918 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 50.000đ 968416.121118.202200.Ct FT18316012036057
ZZ01 - 0006191 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:121118.SHGD:10006088.BO:NGUYEN THI THU HOA.995218111206088 CT
ZZ01 - 0009108 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:121118.SHGD:10012279.BO:LY HONG HANH.995218111210247 COM CO THIT THAN G 11
ZZ61 - 0005497 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ Sender:79307001.DD:121118.SHGD:10001077.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010956 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 100.000đ Sender:01310005.DD:121118.SHGD:10005056.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0006554 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ 432551.121118.180421.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0469303 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 200.000đ IBVCB.1211180261799009.Nguyen thi nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot thanh xuan hnoi Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0452344 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 500.000đ IBVCB.1211180979717004.Ung ho quy
VNCK - 0423497 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 500.000đ IBVCB.1211180981736002.Ngoc Hanoi Ung ho Q3 2018
VNCK - 0399252 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 500.000đ IBVCB.1211180689571002.VU THANH HAI TP. HO CHI MINH ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0394771 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 2.000đ IBVCB.1211180847935002.s s s
MBVP - 0607667 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 1.000.000đ MBVCB100130803.mai my linh ung ho cac con CCT.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0458732 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ MBVCB.99801654.Ung ho.CT tu Ky Nguyet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0449899 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 100.000đ MBVCB.99784889.k.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0423204 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ MBVCB99732785.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0058655 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:121118.SHGD:10022738.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
J633 - 0054286 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:121118.SHGD:10021609.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
J633 - 0037117 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:121118.SHGD:10014000.BO:VU DUC VUONG.UNG HO CAC BE
J633 - 0023592 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:121118.SHGD:10011677.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO TNVC T10
J633 - 0014124 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:121118.SHGD:10001093.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0013930 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 1.000.000đ Sender:01310012.DD:121118.SHGD:10001153.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN VUN G CAO
ZZ61 - 0011138 TK chuyển đến 2018 12-11-2018 3.048.000đ Sender:01202002.DD:121118.SHGD:10003407.BO:VU THI QUYEN.995218111252048 UNG HO QUY COM C O THIT
VNCK - 0314714 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 200.000đ IBVCB.1011180928300002.NGUYEN THI HAI HUYEN BIEN HOA-DONG NAI TRE EM NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0315588 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 200.000đ IBVCB.1011180356336004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0323397 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 200.000đ IBVCB.1111180264010003.Le hong ha 12/38 nguyen lam p6 Q10 Tp.HCM Ung ho com co thit cho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0363895 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 1.000.000đ IBVCB.1111180092337001.NGUYEN THI KIEU TRINH KHOA SAN BV DK QUANG NAM UNG HO MUA THIT CHO CAC CON
VNCK - 0366924 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 1.000.000đ IBVCB.1111180361377002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi mien nui
MBVP - 0317028 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 500.000đ MBVCB.99518422.NA.CT tu NGUYEN TRUONG SON toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0314257 TK chuyển đến 2018 11-11-2018 2.000.000đ MBVCB.99511496.ung ho 2 trieu dong.CT tu pham cao khoi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0720539 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 300.000đ 925400.101118.131153.Ung ho CCT FT18314049056617
MBVP - 0178328 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 100.000đ MBVCB.99234653.vung cao.CT tu Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0231340 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 200.000đ IBVCB.1011180678127002.Nam Phong SG Nam Phong ung ho cac ban kho khan
VNCK - 0283282 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 250.000đ IBVCB.1011180868702001.
VNFI - 0701460 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 300.000đ 596322.101118.105057.Ung Ho Quy
MBVP - 0153837 TK chuyển đến 2018 10-11-2018 1.000.000đ MBVCB99173318.mai my linh ung ho cac con CCT.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0491535 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 200.000đ 060969.081118.191803.Yen chuyen
MBVP - 0825080 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 200.000đ MBVCB.98694647.hoan canh kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
QF83 - 0370478 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 500.000đ FTF_CN:9704366810028067013.FrAcc:0111000239921 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0036840 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 200.000đ IBVCB.0811180505999007.Ung ho bua com co thit 11.2018 fb Kidkiss Tran
J633 - 0035246 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 300.000đ Sender:01310005.DD:081118.SHGD:10012042.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
VNCK - 0022783 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 500.000đ IBVCB.0811180088467002.Vuong Quoc Loc My Phu 3C, quan 7, HCM tre em mo coi
MBVP - 0763215 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 100.000đ MBVCB.98585988.ung ho xay truong Tay Bac.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0725147 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 5.000.000đ MBVCB.98520214.Giao huu bong da 2018 CCT FC va FC 84 Ha tay .CT tu CCT FC va FC 84 Ha tay toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012961 TK chuyển đến 2018 08-11-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:081118.SHGD:17001442.BO:NGUYEN THI ANH THU.MR ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT