Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0021721 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:150518.SHGD:10004148.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO CHUYEN TIEN UNG HO QUY
VNCK - 0515133 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 200.000đ IBVCB.1505180301518001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky)
VNCK - 0512008 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ IBVCB.1505180263128001.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0511739 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 500.000đ IBVCB.1505180620396001.B DK UH CT CCT
VNCK - 0505501 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 1.000.000đ IBVCB.1505180913778001.Cao Minh Phuong UHTX - T05.2018
VNCK - 0503800 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 200.000đ IBVCB.1505180891794001.TA DUC THINH KHUONG DINH- THANH XUAN- HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.-THANG 5
DL90 - 0000021 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ gia dinh chit mat kbai ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
MBVP - 0941993 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ MBVCB50999238.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0988410 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 50.000đ 145915.150518.092744.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO, NHUOI NOP: HOANG BA DUC
VNCK - 0495911 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 200.000đ IBVCB.1505180954242004.ung ho ung ho ung ho
ZZ61 - 0004931 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:150518.SHGD:10006156.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0004866 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 200.000đ Sender:79201001.DD:150518.SHGD:10000804.BO:VU XUAN QUANG.UNG HO CAC EM
MBVP - 0934101 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 500.000đ MBVCB.50983722.ung ho Quy TNVC_5.2018.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0933307 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 500.000đ MBVCB50982075.cam on quy nhieu a.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0005683 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:150518.SHGD:10006584.BO:VU DUC VUONG.CTY HUNG VUONG
VNCK - 0485984 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ IBVCB.1505180798646001.Truong Thanh Son Hai Duong ung ho quy
VNCK - 0483357 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 300.000đ IBVCB.1505180173858001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0925033 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 100.000đ MBVCB.50961152.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0924984 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 500.000đ MBVCB.50960950.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Bill Anna toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0924003 TK chuyển đến 2018 15-05-2018 200.000đ MBVCB.50957780.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2018 14-05-2018 100.000đ
MBVP - 0904414 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 1.000.000đ MBVCB.50920002.Cac be hoc sinh quanh nam com trang.CT tu Nguyen Ha Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0448655 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 1.000.000đ IBVCB.1405180011987001.BN Thanh Thao Quy tro ngheo vung cao BNTT#2017 ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0441992 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 1.590.000đ IBVCB.1405180934381003.PHONG KE TOAN HaianGroup PHONG KE TOAN HAG UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0433633 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 200.000đ IBVCB.1405180466271001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
J633 - 0048475 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 2.000.000đ Sender:01204001.DD:140518.SHGD:10004892.BO:NGUYEN VAN HAI.CHUYEN TIEN
VNCK - 0410679 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 500.000đ IBVCB.1405180885135004.Ung ho quy
J633 - 0020515 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 200.000đ Sender:01359001.DD:140518.SHGD:10000281.BO:MS LE THI THU HANG.BCIN:FT1813480787:HANGLEBV G OP QUY T2 3 4 5
ZZ61 - 0008042 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:140518.SHGD:10017502.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 5.2018
VNCK - 0360654 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 5.000.000đ IBVCB.1405180681896002.Gia dinh HAT-PMH gui cac em be vung cao
ZZ61 - 0005693 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 1.000.000đ Sender:01311003.DD:140518.SHGD:10000340.BO:NGUYEN KHANH HUNG.UNG HO COM CO THIT BRUSSELS
ZZ61 - 0005320 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 5.000.000đ Sender:01201001.DD:140518.SHGD:10002823.BO:QUACH THUY TRANG.VIETINBANK CN TP VINH UNG HO Q UY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0007080 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 600.000đ Sender:01359001.DD:140518.SHGD:10000067.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1813475706:UNG HO THANG 4+ 5.2018
VNFI - 0896188 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 300.000đ 274494.140518.085007.Ung Ho Quy
MBVP - 0783054 TK chuyển đến 2018 14-05-2018 500.000đ MBVCB50708460.Thank you.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0328061 TK chuyển đến 2018 13-05-2018 2.000.000đ IBVCB.1305180504645007.Gia dinh JJ Gia dinh JJ Nhung be can giup do
VNCK - 0240994 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 2.000đ IBVCB.1205180759736001.NGUYEN VAN TUNG adsf sadf
VNCK - 0219667 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 300.000đ IBVCB.1205180589155001.Hoa Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0241673 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 500.000đ IBVCB.1205180989844001.Support
MBVP - 0666737 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 100.000đ MBVCB.50481147.con gan 11 thang tuoi. dang song phu thuoc bo me .CT tu Le Pham Bao Lam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0616042 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 100.000đ MBVCB.50384598.viet nam toi oi.CT tu tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0614939 TK chuyển đến 2018 12-05-2018 250.000đ MBVCB.50382500.giup do cac chau.CT tu nguyen thanh tung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2018 11-05-2018 1.000.000đ
MBVP - 0489719 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 1.500.000đ MBVCB50159175.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho vung cao.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0050364 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ IBVCB.1005180921889002.
VNFI - 0785747 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ 540919.110518.180322.Vietcombank 0611001917137 thang 5
VNCK - 0166777 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 500.000đ IBVCB.1105180962563001.Hang Tran chuyen tien ung ho quy
25I6 - 0005989 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20180511.171632.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0580641 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ MBVCB.50319085.cac em nho Lao Cai.CT tu khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0152616 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 115.000đ IBVCB.1105180996440001.h Quy com co thit