Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0817829 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 500.000đ MBVCB81411981.gop quy T9.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0750742 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 2.000.000đ MBVCB81286565.ung ho quy com co thit.CT tu 0021000922353 DO HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0706562 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 300.000đ MBVCB81205584.Do Hieu_Tiec Trung Thu.CT tu 0531002516349 DO TRUNG HIEU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0691052 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 1.000.000đ MBVCB.81172925.Ho Thi Ngoc UH QuyTroNgheoVungCao(ComCoThit)T9/18 .CT tu HO THI NGOC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0677492 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 200.000đ MBVCB.81145345.ky su xay dung.CT tu Le Kien Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0035625 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:130918.SHGD:10024249.BO:VU DUC VUONG.CTY HUNG VUONG
J633 - 0025785 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 2.000.000đ Sender:79310001.DD:130918.SHGD:10020015.BO:NGO TRAN BAO DUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VIET NA M
ZZ61 - 0011884 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 2.000.000đ Sender:01321001.DD:130918.SHGD:10001269.BO:TO NGOC KIM OANH.GIA DINH DIEU ANH GOP QUY T9.T 12
4H69 - 0006165 TK chuyển đến 2018 13-09-2018 200.000đ /Ref:P1021736{//}/Ref:P1021736{//}CHAU THAO LINH UNG HO DVC:NGUYEN THANH TU
0597 - 0006943 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ /Ref:P2V118255003{//}/Ref:P2V118255003{//}2V118255003 UNG HO TIEC TRUNG THU DVC:NGUYEN KHA NH THU LINHFUBON STAFF
YV56 - 0006941 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 700.000đ /Ref:P2V118255001{//}/Ref:P2V118255001{//}2V118255001 UNG HO TIEC TRUNG THU DVC:NGUYEN KHA NH THU LINHFUBON STAFF
VNVT - 0988823 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ VCBVT.84986736863.CT tu 0451000204804.NGUYEN THI PHUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180912238430526.VNVT20180912988823.Phuong Blank TIEC TRUNG THU
VNFI - 0390961 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 300.000đ 594296.120918.143932.Ung Ho Quy
VNFI - 0388020 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 500.000đ 584709.120918.142445.le thanh huong ck ung bo tiec trung thu
VNFI - 0328032 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ 937278.120918.070636.Vietcombank 0611001917137 thang 9
VNFI - 0327515 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ 065039.120918.065039.Xin tang cac chau hop keo Trung thu
VNCK - 0453811 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1209180151224001.Le Nguyen Long ung ho Tiec Trung Thu
VNCK - 0436838 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1209180036858001.Nhom chi Tran Thuy Pham Thuy Do Huong ung ho 20 xuat tiec Trung thu MCC
VNCK - 0420210 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ IBVCB.1209180093851006.Pham Hoa Hai Phong Tiec trung thu
VNCK - 0415847 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ IBVCB.1209180252125003.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0367219 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ IBVCB.1209180483876003.Ung ho bua com co thit 09.2018 fb Kidkiss Tran
VNCK - 0353993 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 500.000đ IBVCB.1209180747914001.Dang To Anh - Tiec Trung Thu
VNCK - 0351642 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1209180603766002.Hien Bui Tiec trung thu Tiec Trung thu
MBVP - 0642538 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ MBVCB.81075666.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0636526 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 500.000đ MBVCB.81064894.Highland Kids.CT tu Cao Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0566821 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ MBVCB.80939378.ung ho cac chau nam hoc moi .CT tu Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0542784 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 500.000đ MBVCB.80893279.TIEC TRUNG THU.CT tu Uyen Tran toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0039340 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 100.000đ Sender:01309001.DD:120918.SHGD:10007367.BO:DAM THI THUY VAN.HO TRO HOC SINH NGHEO VUNG CAO
J633 - 0038360 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 1.000.000đ Sender:01202021.DD:120918.SHGD:10005261.BO:VUONG NGOC LUU 160440.TIEC TRUNG THU
J633 - 0017238 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:120918.SHGD:10005160.BO:NGUYEN THI HUONG THUY.EM NGUYEN HUONG THUY GUI TIEC TRUNG THU
A884 - 0000042 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 1.000.000đ NGUYEN HONG LE;tiec TRung Thu; GD TIEN MAT
ZZ45 - 0004960 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:120918.SHGD:10007638.BO:NGUYEN THI KIM OANH.UNG HO TO CHUC TRUNG THU
0368 - 0005241 TK chuyển đến 2018 12-09-2018 200.000đ IBPS/SE:01201003.DD:120918.SH:10001545.BO:LE THI DIEM.DIEM LE TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0010728 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:110918.SHGD:10020879.BO:MA TO TRINH.GIUP TRE EM NGHEO
ZZ61 - 0010359 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:110918.SHGD:10011572.BO:BUI HUY NHAT.IBUNG HO CAC CHAU CO TET TRUNG THU DAM AM. CAM ON CAC ANH CHI VI TAM LONG THIEN NGUYEN
ZZ61 - 0010320 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:110918.SHGD:10004123.BO:DUONG THI MINH HANG.995218091104666 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
ZZ61 - 0007681 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:110918.SHGD:10007489.BO:LE THI HOAI THU.TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0007558 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:01313007.DD:110918.SHGD:10000118.BO:QUE THI MAI HUONG.QUE HUONG UNG HO TIEC TRUNG T HU
ZZ61 - 0004182 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:110918.SHGD:10000442.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
ZZ01 - 0004790 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:110918.SHGD:10003062.BO:NGUYEN THI THU HOA.995218091103555 CHUYEN TIE N T09.18
ZF06 - 0000081 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ TRAN THI PHUONG HA TANG TIEC TRUNG THU GD TIEN MAT
ZC65 - 0005369 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 3.000.000đ IBPS/SE:79202002.DD:110918.SH:10000760.BO:VO THI THUONG LAN.UNG HO CAC CHAU VUNG LU LUT TA Y BAC
X985 - 0000008 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ dinh thi hong ung ho tro ngheo trung thu vung cao GD TIEN MAT
VNFI - 0242755 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ 328014.110918.122926.Minh Huong ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0208074 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ 436176.110918.090642.Ngo Thi Hoai Giang chuyen tien TIEC TRUNG THU
VNFI - 0207330 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 300.000đ 909541.110918.090409.Minh Trang SV KTQD ung ho Tiec trung thu FT18254008209001
VNFI - 0199326 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ 251215.110918.080656.Nguyen Nhu Ngoc Tiec trung thu
VNCK - 0324383 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ IBVCB.1109180320446001.GD Duong Thu Huong; Pham Ha Trung; oba Tuyen Thuan 14 ngo 162/25 Le Trong Tan Thanh Xuan Ha Noi Mung nam hoc moi cac chau
VNCK - 0318854 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 100.000đ IBVCB.1109180648958006.aibinh tam long
VNCK - 0261441 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1109180655419003.Hoang Thi Viet Ha ung ho TIEC TRUNG THU