Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0602528 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 50.000đ MBVCB.45374815.tre em muon di hoc ma khong co dieu kien.CT tu nguyen thi kieu my toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0597313 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 100.000đ MBVCB.45365572.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0421918 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 1.000đ IBVCB.1604180106632001.oipi zncm rtfqgd
VNCK - 0534387 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 200.000đ IBVCB.1704180687158002.Tran Kim Anh Quy tro ngheo vung cao ung ho quy com co thit
N634 - 0000227 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 96.800.000đ NGUYEN THI QUYEN NT BAN VE CA;nhac vao tk;
HL81 - 0000074 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 300.000đ gia dinh chit mat khoai ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
MBVP - 0659855 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 300.000đ MBVCB.45476700.ung ho thuong nien.CT tu Ngo Hong Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0468133 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 200.000đ IBVCB.1704180791275006.Trang Ung ho quy
ZZ61 - 0005101 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:170418.SHGD:10003034.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0004606 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 500.000đ Sender:01311001.DD:170418.SHGD:10000222.BO:DO TUYET TRINH.DO TUYET TRINH UNG HO QUY TRO NG HEO VUNG CAO
J633 - 0035960 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 400.000đ Sender:79310001.DD:160418.SHGD:10023605.BO:VU THI MAI ANH.FB TRAN PHUONG NHA VA VIVIAN VU UNG HO QUY
ZZ61 - 0004212 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 100.000đ Sender:01307001.DD:160418.SHGD:10001306.BO:BUI MY LINH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ45 - 0009723 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:160418.SHGD:10018075.BO:NGUYEN HONG THUY.UNG HO QTNVC
ZZ07 - 0010367 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 13.000.000đ Sender:01310001.DD:160418.SHGD:10018927.BO:NGUYEN THE HIEN.CHUYEN TIEN MUA AO
VNVT - 0958403 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180416210649905.VNVT20180416958403.quy com co thit
VNFI - 0266929 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ 397826.160418.153005.Ung ho
VNFI - 0252290 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 1.000.000đ 986684.160418.125441.Ung ho com co thit FT18106290670588
VNFI - 0250035 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 100.000đ 966132.160418.121300.Pronunciationchallenge moonesl FT18106290509694
VNCK - 0415341 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 300.000đ IBVCB.1604180290958001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0404828 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ IBVCB.1604180381684003.Ung ho Tro ngheo Tro ngheo vc
VNCK - 0402699 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 1.000.000đ IBVCB.1604180934224001.le thanh tam BT8 Viet Hung, Hanoi tre em ngheo
VNCK - 0393365 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ IBVCB.1604180656908013.zero112358 saigon ung ho xay truong hoc
VNCK - 0366280 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ IBVCB.1604180179247002.Chip Ri Ung ho cac tre vung cao
VNCK - 0362260 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ IBVCB.1604180771773002.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (ung ho dinh ky)
VNCK - 0348448 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ IBVCB.1604181017957004.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
VNCK - 0345792 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 300.000đ IBVCB.1604180180923001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0330660 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 300.000đ IBVCB.1604180041082001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0515794 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ MBVCB.45229162.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0512225 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 300.000đ MBVCB45223108.Ung ho com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0496516 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ MBVCB.45194986.com co thit.CT tu fb Tran Minh Thanh 0961618888 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0490625 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 200.000đ MBVCB.45181813.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J993 - 0517271 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0053802 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ Sender:01320001.DD:160418.SHGD:10000244.BO:TRINH LE MAI.TRINH LE MAI CT
ZZ61 - 0007156 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 651.000đ Sender:01310001.DD:160418.SHGD:10015840.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.TUE MINH TIEU HOC LE V AN TAM UNG HO CAC BAN
J633 - 0008120 TK chuyển đến 2018 16-04-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:160418.SHGD:10000197.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
VNCK - 0303027 TK chuyển đến 2018 15-04-2018 2.000.000đ IBVCB.1504180727074002.PHAM PHUONG NGA TP.HCM NA
MBVP - 0456130 TK chuyển đến 2018 15-04-2018 200.000đ MBVCB.45116828.Ung ho cho Quy.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0943920 TK chuyển đến 2018 15-04-2018 200.000đ VCBVT.84989719419.CT tu 0071003963715.LAM THI NGOC NGAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180415233979334.VNVT20180415943920.ung ho quy Com Co Thit
VNCK - 0266739 TK chuyển đến 2018 15-04-2018 1.000.000đ IBVCB.1504180924768001.Cao Minh Phuong UHTX - T04. 2018
VNCK - 0203513 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 300.000đ IBVCB.1404180452639001.Hoa Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0187765 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 300.000đ 914682.140418.171650.NTBT.04 Ung ho tre em vung cao FT18106384028114
VNCK - 0215573 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 200.000đ IBVCB.1404180157023003.ung ho bua com co thit thang 04.2018, fb Kisskid Tran
VNCK - 0215260 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 500.000đ IBVCB.1404180237815002.Gau & Sau ho tro cac ban kho khan
VNFI - 0189341 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 50.000.000đ 209181.140418.175415.Chuyen tien giup bac Thu.
VNCK - 0192576 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 2.000.000đ IBVCB.1404181047936001.Ung ho tre em kho khan. Hi vong moi chuyen deu tot dep, yen am
VNCK - 0178694 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 500.000đ IBVCB.1304180378620002.Dao Thi Mai Hoa mong cac em co com no ao lanh den truong
MBVP - 0407237 TK chuyển đến 2018 14-04-2018 100.000đ MBVCB.45021631.chia se.CT tu BTLap toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0324288 TK chuyển đến 2018 13-04-2018 500.000đ MBVCB44867704.gop quy t4.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0140395 TK chuyển đến 2018 13-04-2018 200.000đ 852866.130418.171357.UNG HO QUY FT18103009360095
VNCK - 0149099 TK chuyển đến 2018 13-04-2018 500.000đ IBVCB.1304180121792001.Thue, Pony ung ho