Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0169135 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 500.000đ IBVCB.2308180469861002.Ung ho tre em ngheo vung cao
YV77 - 0000077 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 2.000.000đ CO THU UNG HO QUY COM CO THIT.F/O:QUY TRO NGHEO VUNG CAO.B/O:NGUYEN THI THU
J633 - 0017389 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 1.000.000đ Sender:79502001.DD:230818.SHGD:10000401.BO:VU THI THANH HUE.VU THI THANH HUE UNG HO QUY CO M CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0448105 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 2.800.000đ MBVCB75440113.Nguyen thi Hong Hanh ct quy tro ngheo vung cao xay truong hoc.CT tu 0021000432703 DOAN THI KIM BON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0105856 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 300.000đ IBVCB.2308180599966002.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
VNAF - 0063136 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0414994 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 100.000đ MBVCB.75377214...CT tu TMAT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0958060 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 200.000đ IBVCB.2108180685738001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0069437 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 5.000.000đ IBVCB.2208180019423001.TTP Lan ung ho cac be vung cao
VNFI - 0281820 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 500.000đ 002808.220818.192648.Gop cac chau it qua Trung Thu
MBVP - 0375325 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 500.000đ MBVCB.75299564.all.CT tu nhoc bo toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0036333 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 2.000.000đ Sender:01204001.DD:220818.SHGD:10006320.BO:LE THANH TU.LE THANH TU GUI QUA TRUNG THU CHO C AC BE VUNG CAO
VNCK - 0030400 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2208180602623002.Tran van tho Com co thit
MBVP - 0327253 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 2.000.000đ MBVCB75217089.thuhanguyen ung ho c.trinh com co thit.CT tu 0011000881188 NGUYEN THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0011347 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2208180973384001.COM CO THIT
MBVP - 0320255 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 100.000đ MBVCB.75205079.t8.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0320201 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 100.000đ MBVCB.75205001.t8.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0004821 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 200.000đ IBVCB.2208180397466001.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
JN03 - 0037497 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20180822.165829.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
0105 - 0006396 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 2.000.000đ /Ref:P999893{//}/Ref:P999893{//}Ung ho quy DVC:DANG THI THANH HUONG
J633 - 0017029 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 200.000đ Sender:01663001.DD:220818.SHGD:10000055.BO:TRUONG NGOC HUY.TRANSFER
ZZ61 - 0008553 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 2.850.000đ Sender:79307006.DD:220818.SHGD:10005009.BO:DO THI DAM.SAO BIEN CHUYEN CHI HANH LG CNS T7
NQ39 - 0000106 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 3.740.000đ LEE'S BAKERY O BRISBANE QLD UC GUI UNG HO CAC CHAU VUNG CAO (220 AUD) GD TIEN MAT
ZZ61 - 0006373 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:220818.SHGD:10001041.BO:LE HIEU HOC.995218082251054 CHUYEN TIEN
VNCK - 0962057 TK chuyển đến 2018 22-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2208180090750002.DIEM TRUONG PAMU PAMU LAI CHAU UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-DIEM TRUONG PAMU
VNFI - 0175379 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 100.000đ 991637.210818.191410.Mong cac chau duoc an hoc FT18233484530734
VNCK - 0908155 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2108180450993002.Dong gop qui thang8/18
MBVP - 0166101 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 2.000.000đ MBVCB74915253.dong gop xay truong Nam Manh.CT tu 0011000662825 HOANG THUY ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0113277 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 500.000đ 478351.210818.113057.Ho tro qu
VNCK - 0866645 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 9.900.000đ IBVCB.2108180178932004.Nha chau Piza ung ho Quy nam 2018
MBVP - 0139803 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 100.000đ MBVCB.74868211.Nam Nhun Lai Chau.CT tu Vu Thi Kim Yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0864644 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 300.000đ IBVCB.2108180817040001.MrDoan ThangLong ung ho hoc tro ngheo vung cao
J633 - 0010749 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:210818.SHGD:10003455.BO:TRAN THI DINH.M UNG HO COM CO THIT T8.2018
ZZ61 - 0003373 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 300.000đ Sender:01201003.DD:210818.SHGD:10000191.BO:NGUYEN NGOC THAI.HAI MAI BUT
VNCK - 0836065 TK chuyển đến 2018 21-08-2018 5.000đ IBVCB.2108180723545001.a a a
Anonymous TK chuyển đến 2018 20-08-2018 2.000.000đ
VNCK - 0799296 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 500.000đ IBVCB.2008180013045001.Peter HS thay Binh BK
VNCK - 0789120 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 200.000đ IBVCB.2008180769751001.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
J633 - 0055448 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:200818.SHGD:10036243.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO
J633 - 0055219 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:200818.SHGD:10013134.BO:PHAM THUY HUYEN.(CKRMNO: 036218082082346)UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
ZZ61 - 0016451 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 4.000.000đ Sender:79307005.DD:200818.SHGD:10019810.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.IBGIA DINH DINH LONG, KIM D UNG CK UNG HO CCT
VNCK - 0769463 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2008180632128002.Trinh Thi Huong ung ho quy
J633 - 0034402 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 5.000.000đ Sender:79310001.DD:200818.SHGD:10013939.BO:LE THANH HAI.UNG HO CHUONG TRINH XAY LOP HOC CH O TRE EM VUNG CAO
J633 - 0034225 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 2.000.000đ Sender:01310001.DD:200818.SHGD:10025441.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.GIA DINH THAO BO UNG HO CAC CHAU
VNCK - 0727506 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 300.000đ IBVCB.2008180677881004.CONG GO VAP Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0010649 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 400.000đ Sender:01314001.DD:200818.SHGD:10000981.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0713813 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2008180487475002.NHH_VCB HN Tro ngheo
J633 - 0015298 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:200818.SHGD:10005558.BO:DO THU TRANG.KT TANG TRO VUNG CAO
VNCK - 0705791 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 700.000đ IBVCB.2008180592161002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
0F91 - 0000018 TK chuyển đến 2018 20-08-2018 10.000.000đ VO ANH TRIET NT // QUA TANG AO AM TRUNG THU NAM 2018 TU PHU HUYNH VATER MINH VIET GD TIEN MAT