Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNVT - 0584733 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ VCBVT.84988112488.CT tu 0011000526024.TRAN NGOC BICH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181012232363565.VNVT20181012584733.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0884725 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180252417002.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
MBVP - 0759527 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 100.000đ MBVCB.89947221.ung ho em nho.CT tu Dao Thi Lan Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0007818 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 2.600.000đ Sender:79307005.DD:121018.SHGD:10006392.BO:CN HA NOI CTY CP GIAI TRI LANG PHO.HBCTY LANG P HO: TIEN BAN VE CHUONG TRINH (COM CO THIT)
MBVP - 0740176 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ MBVCB.89910677.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0852065 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180522646002.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0521699 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 50.000đ MBVCB.89494493.ngheo kho .CT tu b toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0700404 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ 307605.101018.212026.TA QUANG TIEN chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNCK - 0810595 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1110180215014002.Hoang Long muomxoai@gmail.com ung ho CCT
MBVP - 0652618 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ MBVCB.89738610.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com Co Thit T10-2018.CT tu HO THI NGOC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0795486 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ 923057.111018.153632.Trang Nguyen gui Quy TNVC FT18284396688304
J633 - 0036382 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:111018.SHGD:17010208.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNCK - 0788022 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 300.000đ IBVCB.1110181037835001.Nga Hanoi T10/2018
VNCK - 0783898 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ IBVCB.1110180408369010.ung ho hang thang
VNCK - 0783506 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 200.000đ IBVCB.1110180115165003.Becon Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0766802 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 200.000đ 870820.111018.131653.Ngo Anh Hoang ung ho CCT T10-2018 FT18284661363796
VNCK - 0729760 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 50.000đ IBVCB.1110181005170001.nguyen xuan quyet hung yen aaa
J633 - 0010937 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:111018.SHGD:10005126.BO:BUI PHUONG HUYEN.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0534810 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ MBVCB89524772.Hoang Bach - Hoang Kien UH T9-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0563097 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 1.000.000đ 225573.091018.225114.Vu Thi Thanh Loan ung ho chuong trinh Com Co Thit
MBVP - 0328534 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ MBVCB.89093516.ung ho cac em sach vo.CT tu cong ty tnhh may tinh cong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0696921 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ 945472.101018.204322.UNG HO CHTRINH CCT FT18284954330406
VNFI - 0667814 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 2.000.000đ 148134.101018.170038.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0659326 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180387747003.Tran Anh Dung Thu Duc, Tp Ho Chi Minh Cnv
J633 - 0041588 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:101018.SHGD:10024437.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.VAN ANH DOUARD TU PARIS U NG HO QUY
VNCK - 0634278 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180960735002.Anh Minh TPJC Sing ung ho kho khan
MBVP - 0409589 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ MBVCB.89261158.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0405160 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ MBVCB.89253073.hh.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0622401 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180665536004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0616525 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 88.888đ IBVCB.1010180815566001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai Ha Long Quang Ninh To all of u
MBVP - 0392322 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 1.500.000đ MBVCB89228682.nguyen hung son ung ho quy cct.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0613042 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010181010736001.nguyen thanh ha 3/20/38 ho tung mau, cau giay, ha noi tre em ngheo vung cao
VNCK - 0604955 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1010180512580002.Hoang Ha 47 Doi Can UHTX quy 4 2018
VNCK - 0586590 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180812290001.Anh Son - HN Xuan Dinh, Ha Noi Ung ho cac chau
MBVP - 0354843 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ MBVCB.89153908.Tre vung cao.CT tu Tran Nhat Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0004756 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:101018.SHGD:10000850.BO:TRAN THI HONG NGOC.UNG HO CCT MUNG DAM CUOI HAN G NHUAN
J633 - 0004671 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:101018.SHGD:10000851.BO:TRAN THI HONG NGOC.UNG HO CCT MUNG DAM CUOI HOA
J633 - 0003563 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:101018.SHGD:10000627.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO TRO N GHEO VUNGCAO
RY50 - 0321759 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20181010.135843.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNFI - 0572670 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ 132710.101018.081704.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNAF - 0068357 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
VNCK - 0573448 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 5.000đ IBVCB.1010180019665001.dd dd dd
VNFI - 0566152 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ 963888.101018.022917.Ho tro tre em vung cao FT18283080000474
VNCK - 0200154 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 200.000đ IBVCB.0911180080440001.Mr Son Hanoi Ung ho cac chau
VNCK - 0177919 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 200.000đ IBVCB.0911180789226002.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0176405 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 300.000đ IBVCB.0911180757382002.Le xuan phong T1B0911 masteri thao dien ,quan 2 tp hcm Ung ho
VNCK - 0128402 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 500.000đ IBVCB.0911180353273004.misa nguyen q8 ung ho cac em vung cao
VNCK - 0093889 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 350.000đ IBVCB.0911180779700001.H Quy com co thit
VNCK - 0093748 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 500.000đ IBVCB.0911180591524001.VUONG THANH THAO 179/11/39 Bach Dang, Binh Thanh, TP.HCM Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0075541 TK chuyển đến 2018 09-10-2018 300.000đ IBVCB.0811180661650002.Cac ban: In Soc Gau gui cac ban vung cao