Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0009489 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:310118.SHGD:10002419.BO:NGO ANH THU.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAI N GOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
ZZ61 - 0005081 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 300.000đ Sender:01202002.DD:310118.SHGD:10001821.BO:PHAM THI HAI HA.995218013151399 TET CHO CON
ZZ61 - 0003767 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 10.000.000đ Sender:79307005.DD:310118.SHGD:10003274.BO:VU PHUC HUYEN.IBTAU DAI NAM UNG HO QUY COM CO T HIT
VNFI - 0978677 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ 008289.310118.100247.NGUYEN DANG KY DUYEN TET CHO CON
VNFI - 0972097 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 11.000.000đ 306047.310118.081227.Pham Huy Quang Ck 77AO 30CHAN 77SUAT AN - Truong MN Ban Mu - TET CHO CON
VNFI - 0014483 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 1.000.000đ 195827.310118.195827.Ung ho quy TNVC T1 2018
VNCK - 0490170 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 50.000đ IBVCB.3101180859011004.Nguyen Trong Toan 67 Mai Chi Tho, phuong An Phu, Q2, tp.HCM Ung ho hoan canh kho khan
VNCK - 0447551 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 300.000đ IBVCB.3101180149021001.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0440738 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 1.000.000đ IBVCB.3101180418084004.Hoang Ha 47 Doi Can Ung ho Tet Mau Tuat
VNCK - 0423825 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 900.000đ IBVCB.3101180034042001.Ny+Tram+Phuoc Q2 BT
VNCK - 0415453 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 1.000.000đ IBVCB.3101180749946002.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung vao
VNCK - 0396348 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ IBVCB.3101180732656001.ung ho thang 1
VNCK - 0391263 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ IBVCB.3101180499022001.Tran Mai Anh - Sai gon ung ho Quy tro ngheo vung cao 200k
VNCK - 0369257 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 300.000đ IBVCB.3101180827135001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 012018
VNCK - 0349374 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 1.000.000đ IBVCB.3001180632429001.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0374783 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ MBVCB.32249826.dong gop.CT tu nguyen minh hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0353268 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ MBVCB.32210213...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0329799 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 2.000.000đ MBVCB32174511.cong ty tnhh may tinh nguyen cong.CT tu 0541001637476 NGUYEN DINH TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0329297 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 5.000.000đ MBVCB32173739.cong ty tnhh cong nghe megacore.CT tu 0541001637476 NGUYEN DINH TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0314891 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 500.000đ MBVCB32152474.Hoang Bach - Hoang Kien UH T1-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0261182 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ MBVCB.32070544.cac em nho tren vung cao.CT tu Cac em nho vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0239440 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 1.000.000đ MBVCB.32033417.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao Com co thit.CT tu Ho Thi Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0050202 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 2.000.000đ Sender:01616002.DD:310118.SHGD:10003371.BO:TRAN THI MAI HUONG.TO QUY COM CO THIT
J633 - 0009655 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 2.000.000đ Sender:79310001.DD:310118.SHGD:10006141.BO:DANG THI HIEN TRAM.QUATET TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0006289 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:310118.SHGD:10001801.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
J633 - 0004762 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ Sender:01309001.DD:310118.SHGD:10000875.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 01.18 T2000
ZZ61 - 0011927 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:310118.SHGD:10002321.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JANU ARY
25M9 - 0093456 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 300.000đ FTF.CN:9704366605373551011.FrAcc:0021000395748 .ToAcc:0611001917137
JN03 - 0871136 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20180131.183014.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
Anonymous TK chuyển đến 2018 30-01-2018 100.000đ
ZZ61 - 0013068 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:300118.SHGD:10021472.BO:BUI THE ANH.IT THOI NHUNG DEU DAN
ZZ61 - 0011576 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:300118.SHGD:10007820.BO:VU CONG ANH.995218013056450 CHUT QUA TET CHO CAC CHAU
ZZ61 - 0009315 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 500.000đ Sender:79314001.DD:300118.SHGD:10002021.BO:PHAM THI THUY.PHAM THI THUY UNG HO QUY TRO NGHE O VUNG CAO
ZZ01 - 0004302 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:300118.SHGD:10002316.BO:HOANG THI PHUONG.995218013002877 TET CHO CON
XL32 - 0000043 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 3.000.000đ ZEN UNG HO THANG 1; GD TIEN MAT
VNFI - 0965470 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 2.000.000đ 603272.300118.194900.VU THI THANH HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO TRE EM NGHEO
VNFI - 0954192 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 22.116.000đ 527720.300118.155317.Tien ao ung ho tai bac can
VNFI - 0951142 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 1.000.000đ 880048.300118.151236.ung ho quy
VNCK - 0315258 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 20.000.000đ IBVCB.3001180345188001.ung ho tre em ngheo
VNCK - 0307092 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 100.000đ IBVCB.3001180609920001.Thanhph.ho Ttt_vcb Ung ho cac tre em khuyet tat
VNCK - 0304700 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 500.000đ IBVCB.3001180800808001.Bao lam ho tro cac ban
VNCK - 0292725 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 2.000.000đ IBVCB.3001180842816002.Quy TNVC Quy TNVC Quy TNVC
VNCK - 0285884 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 150.000đ IBVCB.3001180745102001.
VNCK - 0262233 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 100.000đ IBVCB.3001180042373003.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0260230 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 300.000đ IBVCB.3001180703673001.Thuc Dang ung ho CCT T1/2018
VNCK - 0259528 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 300.000đ IBVCB.3001180796837002.Be U HN UHTX thang 1/2018
VNCK - 0247205 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 300.000đ IBVCB.3001180055781001.TET CHO CON - Le Thuy ck Tet cho con
VNCK - 0240406 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 600.000đ IBVCB.3001180871229001.NGUYEN THI HONG CHUYEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0236307 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 2.000.000đ IBVCB.3001181040397001.Cac ban nhom Lan Hue Ha Noi Ung ho tre em ngheo vung cao
QF81 - 0164888 TK chuyển đến 2018 30-01-2018 500.000đ PT..PHAM ANH DUY.20180130.181327.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.