Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0593997 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 100.000đ MBVCB58808531.Ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0441000644548 LAI THI THUY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0007217 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 1.000.000đ Sender:79309001.DD:190618.SHGD:10001642.BO:PHAM HONG VAN.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0469238 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ 488024.190618.104209.Vietcombank 0611001917137 thang 6
VNCK - 0401072 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 51.407đ IBVCB.1906180101398006.HOANG THI DIEU HOA Trung Khanh, Cao Bang HoangHoa sent to TNVC
MBVP - 0544895 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ MBVCB.58717863.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0369884 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 300.000đ IBVCB.1806180837176001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0485530 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ IBVCB.1906180886862001.HOANG THI HONG NHUNG 14E To 21 KP10 An Binh, Bien Hoa, Dong Nai Hoang Nhung ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0475651 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ IBVCB.1906180175498001.Nguyen Phuong Anh Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
F136 - 0008774 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ FTF_CN:9704366803990138011.FrAcc:0311000595754 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0605971 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 1.000.000đ MBVCB.58829749.nhan vien van phong.CT tu vo thanh hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0444860 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ IBVCB.1906180826197002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0435964 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ IBVCB.1906180734165002.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi Ung ho tre em vung cao
MBVP - 0593997 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 100.000đ MBVCB58808531.Ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0441000644548 LAI THI THUY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0007217 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 1.000.000đ Sender:79309001.DD:190618.SHGD:10001642.BO:PHAM HONG VAN.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0469238 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ 488024.190618.104209.Vietcombank 0611001917137 thang 6
VNCK - 0401072 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 51.407đ IBVCB.1906180101398006.HOANG THI DIEU HOA Trung Khanh, Cao Bang HoangHoa sent to TNVC
MBVP - 0544895 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ MBVCB.58717863.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0289957 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 2.000.000đ IBVCB.1806180394086001.Dong gop qui com co thit
VNCK - 0278279 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 100.000đ IBVCB.1806180008310002.Le Quoc Toan Dong Anh, Ha Noi Thang 6 2018
VNCK - 0274494 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 5.000.000đ IBVCB.1806180208932001.Tro ngheo
ZZ61 - 0010367 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:180618.SHGD:10022426.BO:NGUYEN THU HA.UNG HO CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0375404 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 105212.180618.105212.Vu Minh Hue , VP Hoi My thuat VN, 51 Tran Hung Dao dong gop xay dung diem truong o Tuan Giao D.Bien
4593 - 0006240 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 300.000đ /Ref:P30581697049{//}/Ref:P30581697049{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T6/2018
J633 - 0020461 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:180618.SHGD:10003203.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218061583728)15/06 /2018 DONATION UNG HO TU THIEN QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0261571 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ IBVCB.1806180756860001.Son Tung M-TP Webtretho ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0007707 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:180618.SHGD:10007021.BO:LA THI THU TRANG.NGUYEN THUY DIEP UNG HO CAC CO N
VNFI - 0365146 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106462.180618.094006.cuntibongtet tang can ban
ZC65 - 0003172 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 4.557.000đ //Ref:CA180614487446{//}VAL:180618USD200, /33B:CAD268,62 /Tlx:SW1806181825 /Pmnt:/RFB/GIFT /71A:SHA /B.O:/050525116165THI HOANG YEN TRUONG436 QUEEN MARY STOTTAWA ON K1K1W5 CA /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO VUNG CAOBA DINH
VNFI - 0364595 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106129.180618.093601.cuntibongtet tang can ban
VNCK - 0246720 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ IBVCB.1806180675254009.CHuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0242484 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ IBVCB.1806180134049003.bui thao minh ha noi gui quy tro ngheo cung cao
VNCK - 0289957 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 2.000.000đ IBVCB.1806180394086001.Dong gop qui com co thit
VNCK - 0278279 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 100.000đ IBVCB.1806180008310002.Le Quoc Toan Dong Anh, Ha Noi Thang 6 2018
VNCK - 0274494 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 5.000.000đ IBVCB.1806180208932001.Tro ngheo
ZZ61 - 0010367 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:180618.SHGD:10022426.BO:NGUYEN THU HA.UNG HO CAC EM VUNG CAO
VNFI - 0375404 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 105212.180618.105212.Vu Minh Hue , VP Hoi My thuat VN, 51 Tran Hung Dao dong gop xay dung diem truong o Tuan Giao D.Bien
4593 - 0006240 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 300.000đ /Ref:P30581697049{//}/Ref:P30581697049{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T6/2018
J633 - 0020461 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:180618.SHGD:10003203.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218061583728)15/06 /2018 DONATION UNG HO TU THIEN QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0261571 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ IBVCB.1806180756860001.Son Tung M-TP Webtretho ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0007707 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:180618.SHGD:10007021.BO:LA THI THU TRANG.NGUYEN THUY DIEP UNG HO CAC CO N
VNFI - 0365146 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106462.180618.094006.cuntibongtet tang can ban
ZC65 - 0003172 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 4.557.000đ //Ref:CA180614487446{//}VAL:180618USD200, /33B:CAD268,62 /Tlx:SW1806181825 /Pmnt:/RFB/GIFT /71A:SHA /B.O:/050525116165THI HOANG YEN TRUONG436 QUEEN MARY STOTTAWA ON K1K1W5 CA /F.O:/0611001917137QUY TRO NGHEO VUNG CAOBA DINH
VNFI - 0364595 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 1.000.000đ 106129.180618.093601.cuntibongtet tang can ban
VNCK - 0246720 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 500.000đ IBVCB.1806180675254009.CHuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0242484 TK chuyển đến 2018 18-06-2018 200.000đ IBVCB.1806180134049003.bui thao minh ha noi gui quy tro ngheo cung cao
VNVT - 0735324 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 400.000đ VCBVT.84989719419.CT tu 0071003963715.LAM THI NGOC NGAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180617238741400.VNVT20180617735324.ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0357385 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 100.000đ MBVCB.58362318.tre em khong co dieu kien di hoc.CT tu Nguyen thi kieu my toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0211049 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 1.000đ IBVCB.1706180248899001.123 ASD SD
VNCK - 0181932 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 5.300.000đ IBVCB.1706180193355001.Dang Huong Sydney Sydney, Uc Chuong trinh Com Co Thit
VNVT - 0735324 TK chuyển đến 2018 17-06-2018 400.000đ VCBVT.84989719419.CT tu 0071003963715.LAM THI NGOC NGAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180617238741400.VNVT20180617735324.ung ho quy Com Co Thit