Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0551652 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 50.000đ MBVCB.60433637.nhan vien IT.CT tu Nguyen Trung Hieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0005715 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 50.000đ Sender:01201001.DD:260618.SHGD:10003419.BO:PHAM THI XUAN.SLA COMPREHENSIVE 2 MR QUANG
VNCK - 0213799 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2606180467724003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
ZZ61 - 0004487 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 100.000đ Sender:01310001.DD:260618.SHGD:10005955.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNCK - 0199168 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 300.000đ IBVCB.2606180446254004.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc bao Ung ho cac ban kho khan
DD2760 - 0001380 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
ZZ61 - 0007026 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:250618.SHGD:10000911.BO:DAM XUAN QUYNH.GUI CAC EM
ZZ61 - 0005802 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ Sender:79307001.DD:250618.SHGD:10003662.BO:NGUYEN HONG THANG.IBQUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0950243 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 200.000đ 852322.250618.155406.KG CHUONG TRINH CCT
VNFI - 0913405 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ 967800.250618.110638.Chuc cac chau ngon mieng FT18176096180700
VNCK - 0134786 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 50.000đ IBVCB.2506180448475001.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
VNCK - 0121601 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ IBVCB.2506180917564002.vu thi ngoc tu q4 CCT hang thang
VNCK - 0111970 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ IBVCB.2506180825712001.Tran Thieu Nga 142/39 KP6 p. Tan Tien, Bien Hoa, Dong Nai ung ho
VNCK - 0106335 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ IBVCB.2506180340070003.Ho tro quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0062029 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 200.000đ IBVCB.2506180092167002.Nguoi dan Quy tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0057750 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 100.000đ IBVCB.2506180790493010.Xin giau Ten Xin giau Ten Tang tien tu thien
MBVP - 0425878 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ MBVCB60203133.ung ho tre em ngheo!.CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0407110 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 300.000đ MBVCB.60172212.Ung ho cac du an com co thit .CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0059628 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 200.000đ Sender:01305001.DD:250618.SHGD:10000195.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T6 2018
J633 - 0006324 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:250618.SHGD:10000155.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
J633 - 0005232 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 200.000đ Sender:79302001.DD:250618.SHGD:10000673.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090218062286149) (N HH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0011851 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:250618.SHGD:10026752.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP GOP QUY
0105 - 0008953 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 300.000đ /Ref:P3088676296{//}/Ref:P3088676296{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY
VNCK - 0955202 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 2.000.000đ IBVCB.2306180752788002.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNFI - 0831530 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 500.000đ 720548.230618.161740.Fb Thuongle ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0813949 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 1.000.000đ 703472.230618.114102.com co thit
VNVT - 0878073 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 500.000đ VCBVT.84984681345.CT tu 0341006953760.PHAM QUOC HUY sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180623212210691.VNVT20180623878073.chuc cac anh cac chi luon khoe
VNCK - 0909948 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 100.000đ IBVCB.2306180550175002.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNAF - 0056283 TK chuyển đến 2018 23-06-2018 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0760951 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 200.000đ IBVCB.2106180250631001.Ck toi quy Com Co Thit
VNCK - 0883971 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 200.000đ IBVCB.2206180336351002.Abc Abc Abc
VNFI - 0777628 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 200.000đ 820083.220618.175708.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNCK - 0869848 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 500.000đ IBVCB.2206180258244001.Hoi nhung nguoi ung ho Son Tung MTP (Webtretho) Webtretho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0808394 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2206180901877003.Cao Minh Phuong UHTX-T06.2018
VNCK - 0802176 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 500.000đ IBVCB.2206180502285002.Nguyen Minh Chau Quan 2-TPHCM Bat ky
VNCK - 0797313 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 200.000đ IBVCB.2206180259319001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
RA23 - 0000027 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 100.000đ PHAM BICH NGOC;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNCK - 0783988 TK chuyển đến 2018 22-06-2018 500.000đ IBVCB.2206180815139001.Son Tung MTP (webtretho) ung ho Com Co Thit
J633 - 0038220 TK chuyển đến 2018 21-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:210618.SHGD:10020176.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0714033 TK chuyển đến 2018 21-06-2018 200.000đ IBVCB.2106180608196002.Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0710911 TK chuyển đến 2018 21-06-2018 300.000đ IBVCB.2106180373760001.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
J633 - 0005573 TK chuyển đến 2018 21-06-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:210618.SHGD:10000797.BO:NGUYEN THANH TUNG.NGUYEN THANH TUNG UNG HO QUY TRONGHEO VUNG CAO
J633 - 0011352 TK chuyển đến 2018 20-06-2018 500.000đ Bo: Hoang Hai Yen . P14450 Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0369884 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 300.000đ IBVCB.1806180837176001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0485530 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ IBVCB.1906180886862001.HOANG THI HONG NHUNG 14E To 21 KP10 An Binh, Bien Hoa, Dong Nai Hoang Nhung ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0475651 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ IBVCB.1906180175498001.Nguyen Phuong Anh Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
F136 - 0008774 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 200.000đ FTF_CN:9704366803990138011.FrAcc:0311000595754 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0605971 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 1.000.000đ MBVCB.58829749.nhan vien van phong.CT tu vo thanh hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0444860 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ IBVCB.1906180826197002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0435964 TK chuyển đến 2018 19-06-2018 500.000đ IBVCB.1906180734165002.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi Ung ho tre em vung cao