Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
0597 - 0006399 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ /Ref:P1115964{//}/Ref:P1115964{//}chau Thao Linh khoai ung ho DVC:NGUYEN THANH TU
ZZ61 - 0017956 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 300.000đ Sender:01307001.DD:101218.SHGD:10014809.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0012255 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:101218.SHGD:10008896.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0006315 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 101.000.000đ Sender:79307001.DD:101218.SHGD:10002193.BO:CTY TNHH HOANG KIM GIA.HBUNG HO QUY TRO NGHEO V UNG CAO COM CO THIT DAU GIA AO DOI TUYEN VN
ZZ61 - 0005927 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:101218.SHGD:10002244.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO CAC CHAU CAM ON CAC AN H CHI
YT86 - 0005262 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ IBPS/SE:01310005.DD:101218.SH:10001022.BO:NGUYEN BINH TRANG.CHUYEN CHO BE THONG
VNFI - 0962843 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 1.665.864đ 179844.101218.112519.UNG HO AO AM NAM 2018 CHO CAC CHAU-101218-11:24:43
VNFI - 0945198 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 2.000.000đ 953566.101218.102120.DONG GOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT T12.18 FT18344964244617
VNFI - 0096158 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ 094068.101218.210435.Chuyen tien
VNFI - 0095973 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ 093668.101218.210301.Chuyen tien
VNFI - 0075607 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ 936791.101218.185118.Uh cac chau FT18344639476106
VNCK - 0841648 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ IBVCB.1012180667630002.Nguyen tan loc Dong thap Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0792971 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 50.000đ IBVCB.1012180468745001.Dang thi thu hang 0161001713039 Ung ho ao quan
VNCK - 0763286 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 300.000đ IBVCB.1012180960848001.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0755949 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1012180772372002.HO THI NGOC Tp Ho Chi Minh Ho Thi Ngoc ung ho Quy tro ngheo vung cao Com Co Thit
VNCK - 0754651 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ IBVCB.1012180775828003.Anh Son - HN Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0735328 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ IBVCB.1012180473638002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0730171 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 3.000.000đ IBVCB.1012180906704002.Gia dinh Khai Phuong 8 Yet Kieu Ung ho chung
VNCK - 0720409 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ IBVCB.1012180868956001.X UNG HO CCT
VNCK - 0718809 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1012180977546001.Do Thi Hang so 5, ngo 1/62/41/18 Bui Xuong Trach, Ha Noi Ung ho cac em ngheo vung cao
VNCK - 0715750 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 720.000đ IBVCB.1012180062490001.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0706296 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 2.000.000đ IBVCB.1012180220891002.NNN
VNCK - 0704591 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1012180397813002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
MBVP - 0982157 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 100.000đ MBVCB.109453621.ung ho tre em vung cao.CT tu quyquang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0264053 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ MBVCB109796837.mai my linh ung ho cac con CTT T12.CT tu 0011004133121 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0247304 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ MBVCB.109760626.CHUNG.CT tu GIANG toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0133513 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ MBVCB109551036.Gui Ho Anh Thong.CT tu 0071000870319 NGUYEN DANG MY NGAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0025492 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:101218.SHGD:10010022.BO:CHU THI THANH HUONG.COM CO THIT
J633 - 0024898 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:101218.SHGD:10007007.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
J633 - 0023290 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:101218.SHGD:10005338.BO:BUI PHUONG MAI.UNG HO BE HO A THONG
J633 - 0012392 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ Sender:79334001.DD:101218.SHGD:10000476.BO:NGUYEN MAI LINH1146996.UNG HO BE HO A THONG 9 T UOI VIEN MAT TW (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
J633 - 0010921 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:101218.SHGD:10003518.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CHAU QUANG HUY GIUP DO BAN THONG
J633 - 0003885 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 200.000đ Sender:01310012.DD:101218.SHGD:10000247.BO:NGUYEN THI THANH HUYEN.UNG HO CHAU HO A THONG 9 TUOI VIEN MAT TW
0584 - 0007603 TK chuyển đến 2018 10-12-2018 300.000đ IBPS/SE:01310012.DD:101218.SH:10016453.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
VNFI - 0869135 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 100.000đ 913371.091218.150203.Ung ho quy TNVC FT18344044101107
VNFI - 0903325 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 2.000.000đ 986077.091218.204930.Vietcombank 0611001917137 Gia dinh Cong Diem ung ho quy CCT
VNFI - 0902891 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 300.000đ 084627.091218.204734.Nguyen Duc Duong ung ho cct
VNFI - 0881871 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 500.000đ 977490.091218.165530.Vietcombank 0611001917137 Chuc cac em co mot mua dong am
VNFI - 0847586 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 200.000đ 679678.091218.105830.ung ho chau Ho A Thong
MBVP - 0872660 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 1.000.000đ MBVCB.109232356.ung ho quy com co thit.CT tu tran duy hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0872458 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 500.000đ MBVCB.109231933.ao am.CT tu ao am toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0851977 TK chuyển đến 2018 09-12-2018 500.000đ MBVCB.109188419.ung ho.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0692591 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 250.000đ MBVCB108879226.Ung ho be Ho A Thong.CT tu 0071001161097 NGO THI HONG LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0780897 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 576463.081218.152731.Chuyen tien
VNFI - 0761381 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 3.500.000đ 990538.081218.125821.Chuyen tien dau gia ve xem bong da FT18342864324457
VNFI - 0751445 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 300.000đ 863099.081218.114113.Ung ho be Thong FT18342801447570
VNFI - 0728598 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 20.181.208đ 054141.081218.093301.MERRY CHRISTMAS
VNFI - 0713492 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 954279.081218.063849.Tang be Ho A Thong FT18342461786160
VNFI - 0712808 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 136990.081218.051015.Giup be Thong chua mat
VNFI - 0711743 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 947595.081218.012012.Ung ho chau Ho A Thong FT18342926225006