Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0032631 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:230418.SHGD:10020287.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 4
J633 - 0038543 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:230418.SHGD:10009113.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU BINH DUONG U NG HO COMCO THIT
MBVP - 0345862 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 52.000đ MBVCB.46521537.cong nhan vien chuc.CT tu nguyen khanh tram toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0351237 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 300.000đ MBVCB.46530828.dong gop chung.CT tu nguyen hoai lien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0N40 - 0000042 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 3.200.000đ GIA DINH ANH TUAN HIEN SONG O LONDON UN GD TIEN MAT G HO QUY;
VNCK - 0060045 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 500.000đ IBVCB.2204180494625002.Nguyen Thi Mai Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0081674 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 1.000.000đ IBVCB.2304180874795003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0101994 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 100.000đ IBVCB.2304180876574003.Vo chong johnny ung ho quy
VNCK - 0126036 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 2.000.000đ IBVCB.2304180921060001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
ZZ61 - 0003987 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 20.000.000đ Sender:79357001.DD:230418.SHGD:10000059.BO:VUONG NHU CHAU.THUONG YEU
ZZ61 - 0013576 TK chuyển đến 2018 23-04-2018 2.000.000đ Sender:79303001.DD:230418.SHGD:10016949.BO:LE VAN HA.UNG HO QUY/UNG HO QUY
VNCK - 0047788 TK chuyển đến 2018 22-04-2018 200.000đ IBVCB.2204180596701005.Thien Huong Giup do hoc sinh ngheo
MBVP - 0275903 TK chuyển đến 2018 22-04-2018 500.000đ MBVCB.46385239.ung ho quy TNVC _ 04.2018.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0591572 TK chuyển đến 2018 21-04-2018 400.000đ VCBVT.84984681345.CT tu 0341006953760.PHAM QUOC HUY sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180421211522580.VNVT20180421591572.1
VNCK - 0982437 TK chuyển đến 2018 21-04-2018 2.000.000đ IBVCB.2104180703780001.Ho tro quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0996531 TK chuyển đến 2018 21-04-2018 200.000đ IBVCB.2104180566464001.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T.04.2018
25D1 - 0214048 TK chuyển đến 2018 21-04-2018 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
Dao Huyen Trang TK chuyển đến 2018 20-04-2018 500.000đ
J633 - 0008405 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 500.000đ Sender:79202002.DD:200418.SHGD:10000790.BO:HOANG HAI YEN.P14450 UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0012516 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:200418.SHGD:10020861.BO:NGUYEN THI MINH HA.DONATION FROM HA AND JULIEN
ZZ61 - 0006758 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 400.000đ Sender:01314001.DD:200418.SHGD:10000726.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
ZZ61 - 0005722 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 2.000.000đ Sender:01341001.DD:200418.SHGD:10000297.BO:HOANG THI THANH TU.(1800000006408420)THANH TU&C HRISTIAN BOUBY GOP QUY TU THIEN
ZZ61 - 0003951 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 100.000đ Sender:79201001.DD:200418.SHGD:10000388.BO:PHAN THI HUYEN TRANG.UNG HO HOC SINH NGHEO
UW10 - 0000033 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 5.850.000đ VU THI PHUONG;0961542206;HOANG ANH NGUYEN-3.200.000D,BICH HUE NGUYEN-1.000.000D,PHUONG VU- 1.000.000D,NG LUONG-650.000D UNG HO;
MBVP - 0972426 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 500.000đ MBVCB46023312.ung ho quy com co thit.CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0995765 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 300.000đ MBVCB.46064261.quy tro ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0825611 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 400.000đ IBVCB.2004180908541002.cac ban In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0840292 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 300.000đ IBVCB.2004180555333002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNCK - 0880106 TK chuyển đến 2018 20-04-2018 200.000đ IBVCB.2004180900248002.Do xuan Thinh Tien Phong - Ba Vi - Ha Noi Cac em nho vung cao
2Q45 - 0000031 TK chuyển đến 2018 19-04-2018 500.000đ NGUYEN THI TAM;TP HA LONG CHUYEN TIEN;
VNCK - 0712942 TK chuyển đến 2018 19-04-2018 200.000đ IBVCB.1904180883867002.Le Quoc Toan 127 Da Loc, Kim Chung, Dong Anh Ung ho tro ngheo vung cao thang 3/18
MBVP - 0905294 TK chuyển đến 2018 19-04-2018 50.000đ MBVCB.45905998.ung ho cac em co hoan canh kho khan.CT tu le van thuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0724581 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 1.000.000đ MBVCB45587534.Ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0691000312406 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0008092 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 1.000.000đ Sender:01348002.DD:180418.SHGD:10000420.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (CHUYEN VIETCOMBANK BA DINH HA NOI)
MBVP - 0728208 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 300.000đ MBVCB.45595700.giup do cac em.CT tu luong hoang yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0811657 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 1.000.000đ MBVCB.45739372.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0826389 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 100.000đ MBVCB.45766315.Kirk.CT tu Jim T toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0572428 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 1.100.000đ IBVCB.1804180096819001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0603387 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 1.000.000đ IBVCB.1804180429111002.Hai be Tra Giang, Khanh Chi ung ho cac ban
VNCK - 0637614 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 200.000đ IBVCB.1804180746520001.Nho cac anh chi chuyen toi cac be. Xin cam on anh chi
VNCK - 0657883 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 700.000đ IBVCB.1804180321362002.Be Phuc ba ong ba Quan Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNFI - 0363205 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 500.000đ 149582.180418.081332.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0412951 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 200.000đ 927652.180418.175820.Yeu cac em FT18108200659750
XC92 - 0000133 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 3.000.000đ NGUYEN THI QUYEN;mot nguoi ban tu nga ung ho quy tro ngheo cung cao;
ZZ07 - 0005815 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 21.789.611đ Sender:01605001.DD:180418.SHGD:10000535.BO:1/PAYPAL INC. 2/2211 NORTH FIRST STREET.(308810 8713) /BNK/5Q922AFM95DVJ PAYPAL WITHDRAW /ROC/5Q922AFM95DVJ
ZZ07 - 0011647 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 45.000.000đ Sender:79202002.DD:180418.SHGD:10003490.BO:QUY THIEN TAM.QTT CHI HO TRO KHUYEN HOC CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANG 4 NAM 2018 QD175 18
ZZ61 - 0005212 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:180418.SHGD:10002745.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
F352 - 0000013 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 260.000đ PHAM THI BICH NGOC UNG HO GD TIEN MAT
F136 - 0002194 TK chuyển đến 2018 18-04-2018 100.000đ FTF_CN:9704366803990138011.FrAcc:0311000595754 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0603093 TK chuyển đến 2018 17-04-2018 200.000đ MBVCB.45375824.Com co thit.CT tu Linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).