Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0458804 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ IBVCB.1710180091325001.Ung ho mua vo
VNCK - 0400786 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ IBVCB.1610180973642002.Ngo Phuong Thuy Ung ho tre em ngheo
MBVP - 0712263 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 200.000đ MBVCB.91579277.Ks xay dung.CT tu Le Kien Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0005435 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:171018.SHGD:10000358.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 10
MBVP - 0588248 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ MBVCB.91341460.Kha.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0448617 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ 189505.161018.175559.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0515519 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 50.000đ MBVCB.91206971.Ung ho cho Quy.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0340799 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 100.000đ IBVCB.1610180385511001.thu ninh thuan chia se
VNCK - 0324487 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 200.000đ IBVCB.1610180940246007.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0324393 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 1.100.000đ IBVCB.1610180396614002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0381855 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 300.000đ 558102.161018.121921.Quang Tran chung tay thang 10/2018
MBVP - 0487344 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 100.000đ MBVCB.91155486.Ung ho Quy.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009764 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 2.000.000đ Sender:79317002.DD:161018.SHGD:10000286.BO:MAI THI THUY LAN.NGUYEN KIEU LINH CHUYEN TIEN U NG HO
VNCK - 0294555 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 500.000đ IBVCB.1610180406446002.Ri chip
VNFI - 0344753 TK chuyển đến 2018 16-10-2018 50.000đ 000361.161018.090907.Vietcombank 0611001917137 le quy duc ct ung ho
Nguyễn Thanh Tùng TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.500.000đ Bich Hang vs Thanh Tu ung ho CTT
Ly Nguon TK chuyển đến 2018 15-10-2018 100.000đ
VNFI - 0273046 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.500.000đ 638920.151018.162139.Hue Van Chang ung ho
MBVP - 0341153 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.000.000đ MBVCB.90874844.Ung ho anh chi hoc tro vung cao.CT tu Be Anh Nhi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0195506 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 500.000đ IBVCB.1510180205074002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
MBVP - 0300220 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 200.000đ MBVCB.90802978.cong nhan.CT tu Nguyen Van Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0204898 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 2.000.000đ 981827.151018.110521.UNG HO QUY FT18288673067343
VNCK - 0162322 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1510181005486001.Cao Minh Phuong UHTX - T10.2018
VNCK - 0159177 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 200.000đ IBVCB.1510180056613006.Nguyen Le Hoang - Phan Thi Hai Binh Q.Hai Ba Trung, Ha Noi QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0012175 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:151018.SHGD:10008789.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHIEO VUNG CAO
ZZ45 - 0009909 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 300.000đ Sender:01310012.DD:151018.SHGD:10002420.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0004487 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:151018.SHGD:10019177.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO T9
VNCK - 0138483 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 500.000đ IBVCB.1510180638233003.Ung ho quy
VNCK - 0135795 TK chuyển đến 2018 15-10-2018 2.001đ IBVCB.1510180798027001.hoi hoi hoi
VNFI - 0151022 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 200.000đ 936004.141018.194736.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18288421119506
VNFI - 0116069 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 3.000.000đ 529293.141018.114538.Mai toan duc chuyen tien ung ho
MBVP - 0144052 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 500.000đ MBVCB.90499301.binh thuong.CT tu phan thi bich trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
25I7 - 0006670 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20181014.093452.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VSMS - 0239804 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 11.000đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 09/2018. SDT: 0904629902. So tien 11000 VND
VNCK - 0056260 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 300.000đ IBVCB.1310180714422001.Nguyen phuong thao Linh dam ha noi Mien bac
VNFI - 0993818 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 50.000đ 467071.121018.223112.Vietcombank 0611001917137 le quy duc chuyen tien ung ho
VNCK - 0980003 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 200.000đ IBVCB.1310180725951003.Cao Minh Hong Ha Dong - Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0993895 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 200.000đ 734852.121018.223521.NGUYEN THI KHOI fb Khoi Beo ung ho
MBVP - 0986269 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 100.000đ MBVCB.90376202.gui thit cho cac chau.CT tu TeMuJin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0898576 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 100.000đ MBVCB.90211395.ca nhan.CT tu Nguyen vanw tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0848830 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ 977012.111018.222759.Ung ho tro ngheo vung cao T10 FT18285006178834
MBVP - 0697593 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 100.000đ MBVCB89825151.Nguyen Hai Yen ung ho tro ngheo vung cao thang 9.CT tu 0711000252385 NGUYEN HAI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0980177 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 1.000.000đ 157365.121018.193900.NGO ANH THU UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0976419 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 300.000đ 882635.121018.190148.Chuyen tien
VNFI - 0974986 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ 879895.121018.184712.Chuyen tien
VNCK - 0939694 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ IBVCB.1210180414368002.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0935729 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180834364002.X Ung ho CCT
VNFI - 0938373 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 300.000đ 289989.121018.153246.Ung Ho Quy
N634 - 0000113 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 994.000đ ta thi le hang nop tien ung ho cua cong dong V-home trung thu 2018 GD TIEN MAT
MBVP - 0770468 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ MBVCB89967812.Thank you !!.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.