Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
2Q45 - 0000033 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 500.000đ NGUYEN THI TAM;HLQN -;CHUYEN TIEN UNG HO;
2B21 - 0000089 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ VU MANH DAN;UNG HO QUY TRE EM NGHEO VUNG CAO;
MBVP - 0179575 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ MBVCB.76633014.Tot.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0627254 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ IBVCB.2808180764371001.Anh Thu Phu Thuan Q7 Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0300706 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ MBVCB.76856727.Ung ho CCT 8.2018.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0294949 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 100.000đ MBVCB.76844482.nhung dua tre chan trau.CT tu Nguyen Manh Huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0852961 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ 131621.280818.195125.DONG GOP TU THIEN
VNCK - 0689072 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 1.350.000đ IBVCB.2808180387118002.Phong Ke Toan Cang Hai An Hai Phong Quy Com Co Thit
VNCK - 0676762 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 500.000đ IBVCB.2808180850794003.vu thi ngoc tu q4 CCT hang thang
VNCK - 0663928 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 200.000đ IBVCB.2808181009888001.Nguyen Thi Nhung Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0782786 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 600.000đ 771149.280818.110458.Dong gop Trung thu 2018
J633 - 0027386 TK chuyển đến 2018 28-08-2018 1.700.000đ Sender:01309001.DD:280818.SHGD:10003709.BO:DAU THI VAN NGA.ZEN UNG HO THANG 8 2018
VNCK - 0579493 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 500.000đ IBVCB.2708180265208001.zero112358 HCM ung ho sach but cho nam hoc moi
VNCK - 0561291 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 1.777.000đ IBVCB.2708180704466001.Boydens Engineering 36 Hoang Cau, Dong Da, Ha Noi Tap the Boydens men tang cac be
ZZ61 - 0017623 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 300.000đ Sender:01202002.DD:270818.SHGD:10008077.BO:DANG XUAN HIEN.995218082759074 CHUYEN TIEN UN G HO QUY
VNCK - 0555233 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 2.000.000đ IBVCB.2708180997516003.Pham Duc Phong Ho Chi Minh VN
VNCK - 0550250 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 500.000đ IBVCB.2708181002226002.Gia dinh Son Ha Tp HCM ung ho
YP86 - 0006775 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 7.000.000đ /Ref:PALPM80FTJ9{//}/Ref:PALPM80FTJ9{//}LP VNM80FTJ9 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH
VNCK - 0513683 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 500.000đ IBVCB.2708180801963002.Pham Anh Thai Tay Son, Dong Da, Ha Noi Mot chut tam long gui Quy tro ngheo vung cao!
VNCK - 0507189 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 200.000đ IBVCB.2708180848987002.Toan ung ho quy
ZZ61 - 0008846 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 100.000đ Sender:01310001.DD:270818.SHGD:10013966.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
MBVP - 0910499 TK chuyển đến 2018 27-08-2018 50.000đ MBVCB.76318421.Hoc sinh.CT tu Doan Ngoc Bao Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0407936 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 200.000đ IBVCB.2508180678905001.
MBVP - 0853839 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 100.000đ MBVCB.76204781.ung ho cac chau ngheo.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0435609 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 100.000đ IBVCB.2608180475832004.Quang Giang To 2 khu 2 thanh son uong bi quang ninh Chuong trinh
VNFI - 0587113 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 1.000.000đ 953531.260818.094641.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18239583502000
VNCK - 0421774 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 200.000đ IBVCB.2608180421373001.Nguyen Le Linh Mo Lao, Ha Dong, Ha Noi Com co thit
MBVP - 0813302 TK chuyển đến 2018 26-08-2018 200.000đ MBVCB.76119048.nhan vien.CT tu Le Chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0728381 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 500.000đ MBVCB.75961058.ung ho quy.CT tu bui duc kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0509082 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 200.000đ 966181.250818.080500.UHTX T8 2018
MBVP - 0771190 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 300.000đ MBVCB.76037193.Tap the.CT tu Lop CFA level 3 lau ca keo toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0749971 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 200.000đ MBVCB76000267.Nguyen Thu Hanh xin gui den quy .CT tu 0021000338712 NGUYEN THI THU HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0749565 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 1.000.000đ MBVCB75999607.my linh ung ho CCT.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0539401 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 500.000đ 096863.250818.133814.Chuyen tien den Ngan hang khac
MBVP - 0719623 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 1.000.000đ MBVCB75944163.Anh Anh ung ho tre em ngheo vung cao nhan dip nam hoc moi. .CT tu 0611001491323 BUI THI KIM DINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
DD4400 - 0205725 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 333.895đ Tra lai tien gui/Interest paid
DD2760 - 0001063 TK chuyển đến 2018 25-08-2018 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
VNCK - 0199118 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 300.000đ IBVCB.2308180380270002.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0199087 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 500.000đ IBVCB.2308181028670003.UNG HO QUY TRO NGHEO VUN CAO
VNCK - 0318857 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 200.000đ IBVCB.2408180172436002.Abc Abc Abc
MBVP - 0660108 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 100.000đ MBVCB.75816416.du it nhung may em cung co it gao an. .CT tu cua ich long nhieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0595 - 0008877 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 200.000đ /Ref:P3248236326{//}/Ref:P3248236326{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT
MBVP - 0648981 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 300.000đ MBVCB75797920.Ho tro tre em kho khan.CT tu 0021002249723 NGUYEN VAN CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
YP86 - 0008564 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 300.000đ /Ref:P3238236336{//}/Ref:P3238236336{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY
VNFI - 0461168 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 300.000đ 785695.240818.153149.Ung Ho Quy
VNCK - 0268470 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 500.000đ IBVCB.2408180424339006.nguyen duc mau 0912119900 Gui Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0586457 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 300.000đ MBVCB.75691063.ung ho cac du an cho tre vung cao.CT tu nguyen van trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0029143 TK chuyển đến 2018 24-08-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:240818.SHGD:10002914.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO COM C O THIT
VNFI - 0305516 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 2.000.000đ 653415.230818.090038.Gd Chim sau Ung ho Com co Thit
MBVP - 0523358 TK chuyển đến 2018 23-08-2018 200.000đ MBVCB.75567752.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).