Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0671095 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 400.000đ IBVCB.0202180930394002.Chuyen tien quy com co thit
VNCK - 0665253 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180126192001.Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0662573 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180943572001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP. Nam Dinh, Tinh Nam Dinh
VNCK - 0653022 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180522804001.Be Minh Dung ung ho cac anh chi
VNCK - 0650308 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 300.000đ IBVCB.0102180301700002.Pham Hong Anh ung ho
VNCK - 0649750 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 200.000đ IBVCB.0102180961892002.NDAK Ung ho CCT thang 1 2018
VNCK - 0647894 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.850.000đ IBVCB.0102181005986001.Le Nguyen Hanh Phuong o Singapore Singapore chia se cung cac be vung cao
RX79 - 0000057 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 200.000đ LE THI KIM PHUC CT TET CHO CON GD TIEN MAT
ZF88 - 0000050 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 2.000.000đ NGUYEN TONG LUAN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
MBVP - 0603995 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 300.000đ MBVCB.32617410.Ung ho cac du an cho tre vung cao.CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0590287 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 2.000.000đ MBVCB.32596482.abc.CT tu abc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0585121 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 100.000đ MBVCB.32588318.vi mot tuong lai tuoi sang hon.CT tu nguyen ba khanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0582089 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 200.000đ MBVCB.32583767.uh cct.CT tu ta toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0554808 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 2.500.000đ MBVCB.32540726.Ung ho tre em vung sau.CT tu Pham Ngoc Hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0514300 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ MBVCB.32473724.No.CT tu Le Huy Phuc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0023792 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:020218.SHGD:10004895.BO:PHAN LE ANH TUAN.TUANXU UNG HO THANG 2 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT
I430 - 0000053 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ HAI BAN NGHIA - TRI UNG HO CAC EM GD TIEN MAT
DA23 - 0088371 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 300.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0009819 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020218.SHGD:10000904.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH UNG HO QUY CCT
4H69 - 0006383 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 200.000đ /Ref:P830260{//}/Ref:P830260{//}Gia dinh Phan Kim Cuong ung ho quy DVC:NGUYEN THI PHUONG T HAO
ZZ07 - 0011943 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 45.000.000đ Sender:79202002.DD:010218.SHGD:10005316.BO:QUY THIEN TAM.QTT HT HOC SINH BI THIET HAI DO T HIEN TAI THANG 01.2018 YEN BAI QD57/18
VNVT - 0704996 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 300.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180201218759543.VNVT20180201704996.hi
VNFI - 0063912 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 500.000đ 152456.010218.190943.chau Phuong Thu ung ho quy.
VNFI - 0056958 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ 871849.010218.164050.UH ctrinh tet quy com co thit
VNFI - 0034548 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 100.000đ 980144.010218.111919.Ung ho quy FT18032048392146
VNFI - 0023238 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 4.000.000đ 397638.010218.085023.TAP THE NHAN VIEN CTY KORCHINA LOGISTICS HANOI - TET CHO CON
VNCK - 0617606 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0102180418767002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0602139 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 500.000đ IBVCB.0102180585979003.han An Nguyen Trung Ngan Com co thit
VNCK - 0592137 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0102180952427003.Tran Huynh Minh TP HCM Quy 1 2018
VNCK - 0583972 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 500.000đ IBVCB.0102180655301001.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung Ung ho chung
VNCK - 0575160 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 100.000đ IBVCB.0102180961489005.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0542235 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 300.000đ IBVCB.0102180924158002.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho quy com nguoi co thit
VNCK - 0512273 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 200.000đ IBVCB.0102180977536003.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNAF - 0028003 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
MBVP - 0489065 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 400.000đ MBVCB32431782.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0485678 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ MBVCB.32426625.cong nhan ve huu.CT tu ong ba su tan thu un ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0481428 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ MBVCB32420065.vu xuan truong lam tu thien.CT tu 0011004200087 VU XUAN HOA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0451820 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 200.000đ MBVCB.32376134.ung ho kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0451766 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ MBVCB32376144.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0045307 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 10.000.000đ Sender:79310001.DD:010218.SHGD:10023518.BO:CTY CP RCEE NIRAS.RCEE NIRAS CHUYEN TIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0021534 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:010218.SHGD:10004200.BO:TRAN VU VIET HA.HAI BE BI CUA VA BONG CHOE UNG HOQUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0019488 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 2.000.000đ Sender:01604001.DD:010218.SHGD:10000041.BO:TRUONG THI CUC HUONG.QUY TRO NGHEO VUNG CAO CHARGEDETAILS SHA
J633 - 0006076 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:010218.SHGD:10005569.BO:VU DUC VUONG.UNG HO CAC BE VUNG CAO
8R62 - 0000104 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 400.000đ LE TRUNG THANH CHUYEN TIEN THANG 1+2/18; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0007397 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 5.000.000đ Sender:79307005.DD:010218.SHGD:10008584.BO:VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN COM CO THIT
0105 - 0006100 TK chuyển đến 2018 01-02-2018 500.000đ /Ref:P830123{//}/Ref:P830123{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Quy TNVC DVC:NGUYEN HA MI
H379 - 0000161 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 8.500.000đ tap doan mk chuyen tien tet cho con va ung ho chuong trinh "com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 1/2018
ZZ61 - 0010583 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 300.000đ Sender:01360002.DD:310118.SHGD:10000812.BO:LE ANH THU.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010331 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:310118.SHGD:10016299.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0010243 TK chuyển đến 2018 31-01-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:310118.SHGD:10003353.BO:NGUYEN HUYEN PHUONG THAO.UNG HO CAC BE TAI NGOA I THUONG VIET NAM CN BA DINH