Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
YV56 - 0006424 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 300.000đ /Ref:P3058295391{//}/Ref:P3058295391{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT
HL81 - 0000050 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 300.000đ GIA DINH CHIT MAT KHOAI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0504352 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 100.000đ MBVCB.92989296.k.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0011021 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 200.000đ Sender:01663001.DD:221018.SHGD:10000012.BO:TRUONG NGOC HUY.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0943878 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 200.000đ IBVCB.2210180418581002.k neu ten k neu ten bat ky ai
ZZ61 - 0003423 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 20.000đ Sender:01505001.DD:221018.SHGD:10000032.BO:TRAN VAN THUAN.(IB) CHUC CAC EM LUON KHOE
MBVP - 0481120 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 300.000đ MBVCB.92933024.quy chung.CT tu Pham thi Minh Thoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0912103 TK chuyển đến 2018 21-10-2018 300.000đ IBVCB.2110180228682002.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
MBVP - 0429549 TK chuyển đến 2018 21-10-2018 500.000đ MBVCB92824764.Ung ho Com Co Thit.CT tu 0011001239361 NGUYEN XUAN PHU SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0899092 TK chuyển đến 2018 20-10-2018 1.000.000đ 353083.191018.231917.Vietcombank 0611001917137 ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0798801 TK chuyển đến 2018 20-10-2018 300.000đ IBVCB.2010180790453001.Hoa Quy com co thit
VNFI - 0895198 TK chuyển đến 2018 20-10-2018 2.000.000đ 005205.191018.215724.dao ngoc chung ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0236148 TK chuyển đến 2018 20-10-2018 500.000đ MBVCB92366918.ung ho tre ngheo.CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0355363 TK chuyển đến 2018 20-10-2018 500.000đ MBVCB.92621202.Mo coi cha hoac me.CT tu Doan Van Trien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0023815 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 500.000đ Sender:79202002.DD:191018.SHGD:10003361.BO:HOANG HAI YEN.P14450 UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0717305 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 100.000đ IBVCB.1910180496551009.NGUYEN THI LUONG HANH Tp HCM Kho Khan
VNCK - 0681072 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 400.000đ IBVCB.1910180797333002.Nguyen Hoang Thanh Hai Chau, Da Nang x
VNCK - 0678558 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 50.000đ IBVCB.1910180609321001.1 1 1
VNCK - 0660481 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 300.000đ IBVCB.1910180605770001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0214404 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 200.000đ MBVCB92323898.vi tre em vung cao.CT tu 0051000497846 TRUONG DANG NAM PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0106600 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 500.000đ MBVCB.92131186.Ung ho hoc tro ngheo vung cao.CT tu Tran Thanh Hong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0738434 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 200.000đ IBVCB.1910180484266004.ung ho
VNFI - 0755457 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 100.000đ 914994.191018.010126.Do Minh Uyen ung ho TNVC FT18292956664740
VNFI - 0884480 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 200.000đ 024683.191018.195247.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
ZZ01 - 0007012 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:191018.SHGD:10008664.BO:LY HONG HANH.995218101907460 COM CO THIT THAN G 10
J633 - 0008504 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:191018.SHGD:10002533.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
0596 - 0005399 TK chuyển đến 2018 19-10-2018 200.000đ IBPS/SE:79333001.DD:191018.SH:10001130.BO:NGUYEN VAN PHI.NGUYEN VAN PHI TPHCM TRE EM VUNG CA O
VNCK - 0642261 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 500.000đ IBVCB.1810180431396001.Khanh van 181/1 le hong phong Cho cac be
VNFI - 0702045 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ 957267.181018.154057.Chuc cac em manh khoe FT18291065567688
YM25 - 0021103 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 700.000đ //SAL181018YM25003//VIETNAMNET TRA NB 1.9-7.9.2018
VNCK - 0589564 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1810180772515001.Le Ngoc Tran ung ho Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0007673 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 300.000đ Sender:01310005.DD:181018.SHGD:10006783.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0567849 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 700.000đ IBVCB.1810180729243002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
XC92 - 0000053 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 7.680.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005923.TC:XC92.021075.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH CT 10004944 NGAY 16/10/18 SAI TEN DVH: TEN DUNG TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000052 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 3.000.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006480.TC:XC92.021008.dd 151018 BO:AGRBANK BAT XAT.HOAN TR9A LAI LENH 18101610004607 NGAY 16/10/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000051 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 61.401.700đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006364.TC:XC92.021004.dd 151018 BO:AGRI BANK BAT XAT.HOAN 9TRA LAI LENH 18101610000844 NGAY 16/10/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000050 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 14.830.000đ IBPS/SE:01201003.DD:161018.SH:10010856.TC:XC92.021041.dd 151018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10004532 16/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000047 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 11.322.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005943.TC:XC92.021073.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10004586 NGAY 16/10/18 DO SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MN SO 2 XA NAM HANG
XC92 - 0000046 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 17.232.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19006336.TC:XC92.021014.dd 151018 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18101610004507 NGAY 16/10/2018 DO SAI TK VA TEN DVH
XC92 - 0000044 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 4.800.000đ IBPS/SE:01204009.DD:161018.SH:19005903.TC:XC92.021074.dd 151018 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH CT 10004809 NGAY 16/10/2018 SAI TEN DVH. TEN DUNG TRUONG MAM NON XA NAM MANH
XC92 - 0000043 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 18.408.000đ IBPS/SE:79201001.DD:161018.SH:10011626.TC:XC92.021037.dd 151018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10001400 16/10/2018 SAI TK DVH
VNCK - 0544052 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1810180487350003.Dong gop qui Com co thit
ZZ61 - 0004109 TK chuyển đến 2018 18-10-2018 5.000.000đ Sender:01201003.DD:181018.SHGD:10000097.BO:LE BA MINH.HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0465339 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ IBVCB.1710180084635003.Vu Thuy Trang Tri Chi - Tri Trung - Phu Xuyen - Ha Noi tat ca
VNFI - 0607072 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ 916108.171018.202903.Tran Quyen ung ho mua vo hoc sinh
VNFI - 0543616 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 200.000đ 915151.171018.140921.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT18290725702203
VNFI - 0476743 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 300.000đ 936474.161018.230817.NTBT Ung ho tre em vung cao 10.2018 FT18290380200145
VNCK - 0517507 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 1.000đ IBVCB.1710180535310001.asd sad 123
ZZ61 - 0005260 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:171018.SHGD:10002964.BO:NGUYEN HONG THANG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0459810 TK chuyển đến 2018 17-10-2018 100.000đ IBVCB.1710180073605002.Giang quang To 2 khu 2 uong bi quang ninh chung cho chung trinh