Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0805460 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 200.000đ MBVCB110825485.Yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0799171 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ MBVCB.110813800.Binh thuong.CT tu Quyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0011394 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 500.000đ Sender:01310012.DD:131218.SHGD:10002866.BO:VU THI MAI ANH.NHOM BAN VIVIAN VU UNG HO
Ly Nguon TK chuyển đến 2018 12-12-2018 100.000đ Ung ho quy TNVC
J633 - 0024165 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:121218.SHGD:10010865.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BAN NHO
ZZ61 - 0008675 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 1.000.000đ Sender:01310005.DD:121218.SHGD:10008055.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T11. UNG HO CAC C HAU
VNFI - 0421865 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 500.000đ 783734.121218.165422.Ung ho chau Thong
VNCK - 0127488 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 200.000đ IBVCB.1212180151795006.NTMK ung ho CCT
VNCK - 0076763 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 300.000đ IBVCB.1212180103504002.Be U HN UHTX thang 12/2018
VNCK - 0058785 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 200.000đ IBVCB.1212180924820002.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0058705 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 300.000đ IBVCB.1212180841236002.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Cau Giay UH CCT 2 thang
VNCK - 0041252 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 2.000.000đ IBVCB.1212180556975001.ttb hcm ung ho
VNCK - 0019586 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 200.000đ IBVCB.1212181041943001.Ung ho quy tro ngheo Vung Cao
VNCK - 0013113 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 100.000đ IBVCB.1212180908027001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
U949 - 0007506 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 200.000đ PT._.20181212.204935.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0669146 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 500.000đ MBVCB.110564174.ao am cho tre em di hoc.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0616953 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 500.000đ MBVCB.110471019.uh ct com co thit.CT tu TNA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0597473 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 50.000đ MBVCB.110434598.Khach mua lich ung ho.CT tu khach mua lich ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0570410 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 9.394.000đ MBVCB110384673.TS. Mai Thanh Son ung ho quy Com Co Thit.CT tu 0711000250934 LE THU PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0008737 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 500.000đ Sender:01314001.DD:121218.SHGD:10000397.BO:BACH THI DIEP PHUONG.NGUYEN TRONG DONG UNG HO
J633 - 0018222 TK chuyển đến 2018 12-12-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:121218.SHGD:10003399.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO COM CO THIT
0597 - 0007090 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 1.400.000đ /Ref:P1116704{//}/Ref:P1116704{//}ung ho qui com co thit mua ao cho cac chau DVC:NGUYEN VI ET AN
ZZ61 - 0010261 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:111218.SHGD:10008763.BO:TRAN THI HUE.CHUYEN KHOAN
ZZ61 - 0008788 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ Sender:79333001.DD:111218.SHGD:10000587.BO:NGUYEN THI QUYNH.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0008585 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 1.000.000đ Sender:01310005.DD:111218.SHGD:10003703.BO:BUI PHUONG HUYEN.UNG HO AO AM TRO NGHEO VUNG CA O
ZZ61 - 0004629 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:111218.SHGD:10000891.BO:LE THI THU HOAI.995218121101257 UNG HO QUY
VNFI - 0254706 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 1.000.000đ 511594.111218.171335.BoThuong dau gia ve bong da Viet Phi
VNFI - 0236842 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 300.000đ 416808.111218.161003.Ung Ho Quy
VNFI - 0213488 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 330.000đ 643806.111218.145523.TuanXu ung ho thang 12 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0157914 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 600.000đ 096438.111218.104748.Vietcombank 0611001917137 3 thang 10 11 12
VNFI - 0121252 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ 241826.111218.082047.NGUYEN TU THANG transfer funds to QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNFI - 0119128 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 1.000.000đ 983880.111218.080417.Trang Nguyen gui quy TNVC FT18345258416849
VNCK - 0988363 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 100.000đ IBVCB.1112180667592001.Chi Hai Tre em ngheo vung cap
VNCK - 0971173 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ IBVCB.1112180147902001.Nguyen Xuan Truong 62 Nguyen Chi Thanh Ung ho hoat dong chung cua quy
VNCK - 0957074 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ IBVCB.1112180202722005.Anh Phan vung Tau Ung ho
VNCK - 0953839 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 250.000đ IBVCB.1112180323328001.
VNCK - 0944700 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ IBVCB.1112180929284003.Huynh Le Kim Nguu Ha Noi Co chut long thanh
VNCK - 0943427 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ IBVCB.1112180359648006.Ung ho chau be bi dau mat
VNCK - 0913410 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ IBVCB.1112180527231005.nguyen thanh tung So 9 ngo 88 Tu Hoa Tay Ho Ha Noi Tre em ngheo vung cao
VNCK - 0904720 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ IBVCB.1112180501607001.Trang Le 445 nguyen khang, ha noi Gui tang cac be vung cao
VNCK - 0887137 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 50.000đ IBVCB.1112180050465002.Bui Hai Nguyen Anh D9 C4 Xuan Dinh, Bac Tu Liem, Ha Noi Com co thit
VNCK - 0879236 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 10.000.000đ IBVCB.1112180623762003.Do Thu Huong ung ho cac chau
VNCK - 0866154 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ IBVCB.1112180244094004.ung ho ung ho ung ho
VNCK - 0849467 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 88.888đ IBVCB.1012180192360001.Nguyen Hong Hai T6 K10 HHai Ha Long Quang Ninh Goodluck to all of u
MBVP - 0468778 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 200.000đ MBVCB.110182222.Tre em vung cao.CT tu FB Anh Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0322872 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ MBVCB109922213.PNL uh quy CCT.CT tu 0851000013653 PHAM THI NGOC LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0008026 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:111218.SHGD:10002156.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO COM C O THIT
J633 - 0004762 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:111218.SHGD:10000740.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
4H69 - 0006237 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 300.000đ /Ref:P3058844781Y18{//}/Ref:P3058844781Y18{//}B/O:KHONG DUC TRUNG UH CCT T12/2018 DVC:KHON G DUC TRUNG 108-C31
ZZ61 - 0011191 TK chuyển đến 2018 11-12-2018 300.000đ Sender:01202002.DD:111218.SHGD:10004181.BO:DUONG THI MINH HANG.995218121103578 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI