Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0833134 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ MBVCB32989804.Ung ho quy tro ngheo vung cao. cam on anh Tuan - Com Co Thit!.CT tu 0011000687250 NGUYEN TUAN VIET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0187128 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 200.000đ 279132.050218.095604.Ung ho
VNCK - 0986361 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ IBVCB.0502180030921009.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
ZZ61 - 0005175 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 100.000đ Sender:79201001.DD:050218.SHGD:10000399.BO:NGUYEN DINH DUC.UNG HO QUY TRO NGHEO
ZZ61 - 0005062 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 400.000đ Sender:01201001.DD:050218.SHGD:10003237.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
N803 - 0000034 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ TRAN THI TO NGA UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
ZZ61 - 0004920 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ Sender:01311003.DD:050218.SHGD:10000034.BO:NGUYEN KHANH HUNG.HUNG BRUSSELS UNG HO CCT
0W89 - 0736957 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ FTF.CN:9704366800771506010.FrAcc:0141000070976 .ToAcc:0611001917137
VNAF - 0028485 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
VNVT - 0781573 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180205214936573.VNVT20180205781573.Com co thit
MBVP - 0813644 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ MBVCB.32959646.Ung ho quy Com co thit.CT tu Nagar Bunty An toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0813319 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 2.000.000đ MBVCB.32959016.Chuc mung nam moi.CT tu Hong Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0747104 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 200.000đ MBVCB.32846908.Dong gop bua an tet co thit cho cac be.CT tu Thu Ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0746984 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 200.000đ MBVCB.32846677.linh&huong ung ho t2/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0746111 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 500.000đ MBVCB.32845007.xv cct.CT tu Bao Trung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0172711 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 300.000đ 154737.040218.191814.NGUYEN THI HA NHUNG Ct ung ho quy Com co thit
MBVP - 0777615 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 2.000.000đ MBVCB.32899121.XV CCT.CT tu QA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0928827 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0402180525080001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao, vui long khong neu ten.
MBVP - 0770754 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 500.000đ MBVCB.32888292.quy Tro ngheo Vung Cao thang1/2018.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0770276 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 2.000.000đ MBVCB32887538.Ung ho chuong trinh Com co thit.CT tu 0011000047304 DANG QUOC TUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0161976 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 1.000.000đ 164846.040218.111653.Chau SAO ung ho quy
VNCK - 0913975 TK chuyển đến 2018 04-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0402180133836001.Vuong Nhat Minh Vuong Khanh An ung ho quy tro nheo vung cao 1 trieu
VNCK - 0843367 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 500.000đ IBVCB.0302180099965001.Misa Nguyen Q8 ung ho cac be vung cao
VNFI - 0122992 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 500.000đ 907122.020218.224139.Ung ho tro ngheo vung cao FT18034071795702
VNCK - 0873569 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0302180275137001.Cao hang ung ho xay diem truong Huoi Mi A
VNFI - 0140520 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 1.000.000đ 511094.030218.131724.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0824072 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 200.000đ IBVCB.0302180436299001.Minh Vietnam Happy TET Holiday
VNCK - 0799808 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 300.000đ IBVCB.0202180681060002.chien hcm hoc tro ngheo
MBVP - 0672428 TK chuyển đến 2018 03-02-2018 2.000.000đ MBVCB32731174.XV CCT.CT tu 0011000662825 HOANG THUY ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0003597 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:020218.SHGD:10002545.BO:VU HOANG GIAP.IBVU HOANG GIAP CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ45 - 0007955 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:020218.SHGD:10011683.BO:NGUYEN DUC HANH.CHIP BON VIC UNG HO CAC BAN VUN G CAO
VNFI - 0121542 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 650.000đ 219152.020218.212428.TET CHO CON
VNFI - 0120472 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ 981944.020218.204559.Han Thanh Ha- Tet cho con FT18033800153824
VNFI - 0116549 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ 064527.020218.184036.Minh Huong ung ho quy
VNFI - 0116436 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 2.000.000đ 064090.020218.183717.Thuy Loan ung ho quy
VNCK - 0785860 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180568190001.Chia se
VNCK - 0780891 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180440272001.Nhom OMD Sai Gon Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0779751 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180396484001.Chuc Tet am ap
VNCK - 0766966 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 200.000đ IBVCB.0202180737176003.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0759624 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180737442001.Ho tro Com Co Thit
VNCK - 0757209 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180644764005.Tre Giang afafs a
VNCK - 0755457 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180865192001.Ung ho tre em ngheo
VNCK - 0753851 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 300.000đ IBVCB.0202180744912001.NGUYEN VAN MANH BQP MUNG TET CAC CHAU
VNCK - 0732472 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180338521001.NGUYEN DINH MANH Hanoi all
VNCK - 0714245 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 40.000.000đ IBVCB.0202180162543001.KS Sao Bien HP chuyen qua cho cac be vung cao
VNCK - 0712571 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.850.000đ IBVCB.0202180032251001.Le- SaiGon chuyen tien mua xe dap tang be Sung Thi Phong, lop 9b, truong TH & THCS Ban Mu, Tram Tau, Yen Bai
VNCK - 0693333 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180531703001.Nguyen Sy Truong Nguyen Ha noi Ung ho Quy CCT
VNCK - 0681393 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 50.000đ IBVCB.0202180754922001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0680318 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0202180831638001.khong khong khong
VNCK - 0676195 TK chuyển đến 2018 02-02-2018 500.000đ IBVCB.0202180659380002.Victoria Huyen Nguyen Hanoi Ung ho quy CCT