Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0132018 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ IBVCB.3108180405546003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
VNCK - 0113716 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 100.000đ IBVCB.3108180017965006.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0113257 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ IBVCB.3108180788795001.Tran Thi THu Ha Linh Dam - Ha Noi Chuc cac con di hoc vui ve sau ngay nghi le
VNCK - 0112218 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 300.000đ IBVCB.3108180988599001.MTT ung ho quy TNVC
VNCK - 0073154 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 500.000đ IBVCB.3108180729959002.Ung ho quy TNVC
VNCK - 0065768 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ IBVCB.3108180473323001.Nguyen Thuy Ha Tre em ngheo Tre em ngheo
VNCK - 0059727 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 1.000.000đ IBVCB.3108180375246001.Chau Ly Hai Nam + Ly Anh Tu o Hai Phong ung ho
VNCK - 0059026 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 1.000.000đ IBVCB.3108180143762003.Tran Tuan Khoi Season Avernua Mo lao Ha dong Ha noi Gop thit cho tre em vung cao
VNCK - 0050163 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 100.000đ IBVCB.3108180626418001.phthanhvcb, phamcongchuongttxvn 295 bach mai ung ho cac tre em ngheo
VNCK - 0048834 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 100.000đ IBVCB.3108180926770002.Quy Tro ngheo Vung cao
VNCK - 0043130 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ IBVCB.3108180116532004.Chuyen tien cho Quy Com co Thit
MBVP - 0726700 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 500.000đ MBVCB.77710377.Huu tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0713048 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ MBVCB77680124.Em Ten ung ho chuong trinh com co thit.CT tu 0451000230199 NGUYEN THI THU HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0693524 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 3.000.000đ MBVCB.77636427.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0014962 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 1.000.000đ Sender:01311001.DD:310818.SHGD:10007337.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.CONG TY CP XAY DUNG J TECH HO TRO QUI TRO NGHEO VUNG CAO
H379 - 0000106 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh "com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 8.2018
VNFI - 0073498 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.000.000đ 958440.300818.204001.NTT ung ho CCT TNVC FT18243070093507
VNCK - 0948822 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ IBVCB.3008180893673001.Tung ung ho chuong trinh nhan dip Trung Thu ung ho chuong trinh nhan dip Trung Thu
VNCK - 0936458 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 300.000đ IBVCB.3008180932128002.ung ho tre em den truong
ZZ61 - 0013504 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:300818.SHGD:10005748.BO:NGUYEN THU HUONG.995218083054946 CHUYEN TIEN
VNCK - 0916800 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.050.000đ IBVCB.3008180368058001.Cac ban cty Inax mua thu moc len ung ho
PAVP - 0104644 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 300.000đ VCBPAY77272683.chung tay chia se.PHAM DUC QUYNH CT den QUY TRO NGHEO VUNG CAO.0611001917137.
VNCK - 0912743 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ IBVCB.3008180119436001.Nguyen Thi Tuyet Mai Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0911203 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 5.950.000đ IBVCB.3008180570256001.Giving Sunday gui Com Co Thit
VNFI - 0018106 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 100.000đ 505609.300818.135523.Ung ho
VNCK - 0897189 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.000.000đ IBVCB.3008180437898005.Dang Tran Hoang Hang thang
VNCK - 0887498 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ IBVCB.3008180151541001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 8/2018
ZZ45 - 0007178 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:300818.SHGD:10012783.BO:PHAM THI HOANG OANH.QUA TANG TRUNG THU CAC BE V UNG CAO
0595 - 0006319 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 200.000đ /Ref:P3028242420{//}/Ref:P3028242420{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T8/2018
ZZ45 - 0005588 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 2.000.000đ Sender:79310001.DD:300818.SHGD:10008395.BO:NGUYEN TUAN ANH.TAN UHTX T7T8 UNG HO QUY, UNG H O CAC CHAU
VNFI - 0982144 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 200.000đ 960431.300818.092429.PHAM HONG NHUNG chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
J633 - 0006952 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:300818.SHGD:10000969.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
J633 - 0005749 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300818.SHGD:10000780.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035218083087851)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0004747 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 400.000đ Sender:01201001.DD:300818.SHGD:10001512.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC T8
VNCK - 0861925 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 500.000đ IBVCB.3008180963427001.PHAN MINH TAM 34 duong 23, phuong Binh Trung Tay, quan 2, TP HCM Ngay 30/08/2018
VNCK - 0920043 TK chuyển đến 2018 30-08-2018 1.000.000đ IBVCB.3008180664952004.Em Son (Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNFI - 0863979 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 200.000đ 861898.280818.231933.Vietcombank 0611001917137 Luu kim kieu ung ho
VNFI - 0863943 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 1.000.000đ 091463.280818.231740.Vietcombank 0611001917137 Hoang Thi Nguyet ung ho
VNCK - 0729592 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 300.000đ IBVCB.2808180651169001.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG -BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
MBVP - 0436449 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 500.000đ MBVCB.77106259.ky su xay dung.CT tu Le Kien Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0835210 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 1.000.000đ IBVCB.2908180547747002.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNFI - 0953682 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 500.000đ 994505.290818.190744.DO TUYET TRINH CHUYEN KHOAN QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0822883 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 200.000đ IBVCB.2908180318182003.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T9/2018
VNCK - 0795360 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 200.000đ IBVCB.2908180835904005.Thuc Dang ung ho CCT T8/2018
LJ69 - 0000028 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 25.000.000đ CONG TY CP TICH HOP HE THONG TIN HOC THE KY UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
LJ69 - 0000027 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 3.502.000đ HO TRO KHAM BENH CHO BENH NHAN SUNG THI KIA TU QUY TNVC GD TIEN MAT
LJ69 - 0000026 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 5.000.000đ CON TY CO PHAN CONG NGHE LUU TRU - SO HOA HT UNG HO GD TIEN MAT
ZZ45 - 0006157 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 1.000.000đ Sender:79303008.DD:290818.SHGD:10006337.BO:NGO THI LEN.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
VNVT - 0722905 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 1.000.000đ VCBVT.84989357919.CT tu 0211000011386.TRAN XUAN HIEN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180829211963186.VNVT20180829722905.Nha Khoa Xuan Hien
J633 - 0006848 TK chuyển đến 2018 29-08-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:290818.SHGD:10001897.BO:TAO HAI NHAN.NHAN TAO UNG HO QUY