Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0476685 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ IBVCB.0106180305594002.Nguyen ngoc mai Cong ty gas viet nhat so 33 duong 3a bien hoa dongnai Tre em vung cao
MBVP - 0304228 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 1.900.000đ MBVCB.54808707.quy Com Co Thit.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0476187 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 500.000đ IBVCB.0106180689558003.Ung ho CCT
25J5 - 0679738 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
XJ41 - 0006350 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 300.000đ IBPS/SE:01310001.DD:010618.SH:10023150.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
VNCK - 0451956 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 500.000đ IBVCB.0106180871406002.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 3/2018
VNCK - 0447527 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 600.000đ IBVCB.0106180711710001.NH286 Hanoi Tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0006607 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:010618.SHGD:10005997.BO:LY HONG HANH.995218060107273 COM CO THIT THAN G 6
MBVP - 0248093 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ MBVCB.54709950.b..CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0413320 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 1.000.000đ IBVCB.0106180839071004.Gia dinh Trinh Thi Huong ung ho quy
VNCK - 0408199 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 5.000.000đ IBVCB.0106180055693001.Tieu Honi Q7, Saigon Tro ngheo vung cao
VNCK - 0408062 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ IBVCB.0106180165905001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh
ZZ61 - 0008000 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:010618.SHGD:10001808.BO:VU THI HOANG MINH.AU DUC HAI UNG HO TAI NGO AI THUONG VIET NAM CN BA DINH
VNCK - 0401905 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 1.000.000đ IBVCB.0106180493409002.Doan thanh chia se voi cac chau be
VNCK - 0394521 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 100.000đ IBVCB.0106180580967008.Trieu Bao ung ho
0105 - 0006197 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 500.000đ /Ref:P919681{//}/Ref:P919681{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNCK - 0387639 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 300.000đ IBVCB.0106181043930002.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
MBVP - 0215718 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ MBVCB.54651901.linh&huong dong gop t6/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0375949 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 200.000đ IBVCB.0106180357650001.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNAF - 0052571 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNAF - 0052525 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNAF - 0052434 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNCK - 0366453 TK chuyển đến 2018 01-06-2018 300.000đ IBVCB.0106180423466001.Le Truong Minh 12/40/168 Thai Ha. Ha Noi Ung ho quy Com co Thit
MBVP - 0954645 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 1.000.000đ MBVCB.54329935.share.CT tu love toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0093364 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 500.000đ 247153.310518.144756.Em Ti chuc cac anh chi Tet Thieu nhi vui ve
VNCK - 0297950 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 400.000đ IBVCB.3105180408365002.BaoTram HN 01/06
VNCK - 0293521 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 100.000đ IBVCB.3105180999295002.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0288743 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 200.000đ IBVCB.3105180076293001.ung ho
J633 - 0026793 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 100.000đ Sender:01359001.DD:310518.SHGD:10001735.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1815108610:VAN HUY UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0285617 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 300.000đ IBVCB.3105180761301002.Ta Thi Huong 519 Kim Ma Tet thieu nhi
ZZ61 - 0007758 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:310518.SHGD:10000696.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN APRI L
VNCK - 0260628 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 30.000đ IBVCB.3105180787724001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
H379 - 0000028 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh "com co thit: quy hoc tro ngheo vung cao thang 5/2018
VNCK - 0252271 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 500.000đ IBVCB.3105180617662002.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNFI - 0063517 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 300.000đ 225734.310518.094104.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 05 NAM 2018
J633 - 0006179 TK chuyển đến 2018 31-05-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:310518.SHGD:10001659.BO:TRAN THANH BINH.TAM LONG NHO
VNCK - 0096287 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 100.000đ IBVCB.2905180434685002.Ngoc Pham Binh Thanh HCM TRe em vung cao kho khan
VNFI - 0030559 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 200.000đ 422899.300518.164821.KG CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0192646 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 1.000.000đ IBVCB.3005181029859002.Ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0192142 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 500.000đ IBVCB.3005180596991001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 5/2018
VNCK - 0189684 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 5.950.000đ IBVCB.3005180006289003.Anh Thinh Le - San Jose - California(My) chuyen tien ung ho quy tro ngheo vung cao(260usd)
YM25 - 0021211 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 800.000đ //SAL300518YM25006//VIETNAMNET CHI NB 15.4-22.4.2018
VNCK - 0155813 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 100.000đ IBVCB.3005180848840002.Nguyen Tuan Anh 21/138 Ngo Van Chuong Ho ngheo vung cao
XC92 - 0000080 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 13.340.000đ IBPS/SE:01204009.DD:290518.SH:19001685.TC:XC92.021221.dd 240518 BO:AGRIBANK MUONG TE.TRA L9AI LENH 10002245 CHUYEN NGAY 25/05/2018 DO KHO BAC NHA NUOC HUYEN TAY TRA -QUANG NGAI KHONG CO
ZZ61 - 0006754 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:300518.SHGD:10002727.BO:DUONG THI MINH HANG.995218053003465 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
J633 - 0006412 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 1.000.000đ Sender:79302001.DD:300518.SHGD:10000875.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035218053085240)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
YP86 - 0006133 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 1.000.000đ /Ref:P917118{//}/Ref:P917118{//}ung ho qui tro ngheo vung cao t5 DVC:NGUYEN VIET AN
ZZ61 - 0004278 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 5.000.000đ Sender:79333001.DD:300518.SHGD:10000152.BO:TRAN THI KIM DUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003885 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 1.200.000đ Sender:01201003.DD:300518.SHGD:10001399.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUONG TRA LE QUYEN UNG HO QUY TNVC
MBVP - 0839097 TK chuyển đến 2018 30-05-2018 3.000.000đ MBVCB.54134280.ung ho cac chau hoc sinh vung cao.CT tu Vu Quoc Hoan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).