Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0673911 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 400.000đ MBVCB34247952.mot chut tam long.CT tu 0421000439349 TRUONG THI LE HONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0463051 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ 225115.090218.164924.Ung Ho Quy
VNCK - 0785161 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180255197001.Phan Thi Luu 9 su van hanh, p9, q5 Quy
VNCK - 0783258 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180111245002.Van Q7 Hoc tro
VNCK - 0776321 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180835719003.P. Do Thuc Anh/P. Minh Quan/P.Quoc Bao/P.Quoc Dat Ung ho cac ban mien nui
VNCK - 0775638 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180980351005.Nguyen Thi Phuong Dung Ngo hoa binh 6, Minh Khai, Ha noi Ung ho Tet tre em ngheo vung cao
VNCK - 0773637 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 10.000.000đ IBVCB.0902180954629005.Qua tang cho cac chau Vung cao dip Tet nguyen dan
VNFI - 0452922 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 2.000.000đ 891343.090218.152423.chuc cac em mot mua xuan vui tuoi FT18040440300548
YP86 - 0007907 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ /Ref:P839009{//}/Ref:P839009{//}nttrung ung ho CCT 02-2018 DVC:NGUYEN TUAN TRUNG
VNCK - 0758884 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ IBVCB.0902180702538001.Hoang Diep Tung Ha Noi Ung ho cac chau nho vung cao
ZZ61 - 0016131 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 5.000.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10025781.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.UNG HO
VNFI - 0448726 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ 931334.090218.143953.Ung ho Quy FT18040812023259
MBVP - 0629335 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ MBVCB.34179824.ung ho quy cho tre em ngheo vung cao.CT tu Tran Ho Kim Ngan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0738436 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180037838003.Dinh Le Hang ck ung ho CT Com co Thit
ZZ61 - 0013968 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:090218.SHGD:10009789.BO:DUONG THI MINH HANG.995218020910592 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
MBVP - 0621042 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 100.000đ MBVCB.34167307.ck.CT tu nt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0727586 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180393010001.Ung ho tre em ngheo vung cao
ZZ61 - 0011645 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 900.000đ Sender:79201001.DD:090218.SHGD:10014650.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT QUY 1 18
J633 - 0028681 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10004982.BO:NGUYEN THI NGA.GUI CAC BE AN TET
VNCK - 0711109 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180799144001.Cao Khac Ba - Nha Be - Ck CCT T2/2018
VNCK - 0702734 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0902180113869001.Ung ho quy com co thit nhan dip Tet nguyen dan
0C72 - 0000087 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM UNG HO CAC CHAU VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0694613 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0902180096403001.NGUYEN ANH THU UNG HO TAT NIEN BAN MU, YEN BAI
VNCK - 0691905 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180738837001.Le Thi Thuy Hoa ung ho com co thit
VNCK - 0690735 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180444457002.Airider Mong cac em co tet vui hon
VNCK - 0690096 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 800.000đ IBVCB.0902180317569001.PHI THI BIEN Xom DOn, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0689433 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 600.000đ IBVCB.0902180634669001.Gia Khanh tang cac ban tro ngheo vung cao
ZZ07 - 0009593 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 20.000.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10010660.BO:BCH CD VPDH ROSNEFT VIETNAM B.V.CONG DOAN ROSNE FT VIETNAM UNG HO QUY
J633 - 0013388 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10003711.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0007536 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:090218.SHGD:10003765.BO:DUONG DINH HAI.995218020904637 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
VNCK - 0684702 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.500.000đ IBVCB.0902180604291002.Nguyen Thu Thao So 1 Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ung ho CCT quy 1 nam 2018
J633 - 0010838 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10002053.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0005688 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01311003.DD:090218.SHGD:10000568.BO:NGUYEN THI VIET PHUONG.UNG HO QUY
VNCK - 0673366 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180279743004.Nam Phong 159/8/11 Nguyen Suy. Quan Tan Phu. TP HCM 2 ban Nam Phong gom tien tiet kiem ung ho cac ban cao
VNCK - 0672834 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ IBVCB.0902180916467002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
ZZ01 - 0003818 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 600.000đ Sender:01310001.DD:090218.SHGD:10004604.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM VUNG CAO T 1
ZZ61 - 0004707 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10006587.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0003074 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ Sender:79307005.DD:090218.SHGD:10000557.BO:NGUYEN CANH TUNG.IBNGUYEN CANH TUNG CHUYEN KHOA N CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0416948 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ 361823.090218.082131.Nguyen Dang Long dong gop chuong trinh CCT
Nhien Huong TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ
MBVP - 0521463 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ MBVCB.33962053.quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0519951 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ MBVCB33958278.gop quy T2.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0618922 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180163506001.mong cac em Tet nay them thuc an ngon
MBVP - 0508982 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ MBVCB.33934377.Quy tro ngheo vung cao Com co thit T2/2018.CT tu Ho Thi Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0607521 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180289034001.ung ho com co thit
VNCK - 0605933 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180121592001.Nga Hanoi T2/18
VNCK - 0605643 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180654568003.Ho tro ctrinh Com Co Thit
VNCK - 0604582 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180630000002.Vu Thuy Hang XV CCT
VNCK - 0600726 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180525362001.Truong Thi Ngoc Lan ung ho
VNFI - 0395024 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ 935377.080218.162639.tran minh ngoc ung ho quy tro ngheo vung cao