Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0686867 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 1.000.000đ 967304.261018.111209.Ung ho Quy FT18299021757617
VNCK - 0541876 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 888.888đ IBVCB.2610181033448001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Hong Hai Ha Long Quang Ninh To all of u
VNCK - 0536301 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 200.000đ IBVCB.2610180198478001.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
VNCK - 0526814 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 200.000đ IBVCB.2610180685218001.Nguyen Quan 9 gui quy COM CO THI
VNCK - 0515792 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 800.000đ IBVCB.2610180738855002.Ung Ho Tre Em Den TRuong
VNCK - 0462584 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 2.000.000đ IBVCB.2610180471500002.Quy TNVC Quy TNVC ung ho CCT
VNCK - 0455957 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 1.000.000đ IBVCB.2610180816782002.Pham Ngoc Long 45A, ngo 121 Thai Ha Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0441533 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 200.000đ IBVCB.2610180151588002.Abc Abc Ung ho tro ngheo vung cao
MBVP - 0418793 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 9.000.000đ MBVCB.94532183.Giai bong da Otofun 2018.CT tu Com co thit Fc va cac ban be Otofun toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0352990 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 100.000đ MBVCB.94413030.cac chau vung cao kho khan.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0342065 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 3.000.000đ MBVCB94392683.FC Nghe An.CT tu 0101007999999 TRUONG THANH TAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0326530 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 1.000.000đ MBVCB94363133.ung ho Quy.CT tu 0451000326707 NGUYEN QUANG HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0708783 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 900.000đ 297180.261018.134337.UNG HO CCT QUY 4-18
DD4400 - 0436372 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 5.896đ Tra lai tien gui/Interest paid
DD4400 - 0462244 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 332.293đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
MBVP - 0119003 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 500.000đ MBVCB.93962521.Ung ho tre e ngheo.CT tu Tran Hai Anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
YV56 - 0008678 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 300.000đ /Ref:P3248298952{//}/Ref:P3248298952{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU
VNCK - 0372741 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 300.000đ IBVCB.2510180255089002.Tran Ngoc Yen Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
4H69 - 0006495 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 1.000.000đ /Ref:P1064368{//}/Ref:P1064368{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LAN
VNCK - 0343737 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 500.000đ IBVCB.2510180892656003.tu q4 cct hang thang
VNCK - 0341330 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 1.000.000đ IBVCB.2510181020294002.Nguyen Duc Hanh Thu Duc ung ho quy
VNCK - 0332924 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 100.000đ IBVCB.2510180384382001.Chuyen cho chuong trinh COM CO THIT
ZZ61 - 0004130 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 2.550.000đ Sender:79307005.DD:251018.SHGD:10002545.BO:DO THI DAM.IBSB CHUYEN CHI HNH LG CNS T9
VNCK - 0317340 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 100.000đ IBVCB.2510180758300001.huy nguyen Ha noi tre em mien nui
DD2760 - 0001225 TK chuyển đến 2018 25-10-2018 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
ZZ61 - 0003730 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 300.000đ Sender:01352002.DD:241018.SHGD:10000010.BO:TO THI THU HUONG.UNG HO CAC CHAU VUNG CAO
ZZ49 - 0004292 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 7.638.000đ Sender:01204009.DD:241018.SHGD:19002554.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18101610004592 NGAY 16/10/2018 DO TEN VA TAI KHOAN KHONG KHOP
MBVP - 0926430 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 300.000đ MBVCB.93789340.NVVP.CT tu Hoang Van Nghia toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0950617 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 2.000.000đ MBVCB.93832619.Ung ho quy.CT tu Nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0213263 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 500.000đ IBVCB.2410180081284005.Co Hang HQV Hanoi va co Lien Binh Luc Ha Nam ung ho cac chau
VNCK - 0227115 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 400.000đ IBVCB.2410180850090001.Gauconlonton Gauconlonton24 25 26 27 Quy CCT
VNCK - 0264363 TK chuyển đến 2018 24-10-2018 200.000đ IBVCB.2410180617073001.Nguyen Thi Nhung Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
QF05 - 0000064 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 2.000.000đ NGUYEN THI HAI YEN UNGHO
VNAF - 0069803 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0062040 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 1.000.000đ IBVCB.2210181034633001.TMT GV Ung ho quy
VNCK - 0161324 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 200.000đ IBVCB.2310180422911003.Ung ho quy Com co thit
VNFI - 0306933 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 200.000đ 848715.231018.152049.UHTX T102018
VNFI - 0346546 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 500.000đ 669011.231018.190959.Chuyen tien den Ngan hang khac
ZZ61 - 0005469 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:231018.SHGD:10004128.BO:TRAN THI DINH.H VA D CK T10.18
MBVP - 0711842 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 100.000đ MBVCB.93384398.Quy tre em ngheo lai chau.CT tu Pham thi hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0678125 TK chuyển đến 2018 23-10-2018 100.000đ MBVCB93316929.com co thit.CT tu 0821000075336 LE THI TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0196143 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 70.000đ 182314.221018.182314.tran thi cam nhung ct
J633 - 0053755 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:221018.SHGD:10009053.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218102285668)22/10 /2018 DONATION. NGUYEN HIEU UNG HO (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0996716 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 1.000.000đ IBVCB.2210180404436002.Tu thien thang 10 - LNL
VNCK - 0995843 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 200.000đ IBVCB.2210180565204001.Toan Ha Noi quy com co thit
ZZ61 - 0012848 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 300.000đ Sender:01314001.DD:221018.SHGD:10000632.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0974269 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 200.000đ IBVCB.2210180326660001.ung ho ung ho
J633 - 0024648 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:221018.SHGD:10002734.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 0809 10 2018 T3250
MBVP - 0520797 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 500.000đ MBVCB.93021431.pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0016957 TK chuyển đến 2018 22-10-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:221018.SHGD:10002856.BO:HA MAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO