Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0881644 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 5.000.000đ 288726.151218.134627.Cao Thi Hoi chuyen tien ung ho com co thit
VNFI - 0853940 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 200.000đ 055479.151218.104816.LE XUAN HIEN HKVT VIETTEL UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0827357 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 2.000.000đ 576089.151218.081415.UH ao am QTNVC
VNCK - 0479285 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 2.500.000đ IBVCB.1512180971961002.Suri Nguyen ung ho 50 ao am cho cac chau.
VNCK - 0449920 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1512180757626002.Ung ho mua ao am cho tre em vung cao
VNCK - 0433816 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 500.000đ IBVCB.1512180221734002.Nguyen Viet Chuong 1204 A3D2, KDT Dang Xa N/A
VNCK - 0414524 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 81.000đ IBVCB.1512180390310008.Do Le Thanh Toan Seni Art Tu thien
VNCK - 0411752 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 1.380.000đ IBVCB.1512180596210001.Phong Ke Toan Haian Group Cang Hai An Ung ho quy com co thit
VNCK - 0406728 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 5.000.000đ IBVCB.1512180574984001.FB ThuyenNan chuyen tien ung ho Quy TNVC
VNCK - 0401045 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 400.000đ IBVCB.1512180326022001.Ung Ho Cac Em Nho Vung Cao.
VNCK - 0396041 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 500.000đ IBVCB.1412180186588001.Luong Minh Khue tang ao am cho Con vung cao
PAVP - 0173981 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 200.000đ VCBPAY111500296.ung ho gui bac Tuan a.NINH DUC TUNG CT den QUY TRO NGHEO VUNG CAO.0611001917137.
MBVP - 0391884 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 10.000.000đ MBVCB111735831.Tran Tu - VN vo dich.CT tu 0711000268043 TRAN THANH TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0368884 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 300.000đ MBVCB.111687929.quy chung.CT tu Pham Thoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0932053 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 200.000đ 840955.151218.202102.UH
MBVP - 0329049 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 1.000.000đ MBVCB.111617257.UNG HO QUY.CT tu HOANG THI MAI VAN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0368159 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 16.000.000đ MBVCB.111686569.dau gia ve bong da.CT tu mc phan anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0929220 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 80.000.000đ 943964.151218.192610.Tien ung ho Quy CCT. Cam on cac anh chi FT18351003062725
VNFI - 0921290 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 1.000.000đ 762544.151218.180257.Ung ho Quy mua ao am cho cac em
J633 - 0010654 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:141218.SHGD:10005510.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 12.2018
YI40 - 0000027 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 5.000.000đ NGUYEN THI HUONG - BAC SI CAO XUAN MINH UNG HO GD TIEN MAT
VNFI - 0805131 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 5.000.000đ 500623.141218.203508.Ao am mua dong cho cac con
VNFI - 0779876 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 800.000đ 698047.141218.174412.VU THI NGOC DIEU Be Tintin tang ao am cho cac ban nho vung cao
VNFI - 0641741 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000đ 700927.141218.014346.MONG CAC EM COM NO AO LANH
VNCK - 0351377 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1412180363175005.Nguyen Minh Ngoc 3/63 Tu Liem, HN Ung ho hs vung cao
VNCK - 0302171 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 200.000đ IBVCB.1412180237998001.Nguyen Phuong Thao Linh Dam - Ha Noi Com co thit mien bac
VNCK - 0293581 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000đ IBVCB.1412180851862001.Mai Thanh Tuan Hai Hau, Nam Dinh Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0286171 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1412180965556001.CAO MINH PHUONG UHTX - T12.2018
VNCK - 0272484 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 5.000.000đ IBVCB.1412180033843001.ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0267992 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000đ IBVCB.1412180500069001.Nguyen khang nguyen Quan 2, TP.HCM Ung ho quy cho ngheo vung cao
MBVP - 0991361 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 200.000đ MBVCB.111172706.bt.CT tu phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0243758 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 100.000đ MBVCB.111454056...CT tu Tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0194539 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 2.000.000đ MBVCB111358069.Chi Thuy ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011000243519 LE THI THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0157644 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 200.000đ MBVCB.111292812.kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0134013 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000đ MBVCB111250545.gop quy T12.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0035486 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 5.000.000đ Sender:01202021.DD:141218.SHGD:10005185.BO:TRAN HA PHUONG.022_ UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ07 - 0017283 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 500.000.000đ Sender:01202001.DD:141218.SHGD:10004704.BO:CONG TY CO PHAN DOANH NGHIEP XA HOI AN V.TAI TR O AO AM VA THUC PHAM CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
0105 - 0006713 TK chuyển đến 2018 14-12-2018 300.000đ /Ref:PATTM817DG0{//}/Ref:PATTM817DG0{//}TT VNM817DG0 UNG HO QUY COM CO THIT DVC:MS TRAN TH I HOANG ANH
Trung Vu TK chuyển đến 2018 13-12-2018 100.000đ Ung ho quy TNVC
VNCK - 0198139 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ IBVCB.1312181041280003.Ky Nguyet Vung Tau Ung ho
XC92 - 0000086 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 17.232.000đ IBPS/SE:01204009.DD:121218.SH:19575998.TC:XC92.021007.dd 301118 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T1RA LAI LENH 18113010019264 NGAY 30/11/2018 DO SAI TEN DVH
XC92 - 0000085 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 3.600.000đ IBPS/SE:01204009.DD:121218.SH:19576111.TC:XC92.021018.dd 301118 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T1RA LAI LENH 18113010015467 NGAY 30/11/2018 DO SAI TEN DVH
VNFI - 0616854 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ 918060.131218.191742.NTBT Ung ho quy tro ngheo vung cao 12.2018 FT18347855700164
VNCK - 0232657 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 200.000đ IBVCB.1312180417319001.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
VNCK - 0218913 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ IBVCB.1312180559714004.Cac ban In Soc Gau
VNCK - 0210184 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ IBVCB.1312180982772001.Hoa Quy hoc tro ngheo vung cao
ZZ45 - 0008738 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 300.000đ Sender:01310005.DD:131218.SHGD:10010568.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
VNCK - 0166469 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 100.000đ IBVCB.1312180909160002.Nguyen Thi Thu Phuong Tre em ngheo
VNCK - 0146967 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 1.500.000đ IBVCB.1312180507377001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 8, 9, 10/2018
MBVP - 0846780 TK chuyển đến 2018 13-12-2018 6.000.000đ MBVCB.110900019.50 ban phong canh 50 ban tre em 20 tuong.CT tu nguyen thanh ha toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).