Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0831746 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0107180852862002.Nguoi ung ho Tphcm Ung ho hs
VNAF - 0057353 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNFI - 0398619 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 300.000đ 644643.300618.205927.TuanXu ung ho thang 6 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNAF - 0057235 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
MBVP - 0363629 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 200.000đ MBVCB.61770144.Tre em gap kho khan trong viec di lai den truong.CT tu Le Thi Kim Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0357309 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 500.000đ MBVCB.61757460.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0345387 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 200.000đ MBVCB61734846.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0330863 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 500.000đ MBVCB.61708214.tre em mien cao.CT tu nguyennhung0906 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0300107 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 500.000đ MBVCB.61645041.Huu Tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Nguyễn Đức Minh Chính TK chuyển đến 2018 30-06-2018 1.000.000đ
Anonymous TK chuyển đến 2018 30-06-2018 500.000đ
VNCK - 0720685 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 36.619đ IBVCB.3006180703393002.HOANG THI DIEU HOA Trung Khanh, Cao Bang hoang
VNCK - 0735867 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 200.000đ IBVCB.3006180798215002.Ung ho lu lut o Lai Chau
VNCK - 0721722 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 42.300đ IBVCB.3006180456221006.HOANG THI DIEU HOA Trung Khanh, Cao Bang HoangHoa sent to TNVC
VNCK - 0738188 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 500.000đ IBVCB.3006180201651002.Tran Trung Kien Ung ho
MBVP - 0187588 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 50.000đ MBVCB.61400789.kha gia.CT tu Tuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0186146 TK chuyển đến 2018 30-06-2018 500.000đ MBVCB.61398199.Ung ho CCT.CT tu De Bun Soc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0574909 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 60.000đ IBVCB.2806180192584001.Vo Thi Thanh Xuan 6/2 nguyen ai quoc, to 4, kp1, buu long, bien hoa, Ung ho
MBVP - 0933786 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ MBVCB.61124602.ung ho quy com co thit.CT tu tran duy hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0931938 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ MBVCB.61121159.Kha.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
YJ16 - 0081453 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 100.000đ FTF_CN:9704366609335329011.FrAcc:0091000599941 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0698301 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2906180487510001.LU QUET TAY BAC
VNFI - 0322646 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ 827403.290618.184228.CHUYEN TIEN QUA TAI KHOANUng ho Com Co Thit FT18180502708550
MBVP - 0158161 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.700.000đ MBVCB.61345076.QUY COM CO THIT.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
H379 - 0000160 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh" com co thit" quy tro ngheo vung cao thang 6/2018
9680 - 0000184 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ NGUYEN TRONG CHIEN UNG HO QUI
ZZ61 - 0015671 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:290618.SHGD:10003525.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JUNE
I430 - 0000159 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ GIA DINH CHIT MAT KHOAI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0039856 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 100.000đ Sender:01359001.DD:290618.SHGD:10001425.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1818077008:UNG HO QUY TRO NGH EO VUNG CAO
ZZ61 - 0015357 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:290618.SHGD:10007973.BO:BUI DIEU LINH.995218062955742 CHUYEN TIEN UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0119362 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 100.000đ MBVCB.61277537.Ung ho quy.CT tu Ung ho quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0651312 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 2.000.000đ IBVCB.2906181029566001.Quy TNVC Quy TNVC Quy TNVC
VNFI - 0292966 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ 126596.290618.145922.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 6 NAM 2018
ZZ61 - 0013399 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ Sender:01311013.DD:290618.SHGD:10004388.BO:DOAN KIM DUNG.UNG HO DONG BAO TAY BAC BI LU QUE T
VNCK - 0641026 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ IBVCB.2906180313859001.Thuc Dang ung ho CCT T6/2018
VNCK - 0628215 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2906180862615001.Tungjohntung gui quy . Xin giau ten .
ZZ45 - 0009535 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10013138.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 06/2018
VNCK - 0618447 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ IBVCB.2906180768351002.Em Ten ung ho tien sua thang 06/2018
MBVP - 0976005 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ MBVCB.61205118.TNVC.CT tu Truong Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0615426 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ IBVCB.2906180326783001.Ho tre em kho khan
J633 - 0018866 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10010940.BO:VU HOANG.UNG HO NAN NHAN LU LUT PHIA BAC
VNCK - 0599331 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2906180640885004.Dang Tran Hoang Hang thang
ZZ07 - 0006245 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 70.000.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10004060.BO:DANG THI PHUONG THAO.CHI THAO THAM GIA XAY DUNG DIEM TRUONG NAM PAN
ZZ61 - 0004585 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:290618.SHGD:10004842.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T6
J633 - 0007788 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:290618.SHGD:10000463.BO:TRAN THANH BINH.MOT CHUT DONG GOP
VNCK - 0591749 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ IBVCB.2906180104298001.Anh Thu Phu Thuan Q7 Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004079 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ Sender:01311013.DD:290618.SHGD:10000233.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CO PHAN XAY DUNG J TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0194521 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ 985109.280618.134242.Hoang Van Phu gui tang cac em ngheo vung cao FT18179101922306
VNCK - 0500981 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ IBVCB.2806180265249001.Doan Duy Khoi Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi Tro ngheo vung cao
ZZ07 - 0010996 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 30.000.000đ Sender:01202021.DD:280618.SHGD:10003668.BO:CTY CP VAN HOA VA TRUYEN THONG NHA NAM.CTY NHA NAM UNG HO DONG BAO LU QUET O HA GIANG