Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0014498 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:040918.SHGD:10018391.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 9.2018
XJ41 - 0005179 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ IBPS/SE:01202002.DD:040918.SH:10001143.BO:LE TIEN DUNG.995218090451052 - CHUYEN TIEN
VNCK - 0398369 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 250.000đ IBVCB.0409180128244001.Com co thit
VNCK - 0396606 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 150.000đ IBVCB.0409180845530001.Han 1036/52/5/6 CMT8, Q. Tan Binh Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0029041 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 500.000đ Sender:01204001.DD:040918.SHGD:10002397.BO:DAM KIM LIEN.DAM KIM LIEN CHUYEN TIEN UNG HO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0028782 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:040918.SHGD:10010441.BO:BUI THI LAN HUONG.BUI THI LAN HUONG UNG HO QU Y TNVC T9.2018 500K
J633 - 0023373 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:040918.SHGD:10006646.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218090484532)UNG HO CCT THANG 9/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ02 - 0006406 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:040918.SHGD:10014598.BO:DUONG THANH NHAN.THANH TOAN DIEN TU
XC92 - 0000056 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 19.980.000đ TA THI LE HANG UNG HO TRUNG;thu;
XC92 - 0000054 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 9.000.000đ TA THI LE HANG UNG HO TRUNG;thu;
J633 - 0014770 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 330.000đ Sender:01309001.DD:040918.SHGD:10000419.BO:PHAN LE ANH TUAN.TUANXU UNG HO THANG 9 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT
0105 - 0006121 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 500.000đ /Ref:P1010914{//}/Ref:P1010914{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNCK - 0375761 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 300.000đ IBVCB.0409180135883003.Com Co Thit LCV
ZZ61 - 0006846 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ Sender:79307005.DD:040918.SHGD:10003725.BO:NGUYEN KIM KHANH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O. NHO QUY DUA NHUNG BUA COM CO THIT DEN CAC EM NHO VUNG CAO.
J633 - 0009488 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 4.000.000đ Sender:01201003.DD:040918.SHGD:10004466.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO TRE VUNG CAO
ZZ61 - 0005285 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:040918.SHGD:10000032.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JULY
VNFI - 0409869 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ 092193.040918.080304.KG CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0356511 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 1.000.000đ IBVCB.0409181031989001.
I412 - 0077943 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180904.062930.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0118743 TK chuyển đến 2018 03-09-2018 1.000.000đ MBVCB.78404028.ung ho chuong trinh .CT tu nguyen ha linh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0320736 TK chuyển đến 2018 03-09-2018 30.000đ IBVCB.0309180383682001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0369515 TK chuyển đến 2018 03-09-2018 500.000đ 825109.030918.131748.Chuyen tien
MBVP - 0114637 TK chuyển đến 2018 03-09-2018 200.000đ MBVCB.78396499.Ung ho Quy Com co thit - thang 9/2018.CT tu Pham Phuc Khanh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0313173 TK chuyển đến 2018 03-09-2018 500.000đ IBVCB.0309180359416010.Pham Thi Minh Phuong 367 Nguyen Trong Tuyen P.2 Q.Tan Binh, TP.HCM ung ho tro ngheo vung cao
MBVP - 0917284 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 200.000đ MBVCB78188986.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0304935 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 500.000đ 892974.020918.050109.Dong gop hang thang cho quy
MBVP - 0921972 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 150.000đ MBVCB.78198498.m.CT tu n toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0922115 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 2.000.000đ MBVCB.78198830.A Di Da Phat.CT tu Bui Luong Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0971681 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 5.880.000đ MBVCB78305197.a Dung.CT tu 0011004347557 TRAN TRUNG DUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0247550 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 300.000đ IBVCB.0209180636623001.Duong Minh Tuyen va Nguyen Bich Thuan 14 ngo 162/25 Le Trong Tan Thanh Xuan Ha Noi Ong ba giao vien chuc cac chau hoc tap tot
VNCK - 0265394 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 2.000.000đ IBVCB.0209180269930001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0268233 TK chuyển đến 2018 02-09-2018 200.000đ IBVCB.0209180645136003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
25J5 - 0727757 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0811059 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 500.000đ MBVCB77987304.ung ho hoc sinh vung cao.CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0891496 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 500.000đ MBVCB.78137212.Di lam.CT tu Vy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0064104 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0064178 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNAF - 0064207 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
VNVT - 0793012 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 100.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180901212403116.VNVT20180901793012.mong com co thit
NQ18 - 0439588 TK chuyển đến 2018 01-09-2018 50.000đ PT..TRAN THI QUYNH NHU.20180901.090901.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0029097 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:310818.SHGD:10017796.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
ZZ61 - 0013630 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:310818.SHGD:10016539.BO:BUI DUC KHANH.IBUNG HO CCT 08/2018
ZZ61 - 0008585 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:310818.SHGD:10002983.BO:NGUYEN THI HONG MINH.995218083103712 NGUYEN T HI HONG MINH UNG HO QUY
ZZ61 - 0008495 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:310818.SHGD:10007457.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T8
YX68 - 0000031 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 100.000đ VU VAN CUONG GD TIEN MAT
VNFI - 0150136 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 10.000.000đ 133221.310818.143530.ONG PHAM NGOC NAM TP HA LONG TANG QUA NAM HOC MOI
VNFI - 0088006 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 100.000đ 349076.310818.080000.DOAN THUY CHI GOP QUY
VNFI - 0084636 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 3.600.000đ 118958.310818.061924.Chuyen tien
VNCK - 0998947 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 300.000đ IBVCB.3108180690601002.HAnh TrAn com co thit cho tre em vung cao
VNCK - 0997868 TK chuyển đến 2018 31-08-2018 300.000đ IBVCB.3108180975971001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 08 NAM 2018