Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0187692 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ MBVCB.33388417.Ung ho cac em co hoan canh kho khan.CT tu Style Viet Travel toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0283486 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ 384765.060218.163801.Vietcombank 0611001917137 Ung ho Com co thit
J633 - 0050842 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:060218.SHGD:10028545.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 2 2018
CZ56 - 0000073 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 45.320.000đ COM CO THIT HUNGARY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
CZ56 - 0000072 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ DOI BONG CCT - FC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
CZ56 - 0000071 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 10.000.000đ QUY KIM CHI - HOI NGUOI VIET O TRONHEM - NAUY UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
VNFI - 0277603 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ 576715.060218.153848.LAN ANH UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0245318 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ IBVCB.0602180653366003.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn Ung ho quy com co thit
MBVP - 0156103 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 300.000đ MBVCB.33339260.ung ho quy.CT tu nxt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0008119 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:060218.SHGD:10009283.BO:THAI NGOC THUY HUONG.995218020609142 UNG HO Q UY
VNCK - 0222918 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 10.000.000đ IBVCB.0602180728291003.Anh Kien & Anh Thu Chuyen tien Ung ho
VNCK - 0221601 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 300.000đ IBVCB.0602180135273003.DO NGOC BA DAT SO 18, DUONG D1, KP1, P.LINH TAY, Q.THU DUC,TP.HCM UNG HO HOAN CANH KHO KHAN
MBVP - 0142926 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 5.480.000đ MBVCB33318948.Ban Ken va Cac ban HCM mung Xuan moi cac ban Vung Cao.CT tu 0531000294894 LE THI VAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0031827 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:060218.SHGD:10020918.BO:TRINH DAI HA.XV CCT
VNCK - 0215604 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0602180671263001.XV CCT
ZZ61 - 0011585 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.700.000đ Sender:01202002.DD:060218.SHGD:10007820.BO:NGUYEN TRUNG DUNG.995218020656868 C5K 2018 PL US 2
MBVP - 0128515 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 300.000đ MBVCB.33295763.cct thang 2.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0011210 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 20.000.000đ Sender:79307006.DD:060218.SHGD:10008848.BO:CTY TNHH 1TV CONG NGHE H&T.CONG TY HO BOI H&T U NG HOCOM CO THIT MT
VNCK - 0201911 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0602180548787001.Dinh Viet Tu Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0200943 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 34.700.000đ IBVCB.0602180353475002.VIETCONTENT GROUP ung ho quy COM CO THIT
VNCK - 0198861 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ IBVCB.0602180457009004.
ZZ61 - 0009556 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 300.000đ Sender:01311001.DD:060218.SHGD:10003468.BO:NGUYEN THI NGOC LINH.LINH DONG GOP QUY
VNCK - 0159476 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 200.000đ IBVCB.0602180775972001.Nguyen Bich Thuy Soc Son, Ha Noi Ung ho com co thit
ZZ61 - 0005331 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 600.000đ Sender:01616002.DD:060218.SHGD:10000080.BO:NGUYEN THI HUYEN.GIANG HUYEN
VNCK - 0152358 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 500.000đ IBVCB.0602180329138001.HUYNH THI HOA . .
Pham Thi Thu Huyen TK chuyển đến 2018 05-02-2018 300.000đ
VNCK - 0958973 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0402180963615002.Dong gop Qui
VNCK - 0956934 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ IBVCB.0402180642891002.Nha ZinTin Da Nang UH tre em vung cao Pasteur Da Nang UH Quy Com co thit
VNCK - 0953874 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 200.000đ IBVCB.0402180444490002.Ta Duc Thinh Khuong Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao_Thang 2
MBVP - 0929201 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ MBVCB.33129004.ung ho Quy TNVC 2.2018.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XJ42 - 0007030 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79303001.DD:050218.SH:10018686.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO TRO NGHE VUNG CAO
ZF48 - 0000066 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ GIA DINH HAI CHAU QUANG VINH UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
MBVP - 0888502 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ MBVCB33070346.Be Bud Conan HCM mung Tet cac ban.CT tu 0531000294894 LE THI VAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0050124 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ IBVCB.0502180726312001.XV CCT
J633 - 0049176 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:050218.SHGD:10011677.BO:LE THI QUYNH HUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0043558 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ IBVCB.0502180822898001.khong khong khong
VNFI - 0205698 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ 004461.050218.135649.mong cac em ai cung duoc an thit ngay tet
VNCK - 0038823 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ IBVCB.0502180967868001.He ung ho CCT
D504 - 0000164 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 3.160.000đ NHOM TU THIEN -HOI SV VIET NAM TAI TP GOTTINGHEN CHLB DUC GD TIEN MAT
VNCK - 0035611 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 200.000đ IBVCB.0502180031862003.LinhNguyen LinhNguyen LinhNguyen
VNFI - 0200891 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 200.000đ 775374.050218.125248.Ong Pu gui qua Tet toi a.c
J633 - 0037591 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:050218.SHGD:10022486.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0007770 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:050218.SHGD:10008062.BO:CTY TNHH TM VA TRUYEN THONG SEN.995218020508507 CTY SENMEDIA UNG HO QUY CCT
VNCK - 0014765 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0502180179370001.TRUONG THI THUY TRANG 34/3/2 duong 9, KP5, Hiep Binh Phuoc, Thu Duc, HCM XV CCT
ZZ61 - 0009453 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:050218.SHGD:10008483.BO:DINH QUANG PHONG.IBUNG HO
VNCK - 0002882 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0502180058927001.M.Ngoc Hanoi Ung ho quy IV 2017
ZZ61 - 0008071 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:050218.SHGD:10001357.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T1. UNG HO QUY, U NG HO CAC CHAU
ZZ61 - 0007337 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:050218.SHGD:10013564.BO:DANG THI DIEU THUAN.COMCOTHIT T1
ZZ61 - 0006143 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 10.000.000đ Sender:01201003.DD:050218.SHGD:10006588.BO:HOANG QUY DUONG.QUA CHAO DOI CUA BE HOANG NHAT BINH SINH 12/1/18
ZZ61 - 0006132 TK chuyển đến 2018 05-02-2018 50.000đ Sender:01201001.DD:050218.SHGD:10006809.BO:NGUYEN THI THAM.TET CHO CON