Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0641026 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ IBVCB.2906180313859001.Thuc Dang ung ho CCT T6/2018
VNCK - 0628215 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2906180862615001.Tungjohntung gui quy . Xin giau ten .
ZZ45 - 0009535 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10013138.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 06/2018
VNCK - 0618447 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ IBVCB.2906180768351002.Em Ten ung ho tien sua thang 06/2018
MBVP - 0976005 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ MBVCB.61205118.TNVC.CT tu Truong Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0615426 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 300.000đ IBVCB.2906180326783001.Ho tre em kho khan
J633 - 0018866 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10010940.BO:VU HOANG.UNG HO NAN NHAN LU LUT PHIA BAC
VNCK - 0599331 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2906180640885004.Dang Tran Hoang Hang thang
ZZ07 - 0006245 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 70.000.000đ Sender:79310001.DD:290618.SHGD:10004060.BO:DANG THI PHUONG THAO.CHI THAO THAM GIA XAY DUNG DIEM TRUONG NAM PAN
ZZ61 - 0004585 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:290618.SHGD:10004842.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T6
J633 - 0007788 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:290618.SHGD:10000463.BO:TRAN THANH BINH.MOT CHUT DONG GOP
VNCK - 0591749 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 500.000đ IBVCB.2906180104298001.Anh Thu Phu Thuan Q7 Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004079 TK chuyển đến 2018 29-06-2018 1.000.000đ Sender:01311013.DD:290618.SHGD:10000233.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CO PHAN XAY DUNG J TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0194521 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ 985109.280618.134242.Hoang Van Phu gui tang cac em ngheo vung cao FT18179101922306
VNCK - 0500981 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ IBVCB.2806180265249001.Doan Duy Khoi Dao Tan, Ba Dinh, Ha Noi Tro ngheo vung cao
ZZ07 - 0010996 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 30.000.000đ Sender:01202021.DD:280618.SHGD:10003668.BO:CTY CP VAN HOA VA TRUYEN THONG NHA NAM.CTY NHA NAM UNG HO DONG BAO LU QUET O HA GIANG
XC92 - 0000055 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 700.000đ TRAN HOANG KHOI TRAN SI HUNG;419 giai phong ung ho;
XC92 - 0000053 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.800.000đ TRAN DANG KHOI NT THIT UNG HO;
VNFI - 0179228 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ 818174.280618.104549.Ung ho
J633 - 0006064 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:280618.SHGD:10004916.BO:HUA DOAN TRANG.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004197 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 350.000đ Sender:79307005.DD:280618.SHGD:10002361.BO:LE HUYEN THANH.IBUNG HO DONG BAO LU QUET
25D1 - 0253106 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0797182 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 360.000đ MBVCB.60875506.ung ho chuong trinh.CT tu nguoi can giup do toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0560783 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180636468002.DO XUAN THINH TIEN PHONG BA VI HA NOI Cac hoan canh kho khan vung lu
VNCK - 0559720 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2806180286308001.Cuong Cac be vung kho khan Cac be vung kho khan
MBVP - 0909141 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ MBVCB.61077657.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012611 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 420.000đ Sender:01201001.DD:280618.SHGD:10014379.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.VIET THANG LE QUYEN HUONG TRA UNG HO QUY
VNCK - 0540433 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ IBVCB.2806180023946003.Tran Thi Thu Ha Linh Dam - Ha Noi Ung ho hoc tro ngheo vung cao
J993 - 0577322 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0035810 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:280618.SHGD:10018667.BO:PHAM THI LIEN.UNG HO DONG BAO BI LU QUET
VNCK - 0530009 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180934903005.Tran Kim Anh Ung ho hoc sinh vung lu o Tay Bac
VNCK - 0529750 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180429075002.HAnh TrAn com co thit cho tre em vung cao
VNCK - 0521827 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ IBVCB.2806180517333004.Trinh Thanh Hai Ha Noi Ung ho chuong trinh CCT
XL32 - 0000061 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 2.500.000đ ;ZEN GUI THANG 6; GD TIEN MAT
RY51 - 0000071 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 3.000.000đ TO LIEN THU;chi thu chuyen tien ung ho hoc sinh vung lu quet;
ZZ61 - 0009264 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 300.000.000đ Sender:79307006.DD:280618.SHGD:10007605.BO:CTY CP TPDD NUTIFOOD BINH DUONG.NUTIFOOD TT CP TAI TROCHUONG TRINH CON CO THITCUA QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009162 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:280618.SHGD:10004922.BO:DUONG THI MINH HANG.995218062805658 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
MBVP - 0864885 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ MBVCB.61002671.TRE E KHO KHAn.CT tu NGUYEN MANH HUY toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0194941 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ 971999.280618.134411.Vietcombank 0611001917137 Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0345038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180752546002.ung ho CCT hang thang
VNCK - 0345038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180752546002.ung ho CCT hang thang
VNFI - 0150972 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 2.000.000đ 715352.270618.201929.Chuyen tien ung ho quy tre em ngheo vung cao
VNCK - 0431385 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 300.000đ IBVCB.2706180900790002.2 be khoi + nguyen Cct
MBVP - 0765398 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ MBVCB60817260.lu quet.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0404737 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180978443004.Nguyen Thanh Son Cong ty Nhiet dien Nghi Son Dong bao vung lu
XC92 - 0000140 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 10.000.000đ NGUYEN THI QUYEN HOI CUU CHIEN;binh truong cao dang truyen hinh ung ho qntvc;
J633 - 0022748 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:270618.SHGD:10005048.BO:NGUYEN THI CHINH.NGUYEN THI CHINH UNG HO QUI TR ONGHEO VUNG CAO
MBVP - 0720242 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 200.000đ MBVCB.60743756.LU QUET.CT tu Nguyen Thi Hao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0105038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 2.000.000đ 728675.270618.122548.Ung ho quy tro ngheo vung cao
C263 - 0006711 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 7.000.000đ /Ref:PALPM80BSI3{//}/Ref:PALPM80BSI3{//}LP VNM80BSI3 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH