Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0560783 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180636468002.DO XUAN THINH TIEN PHONG BA VI HA NOI Cac hoan canh kho khan vung lu
VNCK - 0559720 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2806180286308001.Cuong Cac be vung kho khan Cac be vung kho khan
MBVP - 0909141 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ MBVCB.61077657.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012611 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 420.000đ Sender:01201001.DD:280618.SHGD:10014379.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.VIET THANG LE QUYEN HUONG TRA UNG HO QUY
VNCK - 0540433 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ IBVCB.2806180023946003.Tran Thi Thu Ha Linh Dam - Ha Noi Ung ho hoc tro ngheo vung cao
J993 - 0577322 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 1.000.000đ FTF_CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0035810 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:280618.SHGD:10018667.BO:PHAM THI LIEN.UNG HO DONG BAO BI LU QUET
VNCK - 0530009 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180934903005.Tran Kim Anh Ung ho hoc sinh vung lu o Tay Bac
VNCK - 0529750 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 500.000đ IBVCB.2806180429075002.HAnh TrAn com co thit cho tre em vung cao
VNCK - 0521827 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ IBVCB.2806180517333004.Trinh Thanh Hai Ha Noi Ung ho chuong trinh CCT
XL32 - 0000061 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 2.500.000đ ;ZEN GUI THANG 6; GD TIEN MAT
RY51 - 0000071 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 3.000.000đ TO LIEN THU;chi thu chuyen tien ung ho hoc sinh vung lu quet;
ZZ61 - 0009264 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 300.000.000đ Sender:79307006.DD:280618.SHGD:10007605.BO:CTY CP TPDD NUTIFOOD BINH DUONG.NUTIFOOD TT CP TAI TROCHUONG TRINH CON CO THITCUA QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0009162 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:280618.SHGD:10004922.BO:DUONG THI MINH HANG.995218062805658 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
MBVP - 0864885 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 100.000đ MBVCB.61002671.TRE E KHO KHAn.CT tu NGUYEN MANH HUY toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0194941 TK chuyển đến 2018 28-06-2018 200.000đ 971999.280618.134411.Vietcombank 0611001917137 Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0345038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180752546002.ung ho CCT hang thang
VNCK - 0345038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180752546002.ung ho CCT hang thang
VNFI - 0150972 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 2.000.000đ 715352.270618.201929.Chuyen tien ung ho quy tre em ngheo vung cao
VNCK - 0431385 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 300.000đ IBVCB.2706180900790002.2 be khoi + nguyen Cct
MBVP - 0765398 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ MBVCB60817260.lu quet.CT tu 0011004255513 PHAM THI MINH HOAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0404737 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ IBVCB.2706180978443004.Nguyen Thanh Son Cong ty Nhiet dien Nghi Son Dong bao vung lu
XC92 - 0000140 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 10.000.000đ NGUYEN THI QUYEN HOI CUU CHIEN;binh truong cao dang truyen hinh ung ho qntvc;
J633 - 0022748 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:270618.SHGD:10005048.BO:NGUYEN THI CHINH.NGUYEN THI CHINH UNG HO QUI TR ONGHEO VUNG CAO
MBVP - 0720242 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 200.000đ MBVCB.60743756.LU QUET.CT tu Nguyen Thi Hao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0105038 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 2.000.000đ 728675.270618.122548.Ung ho quy tro ngheo vung cao
C263 - 0006711 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 7.000.000đ /Ref:PALPM80BSI3{//}/Ref:PALPM80BSI3{//}LP VNM80BSI3 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH
B247 - 0006690 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 200.000đ /Ref:P3058178313{//}/Ref:P3058178313{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T6/2018
VNFI - 0097910 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 500.000đ 222239.270618.110928.Chuyen tien den Ngan hang khac
J633 - 0015261 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ Sender:01204009.DD:270618.SHGD:19002289.BO:PHAM VAN DONG.PHAM VAN DONG NAM GIANG 0946566 075 UNG HO
VNCK - 0352644 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2706180809918001.www.dauca.vn 160 Tay Son - Dong Da - Ha Noi Ung ho chuong trinh
VNCK - 0344759 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2706180417326003.Nguyen Ho Luong Hieu Da lat - Lam dong Giup hoan canh kho khan
J633 - 0010866 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:270618.SHGD:10000545.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO COM C O THIT
VNCK - 0325886 TK chuyển đến 2018 27-06-2018 5.000đ IBVCB.2706180766152003.HA THI THU HU HA THI THU HU
VNFI - 0979187 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 500.000đ 869850.250618.203929.Vietcombank 0611001917137 Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0308888 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2606180696754001.Trinh Thi Huong ung ho Quy
MBVP - 0639904 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 500.000đ MBVCB60590506.Ung ho tre em vung lu lut.CT tu 0011001889099 PHAM THU PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0051650 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 600.000đ 623630.260618.165752.Dong gop quy t7.2018
ZZ45 - 0011410 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 320.000đ Sender:79310001.DD:260618.SHGD:10021107.BO:KHACH HANG VANG LAI.CHUYEN TIEN UN GHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CUA CT TAMRON(NHOM DIEN + TO GIAT LA)
VNCK - 0266768 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 500.000đ IBVCB.2606180061213001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0259104 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 30.000đ IBVCB.2606180725279001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0578946 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 200.000đ MBVCB.60482767.ung ho.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0229913 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 700.000đ IBVCB.2606180613778003.Ung ho tre em vung cao
MBVP - 0563029 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 850.000đ MBVCB.60453776.cam on.CT tu Nik toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0551652 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 50.000đ MBVCB.60433637.nhan vien IT.CT tu Nguyen Trung Hieu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0005715 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 50.000đ Sender:01201001.DD:260618.SHGD:10003419.BO:PHAM THI XUAN.SLA COMPREHENSIVE 2 MR QUANG
VNCK - 0213799 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 1.000.000đ IBVCB.2606180467724003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
ZZ61 - 0004487 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 100.000đ Sender:01310001.DD:260618.SHGD:10005955.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNCK - 0199168 TK chuyển đến 2018 26-06-2018 300.000đ IBVCB.2606180446254004.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc bao Ung ho cac ban kho khan
DD4400 - 0095811 TK chuyển đến 2018 25-06-2018 4.318đ Tra lai tien gui/Interest paid