Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0189669 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 300.000đ MBVCB43094327.com co thit.CT tu 0831000021961 NGUYEN HUU LOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0168488 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 500.000đ MBVCB.43060381.quy chung.CT tu DNB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0163545 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 300.000đ MBVCB43052494.ung ho quy com co thit vung cao.CT tu 0351000589451 NGUYEN THI HAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0582366 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 1.000.000đ 919500.040418.095926.Nhi, Chip, Nhim, Pippy than yeu gui cac ban.
VNFI - 0580004 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 200.000đ 005178.040418.093217.Ung ho CCT
J633 - 0005407 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:040418.SHGD:10001169.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218040386971)UNG HO CCT THANG 4/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNVT - 0662049 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180404216398999.VNVT20180404662049.a
VNCK - 0990121 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 200.000đ IBVCB.0404180912976003.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNCK - 0988844 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 200.000đ IBVCB.0404180130072002.Nam Phong 159/8/11 Nguyen Suy. Quan Tan Phu. TP HCM 2 ban Nam Phong TP HCM chia se voi cac ban
VNCK - 0986341 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 5.000.000đ IBVCB.0404181022696001.Tran Van Toan 05 Nguyen Dinh Tuu, Da Nang Chung
I813 - 0342449 TK chuyển đến 2018 04-04-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20180404.091730.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNVT - 0634645 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 100.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180402214445603.VNVT20180402634645.mong com co thit
MBVP - 0919581 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ MBVCB42813549.Chau Nghia - Vietcombank Ha Thanh ung ho CCT cua chu Tran Dang Tuan. Chuc Chu Tuan suc khoe.CT tu 0991000933999 PHAN LE NGHIA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0128324 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ MBVCB.42988866.1.CT tu Nong Hai Yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0125094 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 200.000đ MBVCB.42983137.kho khan.CT tu Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DA23 - 0101008 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 200.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0107818 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 70.000đ MBVCB.42955043.ung ho quy.CT tu dao ngoc tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0996976 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 1.700.000đ MBVCB.42938484.QUY COM CO THIT.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0993193 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ MBVCB.42932735.quy tro ngheo vung cao.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0927472 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ IBVCB.0304180843474003.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
VNFI - 0539763 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 2.000.000đ 625634.030418.142149.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0910691 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 200.000đ IBVCB.0304180596213002.LinhNguyen LinhNguyen LinhNguyen
ZZ61 - 0008365 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 300.000đ Sender:01201003.DD:030418.SHGD:10006235.BO:VU THI HONG PHUC.HONG PHUC UNG HO COM CO THIT T 4
VNFI - 0532559 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ 978868.030418.124019.Chau gui chut qua cho be Kia - cam on chu FT18093118829728
4593 - 0006288 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 1.000.000đ /Ref:P870821{//}/Ref:P870821{//}cuntibongtet DVC:NGUYEN VAN TRUNG
VNFI - 0525536 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 100.000đ 305601.030418.110118.It thoi nhung deu dan
J633 - 0017558 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 150.000đ Sender:01309001.DD:030418.SHGD:10004438.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 03.18 T2350
MBVP - 0945083 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 100.000đ MBVCB.42857988.quy tro ngheo.CT tu Dam van anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012386 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:030418.SHGD:10003525.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005357 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:030418.SHGD:10001774.BO:PHAN THI MINH NGUYET.995218040351581 UNG HO C HUONG TRINH COM CO THIT CHO TRE EM VUNG CAO
J633 - 0007342 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 250.000đ Sender:01310001.DD:030418.SHGD:10002676.BO:HOANG THI QUYNH ANH.NALA UNG HO
VNFI - 0512120 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 100.000đ 926212.030418.083719.Ung ho quy FT18093807824523
MBVP - 0924335 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 200.000đ MBVCB42821277.Yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
3BM0 - 0447518 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 200.000đ PT..PHAM THU HUYEN.20180403.081911.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
D454 - 0221045 TK chuyển đến 2018 03-04-2018 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180304.154847.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
Ly Nguon TK chuyển đến 2018 02-04-2018 100.000đ Ung ho quy TNVC
5826 - 0005945 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 300.000đ IBPS/SE:79310001.DD:020418.SH:10026117.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
ZZ61 - 0006986 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:020418.SHGD:10003162.BO:DUONG DINH HAI.995218040203944 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
ZZ61 - 0006640 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 50.000đ Sender:01307001.DD:020418.SHGD:10006827.BO:BUI MY LINH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003539 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:020418.SHGD:10000937.BO:LY HONG HANH.995218040202538 COM CO THIT THAN G 4
ZZ01 - 0003324 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:020418.SHGD:10000856.BO:CHAU THI LAN THANH.995218040202200 DG QTNVC
VNFI - 0463197 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 100.000đ 460140.020418.122557.Chuyen tien
VNFI - 0448589 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 400.000đ 586472.020418.094957.Vietcombank 0611001917137 thang 2 + 3
VNCK - 0818240 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 200.000đ IBVCB.0204181021688001.ung ho ung ho
VNCK - 0777494 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 30.000đ IBVCB.0204180127375001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0752826 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 200.000đ IBVCB.0204180840743002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T4/2018
VNCK - 0752473 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 300.000đ IBVCB.0204180274203001.Lcoxt hanoi facebook
VNCK - 0749189 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 200.000đ IBVCB.0204180776381002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0748415 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 50.000đ IBVCB.0204181003649001.Ung ho quy com co thit
VNCK - 0746183 TK chuyển đến 2018 02-04-2018 200.000đ IBVCB.0204180074097001.Do xuan Thinh Tien Phong - Ba Vi - Ha Noi Cac em nho vung cao