Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0411376 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ MBVCB.33762927.Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0503301 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.200.000đ IBVCB.0802180804506003.Be Phuc va ong ba Tran Thu Do, q Tan Phu, TP HCM Ung ho quy com co thit
2712 - 0008735 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ PT..THIEU NG BAO CHAU.20180208.090104.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0491521 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180557788003.Lanh Hai Duong Tro ngheo vung cao
VNCK - 0490088 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180881392001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNAF - 0028873 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
I898 - 0000042 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0067564 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 560.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10017576.BO:NGUYEN HONG NHUNG.RED RIVER TOUR
VNCK - 0543126 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180660031003.Ung ho CCT hang thang
I898 - 0000043 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0543126 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180660031003.Ung ho CCT hang thang
I898 - 0000043 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
I898 - 0000042 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
J633 - 0067564 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 560.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10017576.BO:NGUYEN HONG NHUNG.RED RIVER TOUR
I170 - 0313950 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20180206.202615.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0138688 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180207.070900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
YN93 - 0138688 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180207.070900.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
I170 - 0313950 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20180206.202615.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0221855 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 2.000.000đ MBVCB.33455721.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0008629 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:070218.SHGD:10009945.BO:LY HONG HANH.995218020709478 COM CO THIT THAN G 2
VNCK - 0413156 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ IBVCB.0702180390030003.Phuc Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0406406 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0702180110920002.Nguyen Thi Thu Huyen Tro Ngeo vung cao Tro Ngeo vung cao
J633 - 0050370 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:070218.SHGD:10008076.BO:TRAN TUAN LINH.LINH AQ UNG HO CCT
VNCK - 0403560 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0702180124334001.Thy An Zurich Sinh nhat Thy An
9588 - 0006045 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:070218.SH:10004727.BO:BUI THANH LONG.UNG HO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0387848 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 300.000đ IBVCB.0702180602506006.Cong ty HPE Vietnam ung ho 521 Kim Ma Hanoi Quy com co thit
ZZ02 - 0008155 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:070218.SHGD:17005633.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
ZZ01 - 0006570 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:070218.SHGD:10006268.BO:NGUYEN THI THU HOA.995218020705940 CHUC CAC E M MOT NAM MOI AM AP
ZZ61 - 0009811 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070218.SHGD:10016106.BO:LE HUY LONG.LE HUY LONG UNG HO QUY TRO NGHEO VU NG CAO
ZZ61 - 0009380 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:070218.SHGD:10012473.BO:NGUYEN THI THU THUY.NGUYEN THI THU THUY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0272639 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ MBVCB.33540438.ung ho.CT tu Do Thi Tra toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0270361 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ MBVCB33537172.Ung ho.CT tu 0451000219164 HOANG THI THANH XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0351031 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 200.000đ IBVCB.0702180827625003.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit( Tet cho cac con)
VNCK - 0350263 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 50.000đ IBVCB.0702180626669002.Bui Hai Nguyen Anh D9_C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem_HN Com co thit
VNCK - 0347153 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ IBVCB.0702180820991002.Nguyen Nguyet Anh ho tro quy TNVC
ZZ61 - 0006506 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 300.000đ Sender:79314001.DD:070218.SHGD:10000311.BO:VU DUC THUY.BE VU NHAT MINH, LOP 9 6, TRUONG PT TRUONG VINH KY, TP HCM GUI TANG CAC BAN VUNG CAO.
D439 - 0005382 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ IBPS/SE:48304001.DD:070218.SH:10001283.BO:NGO DINH CUONG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG VAO 07. 02.2018 TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
ZZ01 - 0004267 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070218.SHGD:10010346.BO:TRINH VAN HUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO U NG HO CHU TUAN CHU TIEN
VNCK - 0340787 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 100.000đ IBVCB.0702180169985001.Quang Giang Uong Bi Quang Ninh Uong Bi Quang Ninh ung ho cho quy
J633 - 0011497 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:070218.SHGD:10005353.BO:LY VAN ANH.UNG HO TET CHO HOC TRO NGHEO VUNG CA O
VNCK - 0334184 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ IBVCB.0702180386003002.Nguyen Van Thu Ha Noi Ung ho Quy thang 02/2018
VNCK - 0332073 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ IBVCB.0702180634219002.Ung ho com co thit
VNFI - 0304296 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 500.000đ 847634.070218.090120.Be Nham An Nhien ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0329184 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0702180920853005.Duong ND Ung ho quy Tro ngheo vung cao
P397 - 0000006 TK chuyển đến 2018 07-02-2018 10.000.000đ B/O CTY CP ADPEX UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO F/O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
M486 - 0325327 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 100.000đ PT..VU HOANG SON.20180206.134205.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
M486 - 0325327 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 100.000đ PT..VU HOANG SON.20180206.134205.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0969955 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 1.000.000đ MBVCB33194933.quyen gop.CT tu 0061000964645 NGUYEN THI PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0126819 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 100.000đ IBVCB.0502180437555002.Khang Nam moi hang phuc Nam moi may man
VNCK - 0286249 TK chuyển đến 2018 06-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0602180616290001.Nguyen Duc Trung Hai Ba Trung, Ha Noi Tre em ngheo vung cao