Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0015032 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ IBVCB.0205180011907001.Com co thit 4.2017
Thắng TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ
VNFI - 0091429 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 1.000.000đ 005547.010518.201004.cuntibongtet tang cac ban
VNCK - 0907782 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBVCB.3004180558939001.nho chu chuyen giup chau cho nhung tre em kho khan
VNCK - 0916429 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 200.020đ IBVCB.0105180986545004.NGUYEN THUY VAN Q7. Hcm Chia se
VNCK - 0919171 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ IBVCB.0105180343967001.Vu Thi Tam Trinh Ung ho xay truong vung cao
VNCK - 0901055 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBVCB.3004180963701001.PHAM THI HONG NGA Tan dinh, ben cat, binh duong Binh thuong
MBVP - 0253930 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 1.175.000đ MBVCB.48061339.tat ca tre em.CT tu Hung Vu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0041683 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0041784 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNAF - 0041933 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 2.000.000đ IBAFT.3003180131256001.dong gop cho quy com co thit
MBVP - 0213368 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 100.000đ MBVCB.47972865.nho quy su dung hop ly.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0210399 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 100.000đ MBVCB.47964651.1.CT tu Vu Viet Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0057939 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 1.000.000đ 935397.300418.125627.Ung ho com co thit
MBVP - 0225669 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 500.000đ MBVCB.47999892.quy tro ngheo vung cao.CT tu trinh bao thien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0245405 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 200.000đ MBVCB48040836.Tran Ly Na ung ho quy com co thit.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0861954 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 200.000đ IBVCB.2904181000298002.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0869016 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 300.000đ IBVCB.3004180278891001.Tran Anh Duc 1103 A2 229 Pho Vong Ung ho quy com co thit
VNCK - 0884392 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 200.000đ IBVCB.3004180015417003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0891548 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 300.000đ IBVCB.3004180387487004.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Hanoi UH CCT 2 thang 5, 6.2018
VNCK - 0886753 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 1.000.000đ IBVCB.3004180335773003.Phuong 416/44 hoa hao Ung ho
VNCK - 0885474 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 100.000đ IBVCB.3004180061517003.Trieu Bao ung ho
F375 - 0380197 TK chuyển đến 2018 30-04-2018 10.000đ PT..PHAN THI THUY DUONG.20180430.092841.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0141651 TK chuyển đến 2018 29-04-2018 2.000.000đ MBVCB.47818416.abc.CT tu abc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0173568 TK chuyển đến 2018 29-04-2018 2.000.000đ MBVCB.47885375.Ung ho hoc tro ngheo vung cao.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0849180 TK chuyển đến 2018 29-04-2018 200.000đ IBVCB.2904180888260003.LinhNguyen LinhNguyen LinhNguyen
VNFI - 0034253 TK chuyển đến 2018 29-04-2018 100.000đ 903810.290418.142435.Love you FT18118430893013
D454 - 0239471 TK chuyển đến 2018 29-04-2018 500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20180429.162633.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0742156 TK chuyển đến 2018 28-04-2018 1.000.000đ IBVCB.2804180724293002.Tran Trung Kien Ung ho
VNCK - 0752702 TK chuyển đến 2018 28-04-2018 500.000đ IBVCB.2804180327121002.Tran thi ngoc hanh Tre em vung cao kho khan
VNCK - 0760559 TK chuyển đến 2018 28-04-2018 1.000đ IBVCB.2804180675407001.ASDasdSAD 123 asd
VNFI - 0959556 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 300.000đ 848578.270418.195431.CHUYEN TIEN QUA TAI KHOANUng Ho Com Co Thit FT18117653805600
VNVT - 0709780 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 100.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180426212467392.VNVT20180426709780.mong com co thit
VNCK - 0699515 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 100.000đ IBVCB.2704180469928001.Mau Nguyen CK Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0963313 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 2.000.000đ 177932.270418.210143.Chuyen tien
MBVP - 0939225 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 200.000đ MBVCB.47615782...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
YU12 - 0000116 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 37.800.000đ TRUONG THPT LE QUY DON UNG HO GD TIEN MAT
YU12 - 0000115 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 14.000.000đ TRAN DANG KHOI NOP TIEN VE CA NHAC GD TIEN MAT
H379 - 0000181 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh com co thit quy hoc tro ngheo vung cao thang 4/2018
MBVP - 0889427 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 2.000.000đ MBVCB.47520401.bt.CT tu Do nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0637694 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 3.000.000đ IBVCB.2704180734389001.Quy TNVC Quy TNVC Quy TNVC
MBVP - 0881922 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 100.000đ MBVCB.47507222...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0014626 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 900.000đ Sender:01201003.DD:270418.SHGD:10012169.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT QUY 2 2018
ZZ61 - 0013927 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 1.000.000đ Sender:01311001.DD:270418.SHGD:10009169.BO:CT CO PHAN XAY DUNG J TECH.DO QUANG HUNG CONG TY CP XAY DUNG JTECH UNG HO QUY TRO NGHEO
ZZ61 - 0013870 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:270418.SHGD:10002736.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN MARC H
VNCK - 0619764 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 1.000.000đ IBVCB.2704180848835002.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
MBVP - 0862792 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 500.000đ MBVCB.47474497.ung ho xay truong cung cao.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
B247 - 0007611 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 7.000.000đ /Ref:PALPM8082Y6{//}/Ref:PALPM8082Y6{//}LP VNM8082Y6 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH
VNFI - 0919454 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 500.000đ 914553.270418.131606.Chuyen tien den Ngan hang khac
XC92 - 0000086 TK chuyển đến 2018 27-04-2018 21.546.000đ IBPS/SE:01204009.DD:260418.SH:19007761.TC:XC92.021106.dd 240418 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10002530 NGAY 26/4/2018 SAI TEN DVH