Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0832220 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 500.000đ MBVCB.36234049.Abc.CT tu Ga con toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0802731 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 1.000.000đ MBVCB.36183574.Tre em vung cao.CT tu Nguyen Thi Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0780380 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 200.000đ MBVCB.36145483.Ung ho cac du an cho tre em vung cao.CT tu Nguyen Van Trai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0778125 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 1.000.000đ MBVCB36141460.my linh ck ung ho CCT.CT tu 0011004133121 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0776921 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 500.000đ MBVCB.36139395.Pacheo.CT tu dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0764993 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 50.000đ MBVCB.36116458.gia dinh ngheo.CT tu hao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0763980 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 3.000.000đ MBVCB.36113938.abc.CT tu abc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
A867 - 0000067 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 113.425.000đ COM CO THIY HUNGARY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XN67 - 0000071 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 3.674.700đ ANH DAVID LE UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
ZZ61 - 0003901 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:230218.SHGD:10002911.BO:HO MAI CHI.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
ZZ61 - 0003909 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:230218.SHGD:10001088.BO:DUONG THI MINH HANG.995218022301283 NGUYEN TH I HUE UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004024 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 300.000đ Sender:01201001.DD:230218.SHGD:10001610.BO:LE THUY LINH.UNG HO QUY TNVC
J633 - 0004425 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:230218.SHGD:10001129.BO:NGUYEN HOA BINH.A BINH 0916600120 UNG HO QUY CH O TRE NGHEO VUNG CAO
0G47 - 0000033 TK chuyển đến 2018 23-02-2018 1.000.000đ LUONGTHI KIM PHUONG UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
Nguyễn Xuân Thịnh TK chuyển đến 2018 22-02-2018 1.000.000đ Nguyễn Xuân Thịnh A3507 TLNO ủng hộ quĩ TNVC
VNVT - 0714284 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 100.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180221215778918.VNVT20180221714284.UH CCT
MBVP - 0688981 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 300.000đ MBVCB.35955045.com co thit.CT tu Truong Dao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0773892 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ 000666.210218.221615.mpay MPAY:Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0747833 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ MBVCB.36072238.Ung ho chung cho quy.CT tu Huynh Minh Ha Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0800892 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ IBVCB.2202180508296001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0780876 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 300.000đ IBVCB.2202180725807003.Nguyen Thi Phuong Thao Hanoi Tre em hoan canh kho khan
J633 - 0014988 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:220218.SHGD:10002223.BO:NGUYEN VAN THONG.HONG NHU GUI TIEN LIXI CHO CAC BANTREN NUI
VNCK - 0767038 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ IBVCB.2202181041245009.Tran Ngoc Anh 67 Dong Da Kha Gia
ZZ61 - 0004649 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 600.000đ Sender:01201001.DD:220218.SHGD:10002997.BO:NGUYEN NGOC NAM.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0705758 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 300.000đ MBVCB.35990655.quy tro ngheo vung cao.CT tu Bill Anna ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0704964 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 1.000.000đ MBVCB35989063.A Nguyen Kim Hiep - Thai Thinh Ha Noi ung ho quy.CT tu 0451000353170 TRAN THI HOAI ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0004046 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:220218.SHGD:10002803.BO:PHAM THI DIU.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0753888 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 3.750.000đ IBVCB.2202180757515001.HADATU - gui ung ho dau nam 2018, chuc quy lon manh giup do duoc nhieu em trong nam 2018.
J633 - 0003743 TK chuyển đến 2018 22-02-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:220218.SHGD:10001635.BO:NGUYEN DIEU LINH.CAM ON QUY DA GIUP DO CAC EM B E VUNG CAO
VNCK - 0679345 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ IBVCB.2002180041115001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0734396 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.000.000đ IBVCB.2102180112462005.Tran Thao Linh (12 tuoi) gop tien cho Quy tro ngheo vung cao tu tien ban hang tu thien trong nam 2017
MBVP - 0673192 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ MBVCB.35923977.quy com co thit.CT tu le thu trang bui tien ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0670259 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ MBVCB.35918861.ung ho cac be.CT tu angel toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0722197 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.340.000đ IBVCB.2102180968928002.Mai Dinh Thai Chieu Ho Chi Minh City cac tre em vung cao.
J633 - 0035608 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.000.000đ Sender:01359001.DD:210218.SHGD:10003223.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1805265882:PHAN HUYEN QUAN G (STT 179 DSACH THUONG XUYEN) UNG HO THANG 2+3.2018
VNFI - 0764115 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ 558623.210218.143630.Nguyen thi lan anh ct
ZZ01 - 0004803 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:210218.SHGD:10003282.BO:PHAN THI THANH TAM.995218022104392 BE GIA PHU C UNG HO CAC BAN
ZZ45 - 0007551 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10018576.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 2.2018
VNCK - 0707246 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 2.000.000đ IBVCB.2102180791058001.Mai Le - ung ho cac ban nho vung cao Tet 2018
ZZ61 - 0008364 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10018716.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY CHUC MUNG NAM MOI CAC ANH CHI
ZZ61 - 0008037 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 400.000đ Sender:01314001.DD:210218.SHGD:10000829.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0704494 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ IBVCB.2102180141474001.nguyen trong hieu ha noi ung ho qui com co thit
ZZ61 - 0007969 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:01311003.DD:210218.SHGD:10001117.BO:THAI THI NGOAN.CHUC MUNG NAM MOI
VNCK - 0702776 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 150.000đ IBVCB.2102180260620002.21 02 2018
ZZ61 - 0007531 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10011555.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ45 - 0006884 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:210218.SHGD:10018467.BO:PHAM THANH VAN.PHAM THANH VAN UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0007362 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 10.000.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10010352.BO:NGO TRAN BAO DUONG.QUYEN GOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO. CHUC NAM MOI 2018 THANH CONG TRONG MOI HOAT DONG, MANG KIEN THUC VA AM NO DEN TOAN VIET NAM
J633 - 0019002 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10007252.BO:BUI TRONG NGHIA.MR NGHIA TANG CAC EM NHO. CHUC CAC E TET VUI VE
ZZ61 - 0007060 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:210218.SHGD:10003303.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 2.2018
4H69 - 0006369 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ /Ref:P3058052406{//}/Ref:P3058052406{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T2/2018