Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0611112 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 200.000đ MBVCB.62209314.binh thuong.CT tu truong thanh nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0581229 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 100.000đ MBVCB.62160362.binh thuong.CT tu le van quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0027981 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:030718.SHGD:10007476.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218070385372)UNG HO CCT THANG 7/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0009946 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 10.000.000đ Sender:79307006.DD:030718.SHGD:10006846.BO:NGUYEN THI BACH PHUONG.HO TRO QUY COM CO THIT
J633 - 0026050 TK chuyển đến 2018 03-07-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:030718.SHGD:10018235.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Phạm Thu Huyền TK chuyển đến 2018 02-07-2018 300.000đ
ZZ61 - 0016938 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:020718.SHGD:10034106.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0013626 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 10.000.000đ Sender:79307005.DD:020718.SHGD:10006906.BO:NGUYEN VU ANH.IBCHAUNY UNG HO DONG BAO VUNG LU TAY BAC
ZZ61 - 0004853 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 300.000đ Sender:01311013.DD:020718.SHGD:10000805.BO:THAI THI NGOAN.CHUC CAC CON HANH PHUC
ZZ45 - 0012280 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 5.000.000đ Sender:79310001.DD:020718.SHGD:10022239.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T7.2018
ZZ45 - 0011228 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:020718.SHGD:10009327.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T6. UNG HO CAC CH AU
ZZ07 - 0011295 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 20.000.000đ Sender:01310001.DD:020718.SHGD:10019064.BO:NGUYEN THE HIEN.TT TIEN DAU GIA TRANH
ZZ02 - 0006905 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:020718.SHGD:10023454.BO:DUONG THANH NHAN.THANG 7.
ZZ01 - 0004644 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:020718.SHGD:10002583.BO:LY HONG HANH.995218070203685 COM CO THIT THAN G 7
Z052 - 0000042 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO;
YV56 - 0006377 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ /Ref:P948288{//}/Ref:P948288{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
YP07 - 0166835 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ FTF_CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
XC92 - 0000074 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01204009.DD:280618.SH:19003219.TC:XC92.000136.dd 270618 BO:DANG THI THUY.CHUYEN TR9A LAI LENH CT SO 18062810004171 NGAY 28/6/2018 DO SAI SO TK DVH
VNCK - 0995035 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ IBVCB.0207180663025002.Hang Danh cho cac em nho
VNCK - 0973274 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 200.000đ IBVCB.0207180421615002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0948010 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 200.000đ IBVCB.0207180980774002.Thai Ha Ung ho Quy
VNCK - 0932928 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ IBVCB.0207180423412001.Bui Thu Tra Hanoi Ung ho CCT Jul18
VNCK - 0924503 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 150.000đ IBVCB.0207180991390001.hoan canh kho khan hoan canh kho khan kho khan
VNCK - 0922225 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ IBVCB.0207180849256001.Tung Tung ung ho chuong trinh
VNCK - 0922159 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0207180543976003.Gia dinh ha tuyet ngoc minh 158/63/5 nguyen van cu, lb, hn Ung ho quy com co thit
VNCK - 0921768 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0207180672692002.O g thang ba san 554/1/3 nguyen van cu, lb, hn Ung ho quy com co thit
VNCK - 0911145 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ IBVCB.0207180411388001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 6/2018
VNCK - 0910337 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ IBVCB.0207180119420001.Long Tran 35 Hang Voi Quy com co thit, xay cau Vung cao
VNCK - 0906048 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0207180212243002.giup do tre em ngheo
VNCK - 0901667 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0207180079827001.Em Son (Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0898791 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0207181016237002.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0895167 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.440.000đ IBVCB.0207180661907001.PHONG KE TOAN HAG HaianGroup UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0015054 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 120.000đ IBVCB.0207180289199008.Nguyen Dinh Toan 11 Mac Thien Tich, P.11, Q.5 ung ho Quy
VNCK - 0003552 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 400.000đ IBVCB.0207180277699002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T6+7/2018
MBVP - 0484603 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ MBVCB.61988466.ung ho tre em vung lu.CT tu Tran Thanh Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0409247 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ MBVCB61859845.Ung ho quy Com co thit.CT tu 0441000644548 LAI THI THUY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0391546 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 300.000đ MBVCB.61828112.com co thit cho cac chau.CT tu Quy Tro Ngeo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0045265 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 2.000.000đ Sender:79310001.DD:020718.SHGD:10031943.BO:MA TO TRINH.UNG HO QUY
J633 - 0019735 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 1.000.000đ Sender:01604003.DD:020718.SHGD:10001806.BO:NGUYEN VIET XUAN.LU QUET TAY BAC CHARGEDETAI LS OUR
J633 - 0017972 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 10.000.000đ Sender:01310001.DD:020718.SHGD:10005972.BO:TRINH THI HUE.CHAU HA PHUONG CK QUY CCT
J633 - 0017606 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:020718.SHGD:10003853.BO:BANG TIEN MANH.UNG HO DONG BAO TAY BAC
J633 - 0016212 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 100.000đ Sender:01309001.DD:020718.SHGD:10009402.BO:DAM THI THUY VAN.CK
J633 - 0011901 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 3.000.000đ Sender:79302001.DD:020718.SHGD:10002010.BO:PHAM MINH THANG.(CKRMNO: 040218062983520)UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
4Z93 - 0000118 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 43.200.000đ BA PHAM KIM EN DC: HP3_11 VINHOMES RIVERSIDE LONG BIEN HN UNG HO TRUONG MAM NON TENH PHONG TUAN GIAO DIEN BIEN NAM HOC 2018-2019 GD TIEN MAT
25J3 - 0155960 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0967223 TK chuyển đến 2018 02-07-2018 300.000đ IBVCB.0207180724111001.chau Hung - LU QUET TAY BAC
VNAF - 0057318 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT
VNCK - 0842782 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 300.000đ IBVCB.0107180371277001.Tyuen Phma Vung Tau BT
VNCK - 0841438 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 100.000đ IBVCB.0107181014300002.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0837159 TK chuyển đến 2018 01-07-2018 300.000đ IBVCB.0107180921036001.TK chuyen den 2018