Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0671923 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 5.000.000đ 320933.060918.080651.Ung ho, khong neu ten
VNCK - 0745425 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 500.000đ IBVCB.0609180186344002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0744821 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 200.000đ IBVCB.0609180193280003.Dang Thi Bich Ngoc TPHCM Ung ho cac be
VNCK - 0713686 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 300.000đ IBVCB.0609180660011001.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0630195 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 100.000đ IBVCB.0509180872554002.Phuc Tan Binh HCM quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0664877 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 1.000.000đ MBVCB.79401415.quy com co thit thang 9.CT tu vu lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0656047 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 150.000đ MBVCB.79385280.Ung ho ct com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0592730 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 500.000đ MBVCB.79276526.com co thit.CT tu NamBA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0592358 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 1.100.000đ MBVCB.79275892.Ung ho CCT.CT tu ERicsson LCC 2018 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0589885 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 100.000đ MBVCB.79271760.23.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0005986 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 100.000đ Sender:01352002.DD:060918.SHGD:10000117.BO:HUYNH THI DIEM HUONG.CHUYEN TIEN UNG HO TRE EM NGHEO
J633 - 0040167 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:060918.SHGD:10009521.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003249 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:060918.SHGD:10002229.BO:HOANG MY.COM CO THIT
VNFI - 0649949 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 50.000đ 977146.050918.193912.Ung ho cac chau FT18248000571668
VNFI - 0646627 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 1.000.000đ 272641.050918.190531.Chuyen tien
VNCK - 0598491 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 85.000đ IBVCB.0509181011965001.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0597969 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 350.000đ IBVCB.0509180615665001.h Quy com co thit
VNCK - 0596838 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 160.000.000đ IBVCB.0509180913657002.Com Co Thit Duc Germany Quy tro ngheo vung cao Truong Nam Khoa, Hoang Su Phi,...
ZZ61 - 0015535 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 2.000.000đ Sender:01201003.DD:050918.SHGD:10011549.BO:TRAN DANG TUAN.DO HUY HOANG CT CP MY THUAT TU U NG HO
VNCK - 0578102 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ IBVCB.0509180931481001.bui le thanh truc ung ho t9
ZZ61 - 0014193 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:050918.SHGD:10026803.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNCK - 0576483 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 1.000đ IBVCB.0509180625001006.a 12 h
VNCK - 0568585 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ IBVCB.0509180083911001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0430040 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 100.000đ MBVCB.78975171.ung ho.CT tu khang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0597212 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 800.000đ 142534.050918.142534.Ung ho quy T8 T9 2018
VNCK - 0561446 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 200.000đ IBVCB.0509180241439001.ung ho ung ho
ZZ61 - 0012179 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:050918.SHGD:10009081.BO:PHAM VAN PHUOC.QUA TANG AO AM TRUNG THU CHO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0547383 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 300.000đ IBVCB.0509180443648002.Be U HN UHTX thang 9/2018
VNFI - 0575227 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 5.000.000đ 170781.050918.113442.Ha Lan Anh Ung ho Xuat an Trung Thu tai Lao Chai
MBVP - 0397389 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 5.000.000đ MBVCB.78917627.Giao huu bong da ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Com co thit Fc va FC Hoc vien tai chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ45 - 0009228 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:050918.SHGD:10017038.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
ZZ61 - 0009969 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:050918.SHGD:10005416.BO:VU THI HOANG MINH.UNG HO CAC EM TAI NGOAI THU ONG VIET NAM CN BA DINH
VNCK - 0510109 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 500.000đ IBVCB.0509180928514002.CU DINH HAI HCM GOP QUY
VNCK - 0504567 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 720.000đ IBVCB.0509180768976001.DU DINH TUAN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
ZZ01 - 0003092 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 1.000.000đ Sender:79307005.DD:050918.SHGD:10001997.BO:TRUONG VIET BAC.IBUNG HO QUI COM CO THIT
XI96 - 0000052 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 200.000đ LE THI MY HANH - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
XI96 - 0000048 TK chuyển đến 2018 05-09-2018 200.000đ LE THI MY HANH - ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0351925 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ IBVCB.0309180658231002.NDAK Ung ho CCT thang 8 2018, tet trung thu
VNCK - 0481384 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 500.000đ IBVCB.0409180788901003.Dao Thi Mai Hoa ung ho sach dau nam cac em den truong
VNCK - 0468826 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 300.000đ IBVCB.0409180107461003.Do Ha Da Nang ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0466741 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ IBVCB.0409180633973003.Trieu Minh Duc So 8, ngo 125, pho An Xa, quan Ba Dinh, Ha Noi Chi can la tre em ngheo la duoc
J633 - 0063888 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 100.000đ Sender:01359001.DD:040918.SHGD:10002097.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1824718780:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0019812 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:040918.SHGD:10009970.BO:HOANG KIM CHI.995218090409657 GIA DINH HUNG C HI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT T9 2018
MBVP - 0263468 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ MBVCB.78673009.linh&huong ung ho CCT t9.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0429343 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 300.000đ IBVCB.0409180913634001.Nga Hanoi Thang 9/18
ZC65 - 0006128 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01202002.DD:040918.SH:10006677.BO:LUONG THI THU HA.995218090406809 - LUONG THU HA 0912306228 THAM GIA CT COM CO THIT VOI TRE VUNG CAO.
ZZ61 - 0016684 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:040918.SHGD:10006754.BO:DUONG DINH HAI.995218090406882 GIA DINH MINH HUYEN, MINH ANH UNG HO CCT
ZZ45 - 0011576 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:040918.SHGD:10027459.BO:BANG TIEN MANH.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0411106 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 200.000đ IBVCB.0409180074296001.Do xuan Thinh Tien Phong - Ba Vi - Ha Noi Ung ho cac em hoc sinh kho khan
J633 - 0039736 TK chuyển đến 2018 04-09-2018 2.000.000đ Sender:01310001.DD:040918.SHGD:10022325.BO:MA TO TRINH.KHONG