Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0112992 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ IBVCB.0305180815133003.Quach Minh Quang Hanoi Chuc cac ban vui ve
VNCK - 0112421 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ IBVCB.0305180147389002.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung Ung ho chung
VNCK - 0107321 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 500.000đ IBVCB.0305180139807001.Bao Lam ung ho Quy
VNCK - 0101602 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 500.000đ IBVCB.0305180859498001.Ung ho cac em vung cao
I898 - 0000065 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
I898 - 0000066 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
VNCK - 0711747 TK chuyển đến 2018 03-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0503180197164001.Em Son(Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0969051 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0205180689150002.Em Son(Vung Tau) ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
J633 - 0015465 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020518.SHGD:10000707.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH 91 BA TRIEU UNG H O QUYCCT
VNCK - 0026216 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ IBVCB.0205180871323001.Misa Nguyen Q8 ung ho cac be vung cao
4593 - 0006063 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ /Ref:P889978{//}/Ref:P889978{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
J633 - 0015966 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ Sender:01360002.DD:020518.SHGD:10000790.BO:NGUYEN THI VAN ANH.BE MON UNG HO QUY THANG 5
J633 - 0016181 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:020518.SHGD:10001070.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0302477 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ MBVCB48166494.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0343814 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ MBVCB.48248350.linh&huong ung ho CCT t5/2018.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0387025 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ MBVCB48319881.ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0403004 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ MBVCB.48346533.ung ho quy.CT tu 0988807969 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0406480 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.700.000đ MBVCB.48352596.Quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0014519 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 300.000đ IBVCB.0205180752175005.Le Vu Khanh Van Ho Chi Minh Quy Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0013106 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:020518.SHGD:10021525.BO:LUU THI DINH.BE LA TANG CAC BAN
ZZ61 - 0004097 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ Sender:79307001.DD:020518.SHGD:10001997.BO:BUI MY LINH.IBBUI MY LINH CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ49 - 0005805 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ Sender:79305001.DD:020518.SHGD:10000457.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH:NH NGOAI THUONG VIET NAM ( VIETCOMBANK) CN BA DINH, HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0003510 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:020518.SHGD:10001552.BO:CHAU THI LAN THANH.995218050202936 DG QTNVC
ZZ01 - 0003442 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 2.000.000đ Sender:01202002.DD:020518.SHGD:10000925.BO:MA TO TRINH.995218050201406 UNG HO QUY
VNFI - 0146156 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ 544027.020518.154744.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0123518 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ 612689.020518.120703.Chuyen tien
VNFI - 0118111 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ 728497.020518.111323.NGUYEN THI PHUONG NHI chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNFI - 0095470 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ 449065.020518.001539.ung ho quy tnvc
VNCK - 0996950 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 150.000đ IBVCB.0205180869989002.Ung ho quy tro ngheo Vung cao
VNCK - 0978737 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.500.000đ IBVCB.0205180675442004.Nguyen Thu Thao Toa nha Trung Yen Plaza, so 1 Trung Hoa, Cau Giay Ung ho CCT quy 2 nam 2018
VNCK - 0974759 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0205181001588001.Ung ho Quy Chi Nguyen Thu Ha - Nguyen Kim Thu Cty Austnam
VNCK - 0963762 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ IBVCB.0205180887036003.Truong Vu Hue Ung ho CCT
VNCK - 0958910 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 100.000đ IBVCB.0205180803262003.quy tro ngheo vung cao quy tro ngheo vung cao kho khan
VNCK - 0951607 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0105180303980004.
VNCK - 0077293 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ IBVCB.0205180739916001.Pham Nhat Binh Truong mam non Nam Son, H. Hoang Su Phi, Ha Giang ho tro hoc sinh
VNCK - 0052137 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ IBVCB.0205180887644002.tiktok sg ungho
VNCK - 0047688 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ IBVCB.0205180877226002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0035219 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ IBVCB.0205180622091001.Anh Thu Phu thuan Q7 Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0014990 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ Sender:01352002.DD:020518.SHGD:10001099.BO:HOANG MY TRINH.UNG HO TU THIEN
VNCK - 0019097 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 500.000đ IBVCB.0205180882057001.UnghoCCT
VNCK - 0015032 TK chuyển đến 2018 02-05-2018 200.000đ IBVCB.0205180011907001.Com co thit 4.2017
Thắng TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ
VNFI - 0091429 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 1.000.000đ 005547.010518.201004.cuntibongtet tang cac ban
VNCK - 0907782 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBVCB.3004180558939001.nho chu chuyen giup chau cho nhung tre em kho khan
VNCK - 0916429 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 200.020đ IBVCB.0105180986545004.NGUYEN THUY VAN Q7. Hcm Chia se
VNCK - 0919171 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ IBVCB.0105180343967001.Vu Thi Tam Trinh Ung ho xay truong vung cao
VNCK - 0901055 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBVCB.3004180963701001.PHAM THI HONG NGA Tan dinh, ben cat, binh duong Binh thuong
MBVP - 0253930 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 1.175.000đ MBVCB.48061339.tat ca tre em.CT tu Hung Vu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0041683 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0041784 TK chuyển đến 2018 01-05-2018 500.000đ IBAFT.2602180099034001.BEN - COM CO THIT