Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0285984 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ MBVCB.96003389.quy chung.CT tu DNB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0282883 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 200.000đ MBVCB.95998129.Hoc sinh vung cao ngheo.CT tu Duong Minh Hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0017331 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:311018.SHGD:10013827.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
MBVP - 0268135 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ MBVCB.95972415.k.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0027799 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ IBVCB.3110180273946001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
MBVP - 0250655 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 1.000.000đ MBVCB.95941510. UH QUY TNVC.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0018272 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 50.000đ IBVCB.3110180949234004.Nguyet Nga. Ung ho quy tro ngheo vung cao
RX43 - 0000058 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ TIEN UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO CUA TRAN QUYNH HOA; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0010004 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ Sender:01204001.DD:311018.SHGD:10002877.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CT UNG HO
VNCK - 0006366 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ IBVCB.3110180265862001.Van Ha Noi Ung ho tre em vung cao
VNFI - 0296542 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ 173772.311018.102725.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 10 NAM 2018
VNFI - 0291193 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ 904404.311018.100300.Bac Dang Gia Man ung ho FT18304818910037
VNFI - 0290642 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ 695511.311018.095942.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0281386 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ 502140.311018.091147.Tran thi thuy quynh ct ung ho
VNFI - 0277171 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 200.000đ 244338.311018.084727.KG CHUONG TRINH CCT
VNFI - 0271005 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ 146694.311018.075856.DOAN THUY CHI UNG HO QUY
VNFI - 0244795 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 4.000.000đ 609331.301018.191652.HUYNH VAN CHIEN UNG HO COM CO THIT
ZZ02 - 0011544 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:301018.SHGD:10008582.BO:NGUYEN QUANG HUNG.UNG HO
ZF06 - 0000164 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ HOANG THI THANH TAM UNG HO CT GD TIEN MAT
VNCK - 0892570 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ IBVCB.3010180604524001.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNFI - 0171521 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 2.000.000đ 640938.301018.124714.Chuyen tien
ZZ61 - 0009897 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 200.000đ Sender:01310012.DD:301018.SHGD:10008841.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 10/2018
ZZ61 - 0006260 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 400.000đ Sender:79201001.DD:301018.SHGD:10002946.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
J633 - 0006293 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:301018.SHGD:10000646.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
J633 - 0005930 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 1.000.000đ Sender:79302001.DD:301018.SHGD:10001465.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035218103089442)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
MBVP - 0892497 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 1.000.000đ MBVCB.95445819.ung ho quy.CT tu Van Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0956642 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ MBVCB95569314.ung ho cct hang thang.CT tu 0011002140356 BUI MINH NGOC toi 0011004025430 TRAN DANG TUAN.
J633 - 0013434 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:291018.SHGD:10002389.BO:TRAN THI HONG HANH.GUI CHO CAC BE VUNG CAO
ZZ61 - 0004228 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 200.000đ Sender:79307001.DD:291018.SHGD:10002197.BO:TRUONG LINH GIANG.IBTHANH TOAN DON HANG 102559
ZZ01 - 0007773 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 200.000đ Sender:01202002.DD:291018.SHGD:10008916.BO:NGUYEN QUANG THAI.995218102906868 UNG HO QUY
ZZ01 - 0003505 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:291018.SHGD:10000862.BO:NGUYEN THI THU HOA.995218102900517 CT
0L18 - 0000101 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 2.000.000đ NGUYEN HONG QUAN;ZEN ung ho thang 10;
VNCK - 0822980 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 1.000đ IBVCB.2910180639320001.asd sad qwe
VNCK - 0759404 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 250.000đ IBVCB.2910180760447001.
VNCK - 0732934 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 200.000đ IBVCB.2910180079697002.Dang Quang Hung Trung tam Day nghe va Ho tro nong dan tinh Hai Duo ung ho quy
VNCK - 0730482 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 300.000đ IBVCB.2910180039183004.Be U HN UHTX thang 11/2018
VNCK - 0721167 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 1.000.000đ IBVCB.2910180694099003.Dang Tran Hoang Hang Thang
MBVP - 0794407 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 300.000đ MBVCB.95266595.EM BE VUNG CAO.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0790939 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 300.000đ MBVCB95260461.ung ho quy com co thit nam hoc 2018 - 2019.CT tu 0021001757017 DAO HOANG TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0041302 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 500.000đ Sender:01310012.DD:291018.SHGD:10017370.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0005369 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 300.000đ Sender:01310012.DD:291018.SHGD:10002157.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T10
0595 - 0006621 TK chuyển đến 2018 29-10-2018 7.000.000đ /Ref:PALPM80KCQ{//}/Ref:PALPM80KCQ{//}LP VNM80KCQN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG TRI NH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH
MBVP - 0614034 TK chuyển đến 2018 28-10-2018 600.000đ MBVCB.94911921.CCT .CT tu gd meo xitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0642688 TK chuyển đến 2018 27-10-2018 200.000đ IBVCB.2710180892013003.Ung ho quy bua com co thit 10.2018
MBVP - 0593536 TK chuyển đến 2018 27-10-2018 100.000đ MBVCB.94868586.on.CT tu loan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0600809 TK chuyển đến 2018 27-10-2018 200.000đ IBVCB.2710180538513001.tohaitrieu.net ung ho chuong trinh COM CO THIT
VNCK - 0633687 TK chuyển đến 2018 27-10-2018 50.000đ IBVCB.2710180917115001.Lan 533/20, duong noi bo to 7, p.Long Hoa, q Binh Thuy Binh thuong
ZZ61 - 0004323 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 100.000đ Sender:01310001.DD:261018.SHGD:10002153.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
MBVP - 0294596 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 300.000đ MBVCB.94294508.Chua ro.CT tu Nguyen Hai Nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
4H69 - 0006150 TK chuyển đến 2018 26-10-2018 200.000đ /Ref:P3088798331{//}/Ref:P3088798331{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T10/2018