Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0749867 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 400.000đ IBVCB.1812180403250001.Sam va Que cty IMIP ung ho CCT
VNCK - 0739509 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ IBVCB.1812180689051001.Dong gop vao Quy Tro ngheo Vung Cao Chuong trinh Ao am Mua dong
VNCK - 0738135 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 100.000đ IBVCB.1812180197787001.Man Da Nang Ung ho quy
VNCK - 0729049 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1812180194463001.NGUYEN THI TUYET MAI Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0716309 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ IBVCB.1812180515165002.Thuy Van HCM Chia se
VNCK - 0702219 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 300.000đ IBVCB.1812180902951001.Nguyen Thi Bich Ngoc P.1901, CC TSQ, Mo Lao Ha Dong, Ha noi ung ho cho cac hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0699151 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 2.000.000đ IBVCB.1812180836495003.Tri an @hoicodieu 12/2018
MBVP - 0919144 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ MBVCB.112752571.Cac em nho vung cao.CT tu Helen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0903589 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 10.000.000đ MBVCB112720528.TRAN THI MINH NGUYET DONG GOP CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.CT tu 0071001238501 TRAN THI MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0844033 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ MBVCB112609994.Phung Thi Thin ung ho COM CO THIT.CT tu 0011004227535 TRINH DAT THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0838402 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ MBVCB.112599879.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0800089 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ MBVCB.112528340.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0791537 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 2.000.000đ MBVCB.112512089.Cong chuc.CT tu Dinh Thi Hong Hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0752110 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 2.000.000đ MBVCB.112433529.ung ho cac em vung cao.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0750387 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ MBVCB112429754.ung ho quy com co thit.CT tu 0301001441979 TRINH THI XUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0013724 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ Sender:01310012.DD:181218.SHGD:10011905.BO:PHAM THI TUYET NHUNG.UNG HO QUY
2710 - 0587949 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ FTF_CN:9704366810513600013.FrAcc:0281000430341.ToAcc:0611001917137
J633 - 0029965 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 1.000.000đ Sender:01310012.DD:171218.SHGD:10009842.BO:NGUYEN HOA BINH.NGUYEN HOA BINH UNG HO QUY
ZZ61 - 0005771 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 10.000.000đ Sender:79303001.DD:171218.SHGD:10002499.BO:NGUYEN CHI HIEN.UNG HO CTR COM CO THIT FANPA GE AN PHU NHA
ZZ61 - 0003407 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 5.000.000đ Sender:79307006.DD:171218.SHGD:10001811.BO:NGHIEM VAN THANH.HO TRO QUY COM CO THIT
YA89 - 0005954 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 5.000.000đ IBPS/SE:79201001.DD:171218.SH:10000351.BO:VU THI HAI YEN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
XJ41 - 0005179 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01201001.DD:171218.SH:10003318.BO:NGUYEN BA THANG.GUI QUY TRE EM VUNG CAO
VNFI - 0212957 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 100.000đ 795152.171218.213953.Chuyen tien ung ho Quy Com Co Thit
VNFI - 0204206 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ 943766.171218.202734.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18351571784408
VNFI - 0176112 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ 516524.171218.173933.Cf Tinh Dak mil ung ho tre em ngheo
VNFI - 0139683 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ 964182.171218.153702.Chuc cac em hoc tot FT18351329842043
VNFI - 0124767 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 50.000đ 923770.171218.145052.Ung ho cac chau FT18351705460644
VNFI - 0046449 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 500.000đ 087724.171218.092209.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0673918 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 52.000đ IBVCB.1712180723652008.NGUYEN THI CHANH L1-05.09 Vinhomes Central Park, TP.HCM Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0612808 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ IBVCB.1712180114127001.Gia Hy Dong Da Hanoi Tro ngheo vung cao
VNCK - 0604978 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 500.000đ IBVCB.1712180736071003.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0600416 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1712180210489001.ung ho chuong trinh Com co thit - quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0568572 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 500.000đ IBVCB.1712180528668001.Hang Hoang Phuc ung ho cac ban.
VNCK - 0565984 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 300.000đ IBVCB.1712180910552001.NGUYEN TRUONG PHUC - NGUYEN BA LAM THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0556259 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ IBVCB.1712180706744002.ung ho t12
VNCK - 0548708 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 500.000đ IBVCB.1712180863362001.Quang Ung ho Quy
MBVP - 0678683 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 200.000đ MBVCB.112287201.h.CT tu h toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0510448 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 1.000.000đ MBVCB.111977644.nhan vien.CT tu Nguyen Minh Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0032785 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 1.000.000đ Sender:01310005.DD:171218.SHGD:10012311.BO:PHAM LE THU.2019
J633 - 0031030 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 2.000.000đ Sender:01310012.DD:171218.SHGD:10013251.BO:NGUYEN THI LE QUYEN.CAC AD THOITIETHN MONG CAC EM CO MOT MUA DONG AM AP
ZZ61 - 0006700 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 2.000.000đ Sender:01352002.DD:171218.SHGD:10000110.BO:NGUYEN GIANG NAM.UNG HO CCT VOI 2 BAN THANG CUA DOITUYEN VIET NAM
0576 - 0005177 TK chuyển đến 2018 17-12-2018 10.500.000đ IBPS/SE:01311003.DD:171218.SH:10000755.BO:LE NGOC HUNG.HONG NGUYEN HAI PHONG CHUYEN TRA TI EN MUA 1CAP VE
VNCK - 0523319 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 200.000đ IBVCB.1612180548298003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNFI - 0019695 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 1.000.000đ 807761.161218.213002.Ung ho ao ret cho cac be vung cao FT18351397067011
VNFI - 0004616 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 5.000.000đ 925254.161218.183449.NGUYEN XUAN HOA
VNFI - 0947759 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 300.000đ 422886.161218.090514.Yen chuyen
VNCK - 0514483 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 1.500.000đ IBVCB.1612180676455001.Gia Dinh Trinh-Triet USA GD Trinh-Triet ung ho tre em ngheo kho khan - 15/12/18
MBVP - 0427787 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 10.000.000đ MBVCB111815616.ung ho com co thit.CT tu 0081000236367 NGUYEN THANH NGHIA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0417041 TK chuyển đến 2018 16-12-2018 200.000đ MBVCB111793570.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0611001911164 NGUYEN QUY THANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0920754 TK chuyển đến 2018 15-12-2018 500.000đ 831602.151218.175750.ung ho com co thit