Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0137304 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 100.000đ 840708.100918.151238.Vietcombank 0611001917137 ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0134282 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 144609.100918.150108.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0127591 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ 852165.100918.142637.ma an ung ho tiec trung thu
VNFI - 0125185 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ 352605.100918.141440.Bs Le Duc Thang ung ho Tiec trung thu
VNFI - 0121925 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 098812.100918.135508.Do Anh dong gop TIEN TRUNG THU
VNFI - 0114700 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 958702.100918.125646.FB Ta Ngoc Minh TIEC TRUNG THU FT18253627432605
VNFI - 0112916 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ 474166.100918.123856.Ong Pu gui qua TIEC TRUNG THU toi cac anh chi
VNCK - 0032902 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 2.380.000đ IBVCB.0909180206227001.Quy CCT Trung Quoc
VNCK - 0994294 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 300.000đ IBVCB.0809180598962004.Quy com co thit Quy com co thit Tro ngheo vung cao
VNCK - 0041812 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 500.000đ IBVCB.0909180720029001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0034854 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 2.000.000đ IBVCB.0909180218687002.Ho Thi Hong Hanh Quy com co thit
VNFI - 0036085 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 1.000.000đ 156257.090918.152631.Pham TT Hong DHBK
VNCK - 0002697 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 300.000đ IBVCB.0909180074252001.Quehuong_tp.Hue ung ho Quy TNVC
MBVP - 0160234 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 500.000đ MBVCB80157229.Hoang Bach-Hoang Kien UH T9-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
M052 - 0430171 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 800.000đ FTF_CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0932960 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 500.000đ IBVCB.0809180440953001.Nguyen Nhat Thuy Van njennyvan@gmail.com Ung ho chung
VNCK - 0970438 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 200.000đ IBVCB.0809180819608002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0965770 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 10.000đ IBVCB.0809180521882001.Nong Quang Chung Ban po dai dong trang dinh lang son Tre em vung cao
VNCK - 0964103 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 100.000đ IBVCB.0809180714062004.Thanh Phuong Binh Thanh All
VNFI - 0921492 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 300.000đ 118159.080918.081408.Trung thu cho tro ngheo vung cao
VNAF - 0064835 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0949240 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 100.000đ MBVCB79938124.Nguyen Hai Yen ung ho Tro ngheo vung cao T8/2018.CT tu 0711000252385 NGUYEN HAI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0861336 TK chuyển đến 2018 08-09-2018 100.000đ MBVCB.79776702.cac truong hoc tay bac.CT tu ung ho tay bac toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0784146 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 300.000đ 069909.060918.213232.Truong Vu KG CCT t9
VNCK - 0872694 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 100.000đ IBVCB.0709180336296002.th nt cs
VNFI - 0874785 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ 710884.070918.161944.Chuyen tien
VNCK - 0860094 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ IBVCB.0709180944168001.Phong CSATVM Ngan hang nha nuoc ung ho 25 ly thuong kiet Ung ho quy
J633 - 0054860 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 150.000đ Sender:01310001.DD:070918.SHGD:10027631.BO:DO THU TRANG.MINH ANH MINH PHU TANG CAC BE VUNG CAO
MBVP - 0780417 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 1.000.000đ MBVCB.79627975.CBNV.CT tu Nguyen Minh Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012273 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 1.000.000đ Sender:01616002.DD:070918.SHGD:10001523.BO:PHAM QUANG NAM.VU NGOC BINH, VU THU HONG, NGUYE NTRI DUNG DONG GOP CHO COM CO THITTUONG NHO BA PHAM THI YEN
VNCK - 0840630 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 100.000đ IBVCB.0709180886756003.
MBVP - 0766892 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ MBVCB79604751.thiennhathuytran gop mua sgk cho nam nga ta tong.CT tu 0011000399239 NGUYEN HONG LONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0830740 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ IBVCB.0709180934343001.nguyen thi thu phuong dong gop xay truong Nam Manh
VNCK - 0814305 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 600.000đ IBVCB.0709180355805002.Ung ho cho cac em vung cao
MBVP - 0739850 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 100.000đ MBVCB.79556899.quy.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0806102 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 1.000.000đ IBVCB.0709181034885003.Quy com co thit Quy com co thit
VNFI - 0820495 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 300.000đ 339718.070918.104930.NTTrg ung ho CCT 09/18
VNFI - 0811685 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 1.000.000đ 136682.070918.100305.vk2018plus
ZZ61 - 0006378 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:070918.SHGD:10006916.BO:DAM XUAN QUYNH.UNG HO CAC EM
VNCK - 0791925 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ IBVCB.0709181010135001.Nguyen Duc Hanh Thu Duc ung ho quy
MBVP - 0702851 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 2.000.000đ MBVCB.79482505.sinh vien.CT tu vu thi phuong nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0797094 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 2.000.000đ 873451.070918.082659.Cong ty CP Cong nghe tu dong ThaoNguyen son ung ho mua sach cho cac be vung cao FT18250022591039
VNFI - 0796806 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 500.000đ 993492.070918.082322.Ung ho tro ngheo vung cao 9.2018 FT18250459290742
MBVP - 0694233 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 300.000đ MBVCB79456906.pham huyen ckhoan quy com thit .CT tu 0011004172070 PHAM THU HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0693737 TK chuyển đến 2018 07-09-2018 200.000đ MBVCB.79455768.binh thuong.CT tu Hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Phạm Thu Huyền TK chuyển đến 2018 06-09-2018 300.000đ
MBVP - 0556906 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 200.000đ MBVCB.79211938.ng di lam.CT tu hoang quynh trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0006395 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 600.000đ Sender:01310001.DD:060918.SHGD:10026929.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HONT8
VNFI - 0748147 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 500.000đ 448884.060918.160900.Le Thanh BK ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0702478 TK chuyển đến 2018 06-09-2018 1.000.000đ 381134.060918.111420.Ck ung ho Lai Chau