Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0690096 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 800.000đ IBVCB.0902180317569001.PHI THI BIEN Xom DOn, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0689433 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 600.000đ IBVCB.0902180634669001.Gia Khanh tang cac ban tro ngheo vung cao
ZZ07 - 0009593 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 20.000.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10010660.BO:BCH CD VPDH ROSNEFT VIETNAM B.V.CONG DOAN ROSNE FT VIETNAM UNG HO QUY
J633 - 0013388 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10003711.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0007536 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:090218.SHGD:10003765.BO:DUONG DINH HAI.995218020904637 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
VNCK - 0684702 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.500.000đ IBVCB.0902180604291002.Nguyen Thu Thao So 1 Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi Ung ho CCT quy 1 nam 2018
J633 - 0010838 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10002053.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0005688 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01311003.DD:090218.SHGD:10000568.BO:NGUYEN THI VIET PHUONG.UNG HO QUY
VNCK - 0673366 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180279743004.Nam Phong 159/8/11 Nguyen Suy. Quan Tan Phu. TP HCM 2 ban Nam Phong gom tien tiet kiem ung ho cac ban cao
VNCK - 0672834 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ IBVCB.0902180916467002.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
ZZ01 - 0003818 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 600.000đ Sender:01310001.DD:090218.SHGD:10004604.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM VUNG CAO T 1
ZZ61 - 0004707 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10006587.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0003074 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ Sender:79307005.DD:090218.SHGD:10000557.BO:NGUYEN CANH TUNG.IBNGUYEN CANH TUNG CHUYEN KHOA N CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0416948 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ 361823.090218.082131.Nguyen Dang Long dong gop chuong trinh CCT
Nhien Huong TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ
MBVP - 0521463 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ MBVCB.33962053.quy COM CO THIT.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0519951 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ MBVCB33958278.gop quy T2.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0618922 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180163506001.mong cac em Tet nay them thuc an ngon
MBVP - 0508982 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ MBVCB.33934377.Quy tro ngheo vung cao Com co thit T2/2018.CT tu Ho Thi Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0607521 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180289034001.ung ho com co thit
VNCK - 0605933 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180121592001.Nga Hanoi T2/18
VNCK - 0605643 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180654568003.Ho tro ctrinh Com Co Thit
VNCK - 0604582 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ IBVCB.0802180630000002.Vu Thuy Hang XV CCT
VNCK - 0600726 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180525362001.Truong Thi Ngoc Lan ung ho
VNFI - 0395024 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ 935377.080218.162639.tran minh ngoc ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0016028 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ Sender:01201003.DD:080218.SHGD:10014886.BO:NGUYEN PHUONG HAI.CHIPLAM UNG HO
VNCK - 0597789 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ IBVCB.0802180474578001.KM ung ho Com co thit
LJ69 - 0000081 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ ANH TO VAN LONG TAI MB CAT LINH - HN UNG HO QUY TRO NGHEO VC GD TIEN MAT
LJ69 - 0000080 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.500.000đ LE THI TAM SO NHA 62 KTT 188 QUAN THANH- BA DINH UNG HO QTNVC GD TIEN MAT
MBVP - 0487498 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ MBVCB33896284.ung ho quy.CT tu 0011002497878 NGUYEN THU HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0486322 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ MBVCB.33894160.Giup hoc tro ngheo vung cao Tet them am ap.CT tu Nong Hai Yen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0588008 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 5.000.000đ IBVCB.0802180439295001.Yamamoto Ryoko Q7 Ung ho Qui
VNCK - 0586776 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802181033751002.Com co thit
VNCK - 0585966 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180283975002.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho Quy thang 02/2018
J633 - 0055867 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:080218.SHGD:10010947.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031218020885266)UNG HO CCT THANG 2/2018 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
H775 - 0000143 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ TRAN ANH TUAN UNG HO QUY
VNCK - 0581478 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0802180254465002.Ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNVT - 0911588 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180208215754259.VNVT20180208911588.2
VNCK - 0579764 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.200.000đ IBVCB.0802180466549001.Tung Tung ung ho chuong trinh nhan dip Nam moi 2018
J633 - 0052319 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ Sender:01309001.DD:080218.SHGD:10007075.BO:TAO HAI NHAN.GOP QUY COM CO THIT CHO CAC BE VUN GCAO
MBVP - 0468125 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 200.000đ MBVCB33864087.Ung ho Com co thit thang 2/2018.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0909238 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180208215502792.VNVT20180208909238.1
VNCK - 0565276 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 2.000.000đ IBVCB.0802180874159001.doan thi hieu duc 285/1 nguyen van troi phuong 10 phu nhuan tphcm xv-cct
J633 - 0039702 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:080218.SHGD:10008639.BO:VU THI VAN HUONG.(CKRMNO: 040218020887836)XV CC T (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0546386 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180389565003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
J633 - 0034586 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:080218.SHGD:10016199.BO:NGUYEN HUU TRUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0540260 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0802180281179002.Thanh_Ung ho Quy Com Co Thit
ZZ61 - 0009269 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:080218.SHGD:10006643.BO:NGUYEN THU HUYEN.995218020806730 UNG HO QUY C OM CO THIT
YV10 - 0000007 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ NGUYEN VINH BAN UNG HO QTNVC GD TIEN MAT
VNCK - 0519542 TK chuyển đến 2018 08-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180921468001.Vo Tuan Phong 26 Dien Bien Phu, DaKao, Q1, TP.HCM Ung ho Quy