Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0008796 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 2.700.000đ Sender:79307005.DD:201218.SHGD:10005292.BO:LE HOANG ANH.IBLE HOANG ANH CHUYEN KHOAN CHO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0008294 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 150.000đ Sender:01310012.DD:201218.SHGD:10005373.BO:DAM XUAN QUYNH.UNG HO CAC EM
YT86 - 0005222 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 150.000đ IBPS/SE:01309001.DD:201218.SH:10000928.BO:NGUYEN DUC CHINH.COM CO THIT CHO CAC EM
VNFI - 0591736 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 10.000.000đ 402043.201218.092525.Phuc Anh Khue Anh gop tien ung ho nam 2019
ZZ61 - 0004055 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:201218.SHGD:10000825.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0952514 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ IBVCB.2012180475295003.quy chung quy chung quy chung
MBVP - 0115636 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 1.000.000đ MBVCB112947968.UNG HO COM CO THIT, ANH KIEN 0913094058.CT tu 0011003370117 NGUYEN TRUNG KIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ45 - 0006709 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 5.000.000đ Sender:79310001.DD:191218.SHGD:10008056.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM PHUONG UNG HO COM CO THIT THANG 12.2018
XJ20 - 0000071 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 200.000.000đ CT TNHH AN PHU GOP TIEN XAY DUNG TRUONG O NAM MANH,NAM NHUN,LAI CHAU VA TRUONG O QUYNH NHA I,SON LA
XJ20 - 0000070 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 200.000.000đ CONG TY CO PHAN XE DIEN ANBICO GOP TIEN XAY DUNG TRUONG O NAM MANH,NAM NHUN,LAI CHAU VA TR UONG O QUYNH NHAI,SON LA
VNFI - 0475957 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 200.000đ 719916.191218.140003.ung ho cac em
VNFI - 0447948 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 1.000.000đ 172820.191218.112133.ct ung ho com co thit
VNFI - 0409653 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 500.000đ 069715.191218.083129.Ung ho quy hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0909877 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 45.000đ IBVCB.1912180193417001.VAN THI THANH HUONG DOI 1, BOI KHE, LIEN KHE, KHOAI CHAU, HUNG YEN HOC TRO NGHEO VUNG CAO, GIA DINH KHO KHAN
VNCK - 0880323 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 100.000đ IBVCB.1912180910236001.hieu nt ung ho qui com co thit ung ho qui com co thit
VNCK - 0880165 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 500.000đ IBVCB.1912180795628002.Nguyen Minh Khoa 346 Le Van Tho, P11, Go Vap, Tp. HCM Quy Com Co Thit
VNCK - 0877412 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 500.000đ IBVCB.1912180842666003.Nguyen Tang Thanh Ha Quy Tro Ngheo vung cao
VNCK - 0873797 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 500.000đ IBVCB.1912180571576001.Be Nhat Minh quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0870567 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1912180728712001.Huy Tu - Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho Quy
VNCK - 0834905 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 2.000.000đ IBVCB.1912180399303002.Ung Ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0940500 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 50.000đ MBVCB.112796250.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0223970 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 500.000đ MBVCB113160034.NguyenHaiVan ung ho Quy.CT tu 0301002912364 NGUYEN HAI VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0008693 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 5.400.000đ Sender:79307005.DD:191218.SHGD:10007554.BO:LE HOANG ANH.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
I461 - 0000165 TK chuyển đến 2018 19-12-2018 5.000.000đ UT TRANG BETOAI GUI QUY
J633 - 0009713 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:181218.SHGD:10002392.BO:NGUYEN HAI YEN.NGUYEN HAI YEN UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO T11
ZZ61 - 0013211 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:181218.SHGD:10007992.BO:NGO HUU CHINH.CHINH SAM SON UNG HO
ZZ61 - 0011398 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 10.000.000đ Sender:01348002.DD:181218.SHGD:10001377.BO:MS LE THI THU TAM.LE THI THU TAM UNG HO CT COM CO THIT CHO HOC SINH VUNG CAO
ZZ61 - 0004673 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 100.000đ Sender:01201003.DD:181218.SHGD:10001006.BO:PHUNG ANH SON.PHUNG ANH SON CONG TY NHIET DIEN THAI BINH THANH TOAN TIEN DAT LICH
ZZ61 - 0003790 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:181218.SHGD:10000644.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNGUYEN HONG THANG CHUYEN KH OAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZY18 - 0000079 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 600.000đ THANH TOAN NB CTV NGUYEN THI MY LINH 8.10_14.10.18 ( CHUYEN VAO QUI COM CO THIT)
ZA77 - 0000112 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 2.000.000đ NGUYEN VAN CONG - DONG HANH CUNG COM CO THIT GD TIEN MAT
XC92 - 0000133 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 25.000.000đ DAO THI KIM ANH ANH MINH;van hoang trung dau gia 2 ve bong da 25.000.000d;
XC92 - 0000129 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 5.920.000đ DAO THI KIM ANH TIEN UNG HO;
XC92 - 0000127 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ ANH VU THANG 45A HANG DAU HOAN;kiem hn ung ho 1.000.000d;
VNVT - 0891821 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 100.000đ VCBVT.84349587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181218217915729.VNVT20181218891821.com co thit
VNVT - 0878892 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 150.000đ VCBVT.84374695028.CT tu 0351000704107.PHAM TUAN NGHIA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181218215622635.VNVT20181218878892.Ung ho
VNFI - 0355235 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ 679072.181218.171441.ung ho cac em
VNFI - 0352310 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 524.548đ 600459.181218.170241.P2P 11110506726852 QUY TRO NGHEO VUNG CAO FROM United Kingdom of Great Britain and Northern Irela
VNFI - 0339987 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ 927799.181218.161639.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT18352890834766
VNFI - 0327297 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.500.000đ 994321.181218.153425.Chi, Lan2, Huong2, Thuy ung ho them CCT FT18352278560095
VNFI - 0326072 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 2.000.000đ 375108.181218.152919.PHAM THI LIEN CHUYEN KHOAN TANG AO AM CHO TRE VUNG CAO
VNFI - 0267281 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 5.000.000đ 895733.181218.110113.Ung ho tre em vung cao
VNFI - 0253213 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 250.000đ 004924.181218.100645.IBFTA 181218000000362 ung ho quy
VNFI - 0228899 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ 168425.181218.080919.LA THI TUY AI UNG HO QUY
VNCK - 0791777 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 300.000đ IBVCB.1812180791002001.them thit cho bat com them thit cho bat com them thit cho bat com
VNCK - 0788951 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 900.000đ IBVCB.1812180641896002.Be Phuc ba ong ba Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0757882 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 200.000đ IBVCB.1812180872440003.Ung ho CCT
VNCK - 0756783 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1812180876912001.Le Thi Kim Ngan Viet Hung, Long Bien, HN Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0755778 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 500.000đ IBVCB.1812180210840001.VUONG THANH THAO 179/11/39 Bach Dang, Binh Thanh, TP.HCM Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0753098 TK chuyển đến 2018 18-12-2018 1.000.000đ IBVCB.1812180075300002.Ung ho quy com co thit