Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0496739 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 1.100.000đ 801906.100218.105836.CBNV CTY NETLINK UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18041890464844
VNFI - 0492535 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 3.000.000đ 828763.100218.100903.H.MINH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0959191 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 200.000đ IBVCB.1002180710506004.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNCK - 0952440 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180178337002.ung ho quy
VNCK - 0923609 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180050713002.Truong Vu Hue Ung ho Com Co Thit T2/2018
VNCK - 0920506 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002181031631004.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0907842 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1002180563677002.Nguyen Tai Long Ha Noi Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0896118 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180872001002.Ung ho tre em toi truong
VNCK - 0893397 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180597355001.Bong-Ty quan Go Vap TPHCM Chuong trinh Com co thit cho tre em vung cao
VNCK - 0890725 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180979095002.Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0888410 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1002180561812003.Chau Vu Anh Quan Lop 5D Tieu hoc Thang Long UHTX Thang 4,5,6 nam 2018
VNCK - 0888119 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1002180470236002.Chau Vu Anh Quan Lop 5D Tieu hoc Thang Long UHTX Thang 1,2,3 nam 2018
VNCK - 0885507 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 200.000đ IBVCB.1002180496784002.A Son Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0867109 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBVCB.1002180630872011.. . .
VNCK - 0857411 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 100.000đ IBVCB.1002180459102003.Trang Quang Nam Ung ho quy com co thit
VNAF - 0029134 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
VNVT - 0979885 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 200.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180209212167520.VNVT20180209979885.mong com co thit
MBVP - 0818652 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 2.000.000đ MBVCB34474960.Do Hung ung ho quy com co thit.CT tu 0021000922353 DO HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Anonymous TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ CƠm có thịt
VNCK - 0645728 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0802180787302001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0719489 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ MBVCB34320842.Nguyen Hai Yen ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao.CT tu 0711000252385 NGUYEN HAI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0834940 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.500.000đ IBVCB.0902180899692004.amatu group xay truong
VNFI - 0473971 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 660.000đ 333253.090218.193706.mua qua Tet vung cao
VNCK - 0804628 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180122323002.Chuc cac be nam moi manh khoe
VNCK - 0798730 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 900.000đ IBVCB.0902180358159001.Pham Thi Thu Ha ung ho T1-2-3/2018
MBVP - 0673911 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 400.000đ MBVCB34247952.mot chut tam long.CT tu 0421000439349 TRUONG THI LE HONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0463051 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ 225115.090218.164924.Ung Ho Quy
VNCK - 0785161 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180255197001.Phan Thi Luu 9 su van hanh, p9, q5 Quy
VNCK - 0783258 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180111245002.Van Q7 Hoc tro
VNCK - 0776321 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180835719003.P. Do Thuc Anh/P. Minh Quan/P.Quoc Bao/P.Quoc Dat Ung ho cac ban mien nui
VNCK - 0775638 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180980351005.Nguyen Thi Phuong Dung Ngo hoa binh 6, Minh Khai, Ha noi Ung ho Tet tre em ngheo vung cao
VNCK - 0773637 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 10.000.000đ IBVCB.0902180954629005.Qua tang cho cac chau Vung cao dip Tet nguyen dan
VNFI - 0452922 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 2.000.000đ 891343.090218.152423.chuc cac em mot mua xuan vui tuoi FT18040440300548
YP86 - 0007907 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ /Ref:P839009{//}/Ref:P839009{//}nttrung ung ho CCT 02-2018 DVC:NGUYEN TUAN TRUNG
VNCK - 0758884 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ IBVCB.0902180702538001.Hoang Diep Tung Ha Noi Ung ho cac chau nho vung cao
ZZ61 - 0016131 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 5.000.000đ Sender:79310001.DD:090218.SHGD:10025781.BO:NGUYEN THI PHUONG THAO.UNG HO
VNFI - 0448726 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ 931334.090218.143953.Ung ho Quy FT18040812023259
MBVP - 0629335 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 200.000đ MBVCB.34179824.ung ho quy cho tre em ngheo vung cao.CT tu Tran Ho Kim Ngan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0738436 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 300.000đ IBVCB.0902180037838003.Dinh Le Hang ck ung ho CT Com co Thit
ZZ61 - 0013968 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:090218.SHGD:10009789.BO:DUONG THI MINH HANG.995218020910592 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
MBVP - 0621042 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 100.000đ MBVCB.34167307.ck.CT tu nt toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0727586 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180393010001.Ung ho tre em ngheo vung cao
ZZ61 - 0011645 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 900.000đ Sender:79201001.DD:090218.SHGD:10014650.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT QUY 1 18
J633 - 0028681 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:090218.SHGD:10004982.BO:NGUYEN THI NGA.GUI CAC BE AN TET
VNCK - 0711109 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180799144001.Cao Khac Ba - Nha Be - Ck CCT T2/2018
VNCK - 0702734 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0902180113869001.Ung ho quy com co thit nhan dip Tet nguyen dan
0C72 - 0000087 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM UNG HO CAC CHAU VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0694613 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 1.000.000đ IBVCB.0902180096403001.NGUYEN ANH THU UNG HO TAT NIEN BAN MU, YEN BAI
VNCK - 0691905 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180738837001.Le Thi Thuy Hoa ung ho com co thit
VNCK - 0690735 TK chuyển đến 2018 09-02-2018 500.000đ IBVCB.0902180444457002.Airider Mong cac em co tet vui hon