Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0240118 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 1.000.000đ MBVCB.114944045.DBS ung ho CCT.CT tu DBS toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0142205 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 100.000đ MBVCB.114776913.tre em ngheo mien nui.CT tu Pham Thai Hoan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0140261 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 2.000.000đ MBVCB.114773420.Quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0105552 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 3.300.000đ MBVCB114712717.Thuy Linh ck ung ho CCT.CT tu 0831001239999 PHAM QUOC TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0041151 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 200.000đ Sender:01663001.DD:241218.SHGD:10000120.BO:TRUONG NGOC HUY.CK
ZZ61 - 0015875 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 200.000đ Sender:01310012.DD:241218.SHGD:10016831.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 12/2018
J633 - 0032027 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 550.000đ Sender:79310001.DD:241218.SHGD:10013313.BO:NGUYEN THI TOAN.NGUYEN DUC VIET VA THU VAN UNG HO QUY CCT
VNCK - 0351935 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2312180847860001.TMT Ung ho quy
MBVP - 0936487 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 200.000đ MBVCB.114575015.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu gia dinh Khanh Chi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0335131 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 500.000đ IBVCB.2312180920414001.Gau & Sau ung ho cac ban vung cao
MBVP - 0880146 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 500.000đ MBVCB114467914.Thank you !.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0877651 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 500.000đ MBVCB.114462917.binh thuong.CT tu Bui Tuong Vy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0870705 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 300.000đ MBVCB.114448411.ung ho cac chau ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0866272 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 400.000đ MBVCB114438490.Pham Huong Thao ung ho Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0021000247048 PHAM HUONG THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0304771 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 500.000đ IBVCB.2312180133751001.UNG HO QUY COM CO THIT
VNAF - 0078836 TK chuyển đến 2018 23-12-2018 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0203220 TK chuyển đến 2018 22-12-2018 1.100.000đ IBVCB.2212180489496002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0250209 TK chuyển đến 2018 22-12-2018 200.000đ IBVCB.2212180428467001.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
MBVP - 0700168 TK chuyển đến 2018 22-12-2018 50.000đ MBVCB.114089711.binh thuong.CT tu Tran cong thang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0025808 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:211218.SHGD:10005107.BO:NGUYEN MINH HIEU.(CKRMNO: 036218122186531)21/12 /2018 DONATION NGUYEN HIEU UNG HO QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
XK51 - 0006998 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 300.000đ /Ref:P3058355577Y18{//}/Ref:P3058355577Y18{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT DVC:TRUONG THU MY 267 TRAN DANG NINH
MBVP - 0552598 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 100.000đ MBVCB.113820001.Nhan vien van phong.CT tu Le Thi My Hoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0124217 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 3.000.000đ IBVCB.2112180451640002.Nguyen Hanh Ung ho Com co thit
J633 - 0023410 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:211218.SHGD:10009691.BO:NGUYEN HOAI NAM.NGTUAN ANH RCEE UNG HO
MBVP - 0534336 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 300.000đ MBVCB113786874.ung ho chuong trinh com co thit.CT tu 0441000643181 PHAM THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0798704 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 500.000đ 915074.211218.112730.Ung ho Quy FT18355132623963
VNCK - 0110917 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 200.000đ IBVCB.2112180770236001.ung ho ung ho
J893 - 0000035 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 500.000đ HONG TINH NGHI, UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0105269 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 630.000đ IBVCB.2112180952620001.Nguyen Gia Khanh 500k & cac ban 130k Mong cac em co mot mua dong am ap TE vung cao
MBVP - 0519782 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 1.000.000đ MBVCB.113760357.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0105036 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 450.000đ IBVCB.2112180102908003.Hong Tu Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
YA89 - 0005386 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 100.000đ IBPS/SE:01310001.DD:211218.SH:10003558.BO:NGUYEN THU HANG.GOI COM CO THIT
VNFI - 0761851 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 500.000đ 828001.211218.085745.Ginny ung ho quy Com co thit
VNCK - 0084528 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 250.000đ IBVCB.2112180846652001.Vu Xuan Quang Dinh cong - Hoang mai - Ha noi Ky su xay dung
MBAF - 0011369 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 200.000đ MBVCB113422999.Nguoi ung ho - Pham Thi Thanh Huyen - so nha 36, ngo 173/75 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi.CT tu 0021000321335 PHAM THI THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0473446 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 300.000đ MBVCB.113668228.NVVP.CT tu HOANG VAN NGHIA toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0471144 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 200.000đ MBVCB.113663017.ung ho hoc sinh ngheo.CT tu thai thi thanh tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0070456 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 200.000đ IBVCB.2012180928965003.Ungho comcothit
MBVP - 0454648 TK chuyển đến 2018 21-12-2018 500.000đ MBVCB.113627803.tro ngheo.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Nguyễn Tiến Đạt TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ
VNCK - 0939891 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 200.000đ IBVCB.1912180490399001.Nguyen Quan 9 gui quy COM CO THI
VNFI - 0738606 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ 946371.201218.220227.Nguyen Tuan Anh ung ho quy FT18355150900650
MBVP - 0443294 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ MBVCB113600890.ung ho com co thit.CT tu 0071001261816 HOANG THANH HAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0041773 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 8.000.000đ Sender:01310012.DD:201218.SHGD:10013969.BO:CTY CP RCEE NIRAS.RCEE NIRAS CHUYEN TIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0014765 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 2.000.000đ Sender:79302001.DD:201218.SHGD:10005918.BO:NGUYEN THI LA.(32218122090014) TRAN THU HANG NY .MY UNG HO NGUOI NGHEO
VNCK - 0004754 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ IBVCB.2012180062138004.Tran Ngoc Yen Long Bien - Ha Noi Mua 10 cuon lich com co thit
J633 - 0027594 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:201218.SHGD:10011126.BO:TRAN THI DINH.M.A CK T12.2018
ZZ01 - 0005656 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 500.000đ Sender:79202002.DD:201218.SHGD:10003464.BO:CHAU THI LAN THANH.995218122004074 DG QUY TNV C
MBVP - 0331114 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 1.200.000đ MBVCB.113380906.Ung ho CCT.CT tu Luu Vinh Toan, Dinh Linh Chi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0993775 TK chuyển đến 2018 20-12-2018 200.000đ IBVCB.2012180450110002.Thien nguyen / FB : Cho linh