Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0037526 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:090718.SHGD:10005265.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO XAY TRUONG
J633 - 0031269 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:090718.SHGD:10012641.BO:TRAN HAI QUAN.LU QUYET TAY BAC
VNCK - 0775038 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 300.000đ IBVCB.0907180111222002.Lcoxt Facebook Hanoi
VNCK - 0769144 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 700.000đ IBVCB.0907180263720001.Ung ho tu thien: Lu quet Tay Bac
VNFI - 0052899 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 1.000.000đ 895092.090718.082845.Ung ho quy
ZZ61 - 0003075 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:090718.SHGD:10000296.BO:DUONG DINH HAI.995218070900939 MINH HUYEN VA MINH ANH UNG HO CCT LU QUET TAY BAC
VNCK - 0761884 TK chuyển đến 2018 09-07-2018 500.000đ IBVCB.0907180254022003.Le Truong Minh 12/40/178 Thai Ha Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0742861 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 10.600đ IBVCB.0807181039329004.HOANG THI DIEU HOA Trung Khanh, Cao Bang HoangHoa sent to TNVC
MBVP - 0400888 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 100.000đ MBVCB.63477109.Ung ho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0737788 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 200.000đ IBVCB.0807180339715002.Kim chi 14 ngach 1 ngo 271 bui xuong trach tx ha noi Uh tre em vung cao
VNCK - 0728701 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 300.000đ IBVCB.0807180964467001.Ung ho cac chau
VNCK - 0718696 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0807180128313002.Hai be Tra Giang, Khanh Chi ung ho cac Ban
VNCK - 0701654 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 2.000.000đ IBVCB.0807180042239001.Gia dinh JJ Nhung nguoi can giup do Nhung nguoi can giup do
VNAF - 0058236 TK chuyển đến 2018 08-07-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0281562 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 1.000.000đ MBVCB.63203304.Quy Com co thit.CT tu Dung Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0994306 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 500.000đ 390933.070718.175505.Minh Huong ung ho xay truong Mu Ca LU QUET TAY BAC
VNFI - 0940958 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 500.000đ 967219.060718.221628.Lu quet Tay Bac FT18188055032732
VNAF - 0058178 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 300.000đ IBAFT.0606180202468001.Ung ho CCT
MBVP - 0339915 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 1.000.000đ MBVCB.63310250.com co thit.CT tu Van Van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0275563 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 1.500.000đ MBVCB63193258.NGUYEN HUNG SON ung ho cac em nho vung cao.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0274174 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 500.000đ MBVCB.63190612.nguoi con xa xu.CT tu Nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0263483 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 500.000đ MBVCB63171983.Thank you !.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0235209 TK chuyển đến 2018 07-07-2018 200.000đ MBVCB.63116985.Tre e Ha Giang.CT tu Tran Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ
MBVP - 0232879 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ MBVCB.63112243.binh thuong.CT tu chu thi thanh tam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0934981 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ 277354.060718.201711.LU QUET TAY BAC
VNCK - 0572073 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 200.000đ IBVCB.0607180183347002.bui hoang minh ha noi gui quy tro ngheo cung cao
VNFI - 0926400 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ 259986.060718.181854.ung ho quy
MBVP - 0212497 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ MBVCB.63074057.com co thit.CT tu NaHu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
M066 - 0025837 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 200.000đ FTF_CN:9704366614112820018.FrAcc:0341007125313 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0197324 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ MBVCB63047613.Nguyen Thanh Van.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0193955 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ MBVCB63042003.Hoang Bach-Hoang Kien UH T7-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
D296 - 0000060 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 400.000đ TS TRAN NHAT NAM (DH THUY LOI) UNG HO, TU NHUAN BUT KHPT SO 24 GD TIEN MAT
ZZ01 - 0007141 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:060718.SHGD:10006786.BO:CHAU THI LAN THANH.995218070608030 LU QUET TA Y BAC
J633 - 0032411 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:060718.SHGD:10021517.BO:LE HUONG LAN.LAN MT UNG HO CT LU QUET TAY BAC
VNCK - 0521673 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0607180627500001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 4, 5/2018
VNCK - 0520829 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0607180671700001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010266 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:060718.SHGD:10019394.BO:BUI THI QUYNH TRAM.UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0886282 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ 934958.060718.133943.Lu quet tay bac FT18187749249007
VNFI - 0884360 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ 188905.060718.131858.Chuyen tien
VNCK - 0508742 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 18.000.000đ IBVCB.0607180529496001.Dau gia bo tranh tu quy 15tr va ung ho quy 3tr
VNCK - 0505835 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 720.000đ IBVCB.0607180096826001.DU TUE AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0505163 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 300.000đ IBVCB.0607180812362001.Ho Lang Quan 12, TP.HCM Quy TNVC
VNFI - 0879615 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ 181226.060718.121819.lu quet tay bac xay truong
VNCK - 0498557 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 100.000đ IBVCB.0607180058720001.Truong tieu hoc Ban tru Mu Ca Xay dung truong tieu hoc ban tru Mu Ca
VNCK - 0495390 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 500.000đ IBVCB.0607180264007001.Ung ho chuong trinh LU QUET TAY BAC
VNFI - 0871109 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ 996695.060718.110415.Ung ho quy tro ngheo vung cao FT18187809890108
VNFI - 0868015 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 2.000.000đ 677393.060718.104058.Xay truong Lu Quet Tay Bac
VNCK - 0476887 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 1.000.000đ IBVCB.0607180081325001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0472894 TK chuyển đến 2018 06-07-2018 300.000đ IBVCB.0607180198363001.Tran Kim Anh Ung ho hoc sinh vung lu o Tay Bac