Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0862875 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 200.000đ IBVCB.0905180340709002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
MBVP - 0201598 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 100.000đ MBVCB.49606205.Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0139491 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 100.000đ MBVCB.49494144.com co thit.CT tu abc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0101899 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 1.000.000đ MBVCB49418257.chau Le Minh Duc ban hoc cua Vu ung ho quy.CT tu 0491001813705 LE MINH DUC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0043562 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 5.000.000đ Sender:01204001.DD:080518.SHGD:10009801.BO:DO GIA PHU.DO GIA PHU (0913227103) UNG HO QUY. TK TAI HA NOI
MBVP - 0999283 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 800.000đ MBVCB49412056.Ung ho 100 suat an cho tre em vung cao.CT tu 0531000273005 TRAN THI THU HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNAF - 0044035 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0665105 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 200.000đ IBVCB.0805180289024001.Duy ung ho quy
VNCK - 0666954 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0805180023228003.Dong gop qui com co thit
VNCK - 0673775 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 2.000.000đ IBVCB.0805180509078001.Anthony Good luck
VNCK - 0674330 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0805180599338001.Chau Do gop quy com co thit
VNCK - 0677395 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 500.000đ IBVCB.0805180768552001.VUONG THANH THAO 179/11/39 Bach Dang, Binh Thanh, TPHCM Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0680025 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0805180706672001.Hoang Thi Mai Van ung ho
VNCK - 0683079 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 200.000đ IBVCB.0805180818190001.Hoang Hanh TT VCN Thuy Phuong, BTL, HN Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0683584 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 38.000đ IBVCB.0805180334370002.Commoc Nguyen ba Lan NV ung ho
VNCK - 0711078 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 15.500.000đ IBVCB.0805180103127002.Le Dinh Hung chuyen tien Lich 2018
VNCK - 0736179 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 50.000đ IBVCB.0805180004909003.Bui Hai Nguyen Anh D9C4_Xuan Dinh_Bac Tu Lien_HN Com co thit
VNFI - 0489072 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 200.000đ 422697.070518.204324.Chuyen tien
VNFI - 0509275 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 500.000đ 112554.080518.094037.HO THI DUNG CTIEN
VNVT - 0917531 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 500.000đ VCBVT.84989684966.CT tu 0301000303345.NGUYEN NGOC HA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180508236763162.VNVT20180508917531.Nguyen Ngoc Ha ung ho Quy Com Co Thit
ZZ02 - 0009787 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:080518.SHGD:17010268.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
ZZ61 - 0004454 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:080518.SHGD:10001623.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
ZZ61 - 0004647 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:080518.SHGD:10000486.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0004982 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 500.000đ Sender:48304001.DD:080518.SHGD:10000113.BO:VU
ZZ61 - 0007616 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 2.000.000đ Sender:01321001.DD:080518.SHGD:10000828.BO:TO NGOC KIM OANH.GOP QUY TNVC T5T8
9588 - 0005470 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 1.000.000đ IBPS/SE:01201001.DD:080518.SH:10003807.BO:DO THI HIEU.CHUYEN TIEN VAO QUI.
25J0 - 0006402 TK chuyển đến 2018 08-05-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
VNFI - 0414789 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ 922952.060518.224644.Ung ho tro ngheo vung cao T5.2018 FT18127083367301
MBVP - 0980299 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ MBVCB49375674.yeu cac em .CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0628131 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ IBVCB.0705180344089001.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi ung ho cac em hoc he
MI73 - 0000072 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 1.000.000đ VU LONG CHUYEN TIEN
VNCK - 0615936 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ IBVCB.0705180324685002.KM&M ung ho Com co thit
J633 - 0052269 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:070518.SHGD:10035773.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
VNCK - 0609891 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ IBVCB.0705180166643002.
VNCK - 0606197 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 2.000.000đ IBVCB.0705180095457001.HAI CHAU MINH KHANH DIEU THU UNG HO CT
YV56 - 0007282 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ /Ref:P3058127924{//}/Ref:P3058127924{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T5/2018
VNFI - 0462646 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 3.000.000đ 008907.070518.151311.ung ho
VNFI - 0460183 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 250.000đ 108307.070518.145316.ung ho com co thit
ZZ61 - 0014505 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 300.000đ Sender:01202002.DD:070518.SHGD:10008585.BO:VU THI HONG NGOC.995218050758891 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC CON
VNCK - 0595817 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 300.000đ IBVCB.0705180743137002.Ung ho quy Com co thit
ZZ01 - 0005206 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:070518.SHGD:10010418.BO:HOANG MY.QUY COM CO THIT
VNCK - 0589462 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ IBVCB.0705180629291001.chi giang Ha noi ung ho quy
VNCK - 0621959 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ IBVCB.0705180599411001.chau Hung chung tay cung CCT
VNCK - 0585226 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0705181036461001.Fb cao hang ung ho Com co thit
ZZ45 - 0014848 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:070518.SHGD:10030221.BO:NGUYEN THI NHUNG.UNG HO CCT
VNFI - 0447578 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 10.000.000đ 322002.070518.124858.Ls Tuan ho tro
MBVP - 0909977 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 50.000đ MBVCB.49250968.Ao ung.CT tu Ao ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0898368 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180507212696864.VNVT20180507898368.a
VNCK - 0557949 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 200.000đ IBVCB.0705180063092002.duong thuy trang vcb sai thanh quy tro ngheo vung cao
J633 - 0024956 TK chuyển đến 2018 07-05-2018 300.000đ Sender:01309001.DD:070518.SHGD:10005329.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT