Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0189568 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180729675001.Tran trung kien Ung ho
VNCK - 0233797 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ IBVCB.0111180811732001.Duong phan khanh Thanh pho Ho Chi Minh Ung ho quy com co thit
VNFI - 0441403 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ 841777.011118.094237.NTT ung ho CCT va TNVC FT18305400157503
VNFI - 0452752 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 330.000đ 298100.011118.103909.TuanXu ung ho thang 11 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
XC92 - 0000075 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 14.830.000đ IBPS/SE:01201001.DD:311018.SH:10001182.TC:XC92.021009.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023252 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000076 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 18.408.000đ IBPS/SE:79201001.DD:311018.SH:10001178.TC:XC92.021005.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023144 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000077 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 9.792.000đ IBPS/SE:01204001.DD:311018.SH:10000681.TC:XC92.021021.dd 301018 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910023107 : 30/10/2018 DO SAI TK NHAN
XC92 - 0000080 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 1.764.000đ IBPS/SE:01201001.DD:311018.SH:10001181.TC:XC92.021002.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10023203 30/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000081 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 18.408.000đ IBPS/SE:01201003.DD:311018.SH:10003563.TC:XC92.021038.dd 301018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10000387 31/10/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000082 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 11.322.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19001339.TC:XC92.021039.dd 301018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10001837 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN DVH. TEN DUNG: TRUONG MAM NON SO 2 XA NAM HANG
XC92 - 0000083 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 4.800.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19003267.TC:XC92.021040.dd 301018 BO:AGRIBANK NAM NHUN.HOAN 9TRA LENH CT 10002918 NGAY 31/10/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG: TRUONG MAM NON XA NAM MANH
XC92 - 0000084 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.680.000đ IBPS/SE:01204009.DD:311018.SH:19003766.TC:XC92.021041.dd 301018 BO:AGRIBANK MUONG TE.HOAN 9TRA LENH CT 10002351 NGAY 31/10/2018 SAI TEN DVH TEN DUNG:TRUONG MAM NON XA HUA BUM
XC92 - 0000132 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 17.232.000đ IBPS/SE:01204009.DD:011118.SH:19001618.TC:XC92.021036.dd 301018 BO:AGRIBANK BAT XAT.HOAN T9RA LAI LENH 18103110000398 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN + TK DVH
XC92 - 0000133 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.392.000đ IBPS/SE:01201003.DD:011118.SH:10004998.TC:XC92.021048.dd 311018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10002789 01/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000134 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 8.280.000đ IBPS/SE:79201001.DD:011118.SH:10005349.TC:XC92.021052.dd 311018 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10002659 01/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000135 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 2.720.000đ IBPS/SE:01204009.DD:011118.SH:19003282.TC:XC92.021098.dd 311018 BO:AGRIBANK PHU YEN.AGRIBA9NK PHU YEN CHUYEN TRA LCC 10003119 n 01/11/2018 DO SAI TEN VA STK DVH
XC92 - 0000136 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 6.120.000đ IBPS/SE:01204001.DD:011118.SH:10001826.TC:XC92.021064.dd 311018 BO:AGRIBANK.HOAN TRA LCC: 910002184 : 01/11/2018 DO SAI TK NHAN
ZZ49 - 0005566 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 7.638.000đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002803.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18103110000609 NGAY 31/10/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
ZZ49 - 0005567 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 9.360.000đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002801.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18110110000492 NGAY 01/11/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
ZZ61 - 0011112 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 20.153.500đ Sender:01204009.DD:011118.SHGD:19002802.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18110110001355 NGAY 01/11/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG
MBVP - 0411602 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 150.000đ MBVCB.96255439...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
0105 - 0006102 TK chuyển đến 2018 01-11-2018 500.000đ /Ref:P1072666{//}/Ref:P1072666{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: TNVC DVC:NGUYEN HA MI
VNFI - 0397013 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ 901165.311018.191720.Ung ho COM CO THIT FT18304050830066
H379 - 0000173 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh " com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 10/2018
VNCK - 0064442 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ IBVCB.3110180557351001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 10/2018
ZZ61 - 0019260 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:311018.SHGD:10003852.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN OCTO BER
J633 - 0043823 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:311018.SHGD:10015789.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
XC92 - 0000144 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 400.000.000đ ct
MBVP - 0285984 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ MBVCB.96003389.quy chung.CT tu DNB toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0282883 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 200.000đ MBVCB.95998129.Hoc sinh vung cao ngheo.CT tu Duong Minh Hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0017331 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 500.000đ Sender:01310005.DD:311018.SHGD:10013827.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
MBVP - 0268135 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ MBVCB.95972415.k.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0027799 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ IBVCB.3110180273946001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
MBVP - 0250655 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 1.000.000đ MBVCB.95941510. UH QUY TNVC.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0018272 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 50.000đ IBVCB.3110180949234004.Nguyet Nga. Ung ho quy tro ngheo vung cao
RX43 - 0000058 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ TIEN UNG HO QUY TRE EM VUNG CAO CUA TRAN QUYNH HOA; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0010004 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ Sender:01204001.DD:311018.SHGD:10002877.BO:NGUYEN THI ANH NGUYET.CT UNG HO
VNCK - 0006366 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ IBVCB.3110180265862001.Van Ha Noi Ung ho tre em vung cao
VNFI - 0296542 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ 173772.311018.102725.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 10 NAM 2018
VNFI - 0291193 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ 904404.311018.100300.Bac Dang Gia Man ung ho FT18304818910037
VNFI - 0290642 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 2.000.000đ 695511.311018.095942.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0281386 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 300.000đ 502140.311018.091147.Tran thi thuy quynh ct ung ho
VNFI - 0277171 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 200.000đ 244338.311018.084727.KG CHUONG TRINH CCT
VNFI - 0271005 TK chuyển đến 2018 31-10-2018 100.000đ 146694.311018.075856.DOAN THUY CHI UNG HO QUY
VNFI - 0244795 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 4.000.000đ 609331.301018.191652.HUYNH VAN CHIEN UNG HO COM CO THIT
ZZ02 - 0011544 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:301018.SHGD:10008582.BO:NGUYEN QUANG HUNG.UNG HO
ZF06 - 0000164 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ HOANG THI THANH TAM UNG HO CT GD TIEN MAT
VNCK - 0892570 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 500.000đ IBVCB.3010180604524001.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNFI - 0171521 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 2.000.000đ 640938.301018.124714.Chuyen tien
ZZ61 - 0009897 TK chuyển đến 2018 30-10-2018 200.000đ Sender:01310012.DD:301018.SHGD:10008841.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 10/2018