Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
6607 - 0005440 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 1.000.000đ PT..BUI XUAN KHOA.20180612.114122.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0622339 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 200.000đ IBVCB.1206180804975003.Ung ho bua com co thit thang 06.2018 fb Kidkiss Tran
MBVP - 0621040 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 1.000.000đ MBVCB.57116997.ung ho tre e vung cao.CT tu Gia dinh anh Ha chi Bich toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0615435 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 500.000đ IBVCB.1206180934585002.Bui Thu Tra Ung ho CCT 6.18
MBVP - 0611465 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 500.000đ MBVCB.57099722.ung ho tu thien.CT tu Nguyen My Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0607292 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 1.500.000đ MBVCB57092784.Nguyen Hung Son ung ho cac em nho.CT tu 0061000585061 NGUYEN HUNG SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0009179 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:120618.SHGD:10005220.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0594235 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 500.000đ IBVCB.1206180714017001.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
MBVP - 0596594 TK chuyển đến 2018 12-06-2018 500.000đ MBVCB57073584.gop quy T6.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0542906 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 115.000đ IBVCB.1106181038634001.h Quy com co thit
VNCK - 0530650 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 100.000đ IBVCB.1106180686926001.TNVC kho khan kho khan
VNCK - 0526526 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 2.615.000đ IBVCB.1106180599348003.The Beauty HN CT ung ho CCT T4,5/18
0595 - 0006987 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 200.000đ /Ref:P3058162280{//}/Ref:P3058162280{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT T6/201 8
VNCK - 0502357 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 500.000đ IBVCB.1106180302871003.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNFI - 0867716 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 300.000đ 035687.110618.132744.TuanXu ung ho thang 5 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0857836 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 200.000đ 611633.110618.113139.NGO HUU HUNG CHUYEN KHOAN
ZZ61 - 0010581 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 500.000đ Sender:01341001.DD:110618.SHGD:10000476.BO:NGUYEN THI VAN ANH.(1800000006597628)SON TUNG M TP (WEBTRETHO) UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0476441 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 1.000.000đ MBVCB.56858435.1.CT tu Hai Chau Anh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0475508 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 720.000đ IBVCB.1106180896949002.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
J633 - 0025986 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:110618.SHGD:10000656.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0469290 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 500.000đ IBVCB.1106180855520001.Ung ho tre em den truong
ZZ61 - 0007484 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 500.000đ Sender:01201003.DD:110618.SHGD:10006232.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ61 - 0006779 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:110618.SHGD:10003822.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
H519 - 0000060 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 100.000đ VU VAN CUONG UNG HO GD TIEN MAT
J633 - 0016028 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 2.000.000đ Sender:79302001.DD:110618.SHGD:10004648.BO:NGUYEN T NGOC CHINH.(CKRMNO: 036218060982267)NG UYEN THANH LIEM UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
CZ26 - 0000007 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 2.000.000đ ong pham van ngoc ung ho quy com co thit GD TIEN MAT
VNCK - 0450973 TK chuyển đến 2018 11-06-2018 2.000.000đ IBVCB.1106180766162001.Vu Trung Duc-Hanoi-mong cac chau hoc tot
MBVP - 0418938 TK chuyển đến 2018 10-06-2018 200.000đ MBVCB56749020.chuc cac con mua he vui ve.CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0811575 TK chuyển đến 2018 10-06-2018 290.000đ 932380.100618.152243.Ung ho cac be vung cao FT18162238367602
VNCK - 0411875 TK chuyển đến 2018 10-06-2018 500.000đ IBVCB.1006180807530001.Hieu Hanoi Quy com co thit
VNAF - 0054052 TK chuyển đến 2018 10-06-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
MBVP - 0374076 TK chuyển đến 2018 10-06-2018 500.000đ MBVCB.56658367.quy tro ngheo vung cao.CT tu vu lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0308007 TK chuyển đến 2018 09-06-2018 1.000.000đ IBVCB.0906180205290001.NN ck Quy Com Co Thit
3BT2 - 0168583 TK chuyển đến 2018 09-06-2018 2.000.000đ FTF_CN:9704366801862547020.FrAcc:0181001956604 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0321245 TK chuyển đến 2018 09-06-2018 200.000đ IBVCB.0906180015054002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
MBVP - 0279809 TK chuyển đến 2018 09-06-2018 500.000đ MBVCB56484463.ung ho tre em .CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0737839 TK chuyển đến 2018 09-06-2018 2.500.000đ 701964.090618.063727.Thinhak ck
VNCK - 0164365 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 2.000.000đ IBVCB.0706180945176001.Gia dinh JJ Nhung hoan canh can giup do Nhung hoan canh can giup do
MBVP - 0131948 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 500.000đ MBVCB56206702.Hoang Bach-Hoang Kien UH T6-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0131064 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 500.000đ MBVCB56205065.Hoang Bach-Hoang Kien UH T6-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0648863 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 1.000.000đ 958505.070618.222224.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0646533 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 200.000đ 118686.070618.211836.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0258187 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 200.000đ IBVCB.0806180971817001.ung ho ung ho
MBVP - 0223297 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 1.000.000đ MBVCB.56372351.CCT thang 6.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
3BT1 - 0580560 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 500.000đ FTF_CN:9704366801274947016.FrAcc:0021001037111 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0236686 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 500.000đ IBVCB.0806180326025001.Nguyen Dang Nhat Minh Quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0204610 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 500.000đ MBVCB.56340625.Them thit cho cac chau.CT tu THDQ toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0687070 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 200.000đ 690856.080618.134259.Ong Pu chuyen qua thang 6 toi cac ac
VNCK - 0222310 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 200.000đ IBVCB.0806181012387002.Mr Son Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0217515 TK chuyển đến 2018 08-06-2018 400.000đ IBVCB.0806180864730001.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao