Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0258753 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB.80342362.ntphuong785 - Tiec trung thu.CT tu ntphuong785 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0217547 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ MBVCB80267540.Hoang Kien D33 TCKT ung ho to chuc Tiec Trung Thu cho cac con tai MCC.CT tu 0011002126129 HOANG TRUNG KIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0216666 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB80266156.Tiec Trung Thu.CT tu 0021000291730 VU MINH HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0209618 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 2.000.000đ MBVCB80253692.ung ho com co thit.CT tu 0611001911164 NGUYEN QUY THANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0207031 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ MBVCB.80249035.comcothit thang8.CT tu giakhang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0203059 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB.80241789.ctien ung ho.CT tu nguyen van thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0199402 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB.80235071.Tiec Trung Thu.CT tu Tiec Trung Thu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0198658 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ MBVCB80233741.TIEC TRUNG THU.CT tu 0991000026096 NGUYEN DUC KHUE toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0197858 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB80232176.Quan Tran TIEC TRUNG THU.CT tu 0071005890503 TRAN VAN QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0195647 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB80227752.tiec trung thu.CT tu 0011003684532 NGUYEN MAI HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0195492 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB.80227649.10 xuat tiec trung thu cho cac chau vung cao.CT tu Luu Thi Thanh Chi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0190014 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ MBVCB80217203.Hang Nguyen ung ho Tiec Trung Thu.CT tu 0011002614496 NGUYEN THI THU HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0182181 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ MBVCB.80200994.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0178228 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB80191916.mai my linh ung ho.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0176923 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ MBVCB.80188574.ung ho chuong trinh ao am vung cao.CT tu le thi phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0176715 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ MBVCB.80188099.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0056542 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:100918.SHGD:17007662.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT.
J633 - 0044604 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:100918.SHGD:10030431.BO:PHAM THI TRANG.TRANGPHAM TIEC TRUNG THU
J633 - 0043695 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 2.000.000đ Sender:79310001.DD:100918.SHGD:10023959.BO:LUONG THU HIEN.HIEN LUONG D33 UNG HO TIEC TRUNG THU CHO CAC BE VUNG CAO
J633 - 0043549 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 800.000đ Sender:79310001.DD:100918.SHGD:10023813.BO:NGUYEN THI TRANG.TIEC TRUNG THU
J633 - 0037736 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:100918.SHGD:10023530.BO:NGO VAN GIANG.NGO VAN GIANG GOP TIEC TRUNG THU
J633 - 0036045 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ Sender:01309001.DD:100918.SHGD:10005991.BO:NGUYEN VAN THONG.TIEC TRUNG THU
J633 - 0018259 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ Sender:79302001.DD:100918.SHGD:10000402.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090218090884432)UNG HO QUY (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0018138 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:100918.SHGD:10002440.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0016619 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:100918.SHGD:10013683.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0013138 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:100918.SHGD:10021528.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0010828 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:100918.SHGD:10014208.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0009163 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ Sender:01201003.DD:100918.SHGD:10009114.BO:DAO NGAN GIANG.DAO NGAN GIANG UNG HO TIEC TRUNG THU
ZZ61 - 0005038 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:100918.SHGD:10003374.BO:NGUYEN HONG THANG.IBNVBCHAU UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004062 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 2.000.000đ Sender:79307006.DD:100918.SHGD:10003233.BO:NGHIEM VAN THANH.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ45 - 0010900 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:100918.SHGD:10014429.BO:LE THI VAN TRANG.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
YT86 - 0006029 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBPS/SE:79310001.DD:100918.SH:10024246.BO:NGUYEN BINH TRANG.TIEC TRUNG THU
VNVT - 0942491 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ VCBVT.84989684966.CT tu 0301000303345.NGUYEN NGOC HA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180910235889363.VNVT20180910942491.Tiec trung thu
VNVT - 0940103 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180910219375294.VNVT20180910940103.Com co thit t918
VNFI - 0184690 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 941085.100918.211048.Le Mai Lan TIEC TRUNG THU FT18254752280023
VNFI - 0184434 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 225149.100918.210641.tiec trung thu
VNFI - 0184424 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 934935.100918.210635.trung thu cac be
VNFI - 0164720 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 168670.100918.174205.Fb Ngoc Dung Hoang ung ho Tiec Trung Thu cho cac be
VNFI - 0143538 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ 930412.100918.154429.Chi ngoc ung ho tiec trung thu FT18253734706024
VNFI - 0138526 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ 841446.100918.151821.Vietcombank 0611001917137 Uh trung thu
VNFI - 0137304 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 100.000đ 840708.100918.151238.Vietcombank 0611001917137 ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0134282 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 144609.100918.150108.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0127591 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ 852165.100918.142637.ma an ung ho tiec trung thu
VNFI - 0125185 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ 352605.100918.141440.Bs Le Duc Thang ung ho Tiec trung thu
VNFI - 0121925 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 098812.100918.135508.Do Anh dong gop TIEN TRUNG THU
VNFI - 0114700 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 958702.100918.125646.FB Ta Ngoc Minh TIEC TRUNG THU FT18253627432605
VNFI - 0112916 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ 474166.100918.123856.Ong Pu gui qua TIEC TRUNG THU toi cac anh chi
VSMS - 0238762 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 11.000đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 08/2018. SDT: 0904629902. So tien 11000 VND
I813 - 0404927 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 1.000.000đ PT..BUI MINH HUONG.20180909.120133.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0032902 TK chuyển đến 2018 09-09-2018 2.380.000đ IBVCB.0909180206227001.Quy CCT Trung Quoc