Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
25M6 - 0002274 TK chuyển đến 2018 14-02-2018 500.000đ PT..DANG TRAN HAI.20180214.112533.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2018 13-02-2018 300.000đ Ủng hộ quỹ TNVC.
ZZ61 - 0013042 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 200.000đ Sender:01321001.DD:130218.SHGD:10001463.BO:NGUYEN VAN KHUE.UNG HO CTRINH COM CO THIT
ZZ61 - 0006582 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 300.000đ Sender:01307001.DD:130218.SHGD:10000386.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ49 - 0005994 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 15.000.000đ Sender:79305001.DD:130218.SHGD:10001061.BO:LE HONG MINH.NOI DUNG CHUYEN: RUNNING 10KM CONT RIBUTION TO COM CO THIT, NN: QUY TRO NGHEO VUNG CAO, NHH: VCB CN BA DINH, HA NOI
VNVT - 0602615 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 200.000đ VCBVT.84984681345.CT tu 0341006953760.PHAM QUOC HUY sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180213213094255.VNVT20180213602615.Gui com co thit
VNFI - 0664372 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ 475431.130218.143837.XV CCT
VNFI - 0657967 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ 399510.130218.131926.Em Ti chuc cac anh chi an Tet vui ve
VNFI - 0641293 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ 979496.130218.094959.Be Tran Duc Duy ung ho cac anh chi vung cao FT18044501584416
VNFI - 0637184 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 200.000đ 901033.130218.085938.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNCK - 0426241 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 2.132.018đ IBVCB.1302180980773001.Thy An Zurich Ung ho quy dip Tet 2018
VNCK - 0415032 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ IBVCB.1302180903423001.T. T. B. LIEU Chuyen tien ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0401426 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 120.000đ IBVCB.1302180527407009.Nguyen DInh Toan 11 Mac Thien Tich, P.11, Q.5 ung ho Quy
VNCK - 0394839 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 150.000đ IBVCB.1302180544061003.Hoa Hanoi Quy chung
VNCK - 0392985 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180532163003.CAO MINH PHUONG UHTX - T02.2018
VNCK - 0388005 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180808795002.ung ho cac em
VNCK - 0371244 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180127805002.Vu Ngoc Hong, q7 Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0370911 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180002753001.Nam Nguyen TNT ung ho quy
VNCK - 0367725 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 2.000.000đ IBVCB.1302180136151004.LTH va nhung nguoi ban ung ho quy tro ngheo vung vao
VNCK - 0362248 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 100.000đ IBVCB.1302180344886002.thu ninh thuan chia se
VNCK - 0351944 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 100.000đ IBVCB.1302180737658003.MAI thi hai yen QuyQuy com co thit Cac chau vung cao
VNCK - 0345132 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 300.000đ IBVCB.1302180914764001.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Hanoi UH CCT 2 thang
VNCK - 0343504 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ IBVCB.1302180178384003.Minh Chau - Thuc Anh Huynh Thuc Khang - Ha Noi Minh Chau - Thuc Anh Ung ho Com co thit T1-2/18
VNCK - 0342937 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 2.000.000đ IBVCB.1302180144996001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0325196 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180114116001.dong hanh cung com co thit
VNCK - 0322494 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 300.000đ IBVCB.1302180587988003.Vu Thi Thanh Thao 578/30 Le Trong Tan, F. Tay Thanh, Q. Tan Phu Ung ho Quy tro ngheo vung cao - Com co thit
VNCK - 0309230 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302180959668001.CLB bong da OZA FC - Ban Hoang Gia Hoang gui vao qui dong gop ung ho cho Tre em vung cao
VNCK - 0303208 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 800.000đ IBVCB.1302180715093002.NH286 Hanoi Ung ho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0297067 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1302181048075003.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0294723 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ IBVCB.1302180898951002.Nguyen thu lan Gia Lam, Ha noi Chia se cung cac em nho co hoan canh kho khan
VNCK - 0264401 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 2.000.000đ IBVCB.1202180187059008.Bich VTV1 gui tien ung ho cac be vung cao
MBVP - 0309486 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ MBVCB35138111.BiNa ung ho.CT tu 0461000509483 LE VU LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0287556 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 100.000đ MBVCB.35102045.O vung cao.CT tu Tre em toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0257673 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ MBVCB35051803.trang nguyen gui quy TNVC.CT tu 0421000435088 VU THI BAO HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0240547 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ MBVCB.35022405.Ung ho CCT.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0224827 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ MBVCB.34992269.ung ho CCT.CT tu huy uv toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0222124 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 200.000đ MBVCB34985163.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu 0021000352997 TRAN THI HONG HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0061399 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:130218.SHGD:10046843.BO:VU DUC VUONG.CTY HUNG VUONG
J633 - 0014745 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 500.000đ Sender:79309001.DD:130218.SHGD:10001379.BO:NGUYEN THI BICH VUONG.UNG HO QUY
J633 - 0004882 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 400.000đ Sender:01310001.DD:130218.SHGD:10000411.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT 01/2018
J293 - 0255849 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ FTF.CN:9704366800750039017.FrAcc:0181000456374 .ToAcc:0611001917137
K045 - 0000147 TK chuyển đến 2018 13-02-2018 1.000.000đ HOANG VAN NAM UNG HO GD TIEN MAT
MBVP - 0848749 TK chuyển đến 2018 11-02-2018 200.000đ MBVCB.34522891.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu Duong Thi Thu Hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0038997 TK chuyển đến 2018 11-02-2018 300.000đ IBVCB.1102180235157002.2 be Khoi Nguyen Cct Cct
VNCK - 0022609 TK chuyển đến 2018 11-02-2018 200.000đ IBVCB.1102180242097002.Nguyen thi Phuong to 2 Giang Bien, Long Bien, ha Noi ung ho quy
5L73 - 0915069 TK chuyển đến 2018 11-02-2018 500.000đ PT..LE NAM QUANG.20180211.190732.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNFI - 0541136 TK chuyển đến 2018 11-02-2018 1.000.000đ 584827.110218.132530.Ct ung ho ctr com co thit chau cam on chu tuan
Ng.ho TK chuyển đến 2018 10-02-2018 300.000đ
MBVP - 0845223 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 200.000đ MBVCB.34516751.tot.CT tu Huynh An toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0502684 TK chuyển đến 2018 10-02-2018 6.000.000đ 316358.100218.121901.Than Tang T1 T2 T3