Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0701555 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 200.000đ 898964.271218.072933.UHTX T12 2018
VNFI - 0700048 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 100.000đ 134124.271218.064947.Chuyen tien
VNCK - 0868398 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 200.000đ IBVCB.2712181035218003.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0850225 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 2.000đ IBVCB.2712180927273001.s sf g
VNCK - 0826167 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2712180195879008.Dang Tran Hoang Hang Thang
VNCK - 0809357 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 1.500đ IBVCB.2712180749073001.dexx hochim 13
ZZ61 - 0011007 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 37.736.000đ Sender:01204009.DD:271218.SHGD:19155138.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 18122610024390 NGAY 26/12/2018 DO SAI TEN DON VI HUONG.
MBVP - 0958559 TK chuyển đến 2018 27-12-2018 200.000đ MBVCB.116295949.Giup do nguoi kho khan.CT tu Dao Ba Duy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0555877 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 200.000đ MBVCB.115561196.ung ho quy.CT tu Anh Nguyen Viet toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0666264 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 900.000đ 043420.261218.184031.Dong gop quy t12
VNFI - 0648096 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 100.000đ 948039.261218.171331.Chu Van Thanh dong gop Quy FT18360516957423
VNFI - 0582057 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 5.000.000đ 947444.261218.123419.Dang Ngoc A-HaLan ung ho quy Com Co Thit FT18360862663586
VNCK - 0758302 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 200.000đ IBVCB.2612181020348002.Abc Abc Abc
VNCK - 0733620 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 130.000đ IBVCB.2612180589577001.#103445 Duong Tra My 22 Hang Chuoi, Hai Ba Trung, Ha Noi Chuyen tien lich
VNCK - 0725108 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 7.000.000đ IBVCB.2612180715329002.LTH va nhung nguoi ban ung ho quy tro ngheo vung cao bang cach ban lich
VNCK - 0699096 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2612180848185001.Ung ho tre em vung cao an tet
VNCK - 0694255 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 300.000đ IBVCB.2612180557063001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0688742 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 50.000đ IBVCB.2612180021248001.Luong Khanh Ly B14-Kim Lien- Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0652832 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 500.000đ IBVCB.2612180766654002.Duong Thi Thu Q9, TPHCM ung ho cac em
VNCK - 0644315 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 500.000đ IBVCB.2612180035754001.Nguyen Thi Thu Huyen Yen Phu, Ha Noi Ung ho com co thit
MBVP - 0712877 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 1.000.000đ MBVCB115842645.mai my linh ung ho cac con CCT.CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0635518 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 500.000đ MBVCB115705806.Ung ho cac em.CT tu 0451000332704 NGUYEN THI THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0588761 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 4.200.000đ MBVCB115623036.ungho.CT tu 0301000359983 TONG XUAN VINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0579708 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 100.000đ MBVCB.115605802.nhung tre em ngheo kho.CT tu dam thi luyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0534369 TK chuyển đến 2018 26-12-2018 100.000đ MBVCB.115512945.la rach it.CT tu Phong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0556660 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 200.000đ IBVCB.2512180627836001.Nhung Ha Noi Khong
VNCK - 0543007 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ IBVCB.2512180996840001.Chuyen tien cho quy Com Co Thit
VNCK - 0526410 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ IBVCB.2512180124321001.dipng thuy trang vietcombank sai thanh ao am cho tre em vung cao
MBVP - 0527230 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ MBVCB.115498728.QUY COM CO THIT.CT tu tbl toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0016057 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 300.000đ Sender:01201003.DD:251218.SHGD:10018388.BO:NGUYEN VAN CUONG.HO TRO TRE EM NGHEO KHO
DD2760 - 0001205 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
J633 - 0054335 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:251218.SHGD:10013375.BO:VU THI MAI ANH.NHOM BAN EM THUY.TRANG. VIVIAN V U UNG HO QUY
ZZ61 - 0007558 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:251218.SHGD:10001524.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT. CHUC GIANG SINH AM AP
ZZ61 - 0007028 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 800.000đ Sender:01201003.DD:251218.SHGD:10001301.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUONG TRA LE QUYEN UNG HO QUY TNVC 251218
XC92 - 0000048 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 11.600.000đ SONG HA MICROSOFT CODE .ORG;ung ho 500 usd;
N634 - 0000045 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 115.710.000đ COM CO THIT;nhat tu vysa hoi thanh nien sv viet nam tai nhat;
VNFI - 0449780 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 2.000.000đ 778277.251218.155359.An Suri ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0426046 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ 776659.251218.143424.Monthly donation
VNFI - 0386895 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 2.500.000đ 030128.251218.111549.zen thang 12
VNFI - 0384537 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 400.000đ 740972.251218.110654.Nguyet Lam Tue Lam Ung ho quy
VNFI - 0354222 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 1.000.000đ 017600.251218.085922.chau vuong linh dan ung ho quy
VNCK - 0566707 TK chuyển đến 2018 25-12-2018 500.000đ IBVCB.2512180408192006.NHA ZINTIN DA NANG GUI QUA TET CHO TRE EM VUNG CAO XAY TRUONG
J633 - 0036150 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 1.000.000đ Sender:01204009.DD:241218.SHGD:19979024.BO:PHAM VAN DONG NAMGIANG 0946566075.PHAM VAN DO NG NAMGIANG 0946566075 UNG HO
ZZ61 - 0015101 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 500.000đ Sender:79307005.DD:241218.SHGD:10016523.BO:TRAN THI KIM KHANH.IBHOAN HOANG CHUYEN
ZZ61 - 0014907 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 500.000đ Sender:79201001.DD:241218.SHGD:10013644.BO:LE QUOC THANH.THANH LE_UNG HO QUY CCT
YV56 - 0007988 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 500.000đ /Ref:P3058358930Y18{//}/Ref:P3058358930Y18{//}B/O:THIEU NGUYEN BAO CHAU XIN TANG QUY DVC:T HIEU NGUYEN BAO CHAU 449/85 TRUONG CHINH
VNCK - 0496534 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2412180180085001.Huynh Duc Hong Ha 434 Le Van Hien, tp Da nang Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0479637 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 1.200.000đ IBVCB.2412180103789001.Pham Ha Trung & Duong Thu Huong VCB, TSC Ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0378151 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 200.000đ IBVCB.2412180800509001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh 0914911767
MBVP - 0991481 TK chuyển đến 2018 24-12-2018 100.000đ MBVCB.114687750.qut.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).