Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0254781 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ IBVCB.1109180627378001.Tiec trung thu thankyou
VNCK - 0228067 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ IBVCB.1109180371232005.Ung ho quy
VNCK - 0220723 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 300.000đ IBVCB.1109180855060005.cac ban: In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0210186 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ IBVCB.1109180942332001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0198527 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 200.000đ IBVCB.1109181041625001.gop chut Tiec trung thu cho be
VNCK - 0193855 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1009180177797001.Hoang Thi Lan Anh Ha Noi Tet Trung Thu
RX43 - 0000058 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;UNG HO TRE EM VUNG CAO; GD TIEN MAT
MBVP - 0409365 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 300.000đ MBVCB.80626631.Ung ho chung cho cac chau.CT tu Pham Thi Tuyet Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0374752 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 300.000đ MBVCB80563923.ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0371888 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ MBVCB.80558575.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Nguyen My Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0348426 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 100.000đ MBVCB.80512292.quy.CT tu k toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0345823 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ MBVCB.80506149.TIEC TRUNG THU.CT tu Chung Cin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0334230 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ MBVCB80483391.chuc cac be ngon mieng.CT tu 0611001935745 NGUYEN THI THANH THUY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0333346 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ MBVCB.80481849.uh cct.CT tu bui duc kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0329413 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 140.000đ MBVCB.80473981.ngheo va benh.CT tu vi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0039350 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ Sender:79204017.DD:110918.SHGD:17011800.BO:NGUYEN THI PHUNG HUONG.NGUYEN THI PHUNG HUONG ( D33 HOC VIEN TAI CHINH) TANG QUA TRUNG THU
J633 - 0012004 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:110918.SHGD:10004785.BO:TANG THI THU NHUNG.NHUNG TANG UNG HO TIEC TRUNG THU
J633 - 0009770 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 250.000đ Sender:79310001.DD:110918.SHGD:10007286.BO:BUI ANH QUANG.WILLIAM BUI TIEC TRUNG THU
J633 - 0007052 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 500.000đ Sender:79302001.DD:110918.SHGD:10000929.BO:VO THI HONG THAI.(CKRMNO: 030218091087081)VO TH AI UNG HO TIEC TRUNG THU (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
4H69 - 0006086 TK chuyển đến 2018 11-09-2018 1.000.000đ /Ref:P1018682{//}/Ref:P1018682{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVC:THAN THI LAN
VNFI - 0108916 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 814725.100918.120134.Tiec trung thu FT18253318231560
VNFI - 0107838 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 2.500.000đ 003688.100918.115318.A Quang ung ho TIEC TRUNG THU
VNFI - 0104399 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 098837.100918.112953.TIEC TRUNG THU Minh Thai ct
VNFI - 0103418 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ 929802.100918.112345.Em Hoa chuyen qua tet trung thu cac em vung cao FT18253985211084
VNFI - 0103337 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 172972.100918.112317.HAI CON DIEU THU MINH KHANG TANG CAC BAN TIEC TRUNG THU
VNFI - 0100822 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ 468267.100918.110807.nguyen ha ly tiec trung thu
VNFI - 0098259 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 002312.100918.105221.TIEC TRUNG THU
VNFI - 0093701 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 465099.100918.102622.Do Ngo ck TIEC TRUNG THU
VNFI - 0086454 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ 989955.100918.094247.UNG HO TIEC TRUNG THU CHO TRE FT18253448651174
VNFI - 0083045 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 3.000.000đ 061710.100918.092042.Tiec trung thu
VNFI - 0082243 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ 060072.100918.091439.TIEC TRUNG THU cho tre em ngheo
VNFI - 0077988 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ 120574.100918.084250.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0186137 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBVCB.1009180771041001.Nguyen Thi Thanh Binh - Tiec Trung Thu Vung Cao
VNCK - 0167219 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.050đ IBVCB.1009181023363001.Tran Chi ung ho Tiec Trung Thu
VNCK - 0163703 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ IBVCB.1009180644831001.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0160146 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 50.000đ IBVCB.1009180810177002.Bui Hai Nguyen Anh D9C4 Xuan Dinh, Bac Tu Liem, HN Com co thit
VNCK - 0154493 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1009180236699001.Fb : Pham Quang Tuan/ Tu Pham . Tiec trung thu
VNCK - 0151194 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 88.888đ IBVCB.1009180706479001.Nguyen Hong Hai T6 K10 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u
VNCK - 0144762 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 5.000.000đ IBVCB.1009180110905002.Van Nguyen ck Tiec Trung thu
VNCK - 0127470 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBVCB.1009180045792001.Minh Lam TIEC TRUNG THU
VNCK - 0117641 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 50.000đ IBVCB.1009180208952001.a a a
VNCK - 0115366 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 300.000đ IBVCB.1009180482658001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
VNCK - 0106103 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBVCB.1009180113976001.Uy tq chuyen tien Tiec trung thu
VNCK - 0101767 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ IBVCB.1009180856626004.Nguyen Viet Khoa Chuong trinh trung thu 2018
VNCK - 0101677 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ IBVCB.1009180483194002.Anh Son - HN Xuan Dinh, Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0100844 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 1.000.000đ IBVCB.1009180034602002.HOAI 0934568101 UNG HO TRUNG THU CHO BE
VNCK - 0100244 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBVCB.1009180981280001.NH286 Hanoi Tro ngheo vung cao
VNCK - 0089220 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 400.000đ IBVCB.1009180177645002.TIEC TRUNG THU
VNCK - 0087788 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 500.000đ IBVCB.1009180640785002.Lam Thi Hai Yen 17T11 trung hoa Cau giay Ha Noi FB YENLAM UNG HO- TIEC TRUNG THU
VNCK - 0087309 TK chuyển đến 2018 10-09-2018 200.000đ IBVCB.1009180814781001.Pham Bao Mai 16/25 duong Tay Ho 0611001917137 ung ho tiec trung thu