Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
F352 - 0000070 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 100.000đ PHAM THI BICH NGOC;ung ho quy tre em ngheo vung cao; GD TIEN MAT
J633 - 0022752 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 300.000đ Sender:79302001.DD:110518.SHGD:10007839.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033218051185891)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNFI - 0759740 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ 420676.110518.124951.DONG LONG CUNG QUY
VNCK - 0103419 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 1.000.000đ IBVCB.1105180370494001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNCK - 0100801 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ IBVCB.1105180596122002.Ung ho bua com co thit thang 05.2018, fb Kidkiss Tran
U954 - 0000097 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ NGUYEN THU NT GD TIEN MAT
VNCK - 0094883 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 600.000đ IBVCB.1105180594145003.Com co thit thang 3+4+5
VNCK - 0092577 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ IBVCB.1105180814631002.NN Hanoi Quy tro ngheo vung cao
V618 - 0000053 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 500.000đ PHAM TRAN HOA UNG HO GD TIEN MAT
0595 - 0006198 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 300.000đ /Ref:P3258130740{//}/Ref:P3258130740{//}B/O:LE THU HA DONG HANH CUNG COM CO THIT
MBVP - 0506393 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 500.000đ MBVCB.50194278.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0068137 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 200.000đ IBVCB.1105180690033002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0003040 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 50.000đ Sender:79307005.DD:110518.SHGD:10000712.BO:BUI MY LINH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0494915 TK chuyển đến 2018 11-05-2018 100.000đ MBVCB.50171096.t5.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0651393 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 50.000đ 989868.090518.224347.Ct FT18130451148790
VNCK - 0047525 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 200.000đ IBVCB.1005180963723001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
MBVP - 0462813 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 400.000đ MBVCB.50106474.Ngheo doi, om dau.CT tu Pham Thi Minh Thoa toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0031814 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 300.000đ IBVCB.1005180044796004.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho quy com nguoi co thit
VNCK - 0019330 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ IBVCB.1005180557944001.Ung ho quy Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0011354 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 300.000đ Sender:79307005.DD:100518.SHGD:10016569.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0432611 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 4.000.000đ MBVCB50053138.NHAT MINH VA KHANH AN UNG HO QUY COM CO THIT.CT tu 0011002045274 VUONG TUAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0008911 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:100518.SHGD:10015126.BO:HO MAI CHI.UNG HO QUY COM CO THIT
MBVP - 0391806 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ MBVCB.49981462.UH quy tro ngheo vung cao.CT tu Huyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0960502 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 600.000đ IBVCB.1005180147305001.NGUYEN THI HONG CHUYEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0958021 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 100.000đ IBVCB.1005180088039009.TU NGOC THUAN 189 HOANG DIEU BUON MA THUOT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZC67 - 0005218 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 300.000đ IBPS/SE:79310001.DD:100518.SH:10001566.BO:NGUYEN THANH BINH.ANH TAKU UNG HO
MBVP - 0377490 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ MBVCB49955543.ho tro quy tu thien.CT tu 0031000125972 HOANG MINH HANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0941376 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 200.000đ IBVCB.1005180958241002.Mr Son Ha Noi Ung ho cac chau
VNCK - 0940255 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 700.000đ IBVCB.1005180276609002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu TP HCM Quy com co thit
ZZ07 - 0005732 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 100.000.000đ Sender:79310001.DD:100518.SHGD:10005383.BO:DANG THI PHUONG THAO.PHUONG THAO XAY TRUONG NAM PAN
ZZ61 - 0004908 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 1.000.000đ Sender:01202002.DD:100518.SHGD:10001498.BO:DUONG DINH HAI.995218051002106 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
ZZ61 - 0004398 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 1.000.000đ Sender:01348002.DD:100518.SHGD:10000077.BO:MR NGUYEN VAN TRUONG.NVT CHUYEN KHOAN UNG HO CO M CO THIT
VNFI - 0659815 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ 957696.100518.084932.Chau gui ung ho Quy Com Co Thit- cam on chu Tuan FT18130199815942
ZZ61 - 0003958 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 5.000.000đ Sender:79202002.DD:100518.SHGD:10000496.BO:VO THI THUONG LAN.UNG HO QUY NAM 2018 GIA DINH TUYEN LAN
VNAF - 0044601 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 500.000đ IBAFT.0901180480128001.Ung ho CCT
25D1 - 0224896 TK chuyển đến 2018 10-05-2018 200.000đ FTF_CN:9704366801319233042.FrAcc:0011004354722 .ToAcc:0611001917137
VNFI - 0603175 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 500.000đ 114354.090518.114354.Ung ho quy T5 2018
7575 - 0000007 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 1.000.000đ NGUYEN HA - LINH DAM UNG HO; GD TIEN MAT
J633 - 0024895 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 400.000đ Sender:01309001.DD:090518.SHGD:10002801.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0273477 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 1.000.000đ MBVCB.49761172.Gui Quy Tro ngheo vung cao Com Co Thit T5/2018.CT tu Ho Thi Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0289378 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 500.000đ MBVCB.49788654.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0342150 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 500.000đ MBVCB49882351.gop quy t5.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0806751 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 500.000đ IBVCB.0905180739970001.Tran duc son ung ho
VNCK - 0810393 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 1.000.000đ IBVCB.0905180921528001.Trinh Thi Thanh Huyen - Ho tro
VNCK - 0816554 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 900.000đ IBVCB.0905180630055002.Pham Thi Thu Ha ung ho Thang4-5-6/2018
VNCK - 0819422 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 250.000đ IBVCB.0905180914589002.ung ho quy
VNCK - 0849449 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 500.000đ IBVCB.0905181000081001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0850379 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 100.000đ IBVCB.0905180381853001.ung ho quy TNVC
VNCK - 0850585 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 200.000đ IBVCB.0905180821977001.ung ho ung ho
VNCK - 0855282 TK chuyển đến 2018 09-05-2018 200.000đ IBVCB.0905180746759002.Minh Ly Hoc tro ngheo vung cao