Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0957742 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ IBVCB.0201180561418006.Ung ho CCT
VNCK - 0946493 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180240114001.Ho tro tre em ngheo vung cao. Cam on anh Tuan va cong su nhieu
VNCK - 0938568 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180320404003.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0929325 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 400.000đ IBVCB.0201180708324001.Nguyen Thi Thuy Minh ung ho
VNCK - 0925280 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ IBVCB.0201180900919001.Truong Vu Hue Ung ho Com co thit T1
VNCK - 0924431 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180218223001.Com co thit 12.2017
VNCK - 0923438 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180525639001.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0922425 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180681331001.Linh Vo gia cu Vo gia cu
VNCK - 0918287 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 100.000đ IBVCB.0201180014437001.HG Seatech Ung ho quy CCT
VNCK - 0916933 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180655449001.khong khong khong
VNCK - 0904892 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201180124075001.Victoria Huyen Nguyen Hanoi Ung ho quy CCT
VNCK - 0899048 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ IBVCB.0201181014065001.Chau Doan Minh Duc ho tro ctrinh CCT
VNCK - 0890456 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180159091002.NDAK Ung ho CCT thang 12 2017, tet 2018
VNCK - 0023400 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180905191003.Com co thit
VNCK - 0017598 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ IBVCB.0201180117537001.Luu Tuan Minh Thanh Xuan, Ha Noi Hoc tro ngheo
N591 - 0000214 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ NGUYEN THUONG THANH - CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
MBVP - 0801849 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 500.000đ MBVCB.27248352.nhieu tre em ngheo.CT tu phuong ha nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0781688 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ MBVCB27219731.ung ho quy tro ngheo vung cao..CT tu 0021000384549 PHAM LUU KHOAT toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0773642 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 200.000đ MBVCB.27207593.quy tro ngheo vung cao.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0740855 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ MBVCB27157644.Thao 0982217508 ung ho quy.CT tu 0071003373629 NGUYEN NHAT THAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
M204 - 0000084 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ UNC. LE HOANG YEN HP: UNG HO CHUONG TRINH CCT
J633 - 0039601 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 5.000.000đ Sender:01319001.DD:020118.SHGD:10000433.BO:NGUYEN THI THANH VAN.IB
J633 - 0035852 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 2.000.000đ Sender:79202002.DD:020118.SHGD:10007041.BO:LE THI VAN CHI.LE THI VAN CHI CK UNG HO QUY
J633 - 0033591 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 750.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011649.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CHI CHU HONG VAN AND THU T RANGMARKETING AND THU FINANCE UNG HOQUA DU AN LICH CCT TAI DAI LYZINBIN
J633 - 0033569 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011568.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CHI LE NGOC LAN UNG HO QUA DU ANLICH CCT TAI DAI LY THU HUONGZINBIN
J633 - 0032573 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 450.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10011531.BO:NGUYEN THI THU HUONG.CO VAN GIANG VO UNG HO QUA DU ANLICH CCT TAI DAI LY THU HUONGZINBIN
J633 - 0026866 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01309001.DD:020118.SHGD:10009101.BO:NGUYEN THUY NHUNG.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0018098 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 10.000.000đ Sender:01348002.DD:020118.SHGD:10000628.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO ( DNCT VCB BA DINH HN )
J633 - 0009480 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:79310001.DD:020118.SHGD:10002867.BO:NGUYEN DUC MINH.NGUYEN DUC MINH UNG HO QUY CCT.
J633 - 0008974 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:020118.SHGD:10003155.BO:VU HOANG.UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0008526 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ Sender:01311001.DD:020118.SHGD:18401713.BO:HO HUU HAU.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0008282 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:020118.SHGD:10002122.BO:NGUYEN DUC MINH.NGUYEN DUC MINH UNG HO QUY CCT.
DA24 - 0039150 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 300.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
C263 - 0006197 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 2.000.000đ /Ref:P808333{//}/Ref:P808333{//}ung ho tre em ngheo vung cao DVC:NGUYEN VIET AN
7B42 - 0000100 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 3.500.000đ nguyen thi Xi tai My ung ho quy tro ngheo vung cao GD TIEN MAT
ZZ61 - 0010392 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ Sender:01207001.DD:020118.SHGD:10000066.BO:LO THU HA.CHUYEN TIEN
2109 - 0000207 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ PHAM VAN DOAN , YENMY HOTEL 22 HAONG HOA THAM NHATRANG ,UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
VNCK - 0908813 TK chuyển đến 2018 02-01-2018 1.000.000đ IBVCB.0201180558433001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit
MBVP - 0683651 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ MBVCB27060517.Gui quy Tro ngheo vung cao - Chuc mung nam moi!.CT tu 0021002310421 NGUYEN THI TIEU AI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0921705 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ VCBVT.84972388832.CT tu 0341002017251.HOANG QUANG THAM sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.180101235119488.VNVT20180101921705.Tre em ngheo
VNFI - 0914175 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.000.000đ 961662.010118.155019.Le Ngoc Anh ung ho quy CCT FT18002580416007
VNFI - 0914028 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 771015.010118.153902.NGUYEN THI HA NHUNG Ung ho quy CCT
VNFI - 0913959 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ 959386.010118.153350.Com co thit FT18002337305306
VNFI - 0913529 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 647682.010118.145749.TuanXu ung ho thang 1 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNFI - 0911617 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 500.000đ 934950.010118.120355.Ung ho tro ngheo vung cao FT18002700774610
VNFI - 0909413 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ 916032.010118.091254.Chuc mung nam moi CCT nam 2018 FT18002528917506
VNFI - 0909150 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 300.000đ 721107.010118.084651.AGRIBANK tre em vung cao
VNFI - 0909035 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 1.500.000đ 912812.010118.083633.Ung ho Quy FT18002610809590
VNCK - 0886308 TK chuyển đến 2018 01-01-2018 200.000đ IBVCB.0101180102573003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct