Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0708752 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 935915.071218.225813.Ung ho Ho A Thong FT18342274180806
VNFI - 0708119 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 034287.071218.224256.Ung ho be Ho A Thong 9 tuoi Vien Mat Tw
VNFI - 0707708 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ 897177.071218.223106.Vietcombank 0611001917137 Ung ho E Ho A Thong
VNCK - 0622061 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ IBVCB.0812180910082001.Vanvan-Truong ung ho quy COM CO THIT
VNCK - 0579646 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ IBVCB.0812180173777003.Ung ho bua com co thit 12.2018 fb Kidkiss tran
VNCK - 0552494 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 500.000đ IBVCB.0812180891209005.Mai huong Vung Tau Kho khan
VNCK - 0547107 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 500.000đ IBVCB.0812180074967002.Chiara DaNang Da nang Treem
VNCK - 0537802 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 300.000đ IBVCB.0812180779049001.Thu Hang Ha Noi Ung ho chau Ho A Thong
VNCK - 0536692 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 300.000đ IBVCB.0712180671363001.Ung ho chau Ho A Thong. Mong chau som binh phuc!
VNAF - 0076739 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 300.000đ IBAFT.0701180555151002.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0758406 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ MBVCB.109005241.Be Ho A Thong.CT tu Trinh Thuy Hanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0744145 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 300.000đ MBVCB.108979573.ca nhan.CT tu Thu Hoai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0694204 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 500.000đ MBVCB.108882074.mo mat.CT tu nhieuchuyen ung ho chau Thong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0693016 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ MBVCB108880019.Ung ho chau Ho A Thong.CT tu 0371000425322 NGUYEN THI THIEN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0805715 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 500.000đ 918947.081218.182401.Gop chut it mua them thit cho cac chau. Cam on CCT FT18344371191105
MBVP - 0686462 TK chuyển đến 2018 08-12-2018 200.000đ MBVCB.108867460.em Ho A Thong.CT tu van anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Anonymous TK chuyển đến 2018 07-12-2018 500.000đ
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ
XC92 - 0000174 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 18.408.000đ IBPS/SE:01201001.DD:301118.SH:10021265.TC:XC92.021001.dd 301118 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10019214 30/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000173 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 14.830.000đ IBPS/SE:01201003.DD:301118.SH:10018304.TC:XC92.021000.dd 301118 BO:VIETINBANK CN DIEN BIEN9.CHUYEN TRA LCC: 10019149 30/11/2018 SAI TK DVH
XC92 - 0000132 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 2.000.000đ DAO THI KIM ANH NT;
XC92 - 0000130 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 1.175.000đ DAO THI KIM ANH NT;
XC92 - 0000055 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 2.000.000đ DAO THI KIM ANH;NT;
VNFI - 0702054 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 3.000.000đ 391909.071218.210905.BUI LE HUYEN UNG HO CT COM CO THIT
VNFI - 0701000 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 3.000.000đ 456902.071218.205911.Chuyen tien ung ho chau Thong
VNFI - 0698303 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 800.000đ 246811.071218.203125.ung ho chau Ho A Thong
VNFI - 0697404 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 829122.071218.202243.ung ho Ho A Thong
VNFI - 0689947 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 100.000đ 975146.071218.191305.Le Trang ung ho chau Thong FT18341767567893
VNFI - 0686422 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 124466.071218.184223.TOM THO CHUYEN KHOAN UH CT CCT
VNFI - 0675301 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 100.000đ 090334.071218.172340.Ung ho Ho A Thong
VNFI - 0673874 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 300.000đ 414719.071218.171539.Minh Huong ung ho chau Ho A Thong
VNFI - 0664198 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 232454.071218.162922.Pham Nhung UH chau Ho A Thong
VNFI - 0658325 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 783220.071218.160534.ung ho be Ho A Thong 9 tuoi benh vien mat TW
VNFI - 0657309 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 005968.071218.160116.HOANG VAN HAO CK TU THIEN UNG HO CHAU THONG VIEN MAT TW N8T12
VNFI - 0649849 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 872196.071218.152758.Vietcombank 0611001917137 Ung ho be Ho A Thong 9 tuoi Vien Mat TW
VNFI - 0649428 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 500.000đ 963586.071218.153025.Ung ho Ho A Thong chua mat. FT18341223082666
VNFI - 0647978 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 270389.071218.152452.ho tro Thong chua mat
VNFI - 0638120 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 300.000đ 933146.071218.144311.Fb erva.nguyen ung ho chuong trinh com co thit FT18341753557227
VNFI - 0604017 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 50.000đ 932347.071218.110858.Chuc cac e co nhieu bua an ngon FT18341291389839
VNFI - 0575085 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ 191744.071218.082935.Ong Pooh gui qua t12 toi ac
VNFI - 0567560 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 500.000đ 106499.071218.042530.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0565634 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 80.000đ 928892.071218.000918.Ung ho cac chau FT18341920128299
VNCK - 0520473 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 300.000đ IBVCB.0712180326068001.Ung HO be Ho A Thong. Chuc com Mau Khoe Manh
VNCK - 0513593 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 300.000đ IBVCB.0712180981562001.Ung ho chau Ho A Thong
VNCK - 0505855 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ IBVCB.0712180984884001.Ung ho chau Ho A Thong
VNCK - 0503890 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 1.000.000đ IBVCB.0712180895090001.Hoang Ha 36/28 Le Thi Hong, P17, GV, HCM Cac chau vung xa vung sau
VNCK - 0498144 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ IBVCB.0712180907036001.Ung ho em Thong chua mat o Vien Mat
VNCK - 0486481 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 100.000đ IBVCB.0712180238372001.Ung ho chau Thong
VNCK - 0476083 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 500.000đ IBVCB.0712180697832001.Nguyen Hoang Anh Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0446423 TK chuyển đến 2018 07-12-2018 100.000đ IBVCB.0712180436835002.thu nthuan chia se