Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Anonymous TK chuyển đến 2018 03-01-2019 500.000đ
DD4400 - 0608618 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 191.622đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNFI - 0445458 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 100.000đ 272748.311218.205406.Quyen gop cho Quy
VNFI - 0435675 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 2.400.000đ 944593.311218.190806.NTH ung ho FT18365590376983
VNFI - 0421145 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ 547893.311218.171647.VPLLH ha dong ung ho tro ngheo vung cao.
VNFI - 0400361 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ 941149.311218.151227.Ung ho CCT FT18365053032887
VNFI - 0388125 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ 909529.311218.135854.Ao am cho tre FT18365543392472
VNFI - 0359098 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 2.000.000đ 111359.311218.103349.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0356891 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ 925576.311218.102133.Gop 1 chut voi tam long vang cua cac ban FT18365003072950
VNCK - 0350250 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ IBVCB.3112180186976002.Gia dinh co Yen ung ho cac ban nho vung cao
VNCK - 0346717 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 2.019.000đ IBVCB.3112180351950003.Tran Thy, Tran An Zurich, Thuy Si Com co thit 2019
VNCK - 0343565 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 2.000.000đ IBVCB.3112180479430001.Cu Tun va Co Tet chia se kho khan cung cac ban. Yeu thuong!
VNCK - 0337947 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ IBVCB.3112180003057001.Com co thit
VNCK - 0316422 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 2.000.000đ IBVCB.3112180063679001.Ngo Hoai Giang. Ung ho tro ngheo vung cao!
VNCK - 0258409 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 100.000đ IBVCB.3012180873680001.Chuc cac be nam moi am ap
MBVP - 0825329 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 1.000.000đ MBVCB117794377.ung ho QTNVC.CT tu 0071004718758 TRAN NGOC THAI HIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0797226 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 300.000đ MBVCB.117736356.ung ho com co thit.CT tu me mon gau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0731581 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 200.000đ MBVCB.117617045.binh thuong.CT tu phan hoang binh minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0672710 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ MBVCB117499515.mai my linh ung ho cac con CCT .CT tu 0071003482084 MAI MY LINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0008670 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:311218.SHGD:10003491.BO:HA HUY KHOAI.BA DINH THI THU CUC (DINHTHUCUC194 6 AT GMAIL.COM) UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0005974 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:311218.SHGD:10000012.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
ZZ61 - 0004777 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 1.000.000đ Sender:79307006.DD:311218.SHGD:10003307.BO:TRINH PHUONG THAO.IBCHUC CAC EM HOC TRO VUNG CA O NAM MOI NHIEU NIEM VUI
6735 - 0005822 TK chuyển đến 2018 31-12-2018 300.000đ PT._.20181231.155510.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNFI - 0241152 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 200.000đ 985183.301218.004839.Dua Ung ho tat nien com co thit Yeu cac ban FT18365218545403
VNCK - 0235726 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 1.000.000đ IBVCB.3012180305720003.gia dinh ha tuyet ngoc minh 158/63/5 nguyen van cu, lb, hn ung ho quy
J633 - 0005527 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 1.000.000đ Sender:79302001.DD:301218.SHGD:10000299.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035218123089222)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
MBVP - 0566221 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 50.000đ MBVCB.117284379.Mong cac em co com an ao mac de ben tri hoc tot.CT tu Pham Thi Lan Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0579757 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 2.000.000đ MBVCB.117312512.ung ho 2 trieu dong.CT tu pham cao khoi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
RV11 - 0000001 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 42.240.000đ IBPS/SE:01204009.DD:291218.SH:19286635.TC:XC92.021023.dd 261218 BO:AGRIBANK VI XUYEN.TRA L1AI LCT 18122610018844 NGAY 26/12/2018 DO SAI TEN TK DVH
VNCK - 0201247 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 100.000đ IBVCB.3012180058595002.NGUYEN MANH HUY TRE EM VUNG CAO TAY BAC VIET NAM NHUNG DUA TRE KHONG AO AM
VNCK - 0201271 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 81.000đ IBVCB.3012180657107009.Do Le Thanh Toan Seni Art Tu thien
VNCK - 0202594 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 1.000đ IBVCB.3012180945505001.asd wqe
VNCK - 0235634 TK chuyển đến 2018 30-12-2018 1.000.000đ IBVCB.3012180670992002.ONG THANG BA SAN 554/1/3 NGUYEN VAN CU, LB, HN UNG HO QUY
VNCK - 0110907 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 1.000.000đ IBVCB.2912180407422003.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNFI - 0168631 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 300.000đ 666786.291218.141802.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNFI - 0157992 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 300.000đ 309618.291218.131600.Ca phe dau gau ung ho tre em vung cao
VNFI - 0108377 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 1.000.000đ 992059.291218.091332.GTVM Group ung ho quy. FT18363002768684
VNFI - 0097735 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 200.000đ 652959.291218.075935.Kg chuong tring cct
VNCK - 0186899 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 2.000.000đ IBVCB.2912180471855001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0171489 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 500.000đ IBVCB.2912180319683001.Chang Italia Kinh nho QTNVC chuyen giup cac em chut qua
VNCK - 0133961 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 250.000đ IBVCB.2912181046738001.tohaitrieu.net Ung Ho Tat Nien Com Co Thit
J633 - 0011119 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 100.000đ Sender:01309001.DD:291218.SHGD:10000877.BO:DAM THI THUY VAN.UNG HO TRE EM VUNG CAO
MBVP - 0373556 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 300.000đ MBVCB.116912944.tat nien com co thit 2019.CT tu tat nien com co thit 2019 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0385878 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 100.000đ MBVCB.116941016.ung ho quy.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0392457 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 1.000.000đ MBVCB116953699.TRAN THI HANG THU SG chuyen QUA TET.CT tu 0071000759871 TRAN THI HANG THU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0498098 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 300.000đ MBVCB.117142956.ung ho .CT tu trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0077456 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 200.000đ IBVCB.2912180174651002.NTMK ung ho CCT
VNFI - 0209195 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 3.000.000đ 893177.291218.174906.Vietcombank 0611001917137 Gia dinh Hoang Dung ung ho quy CCT
VNCK - 0112476 TK chuyển đến 2018 29-12-2018 200.000đ IBVCB.2912180500970002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
ZZ61 - 0023269 TK chuyển đến 2018 28-12-2018 500.000đ Sender:79307006.DD:281218.SHGD:10013543.BO:HA THI TOAN.DAO LAN PHUONG GUI TIEN QUY TRO N GHEO VUNG CAO