Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Nguyễn Xuân Thịnh TK chuyển đến 2018 22-02-2018 1.000.000đ Nguyễn Xuân Thịnh A3507 TLNO ủng hộ quĩ TNVC
VNCK - 0679345 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ IBVCB.2002180041115001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0734396 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.000.000đ IBVCB.2102180112462005.Tran Thao Linh (12 tuoi) gop tien cho Quy tro ngheo vung cao tu tien ban hang tu thien trong nam 2017
MBVP - 0673192 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ MBVCB.35923977.quy com co thit.CT tu le thu trang bui tien ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0670259 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ MBVCB.35918861.ung ho cac be.CT tu angel toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0722197 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.340.000đ IBVCB.2102180968928002.Mai Dinh Thai Chieu Ho Chi Minh City cac tre em vung cao.
J633 - 0035608 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.000.000đ Sender:01359001.DD:210218.SHGD:10003223.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1805265882:PHAN HUYEN QUAN G (STT 179 DSACH THUONG XUYEN) UNG HO THANG 2+3.2018
VNFI - 0764115 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ 558623.210218.143630.Nguyen thi lan anh ct
ZZ01 - 0004803 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 5.000.000đ Sender:01202002.DD:210218.SHGD:10003282.BO:PHAN THI THANH TAM.995218022104392 BE GIA PHU C UNG HO CAC BAN
ZZ45 - 0007551 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10018576.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 2.2018
VNCK - 0707246 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 2.000.000đ IBVCB.2102180791058001.Mai Le - ung ho cac ban nho vung cao Tet 2018
ZZ61 - 0008364 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10018716.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY CHUC MUNG NAM MOI CAC ANH CHI
ZZ61 - 0008037 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 400.000đ Sender:01314001.DD:210218.SHGD:10000829.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0704494 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ IBVCB.2102180141474001.nguyen trong hieu ha noi ung ho qui com co thit
ZZ61 - 0007969 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:01311003.DD:210218.SHGD:10001117.BO:THAI THI NGOAN.CHUC MUNG NAM MOI
VNCK - 0702776 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 150.000đ IBVCB.2102180260620002.21 02 2018
ZZ61 - 0007531 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10011555.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ45 - 0006884 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ Sender:79310001.DD:210218.SHGD:10018467.BO:PHAM THANH VAN.PHAM THANH VAN UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0007362 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 10.000.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10010352.BO:NGO TRAN BAO DUONG.QUYEN GOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO. CHUC NAM MOI 2018 THANH CONG TRONG MOI HOAT DONG, MANG KIEN THUC VA AM NO DEN TOAN VIET NAM
J633 - 0019002 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10007252.BO:BUI TRONG NGHIA.MR NGHIA TANG CAC EM NHO. CHUC CAC E TET VUI VE
ZZ61 - 0007060 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:79310001.DD:210218.SHGD:10003303.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 2.2018
4H69 - 0006369 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ /Ref:P3058052406{//}/Ref:P3058052406{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T2/2018
J633 - 0015591 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ Sender:79310001.DD:210218.SHGD:10013760.BO:TRAN HAI HA.UNG HO COM CO THIT
VNFI - 0756831 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ 100741.210218.102647.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006448 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:01310001.DD:210218.SHGD:10006336.BO:NGUYEN THU HA.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0635120 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ MBVCB.35854803.ung ho Quy TNVC _ Xuan Mau Tuat.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0010623 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ Sender:01305001.DD:210218.SHGD:10000026.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX TET 2018
ZZ61 - 0005488 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:210218.SHGD:10002495.BO:VU THI HONG PHUC.HONG PHUC UNG HO COM CO THIT
0F90 - 0000025 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ VU VAN CUONG;TO 20B KHU 2A CAO XANH HA LONG QN;CTIEN UNG HO GD TIEN MAT
MBVP - 0630578 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 1.000.000đ MBVCB.35845990.Tre e vung cao.CT tu NHH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0004687 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ Sender:01616002.DD:210218.SHGD:10000126.BO:NGUYEN HUONG GIANG.UNG HO CAC EM
VNCK - 0691352 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 300.000đ IBVCB.2102180334936003.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNCK - 0690048 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 100.000đ IBVCB.2102180422763001.Hoang Gia Hy Hanoi Tre em ngheo vung cao
VNCK - 0687978 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 200.000đ IBVCB.2102180259295001.Ung ho QTNVC 200,000VND
VNFI - 0752221 TK chuyển đến 2018 21-02-2018 500.000đ 083611.210218.012930.Ung Ho Quy TNVC
VNCK - 0666570 TK chuyển đến 2018 20-02-2018 1.200.000đ IBVCB.2002180015731001.NHL NDPN B12 Hoc vien CTQG HCM Cau giay HN Ung ho quy
VNCK - 0672229 TK chuyển đến 2018 20-02-2018 200.000đ IBVCB.2002180378073002.Hoang Hanh So 10, cum 10 Tan Phong, Thuy Phuong, HN Ung ho quy
VNCK - 0675147 TK chuyển đến 2018 20-02-2018 500.000đ IBVCB.2002180523027001.Pham Dang Bang - Dong Da - HN ung ho
VNCK - 0656337 TK chuyển đến 2018 20-02-2018 500.000đ IBVCB.1902180298769001.HO THI HONG HANH Quan 2, Tp. Ho Chi Minh Quy com co thit
VNCK - 0646308 TK chuyển đến 2018 19-02-2018 100.000đ IBVCB.1902180803957001.Le Quoc Toan So 127 Da Loc, Kim Chung, Dong Anh, Ha Noi Ung ho cac em dip tet Mau Tuat 2018
VNFI - 0739242 TK chuyển đến 2018 19-02-2018 1.000.000đ 518175.180218.223007.Vietcombank 0611001917137 Ung ho quy com co thit
VNFI - 0741962 TK chuyển đến 2018 19-02-2018 300.000đ 444097.190218.141555.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0639355 TK chuyển đến 2018 19-02-2018 300.000đ IBVCB.1902180427575001.Ong Duong Minh Tuyen va ba Nguyen Thi Bich Thuan Ngo 162/25 Le Trong Tan Ha Noi Hai bac giao vien ve huu chuc cac chau vuot kho
MBVP - 0575587 TK chuyển đến 2018 19-02-2018 200.000đ MBVCB35708126.com co thit.CT tu 0831000021961 NGUYEN HUU LOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0618078 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 500.000đ IBVCB.1802180489858001.Quy Tro ngheo vung cao NAN Quy
VNCK - 0630851 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 123.568đ IBVCB.1802180517329001.Nguyen Hong Hai T6 K10 HHai Halong Quang Ninh Chuc cac em mot nam moi hanh phuc
VNCK - 0618296 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 500.000đ IBVCB.1802180566074003.LE DIEM HANG No8 Ban dao Linh dam ung ho thuong xuyen
VNCK - 0631012 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 200.000đ IBVCB.1802180130233001.An Ga Tran Tu Binh Quy com co thit
VNCK - 0616779 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 1.000.000đ IBVCB.1702180281428001.Ngo Thi Thanh Nga chuc cac em nho vung cao mot nam moi manh khoe-hoc tap tot
MBVP - 0567349 TK chuyển đến 2018 18-02-2018 200.000đ MBVCB.35684814.mong cac con dc an no mac am.CT tu nguyen thu nga toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).