Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0410069 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 500.000đ IBVCB.1608180286768003.Ung ho quy
MBVP - 0590788 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 200.000đ MBVCB.73957568....CT tu Hoang Van Xuan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0579445 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 200.000đ MBVCB.73937957.Ung ho Quy com co thit (hang thang).CT tu Vo chong TT toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0472499 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 300.000đ IBVCB.1708180523933002.nguyen hai thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy tro ngheo vung cao
XJ44 - 0005716 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 300.000đ IBPS/SE:01310001.DD:170818.SH:10012959.BO:NGUYEN THANH BINH.TAKU UNG HO
VNFI - 0723320 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 300.000đ 496120.170818.091229.Vietcombank 0611001917137 Nam Manh
VNCK - 0420987 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 500.000đ IBVCB.1708180945738010.Ung ho hang thang cho quy
MBVP - 0489239 TK chuyển đến 2018 17-08-2018 300.000đ MBVCB.73770523.Gop quy chung.CT tu Ngoc Bich toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0600328 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 3.000.000đ 240124.150818.231037.NHTMCP CONG THUONG VIET NAM - CHI NHANH KCN BINH DUONG UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0456683 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 200.000đ MBVCB.73702885.HCUH.CT tu Phan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0375433 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 300.000đ IBVCB.1608180886268001.Ung ho com co thit
ZZ01 - 0007430 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:160818.SHGD:10007639.BO:CHAU THI LAN THANH.995218081609169 DG QUY TNV C
VNCK - 0367148 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 2.000.000đ IBVCB.1608180975158002.HAI CHAU MINH KHANG DIEU THU UNG HO CT COM CO THIT
VNCK - 0364386 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 300.000đ IBVCB.1608180297809001.ung ho xay diem truong Pa Mu Lai Chau.
J633 - 0031890 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 500.000đ Sender:01310001.DD:160818.SHGD:10020486.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME HUY KHANH, MINH TRI UHTX THANG 8 2018
VNCK - 0351731 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 100.000đ IBVCB.1608180133065006.UNG HO QUY TNVC
VNCK - 0346234 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 200.000đ IBVCB.1608180413827001.Nguyen Thi Phuong Anh Quy Tro ngheo vung cao Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0330390 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 1.100.000đ IBVCB.1608180501077001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0330371 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 5.000.000đ IBVCB.1608180801005001.NGUYEN HONG ANH dong gop Ctrinh Quy Tro Ngheo Vung Cao - Dung lai 2 diem truong mam non Nam Nhun - Lai Chau
VNCK - 0328350 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 500.000đ IBVCB.1608180163041001.Hoang Long muomxoai@gmail.com Unconditional
U635 - 0000054 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 200.000đ PHAM MINH KHANH NT - UNG HO QUY T8 GD TIEN MAT
YL83 - 0000041 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 100.000đ NGUYEN THI PHUONG LIEN NT UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0321787 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 300.000đ IBVCB.1608180313811005.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Ha Noi UH CCT 2 thang
MBVP - 0353716 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 50.000đ MBVCB.73506214.N/a.CT tu Trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0005579 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 5.000.000đ Sender:01310001.DD:160818.SHGD:10005694.BO:LE QUANG HUY.CAC CAU THU CCT FC PVI AM FC QUYE N GOP NHAN DIP FC CCT 2 TUOI
VNFI - 0607501 TK chuyển đến 2018 16-08-2018 300.000đ 749435.160818.081457.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNFI - 0483996 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 300.000đ 197217.140818.214231.Ung ho tre em vung cao
VNCK - 0250491 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 1.000.000đ IBVCB.1508180851488001.CAO MINH PHUONG UHTX - T08.2018
D439 - 0006805 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 1.000.000đ IBPS/SE:79201001.DD:150818.SH:10015276.BO:DO THI HIEU.CHUYEN TIEN.
VNCK - 0247208 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 200.000đ IBVCB.1508180278583005.Ung ho bua com co thit thang 08.2018 Fb Kidkiss Tran
VNCK - 0243072 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 200.000đ IBVCB.1508180696093003.Nguyen Tran Huu Ai 132-134 Dong Khoi, P.Ben Nghe, Q.1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T.08.2018
LJ69 - 0000088 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 513.000đ NHA HAO TAM GIAU TEN UNG HO QUY TRO NGHE VUNG CAO GD TIEN MAT
LJ69 - 0000087 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 2.713.000đ HAMY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0219251 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 1.000.000đ IBVCB.1508180121489001.Tran Dieu Ha Ha Noi Ung ho thuong xuyen thang 6,7/2018
VNCK - 0194982 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 100.000đ IBVCB.1508180231745001.Gui truong mam non Pa Mu
VNCK - 0190606 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 1.000đ IBVCB.1508180311560001.PHAM DUY ANH PHAM DUY ANH PHAM DUY ANH
ZZ61 - 0007734 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 200.000đ Sender:79201001.DD:150818.SHGD:10004915.BO:LE THUY LINH.UNG HO QUY TNVC
VNFI - 0511188 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 500.000đ 160128.150818.102326.Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0007427 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 500.000đ Sender:01202002.DD:150818.SHGD:10002182.BO:PHAM THI NGA.995218081552396 BE TRAN CAT NGOC CHUYEN TIEN UNG HO XAY TRUONG NAM MANH
J633 - 0011409 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 500.000đ Sender:79310001.DD:150818.SHGD:10005781.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0160581 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 200.000đ IBVCB.1508180208800002.Ung ho Com Co Thit
ZZ61 - 0004277 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 500.000đ Sender:01201001.DD:150818.SHGD:10001315.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0150946 TK chuyển đến 2018 15-08-2018 200.000đ IBVCB.1508180851510001.Nguyen Thi Huyen Ha Noi Ung ho cac em
VNFI - 0481885 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 200.000đ 901743.140818.210545.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18227693066506
VNFI - 0465770 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 20.000.000đ 861006.140818.174037.PVI AM ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0115838 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 500.000đ IBVCB.1408180734453001.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi Ung ho tre em vung cao nam hoc moi
VNFI - 0458673 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 200.000đ 036849.140818.164957.Chau Thao Linh ung ho
VNCK - 0101935 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 200.000đ IBVCB.1408180558867001.Bui Thi Luong Tro ngheo vung cao
VNCK - 0100686 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 1.000.000đ IBVCB.1408180020723002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
MBVP - 0116988 TK chuyển đến 2018 14-08-2018 500.000đ MBVCB73047594.Thank you !.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.