Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Nguyễn Thanh Tùng TK chuyển đến 2018 15-10-2018 1.500.000đ Bich Hang vs Thanh Tu ung ho CTT
Ly Nguon TK chuyển đến 2018 15-10-2018 100.000đ
VNFI - 0151022 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 200.000đ 936004.141018.194736.CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 0611001917137 - QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT18288421119506
VNFI - 0116069 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 3.000.000đ 529293.141018.114538.Mai toan duc chuyen tien ung ho
MBVP - 0144052 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 500.000đ MBVCB.90499301.binh thuong.CT tu phan thi bich trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
25I7 - 0006670 TK chuyển đến 2018 14-10-2018 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20181014.093452.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0056260 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 300.000đ IBVCB.1310180714422001.Nguyen phuong thao Linh dam ha noi Mien bac
VNFI - 0993818 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 50.000đ 467071.121018.223112.Vietcombank 0611001917137 le quy duc chuyen tien ung ho
VNCK - 0980003 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 200.000đ IBVCB.1310180725951003.Cao Minh Hong Ha Dong - Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
VNFI - 0993895 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 200.000đ 734852.121018.223521.NGUYEN THI KHOI fb Khoi Beo ung ho
MBVP - 0986269 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 100.000đ MBVCB.90376202.gui thit cho cac chau.CT tu TeMuJin toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0898576 TK chuyển đến 2018 13-10-2018 100.000đ MBVCB.90211395.ca nhan.CT tu Nguyen vanw tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0848830 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ 977012.111018.222759.Ung ho tro ngheo vung cao T10 FT18285006178834
MBVP - 0697593 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 100.000đ MBVCB89825151.Nguyen Hai Yen ung ho tro ngheo vung cao thang 9.CT tu 0711000252385 NGUYEN HAI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0980177 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 1.000.000đ 157365.121018.193900.NGO ANH THU UNG HO QUY COM CO THIT
VNFI - 0976419 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 300.000đ 882635.121018.190148.Chuyen tien
VNFI - 0974986 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ 879895.121018.184712.Chuyen tien
VNCK - 0939694 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ IBVCB.1210180414368002.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0935729 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180834364002.X Ung ho CCT
VNFI - 0938373 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 300.000đ 289989.121018.153246.Ung Ho Quy
N634 - 0000113 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 994.000đ ta thi le hang nop tien ung ho cua cong dong V-home trung thu 2018 GD TIEN MAT
MBVP - 0770468 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ MBVCB89967812.Thank you !!.CT tu 0011001397874 VU NGOC SON toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0584733 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 500.000đ VCBVT.84988112488.CT tu 0011000526024.TRAN NGOC BICH sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181012232363565.VNVT20181012584733.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0884725 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180252417002.Vu Quynh An pho Tran Tu Binh Com co thit
MBVP - 0759527 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 100.000đ MBVCB.89947221.ung ho em nho.CT tu Dao Thi Lan Huong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0007818 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 2.600.000đ Sender:79307005.DD:121018.SHGD:10006392.BO:CN HA NOI CTY CP GIAI TRI LANG PHO.HBCTY LANG P HO: TIEN BAN VE CHUONG TRINH (COM CO THIT)
MBVP - 0740176 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ MBVCB.89910677.ung ho Com co thit.CT tu KMM toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0852065 TK chuyển đến 2018 12-10-2018 200.000đ IBVCB.1210180522646002.bui hoang minh ha noi quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0521699 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 50.000đ MBVCB.89494493.ngheo kho .CT tu b toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0700404 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ 307605.101018.212026.TA QUANG TIEN chuyen tien toi QUY TRO NGHEO VUNG CAO-0611001917137
VNCK - 0810595 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ IBVCB.1110180215014002.Hoang Long muomxoai@gmail.com ung ho CCT
MBVP - 0652618 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ MBVCB.89738610.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com Co Thit T10-2018.CT tu HO THI NGOC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0795486 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ 923057.111018.153632.Trang Nguyen gui Quy TNVC FT18284396688304
J633 - 0036382 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 300.000đ Sender:79204017.DD:111018.SHGD:17010208.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNCK - 0788022 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 300.000đ IBVCB.1110181037835001.Nga Hanoi T10/2018
VNCK - 0783898 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ IBVCB.1110180408369010.ung ho hang thang
VNCK - 0783506 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 200.000đ IBVCB.1110180115165003.Becon Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0766802 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 200.000đ 870820.111018.131653.Ngo Anh Hoang ung ho CCT T10-2018 FT18284661363796
VNCK - 0729760 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 50.000đ IBVCB.1110181005170001.nguyen xuan quyet hung yen aaa
J633 - 0010937 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 1.000.000đ Sender:01310001.DD:111018.SHGD:10005126.BO:BUI PHUONG HUYEN.UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0534810 TK chuyển đến 2018 11-10-2018 500.000đ MBVCB89524772.Hoang Bach - Hoang Kien UH T9-2018.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0563097 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 1.000.000đ 225573.091018.225114.Vu Thi Thanh Loan ung ho chuong trinh Com Co Thit
MBVP - 0328534 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ MBVCB.89093516.ung ho cac em sach vo.CT tu cong ty tnhh may tinh cong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0696921 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ 945472.101018.204322.UNG HO CHTRINH CCT FT18284954330406
VNFI - 0667814 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 2.000.000đ 148134.101018.170038.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0659326 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180387747003.Tran Anh Dung Thu Duc, Tp Ho Chi Minh Cnv
J633 - 0041588 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 3.000.000đ Sender:01310001.DD:101018.SHGD:10024437.BO:NGUYEN THI THUY TRANG.VAN ANH DOUARD TU PARIS U NG HO QUY
VNCK - 0634278 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ IBVCB.1010180960735002.Anh Minh TPJC Sing ung ho kho khan
MBVP - 0409589 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 500.000đ MBVCB.89261158.nguoi con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0405160 TK chuyển đến 2018 10-10-2018 200.000đ MBVCB.89253073.hh.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).