Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0828418 TK chuyển đến 2018 14-11-2028 500.000đ MBVCB.100557724.binh thuong.CT tu Tran Dai Phat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0358013 TK chuyển đến 2018 16-11-2027 500.000đ MBVCB.101384500.Huu tri.CT tu Nguyen Xuan Tuyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0012239 TK chuyển đến 2018 14-11-2027 250.000đ Sender:79310001.DD:141118.SHGD:10004743.BO:TO THI HOANG YEN.CHI QUYNH GIAO UNG HO CHO QUY COM CO THIT
MBVP - 0374369 TK chuyển đến 2018 16-11-2026 200.000đ MBVCB.101414909...CT tu Em Ten ung ho com co thit toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0004405 TK chuyển đến 2018 14-11-2026 1.200.000đ Sender:01311013.DD:141118.SHGD:10000441.BO:DAO THI VAN ANH.DAO THI VAN ANH UNG HO TRE EM
VNCK - 0004399 TK chuyển đến 2018 16-11-2025 285.000đ IBVCB.1611180725491004.
MBVP - 0935914 TK chuyển đến 2018 14-11-2025 100.000đ MBVCB.100764331.1.CT tu 1 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0020734 TK chuyển đến 2018 16-11-2024 200.000đ IBVCB.1611180956809003.Becon ung ho Quy tro ngheo vung cao Becon ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0692238 TK chuyển đến 2018 14-11-2024 1.000.000đ IBVCB.1411180490155002.Ung Ho Tre Em Vung Cao - Mua Dong Ko Lanh
VNCK - 0021168 TK chuyển đến 2018 16-11-2023 2.000.000đ IBVCB.1611180267661001.NAM GIAO HO TRO MUA THIT THONG QUA KHANH VAN TRAN QUY CCT TIEN MUA THIT
VNCK - 0876159 TK chuyển đến 2018 15-11-2023 50.000đ IBVCB.1511180864437004.Bui Hai Nguyen Anh D9C4 Xuan Dinh, Bac Tu Liem, HN Com co thit
ZZ61 - 0012058 TK chuyển đến 2018 14-11-2023 500.000đ Sender:01202002.DD:141118.SHGD:10003961.BO:DO THI THANH THUY.995218111403225 NGO THI PHU ONG THAO UNG HO
MBVP - 0658569 TK chuyển đến 2018 18-11-2022 200.000đ MBVCB.101967585.chuc cac chau hoc tot.CT tu Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0043667 TK chuyển đến 2018 16-11-2022 100.000đ IBVCB.1611180044614002.Minh Tu thien
VNCK - 0832745 TK chuyển đến 2018 15-11-2022 1.000.000đ IBVCB.1511180559842001.em Bup Hanoi ung ho Quy TNVC_ T10.11.2018
VNCK - 0754687 TK chuyển đến 2018 14-11-2022 300.000đ IBVCB.1411180568426001.Hoa Quy com co thit
VNCK - 0165810 TK chuyển đến 2018 18-11-2021 100.000đ IBVCB.1811180535849002.khang ung ho khang ung ho khang ung ho
VNCK - 0918540 TK chuyển đến 2018 16-11-2021 300.000đ IBVCB.1511180176865001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNCK - 0831424 TK chuyển đến 2018 15-11-2021 30.000đ IBVCB.1511180940110002.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0324971 TK chuyển đến 2018 14-11-2021 1.000.000đ 470668.141118.172328.CU DAN IMPERIA GARDEN UNG HO
VNFI - 0825053 TK chuyển đến 2018 18-11-2020 500.000đ 800547.181118.153435.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0070323 TK chuyển đến 2018 17-11-2020 100.000đ IBVCB.1711180711066001.Tran Kim Anh Ung ho quy Ung ho quy
ZZ61 - 0008261 TK chuyển đến 2018 16-11-2020 550.000đ Sender:79307005.DD:161118.SHGD:10007568.BO:TRAN HA TIEN.IBTRA TIEN CHO MA DON HANG 102924
VNCK - 0890726 TK chuyển đến 2018 15-11-2020 300.000đ IBVCB.1511180143639001.nguyen hai thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0346930 TK chuyển đến 2018 14-11-2020 300.000đ 940117.141118.201838.NTBT Ung ho tre em ngheo vung cao 11.2018 FT18318680402403
VNCK - 0182769 TK chuyển đến 2018 18-11-2019 500.000đ IBVCB.1811180578740002.Le Hong 81/27 pham phu thu tan binh -
MBVP - 0624773 TK chuyển đến 2018 17-11-2019 200.000đ MBVCB.101892856.Nhan vien Van phong.CT tu Pham Thi Thanh Huyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0621799 TK chuyển đến 2018 16-11-2019 900.000đ 417045.161118.160058.Gop quy t11.2018
VNFI - 0359726 TK chuyển đến 2018 15-11-2019 200.000đ 286538.141118.232136.LE XUAN HIEN HKVT VIETTEL UNG HO COM CO THIT
ZF63 - 0000063 TK chuyển đến 2018 14-11-2019 500.000đ NGUYEN THI KIEU TRANG UNG HO BUA COM CO THIT CHO TRO NGHEO VUNG CAO
Anonymous TK chuyển đến 2018 07-12-2018 500.000đ
Thi Cam Van Chu TK chuyển đến 2018 07-12-2018 200.000đ
Anonymous TK chuyển đến 2018 05-12-2018 900.000đ
Hà Huỳnh TK chuyển đến 2018 30-11-2018 100.000đ Tháng 12.2018
VNCK - 0623017 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 300.000đ IBVCB.3011180337731003.Tran Phuong Anh 25T2 Hoang Dao Thuy Mong cac em co tuong lai tuoi sang
VNCK - 0540714 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 1.000.000đ IBVCB.3011180284458002.Gia dinh Trinh Thi Huong ung ho quy
VNFI - 0590352 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 500.000đ 829948.301118.165721.Chuyen tien
VNCK - 0623726 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 300.000đ IBVCB.3011180591213001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 11 NAM 2018
ZZ61 - 0022323 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 8.000.000đ Sender:01201003.DD:301118.SHGD:10017628.BO:HOANG MANH DAT.UNG HO CAC EM NHO
I072 - 0000084 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 2.500.000đ cn cong ty mk ung ho chuong trinh "com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 11/2018
8917 - 0004643 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 200.000đ PT..NGUYEN PHU VANG.20181130.203710.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0531836 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 300.000đ IBVCB.3011180825331001.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNVT - 0540698 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 100.000đ VCBVT.84977010859.CT tu 0781000443747.TRINH THU TRANG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.181130236295103.VNVT20181130540698.Phoenix Ung ho
J633 - 0008552 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 500.000đ Sender:01309001.DD:301118.SHGD:10000297.BO:NGUYEN THANH NGOC.NGOC UNG HO QUY TRO NGHEO VUN G CAO
VNFI - 0494769 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 2.000.000đ 509375.301118.101300.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0587456 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 1.000.000đ IBVCB.3011180200212003.Ngan Pham Quan 2, TPHCM Quy Com Co Thit
VNCK - 0552896 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 500.000đ IBVCB.3011180410828002.Chia se
VNCK - 0640251 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 400.000đ IBVCB.3011180421585001.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T10+11/2018
VNFI - 0536494 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 200.000đ 950914.301118.135219.Kg chuong tring cct
ZZ61 - 0017744 TK chuyển đến 2018 30-11-2018 3.000.000đ Sender:01616002.DD:301118.SHGD:10003704.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN NOVE MBER