Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0755931 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 2.000.000đ IBVCB.3110170269192001.Ung ho cac be
VNCK - 0772672 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 300.000đ IBVCB.3110170140250001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 10.2017
VNCK - 0791921 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ IBVCB.3110170136078002.Bao Lam ung ho Quy
VNCK - 0793211 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ IBVCB.3110170851606001.Ung ho tre em ngheo
VNCK - 0827182 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ IBVCB.3110170947665002.Bui Huyen Trang ung ho Quy Tro Ngheo
VNFI - 0406194 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ 090020.311017.090020.Ung ho quy T10.2017
VNFI - 0408039 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ 141991.311017.100235.Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0014173 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 3.000.000đ Sender:01616002.DD:311017.SHGD:10003096.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN OCTO BER
ZZ61 - 0009976 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 4.000.000đ Sender:79310001.DD:311017.SHGD:10013029.BO:NGO TRAN BAO DUONG.CHUNG TAY GOP PHAN LAM NEN M OT VIET NAM TOT HON CHO MOI CON NGUOI
JN03 - 0808227 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20171031.170155.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
J633 - 0008385 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:301017.SHGD:10001399.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217103085570)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0013122 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ Sender:01311003.DD:301017.SHGD:18484932.BO:QUACH NGUYEN HA.COM CO THIT
J633 - 0014060 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.269.800đ Sender:79310001.DD:301017.SHGD:10010335.BO:LE THI THU HONG.0987006626. BANH CHUNG PHAM UNG HO QUY CCT CHO TRE EM NGHEO VUNG CAO
J633 - 0046579 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:301017.SHGD:10003335.BO:LUONG THI GIANG.DANG GIA TIEN VA DANG MINH CHA U UNG HO
MBVP - 0297392 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ MBVCB.17972410.Qui TNVC.CT tu Gia dinh Duong Tuyet TBB HN toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0585776 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ IBVCB.3010170991203001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 10/2017
VNCK - 0588610 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ IBVCB.3010170155229002.Dang Tran Hoang Hang thang
VNCK - 0607158 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 300.000đ IBVCB.3010170415747001.Ung ho chuong trinh com co thit cho tro ngheo vung cao
VNCK - 0621406 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ IBVCB.3010170061902002.Ung ho Com Co Thit.Quy Nguyen
VNCK - 0653501 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 3.500.000đ IBVCB.3010170498194005.Minh Ngoc (01638692798) donate
VNCK - 0656284 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 200.000đ IBVCB.3010170540538002.Nguyen Thi Huyen Ha Noi Sydney ung ho cac em nho vung cao
VNCK - 0673278 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ IBVCB.3010170980964002.Linh HCM Tre em vung cao
VNCK - 0689329 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ IBVCB.3010170520761003.Anthony Good luck
VNVT - 0919984 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ VCBVT.84989090889.CT tu 0491000020400.DO THI THANH NGA sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171030212699918.VNVT20171030919984.nga ung ho
ZZ07 - 0025065 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 670.000.000đ Sender:01202002.DD:301017.SHGD:10004123.BO:QUY THIEN TAM.QTT HT HOC SINH VA GIA DINH BI TH IET HAI DO THIEN TAI TAI XA PHUC SON, HANH SON VA THACH LUONG, H. VAN CHAN, YEN BAI QD448 17
ZZ49 - 0004426 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ Sender:79305001.DD:301017.SHGD:10000342.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH: NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH, HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003356 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 5.000.000đ Sender:79307006.DD:301017.SHGD:10002577.BO:HOANG THI VAN ANH.IBNGUYEN NGUYEN KHANG DONG GO P QUY
ZZ61 - 0005104 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:301017.SHGD:10005488.BO:NGUYEN QUOC MINH.CTY CP I.A.M.S INVEST UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0007875 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:301017.SHGD:10003670.BO:NGUYEN THANH TUNG.THANH TUNG UNG HO QUY TRO NGH EOVUNG CAO
J633 - 0004825 TK chuyển đến 2017 30-10-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:301017.SHGD:10000571.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0512803 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 500.000đ IBVCB.2810170804198002.Ta Thu Thuy Ha noi Be nao cung duoc
MBVP - 0163238 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 200.000đ MBVCB.17765342.UH hsnvc.CT tu t.a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0460077 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 1.290.000đ IBVCB.2810170758985001.Phong Ke Toan Cang Hai An HP Phong KT HAG ung ho quy com co thit
VNCK - 0464237 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 200.000đ IBVCB.2810170845351001.Thuc Dang ung ho CCT T10/2017
VNCK - 0500356 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 200.000đ IBVCB.2810170815194001.Ung ho Chuong trinh Com co thit
VNCK - 0504961 TK chuyển đến 2017 28-10-2017 1.600.000đ IBVCB.2810170347148001.Shop Mua Xuan ung ho
VNCK - 0384829 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 100.000đ IBVCB.2710170737472001.Gauconlonton Gauconlonton13 Quy CCT
VNCK - 0375556 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 200.000đ IBVCB.2710170193146001.Ung ho hoat dong chung cua quy Ung ho hoat dong chung cua quy Ung ho hoat dong chung cua quy
VNCK - 0343217 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 100.000đ IBVCB.2710170500721001.NGUYEN THI KIM CUC 1B PHAM NGOC THACH QUAN 1 HCMC ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0338535 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 100.000đ IBVCB.2710170301355002.Kim Thi Phuong Nga Thanh Xuan, Ha Noi Ung ho quy CCT
VNCK - 0335321 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 100.000đ IBVCB.2710170696105002.Moon ESL ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0227427 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 200.000đ MBVCB17693168.Gui tang quy tre em ngheo vung cao.CT tu 0451000340745 NGUYEN VAN HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0178355 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 1.000.000đ MBVCB17620970.ung ho cac em CTAT T10.2017.CT tu 0651000769076 CAO THI ANH TUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0162167 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 100.000đ MBVCB.17596592.Binh thuong .CT tu Mai Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0424054 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 1.000.000đ IBVCB.2710170124415001.pham thi loan ha noi tre em vung cao
VNFI - 0348998 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 200.000đ 820446.261017.221550.ung ho quy tro ngheo vung cao htt
VNFI - 0352168 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 200.000đ 917665.271017.093447.Do Thi Hai - Ha Noi ung ho quy FT17300947417290
XC92 - 0000145 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 4.300.000đ NGUYEN THI QUYEN EM NGUYEN;thanh son va nguyen minh chau ung ho quy tnvc;
ZZ61 - 0006216 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:271017.SHGD:10005467.BO:LUONG PHUONG NHUNG.995217102703760 UNG HO QUY COM CO THIT HO TRO HOC SINH MIEN NUI.
9C95 - 0000006 TK chuyển đến 2017 27-10-2017 2.000.000đ VO NGOC THANH;UNG HO QUY;