Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0545065 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 2.000.000đ MBVCB.18401449.Quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0030894 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 4.000.000đ Sender:79310001.DD:021117.SHGD:10011053.BO:NGUYEN THI HUONG.HUONG NGUYEN CK TIEN LICH
J633 - 0019400 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:021117.SHGD:10006457.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0003158 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:021117.SHGD:10001017.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217110186825)UNG HO CCT THANG 11/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
D330 - 0000168 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ NGUYEN THI QUYEN;chi nguyen thi hong ung ho quy tro ngheo vung cao; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0011526 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:021117.SHGD:10015885.BO:NGUYEN TUAN ANH.TA NGUYEN, UHTX T10, UNG HO QUY , UNG HO CAC CHAU
0368 - 0005000 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79303008.DD:021117.SH:10001039.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO TRE EM VUNG CAO
Pham Huyen TK chuyển đến 2017 01-11-2017 300.000đ
VNCK - 0839697 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 500.000đ IBVCB.3110170898237002.Ung ho quy TNVC
VNVT - 0980905 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 200.000đ VCBVT.84979918088.CT tu 0011001839154.NGUYEN QUANG THI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171101231881693.VNVT20171101980905.Ung ho tre vung cao
VNCK - 0932650 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000đ IBVCB.0111170757289001.11 22
VNCK - 0931626 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000đ IBVCB.0111170304461001.11 22 22
MBVP - 0507158 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 100.000đ MBVCB.18314421.Cac be vung cao.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
25J5 - 0005745 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0923383 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 600.000đ IBVCB.0111170724965001.Tran Thi Dinh ung ho Quy tro ngheo Vung cao
VNCK - 0918056 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000đ IBVCB.0111170915690001.11 22
VNFI - 0441462 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 150.000đ 967044.011117.162353.VU BAO MINH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT17305432585650
VNFI - 0441423 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 150.000đ 967021.011117.162237.VU TUE LAM UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT17305183028935
VNFI - 0441383 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 100.000đ 966990.011117.162108.NGUYEN LE HOA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO FT17305424652032
VNCK - 0907561 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000đ IBVCB.0111170633116001.VO THUAN HIEN VO THUAN HIEN VO THUAN HIEN
J633 - 0031209 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 100.000đ Sender:01359001.DD:011117.SHGD:10002464.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1730585565:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0904411 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 2.000.000đ IBVCB.0111170548394001.Ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010203 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:011117.SHGD:10014141.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
VNCK - 0891773 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 200.000đ IBVCB.0111170970078001.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0882347 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 100.000đ IBVCB.0111170527822002.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0872605 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0111170357432003.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
MBVP - 0450821 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 500.000đ MBVCB18215863.Hoang Bach-HoangKien UH T11-2017.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
U186 - 0000030 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000.000đ NGUYEN NGOC TRAN CHUYEN TIEN TU THIEN
ZZ01 - 0004402 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 5.000.000đ Sender:01202001.DD:011117.SHGD:10003443.BO:LY HONG HANH.995217110102550 COM CO THIT THAN G 11
B247 - 0006147 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 500.000đ /Ref:P767658{//}/Ref:P767658{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: ho tro tro ngheo vung c ao D. Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
ZZ61 - 0003659 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 2.000.000đ Sender:01201003.DD:011117.SHGD:10000230.BO:DO THANH HIEN.CHUT QUA CHO CAC CHAU HS VUNG CAO
J633 - 0005290 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:011117.SHGD:10001185.BO:PHAN LE ANH TUAN.TUANXU UNG HO THANG 11 CHO QUY TRONGHEO VUNG CAO COM CO THIT
J633 - 0003321 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 5.000.000đ Sender:01311001.DD:011117.SHGD:18523282.BO:NGUYEN XUAN PHUC.100CUON C HIEN 236 HOANG QUOC VIET
VNCK - 0848687 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 200.000đ IBVCB.0111170933183001.Gia dinh My- Keo Ung ho Com Co thit
VNAF - 0018897 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0018854 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 300.000đ IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
MBVP - 0431276 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 200.000đ MBVCB.18171467.n/a.CT tu Hang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L972 - 0656249 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 100.000đ PT..LE LAM SON.20171101.123348.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0850915 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0111170781335001.Em Son(Vung Tau) ung ho Com Co Thit.
J633 - 0004219 TK chuyển đến 2017 01-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:011117.SHGD:10001035.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LANANH UNG HO QUY CCT THA NG 11
ZZ61 - 0006178 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 200.000đ Sender:01201003.DD:311017.SHGD:10005009.BO:VU THI THANH HUONG.CO HUONG CHIA SE
ZZ61 - 0011037 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:311017.SHGD:10014629.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
J633 - 0005298 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:311017.SHGD:10003244.BO:TRAN THANH BINH.MOT CHUT DONG GOP
J633 - 0018040 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:311017.SHGD:18507854.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
MBVP - 0409362 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 200.000đ MBVCB.18137175...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
R647 - 0000182 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 291.648.830đ CT VTD TT DOT 1 HOP DONG TAI TRO
VNCK - 0697584 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 5.000.000đ IBVCB.3010170268855001.Nguyen Sy Viet Bach Cac ban hay an chong lon
VNCK - 0701629 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 200.000đ IBVCB.3010170908701002.hoan phuoc long, binh phuoc tu thien
VNCK - 0701784 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 100.000đ IBVCB.3010170869941008.Dong gop cho quy Dong gop cho quy Dong gop cho quy
VNCK - 0744725 TK chuyển đến 2017 31-10-2017 13.000.000đ IBVCB.3110170827938001.CCT Nagoya giup 1 bo pin nang luong va 1 tivi ung ho 1 bo pin nang luong mat troi va 1 tivi ung ho 1 bo pin nang luong mat troi va 1 tivi