Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0337982 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 200.000đ IBVCB.0611170257775001.TA DUC THINH KHUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-THANG 11
VNCK - 0324478 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 500.000đ IBVCB.0511170907677001.Dao Thi Mai Hoa mong cac em du com an, ao mac den truong
MBVP - 0891574 TK chuyển đến 2017 06-11-2017 2.000.000đ MBVCB.18909269.a.CT tu A toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0499024 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 1.000.000đ 302820.051117.073431.Chau Un in ung ho quy T11
VNCK - 0295820 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 500.000đ IBVCB.0511170072937003.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
VNCK - 0294293 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 400.000đ IBVCB.0511170631947001.Tran Quoc Dung Ung ho
VNAF - 0019359 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
MBVP - 0777709 TK chuyển đến 2017 05-11-2017 550.000đ MBVCB18742369.ung ho .CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0255813 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 300.000đ IBVCB.0411170817952001.Nga Hanoi T11/2017
3BJ5 - 0004495 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366809450528021.FrAcc:0691000335464 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0211714 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0411171029453002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh ung ho quy
VNCK - 0199180 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0311170299673001.Nhom OMD Saigon Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0742240 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 500.000đ MBVCB18686316.Ung ho COM CO THIT.CT tu 0441000697822 PHAM THI KIM YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0731806 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 1.000.000đ MBVCB18670500.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0256019 TK chuyển đến 2017 04-11-2017 200.000đ IBVCB.0411170994824002.Truong Vu KG CCT T11
ZZ61 - 0006087 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 400.000đ Sender:79201001.DD:031117.SHGD:10003105.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
ZZ61 - 0005033 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 600.000đ Sender:79201001.DD:031117.SHGD:10002001.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0174257 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 600.000đ IBVCB.0311170191581003.Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0116559 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 200.000đ IBVCB.0311170716944004.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T11/2017
VNCK - 0110236 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 200.000đ IBVCB.0311170353234001.linh ung ho quy
VNCK - 0106346 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 500.000đ IBVCB.0311170911972001.NGUYEN VAN TRONG ung ho quy CCT
VNCK - 0086527 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 500.000đ IBVCB.0311170817533001.Ung ho quy
VNCK - 0079847 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 300.000đ IBVCB.0311170099445001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0077123 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 500.000đ IBVCB.0311170369941003.tiktok saigon ungho
VNCK - 0073161 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 100.000đ IBVCB.0211170949409002.NDAK Ung ho CCT thang 10 2017
VNCK - 0069042 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 100.000đ IBVCB.0211170736219009.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai - Hai Ba Trung - Ha Noi Hoan canh kho khan thang 11 - 2017
MBVP - 0707138 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 200.000đ MBVCB.18631641.linh & huong ung ho cct 11/2017.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0674548 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 100.000đ MBVCB.18585323.ung ho quy.CT tu trang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0648498 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 1.520.000đ MBVCB18549224.thanh toan lich CCT; ma don hang 101625; nguyen minh thu - 0903202340.CT tu 0011003612288 DO MAI DUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0618157 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 2.000.000đ MBVCB.18504745.Quy ComCoThit.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0613530 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 200.000đ MBVCB.18497850.bright.CT tu smile toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0016524 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:031117.SHGD:10003694.BO:NGUYEN THUY NHUNG.UNG HO COM CO THIT
J633 - 0015644 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:031117.SHGD:18552069.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
9588 - 0005402 TK chuyển đến 2017 03-11-2017 3.500.000đ IBPS/SE:79204017.DD:031117.SH:17001305.BO:TRAN THI DIEM.TRAN THI DIEM UNG HO
D330 - 0000167 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 10.000.000đ NGUYEN THI QUYEN;anh nguyen huu trung ha noi ung ho quy tro ngheo vung cao; GD TIEN MAT
ZZ61 - 0006197 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:021117.SHGD:10004717.BO:DUONG DINH HAI.995217110203275 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
ZZ61 - 0003357 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:021117.SHGD:10000215.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM KHO KHAN
ZZ45 - 0011086 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 400.000đ Sender:79310001.DD:021117.SHGD:10015203.BO:LE THI NHU HOA.UNG HO QUY COM CO THIT
YV56 - 0006333 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 200.000đ /Ref:P3228806770{//}/Ref:P3228806770{//}B/O:DO THUY LINH COM CO THIT T11/2017
VNCK - 0995487 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 5.000.000đ IBVCB.0211170884470001.Nguyen Minh Bao Ngoc Panorama PMH Q7 ung ho cho cac so phan kho khan
VNCK - 0987524 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 300.000đ IBVCB.0211170959604002.Tong Van Duc...TP.Vung Tau
VNCK - 0982932 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 300.000đ IBVCB.0211170415482003.Bui Huyen Trang Cau Giay Ung Ho
VNCK - 0981312 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ IBVCB.0211170273182001.Ngo Hong Duong KDT Dang xa GL HN Ung ho thuong ky
VNCK - 0951143 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ IBVCB.0111171045913001.Cuong cac be vung cao cac be vung cao
VNCK - 0040838 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 600.000đ IBVCB.0211170362219001.DU DINH AN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0021718 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0211170182736002.Do Thi Thai Phuc Da Nang Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0011990 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 300.000đ IBVCB.0211170647804003.Van Q7 Hoc tro
VNCK - 0002538 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ IBVCB.0211170155846002.Do Ha tre em ngheo vung cao tay Bac
MBVP - 0578232 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 500.000đ MBVCB18447496.Ung ho Quy Tro ngheo Vung Cao.CT tu 0451001714621 NGUYEN THANH VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0558357 TK chuyển đến 2017 02-11-2017 1.000.000đ MBVCB18420375.trang bee quyen gop ung ho.CT tu 0011004002039 NGUYEN NGOC TRA MY toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.