Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0074307 TK chuyển đến 2017 12-11-2017 200.000đ IBVCB.1211170951253002.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0088093 TK chuyển đến 2017 12-11-2017 200.000đ IBVCB.1211170736836002.X UNG HO CCT
VNCK - 0987530 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1111170375308002.Ho Thi Ngoc HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T11/1 HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T11/1
VNCK - 0975978 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 200.000đ IBVCB.1111170045292002.Ung ho Ung ho
VNCK - 0016766 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 200.000đ IBVCB.1111170461125001.mr son ha noi ung ho cac chau
VNCK - 0010473 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 120.000đ IBVCB.1111170109754003.VU THI HOAI HUONG Tp HCM A
VNFI - 0627257 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 2.000.000đ 344410.111117.102042.Gia dinh chim sau ung ho quy CCT
0000 - 0000019 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 8.586.667đ 0000000615006584278T
VNCK - 0831416 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ IBVCB.0911171005704001.VU VIET THANG TRAN YEN YEN BAI UNG HO
VNFI - 0621314 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 2.000.000đ 042358.101117.201049.AGRIBANK TDuy Hoang, ban Nguyen Huu Nguyen, ck Com Co Thit
VNCK - 0950362 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 268.889đ IBVCB.1011170672066001.Nguyen Hong Hai T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u
MBVP - 0376402 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ MBVCB19485688.ck.CT tu 0061000964645 NGUYEN THI PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0376316 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ MBVCB.19485684.bt.CT tu thien dang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XK64 - 0000141 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 5.000.000đ NGUYEN THI DIEU LINH UNG HO QUY " COM CO THIT"
VNCK - 0933666 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 100.000đ IBVCB.1011170554227001. HUY NGUYEN TRE EM VUNG CAO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0920815 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1011170919627001.www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
VNCK - 0917459 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ IBVCB.1011170956663002.Ung ho Com co thit thang 11
VNFI - 0613861 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ 617379.101117.152607.Ng T Bich Thuy ung ho Com co thit
VNCK - 0912852 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1011170619653004.Phuong Anh ck ung ho
J993 - 0393747 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366600516291013.FrAcc:0071001089420 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0904914 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 3.000.000đ IBVCB.1011171012405001.Phong HTQT - Cuc CT&BVNTD ung ho (thong qua mua tranh cua hoa sy Truong Van Ngoc)
VNCK - 0892567 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 500.000đ IBVCB.1011170325529001.Duong Thi Thu Q9 Ung ho cac ban thang 10
VNCK - 0892050 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ IBVCB.1011170560677002.Lam Quang Khiet Ung ho Tro ngheo
0595 - 0006420 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ /Ref:PALPM707PW2{//}/Ref:PALPM707PW2{//}LP VNM707PW2 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CH UYEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
J633 - 0020562 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:101117.SHGD:10003470.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T T1600
VNCK - 0872213 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 2.000.000đ IBVCB.1011170343146002.Cun Khoai Bap Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0861795 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.500.000đ IBVCB.1011170765458003.Nguyen Thi Thu Thao Toa nha Trung Yen Plaza, so 1 Trung Hoa, Cau Giay ung ho q.4.2017
4593 - 0006253 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ /Ref:P3087314806{//}/Ref:P3087314806{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
J633 - 0010723 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:101117.SHGD:10000269.BO:THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 10 VA THANG 11 C HO COM CO THIT
MBVP - 0314547 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 5.000.000đ MBVCB.19396388.yyyyy.CT tu dai ly bui thu huyen ck 100 lich toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0003415 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 400.000đ Sender:01202002.DD:101117.SHGD:10000930.BO:DUONG THI MINH HANG.995217111000860 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
M204 - 0000005 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ LE HOANG YEN - HAI PHONG: UNG HO CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0845331 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ IBVCB.1011170535804001.Nguyen Phuong Thao chuyen tien don hang 101696 (51 cuon lich) va ung ho quy 300k
Y106 - 0000047 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ NGUYEN THI TAM;HA NOI;
Alanek TK chuyển đến 2017 09-11-2017 1.000.000đ Bé Alan chia sẻ cùng các bạn trò nghèo vùng cao.
Anonymous TK chuyển đến 2017 09-11-2017 500.000đ
J633 - 0009434 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:091117.SHGD:10000719.BO:DANG QUOC TRANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
C263 - 0006503 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ /Ref:P772895{//}/Ref:P772895{//}Ong Pooh gui qua thang 11 toi anh chi D.Vi CHUYEN:NGUYEN T HI KIEU TRINH
J633 - 0008500 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:091117.SHGD:10000540.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ61 - 0007754 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 300.000đ Sender:01310001.DD:091117.SHGD:10009655.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
J633 - 0012293 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 900.000đ Sender:01359001.DD:091117.SHGD:10000077.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1731318674:PHAN HUYEN QUAN G (STT 179 DS THUONGXUYEN. UNG HO THANG 10.11.12.2017
J633 - 0037327 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:091117.SHGD:10000843.BO:LE THI THANH XUAN.UNG HO CT COM CO THIT
J633 - 0047255 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 700.000đ Sender:79310001.DD:091117.SHGD:10011532.BO:NGUYEN THI HUONG.HUONG NGUYEN CK 12 CUON LICH T UONG VA TIEN UNG HO CUA KHACH
VNCK - 0736339 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ IBVCB.0911170776314002.Ta Thi Huong 519 Kim Ma Thang 11
VNCK - 0740152 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 1.000.000đ IBVCB.0911170639342002.ung ho com co thit
VNCK - 0773855 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ IBVCB.0911170582301002.Phan Minh Khoi Truong Tieu Hoc Hoa Binh Ung ho cac ban ngheo vung cao
XN67 - 0000038 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 32.850.000đ NGUYEN THI QUYEN NOP TIEN BAN LICH VAO TK
ZZ61 - 0003036 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 100.000đ Sender:01311001.DD:091117.SHGD:18613132.BO:DUONG TUAN THONG.UNH HO QUY TNVC
ZZ45 - 0008156 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 18.000.000đ Sender:79310001.DD:091117.SHGD:10010983.BO:CTY TNHH XD VA TM MINH VIET.CONG TY MINH VIET C HUYEN TIEN TAI TRO BUA AN COM CO THIT CHO HOC SINH TRUONG MAM NON NAM KHOA HOANG SU PHI HA GIANG
YL83 - 0000005 TK chuyển đến 2017 09-11-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT