Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
EN11 - 0000035 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 300.000đ DANG THI MINH HA;GIA DINH CHIT,MAT,KHOAI UNG HO QUY HO TRO TRE EM NGHEO VUNG CAO;
J633 - 0033709 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:211117.SHGD:10015872.BO:DO THU HIEN.GUI KEM YEU THUONG TOI CAC EM VA QU Y
VNCK - 0008517 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 200.000đ IBVCB.2111170168361001.Nguyen Thi Huyen Ha Noi Ung ho cac em nho vung cao
ZZ61 - 0011956 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:211117.SHGD:10017613.BO:DO HONG HANH.DO HONG HANH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0982558 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 50.000đ IBVCB.2011170528294003.Vy HCM tre em
YQ42 - 0000027 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 3.000.000đ VO NGOC THANH TU THIEN SDT 0903284176
ZZ01 - 0003074 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:211117.SHGD:10000202.BO:CHAU THI LAN THANH.995217112100965 DG QTNVC
ZZ61 - 0005431 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:211117.SHGD:18744942.BO:DINH THI BICH NGUYET.CHUYEN TIEN QUY COM CO THI T
2B09 - 0000071 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 2.500.000đ TAP THE CU DAN SUNRISE CITY - CENTRAL TOWERS GD TIEN MAT
J633 - 0010338 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:211117.SHGD:10000532.BO:HOANG HAI YEN.HOANG HAI YEN UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNFI - 0793505 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 500.000đ 135926.201117.081053.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0800491 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ 425580.201117.111119.Ung ho co giao vung cao
VNFI - 0811463 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ 209888.201117.161659.Huong Doan ung ho tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0007471 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:201117.SHGD:10005728.BO:LE THI YEN HONG.995217112004691 UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003085 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 10.000.000đ Sender:79307006.DD:201117.SHGD:10002921.BO:MAI THI MINH THU.IBMINH THU(HUE) UNG HO CT COM CO THIT
ZZ61 - 0003605 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 300.000đ Sender:01202002.DD:201117.SHGD:10001254.BO:TRAN MINH KHUE.995217112000437 UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ61 - 0003808 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 650.000đ Sender:79307006.DD:201117.SHGD:10002922.BO:MAI THI MINH THU.IBMINH THU(HUE) LICH BAN TRE E M 2018, DON HANG 101977
ZZ61 - 0009521 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 400.000đ Sender:01314001.DD:201117.SHGD:10001244.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
ZZ61 - 0009909 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ Sender:79307006.DD:201117.SHGD:10014799.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO COM CO THIT
VNCK - 0949931 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ IBVCB.2011170838624001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
J633 - 0004252 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:201117.SHGD:18727268.BO:NGUYEN TIEN DONG.BE CUN UNG HO
J633 - 0017819 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:201117.SHGD:10009542.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY
J633 - 0028249 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 100.000đ Sender:79302001.DD:201117.SHGD:10006097.BO:PHAM THUY HUYEN.(CKRMNO: 036217112089145)UHTX C CT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNBT - 0511542 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 4.680.000đ IBVCB.20171120VNBT207629.36.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNCK - 0861312 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 23.000.000đ IBVCB.2011170628114001.Tran Quoc Tuan Chuyen tien thang dau gia buc tranh gay Quy ung hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0884696 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2011171006719001.Nguyen Thi Lang Duyen Cong ty CP Nhua Binh Minh Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0886823 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ IBVCB.2011170708793001.XIN TANG QUY
VNCK - 0890451 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2011170765467002.NHL NDPN B12 tt hv quoc gia HCM Ung ho quy
VNCK - 0916516 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 2.000.000đ IBVCB.2011170484691001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0851813 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 200.000đ IBVCB.1911170545962001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (Ung ho hang thang)
VNCK - 0810552 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 30.000đ IBVCB.1911170993418002.hi hi hi
VNCK - 0807530 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 500.000đ IBVCB.1811170994554001.Tran Thi Thu Trang, ung ho hoc tro ngheo vung cao
MBVP - 0169843 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 300.000đ MBVCB20572945.ung ho com co thit.CT tu 0011000838548 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0791193 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 500.000đ 173919.191117.195030.Ung ho CCT t11/2017
VNFI - 0779561 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 1.600.000đ 272347.181117.142449.Tak ung ho cct
VNCK - 0739484 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 300.000đ IBVCB.1811170732365001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0136891 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 1.000.000đ MBVCB.20518477.ung ho quy.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0113947 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 200.000đ MBVCB.20480761.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0739568 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 200.000đ IBVCB.1811170842733003.Ung ho Tro ngheo Tro ngheo vc
NGUYEN THANH TOAN TK chuyển đến 2017 17-11-2017 1.000.000đ thanhtoantnt@gmail.com
VNCK - 0630293 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 500.000đ IBVCB.1711170162545001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNFI - 0750476 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ 449119.171117.093710.Tran Hau Dung ung ho tu thien
VNCK - 0619931 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170609665001.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
ZZ61 - 0003044 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:171117.SHGD:18706424.BO:NGUYEN MINH HANG.NGUYEN MINH HANG NOP TIEN UNG HO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0616994 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170418754002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0003032 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:171117.SHGD:10000010.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.995217111700568 NHOM BA N QVDHTTY UNG HO COM CO THIT
ZZ01 - 0004154 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:171117.SHGD:10002522.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217111702444 UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0697592 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ IBVCB.1711170076020004.Do Minh Trang Trung Hoa, Nhan chinh Ung ho tre em mien nui
VNCK - 0679100 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170267894001.Phuc Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0664195 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 1.000đ IBVCB.1711170223721001.asd 12 asd