Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0008330 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030117.SHGD:10012962.BO:LE MINH DUC.CHUT TAM LONG GUI COM CO THIT. CHUC MOI NGUOI NAM MOI MANH KHOE, AN YEN.
ZZ61 - 0006068 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:030117.SHGD:10004679.BO:DUONG DINH HAI.995217010304296 GIA DINH BE CH IP HUYEN UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004866 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:030117.SHGD:10000008.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHKTX
ZZ61 - 0003887 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 350.000đ Sender:48304001.DD:030117.SHGD:10000682.BO:VU
XK51 - 0006333 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 600.000đ /Ref:P467741{//}/Ref:P467741{//}Ly Thu Huong ung ho quy DVi CHUYEN:LY THU HUONG
VNMB - 0670013 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 350.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170103670013. fbTTduong An ck tu thien
VNMB - 0652534 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170103652534. hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho quy
VNCK - 0980680 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170729146001.Em gai Duc Ung ho quy CCT
VNCK - 0971915 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170182674002.Be Quang Phuc Quan Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0966950 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170754480001.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0962508 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 300.000đ IBVCB.0301170691570002.Thuc Dang ung ho CCT T1/2017 va Tat nien cho tre em ngheo
VNCK - 0957567 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 300.000đ IBVCB.0301170798554002.cac con In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0956298 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170860024001.khong khong Ho tro cac chau chong lanh mua dong
VNCK - 0954696 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ IBVCB.0301170626692004.Trieu Bao ung ho.
VNCK - 0945137 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170523124001.2H2016
VNCK - 0943849 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ IBVCB.0301170650692001.DUONG QUANG HOANG PHUOC 20/7 Le Hong Phong, P.Tra Noc, Q.Binh Thuy, TPCT Quy tro ngheo vung cao (tien than Quy com co thit)
VNCK - 0940108 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 80.000đ IBVCB.0301170827512001.Khanh Ngo
VNCK - 0938343 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170854901001.Nguyen Trung Dung Van Giang, Hung Yen Ung ho quy nhan dip nam moi 2017
VNCK - 0937904 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170143857001.Tung Chi, Minh Khoi Tp.Hue Quy TNVC T01/2017
VNCK - 0930473 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170956443001.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0925012 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170583905001.Dong Hoang Tp.HCM Ung ho com co thit thang 12/2016 + 1/2017
VNCK - 0921718 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170417871003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
ZZ61 - 0009531 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ Sender:79333001.DD:030117.SHGD:10001903.BO:DANG THI HONG VAN.FROM NGHIA VAN FAMILY (JAN 2017)
VNCK - 0918267 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 10.100.000đ IBVCB.0301170305507001.DANG TUAN ANH chuyen ung ho chuong tinh Tat Nien Com Co Thit
VNCK - 0015232 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170286525001.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
MN07 - 0000028 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 5.000.000đ TRAN ANH HIEU;50 NGUYEN TRUONG TO;HIEU TRAN UNG HO CHUONG TRINH TAT NIEN CO THIT; GD TIEN MAT
Trần Duy Nghĩa TK chuyển đến 2017 02-01-2017 500.000đ Tôi muốn gửi 1 chút quà đầu năm đến các em nhỏ vùng cao, nhờ quỹ chuyển đến các em hộ tôi.
VNCK - 0879837 TK chuyển đến 2017 02-01-2017 200.000đ IBVCB.0201170192895001.NTM 275 LT CN
VNMB - 0625490 TK chuyển đến 2017 02-01-2017 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170102625490. lan huong ck
VNMB - 0625490 TK chuyển đến 2017 02-01-2017 100.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170102625490. lan huong ck
VNCK - 0879837 TK chuyển đến 2017 02-01-2017 200.000đ IBVCB.0201170192895001.NTM 275 LT CN
YE31 - 0054180 TK chuyển đến 2017 02-01-2017 50.000đ PT..NGUYEN TRUNG BANG.20170102.094532.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0841446 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 500.000đ IBVCB.0101170146376001.Huy Tu - Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho quy
VNMB - 0608570 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170101608570. fb Thai Ha Myatt ung ho
VNCK - 0862021 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 500.000đ IBVCB.0101170279382002.em Bup, Hanoi, ung ho Quy TNVC, Chuc mung nam moi
VNCK - 0850805 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 100.000đ IBVCB.0101170714822002.thanhph.ho ttt-vcb ung ho tre em ngheo vung cao
VNMB - 0610751 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170101610751. Ung ho
VNCK - 0841365 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 400.000đ IBVCB.0101170842244001.Ung Ngoc Thu Anh T6-2401 TimesCity 5 chiec ao am
VNCK - 0837025 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 800.000đ IBVCB.0101170359006001.Nhi gop CCT T9,10,11,12/2016 Nhi gop CCT T9,10,11,12/2016
VNCK - 0836920 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0101170967030001.Tran Dai Nghia Vung Tau Ung ho com co thit cho tre em vung cao
VNMB - 0610751 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170101610751. Ung ho
VNCK - 0837025 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 800.000đ IBVCB.0101170359006001.Nhi gop CCT T9,10,11,12/2016 Nhi gop CCT T9,10,11,12/2016
VNCK - 0836920 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0101170967030001.Tran Dai Nghia Vung Tau Ung ho com co thit cho tre em vung cao
VNMB - 0608570 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170101608570. fb Thai Ha Myatt ung ho
VNCK - 0841365 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 400.000đ IBVCB.0101170842244001.Ung Ngoc Thu Anh T6-2401 TimesCity 5 chiec ao am
VNCK - 0841446 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 500.000đ IBVCB.0101170146376001.Huy Tu - Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0850805 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 100.000đ IBVCB.0101170714822002.thanhph.ho ttt-vcb ung ho tre em ngheo vung cao
VNCK - 0862021 TK chuyển đến 2017 01-01-2017 500.000đ IBVCB.0101170279382002.em Bup, Hanoi, ung ho Quy TNVC, Chuc mung nam moi