Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
V401 - 0000100 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 94.765.320đ CCT DEUTSCHLANDE V - DUC UNG HO QUY HO TRO TRUONG THCS NAM KHOA - HA GIANG GD TIEN MAT
J633 - 0019444 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:060117.SHGD:17004292.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT.
VNCK - 0276510 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 100.000đ IBVCB.0601171032041003.nguyen long vietcombank thanh cong ung ho cac chau
VNCK - 0274901 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 500.000đ IBVCB.0601170209353002.Tran Thi Thu Huyen Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0007036 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 50.000đ Sender:79314001.DD:060117.SHGD:10000803.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.COM CO THIT
VNCK - 0263460 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0601170922589001.Nha Tue va Quang Huy ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0256177 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 300.000đ IBVCB.0601170309789001.HuyLv UHQTNVC
VNMB - 0781922 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170106781922. trang nguyen ung ho quy
P494 - 0000021 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 500.000đ NGUYEN THI QUYNH;CHAU QUYNH ( HAI PHONG ) UNG HO;
J633 - 0006167 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:060117.SHGD:10002134.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ45 - 0004114 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:060117.SHGD:10000314.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 1.2017
VNCK - 0252279 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 300.000đ IBVCB.0601170565697001.MINH DANG CAN THO UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
H535 - 0000038 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ ANH QUANG CT TU THIEN GD TIEN MAT
H535 - 0000037 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ NGUYEN TRUONG THINH CT TU THIEN GD TIEN MAT
Anonymous TK chuyển đến 2017 05-01-2017 100.000đ
VNCK - 0128144 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0401170867427003.Ha quan 6 Vung nui Ung ho cac em an tet
VNCK - 0124896 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 2.000.000đ IBVCB.0401170893964003.Nguyen Thi Hai Yen (Cadi PhuNghia) Ngo 109 Truong Chinh, Thanh Xuan, HN Ung ho quy com co thit
VNCK - 0228196 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0501170206948002.Gd GAOMAM Ung ho chtr nhan Tet 2017
VNCK - 0206036 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170738586001.Doan Thi Thanh Nguyen Long Thanh Dong Nai Tre em vung cao
VNCK - 0201398 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0501170631216001.Tran Minh Hang chuyen khoan
V401 - 0000169 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 17.224.200đ COM CO THIT KANTO NHAT BAN UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
VNCK - 0196521 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 2.600.000đ IBVCB.0501170654142001.Thuy ban ca ung ho quy com co thit
VNCK - 0195605 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170023202003.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh tpHCM Com Co Thit Tro ngheo vung cao
D439 - 0005997 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ IBPS/SE:01202001.DD:050117.SH:10008915.BO:LUONG THI THU HA.995217010506772 - LUONG THI THU HA 0912306228 THAM GIA CT COM CO THIT CHO TRE VUNG CAO
ZZ61 - 0009372 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 10.000.000đ Sender:79310001.DD:050117.SHGD:10009732.BO:NGUYEN THI DUONG.UNG HO TIEC TAT NIEN CHO BE O Y TY LAO CAI
VNCK - 0188660 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170317168006.nguyen huu thang 102D cuong ngo,tu hiep,thanh tri,ha noi ung ho tre em vung cao
ZZ07 - 0011473 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 11.100.000đ Sender:01360002.DD:050117.SHGD:10000937.BO:DO THI MINH NGUYET.E NGUYET CHUYEN 100 GOI 100 CHIEU 50 CHIEC AO AM 5 0 DOI UNG VA 100 LI XI CHO CHTR TAT NIEN Y TY
VNCK - 0182481 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0501170452609001.nguyen ngoc duong 68e pasteur tu nguyen
VNCK - 0179833 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 550.000đ IBVCB.0501171036617002.Ung ho
VNCK - 0179287 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170189805001.Com co thit 12/2016
VNCK - 0172021 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170545961002.Ung ho Quy CCT
J633 - 0015342 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ Sender:01355002.DD:050117.SHGD:10000460.BO:HUYNH THI MINH HANH.UNG HO QUY
ZZ61 - 0006526 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:050117.SHGD:10005508.BO:DAM XUAN QUYNH.UNG HO CAC EM NHO
VNCK - 0160765 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170276649001.Ung ho quy
J633 - 0013548 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 5.000.000đ Sender:01319001.DD:050117.SHGD:10000247.BO:NGUYEN THI THANH VAN.IB CK LNH CHAU DINH MAN H QUAN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0160295 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 100.000đ IBVCB.0501170061837005.Tran Tuan Phong P.2601. MIPEC TOWER. 229 Tay Son, Dong Da, Ha Noi Ung ho quy chung
VNCK - 0160260 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170898181001.Ung ho xuat an tat nien
VNCK - 0159726 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170422881001.T1/2017
VNCK - 0159565 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 300.000đ IBVCB.0501170797881001.yeu cac em
VNCK - 0154123 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170995031003.TCM HCM ung ho
J633 - 0010316 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:050117.SHGD:10003447.BO:TRAN THUY HANG.NGUYEN MINH THANH VA NGUYEN NGOC DIEU LINH VINSCHOOL UNG HO 5 AO AMTAT NIEN
J633 - 0007309 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:050117.SHGD:10002410.BO:NGUYEN VAN MINH.BE PHUC AN UNG HO QUY
VNCK - 0141114 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 100.000đ IBVCB.0501170601967001.UH Tat nien CCT
VNCK - 0138600 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170852249001.Do xuan Thinh Tien Phong Ba Vi Ha Noi Cac em nho vung cao
R811 - 0000024 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 2.000.000đ NGUYEN T LE HANG NT - THE FACE SHOP DN UNG HO GD TIEN MAT
VNCK - 0136877 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170112133003.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
ZZ02 - 0009517 TK chuyển đến 2017 05-01-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:050117.SHGD:10003585.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO COM CO THIT
Damien Roy TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.500.000đ This donation is made in the names of the children of Ngoc Ai Van Nguyen and of her husband: Dinh Ngoc Thu and Dinh Nhat Minh.
VNCK - 0095379 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.800.000đ IBVCB.0401170565848001.Bong va Sao Ha Noi ung ho tat nien CCT: 100 ruot li xi, 10 ao am
B285 - 0000154 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ HOANG MINH DAT;CTIEN HO TRO;