Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0005156 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:100117.SHGD:10004561.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0584981 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ IBVCB.1001170099488002.doan van vong ung ho com co thit thang 01/2017
J633 - 0011266 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:100117.SHGD:10004355.BO:NGUYEN HOA BINH.UNG HO QUY
VNCK - 0583899 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ IBVCB.1001170928822002.TTAK UNG HO T01.2017
J633 - 0010204 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:100117.SHGD:10003010.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
4437 - 0006228 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 1.000.000đ /Ref:P475103{//}/Ref:P475103{//}Dat-Lan ung ho quy tro ngheo vung cao DVi CHUYEN:THAN THI LAN
J633 - 0009265 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 5.000.000đ Sender:01360002.DD:100117.SHGD:10000280.BO:DO THI MINH NGUYET.E NGUYET CHUYEN TIEN 100 AO AM TAT NIEN Y TY
J633 - 0009097 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:100117.SHGD:10002522.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO COM C O THIT
VNCK - 0577690 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 550.000đ IBVCB.1001170784960001.nguyen tran xuan phuong go vap ung ho quy com co thit
VNCK - 0570460 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 200.000đ IBVCB.1001170690393001.LAM HUYNH LONG CHAU 115 TRAN QUANG KHAI, P. TD, Q1 giup do cac hoan canh kho khan
YP15 - 0008231 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ PT..HO THUY ANH.20170108.205518.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0548882 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 2.000.000đ IBVCB.0901170524171002.Anthony Good luck
VNCK - 0543171 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ IBVCB.0901170622401001.Bui Xuan Ba Y Ty, Bat Xat, Lao Cai Ung ho ruot phong bi tat nien Y TY 2017
ZZ61 - 0015159 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 200.000đ Sender:79307006.DD:090117.SHGD:10017171.BO:VU HOANG GIAP.IBVU HOANG GIAP CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0042715 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 1.000.000đ Sender:01204001.DD:090117.SHGD:10008635.BO:DINH XUAN TINH.DINH XUAN TINH CK
K174 - 0000114 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 2.000.000đ TRAN THI MAI HOA;UNG HO QUY;
VNCK - 0530013 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0901170640349001.Hoang Ha 47 Doi Can UHTX quy 1 nam 2017
G712 - 0000120 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 2.000.000đ NGUYEN MINH HANG;nop tien cho Nguyen Minh Huong; GD TIEN MAT
J633 - 0032383 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 700.000đ Sender:01360002.DD:090117.SHGD:10001420.BO:HO LAN PHUONG.BAN DO VA LOP HOC IELTS TAP DOAN DKVN UNG HO
3855 - 0006697 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 1.000.000đ PT..NGUYEN HUU HONG SON.20170109.143448.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
J633 - 0032061 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:090117.SHGD:10017469.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0501547 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 200.000đ IBVCB.0901170078138002.Ung ho Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0492673 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ IBVCB.0901170092212001.Dinh viet loc Ha noi UH TX
VNVT - 0586892 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 300.000đ VCBVT.84963246888.CT tu 0011001000565.LE THI NGOC MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170109219545589.VNVT20170109586892.ung ho vung cao
VNCK - 0476096 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ IBVCB.0901170647294003.le thu phuong hoang hoa tham, hn quy TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0012256 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 2.000.000đ Sender:01311001.DD:090117.SHGD:10001700.BO:NGUYEN HUU HANH.GUI TOI QUY COM CO THIT
VNCK - 0473148 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ IBVCB.0901170712704003.Ung ho chuong trinh
ZZ61 - 0006076 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 2.000.000đ Sender:79334001.DD:090117.SHGD:10001067.BO:NGUYEN MINH PHUONG.NGUYEN MINH PHUONG CHUYEN TI EN UNG HO XAY TRUONG HOI RAY NH VCB CN BA DINH HA NOI
ZZ61 - 0003887 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:090117.SHGD:10005147.BO:NGUYEN HONG HANH.NGUYEN HONG HANH UNNG HO QUY T RO NGHEO VUNG CAO
0F94 - 0000022 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 200.000đ FO QUY TRO NGHEO VUNG CAO.BO PHAM PHUC KHANH MINH // UNG HO CCT T1.17
J633 - 0005019 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 1.000.000đ Sender:01311001.DD:090117.SHGD:10001139.BO:NGUYEN VAN THANH.MINH NGUYET CHAU ANH DIEU ANH
ZZ61 - 0003277 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:090117.SHGD:10001896.BO:LUONG PHUONG NHUNG.995217010900649 UNG HO CO M CO THIT VA AO AM MUA DONG
VNCK - 0460473 TK chuyển đến 2017 09-01-2017 100.000đ IBVCB.0901170247344003.PTT Ha noi ung ho Quy T12
VNCK - 0429115 TK chuyển đến 2017 08-01-2017 100.000đ IBVCB.0801171019981001.trang quang nam ung ho quy com co thit
VNCK - 0353481 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 200.000đ IBVCB.0701170480380001.Pham Minh Cuong Vung Tau - ung ho quy
VNCK - 0377737 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 200.000đ IBVCB.0701170251350001.Cho cac em vung cao co 1 mua tet am ap
VNCK - 0357876 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0701170920768001.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0397028 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 200.000đ IBVCB.0701170626805006.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0347475 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 500.000đ IBVCB.0601170355950002.HMT SG ungho
VNCK - 0343203 TK chuyển đến 2017 07-01-2017 500.000đ IBVCB.0601170384504001.Airrider Mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0922434 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0106170086943001.Em Son (Vung Tau) ung ho Com Co Thit
VNCK - 0237719 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 500.000đ IBVCB.0501170762266003.Bui Thanh Huong Dong Anh, Ha Noi Ung ho de giup do cac em nho vung cao
VNCK - 0234063 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ IBVCB.0501170169274003.phan sy minh an em be
VNCK - 0330429 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 2.500.000đ IBVCB.0601170903054003.Gia dinh hai chau Bong Choe Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0327892 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ IBVCB.0601170835824001.ung ho ung ho
2728 - 0034717 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0308788 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 300.000đ IBVCB.0601170216095003.2 be khoi nguyen cct
VNCK - 0304800 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 50.000đ IBVCB.0601170299915002.Bui Hai Nguyen Anh Com co thit
ZZ61 - 0009834 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 500.000đ Sender:79311001.DD:060117.SHGD:18031498.BO:NGUYEN THI THUY HOA.NGUYEN THI THUY HOA NGAN HA NG QUAN DOI CK UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
ZZ61 - 0009036 TK chuyển đến 2017 06-01-2017 80.000.000đ Sender:79307006.DD:060117.SHGD:10011747.BO:PHAM DO DIEM HUONG.IB1000 AO AM TAT NIEN Y TY