Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
DD4400 - 0400087 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 333.458đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNBT - 0521285 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 3.070.000đ IBVCB.20171124VNBT208997.36.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
MBVP - 0706903 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ MBVCB.21474865.co len.CT tu tan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0688618 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 1.000.000đ MBVCB21436790.Tri Nguyen ck.CT tu 0691000312406 TRAN THI QUYNH TRANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0662487 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ MBVCB.21394677.ung ho ao am mua dong cho cac em.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0039461 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:241117.SHGD:10002103.BO:BUI THI LIEN NGOC0653039.CHUYEN KHOAN TU TAI KH OAN 0910106530390001 DEN TAI KHOAN 0611001917137 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI HA NOI
VNCK - 0361279 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2311170564507002.PhamToNuong ComCoThit
VNCK - 0364726 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2311170025547003.Ung ho chu Tuan Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0400238 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ IBVCB.2411170241710001.Anh Thu Phu Thuan q7 Tro ngheo vung cao
VNCK - 0428431 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 300.000đ IBVCB.2411170939984002.cknta 123 Cong Hoa SG ung ho tre em vung cao
VNCK - 0429692 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ IBVCB.2411170068698001.ung ho com co thit. quy nguyen
VNCK - 0442205 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 50.000đ IBVCB.2411171035994002.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
VNCK - 0443185 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 200.000đ IBVCB.2411170252522003.Phuong Ha Noi Quy Com co thit
YM25 - 0021123 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 800.000đ //SAL241117YM25002//BAO VIETNAMNET TT NHUAN BUT 1.10_7.10.2017
J633 - 0004377 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 500.000đ Sender:79309001.DD:241117.SHGD:10000552.BO:NGO DANG KHOA.CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC
CZ56 - 0000096 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 1.000.000đ NGUYEN TU HAO - BACH DANG, HN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
CZ56 - 0000097 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 4.000.000đ HA KHANH NGOC MANCHESTER VUONG QUOC ANH UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
A867 - 0000050 TK chuyển đến 2017 24-11-2017 13.365.745đ ANH EZIO TONEZZER TAI ITALIA UNG HO QUY TRO NGHEO VC GD TIEN MAT
CZ56 - 0000086 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 5.300.000đ CHI DANG NGOC A HA LAN UNG HO QUY TRO NGHEO VC GD TIEN MAT
ZZ61 - 0003027 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:231117.SHGD:10000765.BO:LE THI THU HANG.995217112300912 LE THI THU HA NG DUONG CHIEN THANG HA DONG UNG HO BUA COM CO THIT TOI TRO NGHEO VUNG CAO
VNFI - 0876440 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 300.000đ 922328.231117.105602.Com co thit
VNFI - 0870069 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ 913120.231117.072911.Em Ten ung ho tien sua thang 10.2017
VNCK - 0310890 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ IBVCB.2311170511310001.Best wishes to you !! Thank you !!
VNCK - 0265102 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 500.000đ IBVCB.2311170041155002.NGUYEN MANH CUONG Ung ho quy com co thit
VNAF - 0021049 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0600491 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 400.000đ MBVCB.21277373.ct.CT tu chuyen tien ung ho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0552982 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ MBVCB21210133.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0611001890024 PHAM VAN MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0520742 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ MBVCB.21159253.uh cct.CT tu t.a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0016055 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:231117.SHGD:10000193.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T112017
J633 - 0007979 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:231117.SHGD:10000084.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY COM CO THIT
J633 - 0003150 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:231117.SHGD:18774700.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
C263 - 0006735 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 1.000.000đ /Ref:P3057327096{//}/Ref:P3057327096{//}B/O:TRUONG THU MY UNG HO QUY CCT
ZZ61 - 0004231 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:231117.SHGD:10001907.BO:TRAN THU HANG.995217112301655 ANH NGHIA BVIM UNG HO
CZ56 - 0000087 TK chuyển đến 2017 23-11-2017 200.000đ CHI VU THI THUC ANH HAI BA TRUNG HN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
MBVP - 0420611 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 50.000đ MBVCB21006792.fb Yen Nguyen nop phat vao quy com co thit.CT tu 0581000760285 NGUYEN THI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0211647 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 500.000đ IBVCB.2211170599696002.TND Ha Noi ung ho CCT T11.2017
J633 - 0025996 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 1.000.000đ Sender:01311001.DD:221117.SHGD:18769640.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
VNFI - 0857909 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 200.000đ 738079.221117.142209.Tang thit
VNCK - 0184558 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 5.000.000đ IBVCB.2211170860676001.CCT FC chuyen tien ung ho
ZZ61 - 0007938 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 5.000.000đ Sender:01360002.DD:221117.SHGD:10000681.BO:NGUYEN THI THUONG, CMND: 186594602 NC: 30/3/200 5, NC: NGHE AN.NGUYEN THI THUONG UNG HO QUYTRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0462496 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 200.000đ MBVCB.21073275.ung ho tre em vung cao.CT tu Quan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0455517 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 120.000đ MBVCB.21063042.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0454568 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 200.000đ MBVCB21061474.mai ung ho cac con.CT tu 0011004240790 TRAN THI TUYET MAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0452781 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 200.000đ MBVCB21058854.UNG HO QUY.CT tu 0541000197358 LE DUY TIEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0166334 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 2.000.000đ IBVCB.2211171033374001.Dinh le hoang 31 me linh. Phuong 19. Quan binh thanh. Hcm Chuc cac em suc khoe,khong bo cuoc.
J633 - 0012399 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 100.000đ Sender:79302001.DD:221117.SHGD:10003292.BO:VU QUOC BAO.(CKRMNO: 033217112287838)DOAN THUY UNG HO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0007175 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 1.000.000đ Sender:01311001.DD:221117.SHGD:18761776.BO:TRAN QUANG PHONG.TRAN QUANG PHONG UNG HO CCT
VNCK - 0136140 TK chuyển đến 2017 22-11-2017 200.000đ IBVCB.2211170933309001.Lanh roi, Dao Thi Mai Hoa mong cac em du ao am den truong
VNCK - 0017225 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 300.000đ IBVCB.2111170117805002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
QF07 - 0000154 TK chuyển đến 2017 21-11-2017 150.000.000đ TRINH THANH THINH. CHI PHI HOAT DONG TU THIEN 2017 - LAO CAI GD TIEN MAT