Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0782086 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 500.000đ IBVCB.1201170073719001.Do Quyen 24 ngo 110 Tran Duy Hung Ung ho Quy
VNCK - 0782037 TK chuyển đến 2017 12-01-2017 2.000.000đ IBVCB.1201170102719006.Anh Hoai Quan 1 tpHCM Ung ho HS vung cao don Tet 2017
VNCK - 0728330 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170188142001.Nguyen Thi Huyen Sam Bao Vietnamnet Ung ho quy
VNCK - 0727565 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 200.000đ IBVCB.1101170938490001.Tran Xuan Lien Hcm 123456
ZZ61 - 0008294 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:110117.SHGD:10008530.BO:TRAN THI HUE.CK
J633 - 0016943 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:110117.SHGD:10007758.BO:NGUYEN THU HA.FANPAGE CHUYEN CU CUA LICH XUYEN DO NG GOP
ZZ61 - 0006980 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:110117.SHGD:10008691.BO:VU THI THANH CUC.IBGUI QUY CCT
J633 - 0014982 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:110117.SHGD:10005717.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.(CKRMNO: 110217011188792)B E NGUYEN NGOC TUE LAM UNG HO QUY CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0702859 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170796728001.Nguyen Quang Hieu Hanoi Hieu ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0701023 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 100.000đ IBVCB.1101170304724001.H Quy com co thit
Y550 - 0000042 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 5.000.000đ PHAM NGOC NAM HA LONG - QUANG NINH (0913 265 575) UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO; GD TIEN MAT
VNCK - 0690324 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170743251001.Bui Huyen Trang ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
J633 - 0007704 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:110117.SHGD:10002401.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217011189437)UNG HO CCT THANG 1/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0688818 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1101170397433001.Pham Lan Anh Cau Giay, Ha Noi Gia dinh ung ho chuong trinh
J633 - 0006166 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 150.000đ Sender:01360002.DD:110117.SHGD:10000094.BO:DANG THANH NHAN.CHUYEN TIEN UNG HO COM CO THIT THANG 12
VNCK - 0686337 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 3.500.000đ IBVCB.1101170552829001.Truong mam non Anh Duong ung ho CCT
VNCK - 0677626 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 200.000đ IBVCB.1101170371697001.strum tien giang binh thuong
VNCK - 0673622 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 2.000.000đ IBVCB.1001170542569005.PHAM ANH VU 41 HOANG DIEU P.12 Q.4 TRUNG BINH
R681 - 0051394 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 300.000đ FTF.CN:9704366804805565026.FrAcc:0011004308210 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0758071 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 200.000đ IBVCB.1101170600825001.Le Diem Hang No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen
VNCK - 0754124 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 200.000đ IBVCB.1101170062647001.
D297 - 0007842 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 250.000đ /Ref:P477377{//}Ung ho 5 suat an tat nien Chuc cac be Y Ti nam moi co nhieu thit hon DVi C HUYEN:DOAN THI MINH HONG
VNCK - 0750302 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 200.000đ IBVCB.1101170679335001.Ngoc Tu (Long Bien) Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0750107 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170247503002.Nhom To Ong dong hanh cung Com Co Thit To Ong Ha Noi - Sai Gon Tro ngheo vung cao
H549 - 0000120 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ PHAM MINH PHUONG UNG HO GD TIEN MAT
Q322 - 0000184 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 400.000đ NGUYEN DUC TIEN NT // DONG TIEN UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0742285 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170611106001.Huong Han CCT Finland Ung ho tien mua Balo nam 2015
VNCK - 0742251 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 100.000đ IBVCB.1101170288586001.VHGiang P803, 15T2, 18 Tam Trinh, HBT, HN Mot chut tam long chia se
VNCK - 0741580 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ IBVCB.1101170870894003.Tran TM Hanh Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0010147 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:110117.SHGD:10010424.BO:NGUYEN HONG THUY.UNG HO QUY
ZZ61 - 0009429 TK chuyển đến 2017 11-01-2017 500.000đ Sender:01616002.DD:110117.SHGD:10001583.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.BUI GIA PHUC DONG GOP HO TRO
VNCK - 0560922 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 300.000đ IBVCB.0901170542073001.Nga Hanoi T1/17
VNCK - 0555141 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 2.500.000đ IBVCB.0901170819993001.Nhom TNV Hai Phong ung ho 50 xuat an tat nien
VNCK - 0663266 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ IBVCB.1001170844853001.Dang Kieu Trang / Dang Bao Anh ung ho
VNCK - 0648341 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 200.000đ IBVCB.1001171012533001.Nguyen Bich Thuy Ung ho Com co thit
VNCK - 0647273 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ IBVCB.1001170684297003.Dinh Thi Loan Tre em vung cao
L332 - 0006437 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 130.000đ IBPS/SE:01314001.DD:100117.SH:10003554.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0639581 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 200.000đ IBVCB.1001170327887002.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T1.2017
ZZ02 - 0011373 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 2.000.000đ Sender:01202021.DD:100117.SHGD:10005730.BO:LE THI VAN ANH.LE THI VAN ANH DAI TRUYEN THANH TRUYEN HINH CAM PHA QN CT UNG HO
VNCK - 0632234 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 100.000đ IBVCB.1001170602337002. Vu Khanh Hoang TP Ho Chi Minh Anh em Nam Phong ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0612668 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 200.000đ IBVCB.1001170554024001.KM ung ho Com co thit
ZZ61 - 0008444 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:100117.SHGD:10007911.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995217011006093 UNG HO CHUONG TRINH
J633 - 0017634 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:100117.SHGD:18167867.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
J633 - 0017286 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:100117.SHGD:10006270.BO:NGOC THI LAN.(CKRMNO: 030217011084860)NGOC LAN VTV3 UNG HO COM CO THIT. (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0008044 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 5.000.000đ Sender:01311001.DD:100117.SHGD:18168668.BO:VU THI HAI PHUONG.UNG HO COM CO THIT
ZZ02 - 0007505 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:100117.SHGD:10006839.BO:NGUYEN THI CAM MO.995217011005235 NGUYEN THE TUNG UNG HO CHUONG TRINH TAT NIEN COM CO THIT O THCS Y TY
VNCK - 0601557 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 500.000đ IBVCB.1001170601506001.Bao Chau + Nam Huy Hanoi ung ho CCT thang 1/2017
VNCK - 0590046 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 2.000.000đ IBVCB.1001170838446002.Ngoc Nga Quan 7 Ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ02 - 0005980 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 300.000đ Sender:01320001.DD:100117.SHGD:10000107.BO:DANG THI MINH HA.GIA DINH CHIT, MAT,KHOAI UNG H O QUYTRO NGHEO VUNG CAO
ZZ01 - 0005356 TK chuyển đến 2017 10-01-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:100117.SHGD:10004657.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217011003513 CT