Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
A867 - 0000116 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 9.535.972đ TRAN TRUNG DUNG - GERMANY - UNG HO QUY 400 EUR GD TIEN MAT
A867 - 0000115 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 2.383.993đ DANG NGOC A - HA LAN - UNG HO 100 EUR GD TIEN MAT
1736 - 0000048 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ DINH VAN NINH - NGA UNG HO QUY GD TIEN MAT
1736 - 0000047 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 2.200.000đ LOP YOGA 17T6 TRUNG HOA NHAN CHINH UNG HO QUY GD TIEN MAT
J633 - 0022578 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:170117.SHGD:10000895.BO:PHAN KIM BANG.BCIN:FT1701703565:PHAN HUYEN QUAN G DS 179 THUONG XUYEN UNG HO T1.2017 VA TET
VNCK - 0265814 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 450.000đ IBVCB.1701170395309002.Dinh Thanh Hien Com Co Thit
VNCK - 0264830 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 300.000đ IBVCB.1701170866633001.Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0261460 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ IBVCB.1701170900335001.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
ZZ01 - 0005312 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 3.000.000đ Sender:01202001.DD:170117.SHGD:10004508.BO:LY HONG HANH.995217011703728 COM CO THIT THAN G T1
J633 - 0011420 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:170117.SHGD:10003301.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 01 NAM 2017
ZZ61 - 0004533 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 1.000.000đ Sender:79502001.DD:170117.SHGD:10000241.BO:VU THI THANH HUE.VU THI THANH HUE UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CN BA DINH
R856 - 0000010 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 200.000đ NGUYEN QUANG HUY CHUC ANH CHI CAC CHAU DON TET VUI VE GD TIEN MAT
J633 - 0005986 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 115.000đ Sender:01311001.DD:170117.SHGD:18214137.BO:PHAM ANH TUAN.UNG HO TRE EM VUNG CAO
5197 - 0000012 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 1.000.000đ LE HONG VAN UNG HO QUY COM CO THIT, F/O: QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNMB - 0692203 TK chuyển đến 2017 17-01-2017 200.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170117692203. Ung ho du an Com Co Thit cua NB Tran Dang Tuan
Võ Việt Trí TK chuyển đến 2017 16-01-2017 100.000đ Happy new year
4516 - 0003901 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 5.532.775đ //Ref:F3VP05EW005C0001{//}VAL:170116CHF250,00 /33B:CHF250,00 /Tlx:SW1701163518 /Pmnt:Ung h o quy bang tang lich 2017Tang lich 2017 o Zurich5x 50CHF /71A:SHA /B.O:/CH1304835146367180000Mr Duc Hieu Tran and Mrs ThiPhuong Quynh DaoCH/CRESCHZZ/
VNCK - 0186565 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 200.000đ IBVCB.1601170680905002.Ung ho com co thit - T1.2017
VNCK - 0185256 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170717273001.Co tien xanh ung ho tro ngheo an tet am
VNCK - 0184422 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1601170448741002.Tran Huynh Minh TP HCM quy 1 2017
VNCK - 0180551 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 200.000đ IBVCB.1601170506551005.Ung ho com co thit
VNCK - 0178967 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.850.000đ IBVCB.1601170977207003.Bao VNN chuyen tien NB CTV Joaquin Nguyen toi qui tu thien Com co thit
VNCK - 0169316 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1601170091795001.Tran Bao Khanh 0912767789 chuyen tien ung ho Quy
VNCK - 0167157 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170901203001.Hien - Hang ung ho cac em
ZZ61 - 0014938 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 11.000.000đ Sender:79302001.DD:160117.SHGD:10012500.BO:VU TRONG PHUOC.VU TRONG PHUOC CHUYEN KHOAN HO T RO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0153499 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000đ IBVCB.1601170154481001.11 22
VNCK - 0149415 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000đ IBVCB.1601170676333001.11 22
VNCK - 0149152 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170193101003.Nguyen Lan Phuong CCT thang 12.2016, t1. 2017
VNCK - 0148997 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 14.500.000đ IBVCB.1601171014641001.Elly Pham 100SmilesProject Canada Canada Tat nien CCT
VNCK - 0131883 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 80.000đ IBVCB.1601170779115001.Le Hong Ngoc ckhoan
VNCK - 0125633 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 300.000đ IBVCB.1601170893648001.
VNCK - 0125087 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 250.000đ IBVCB.1601170451450002.Mot nguoi dan Vung tau Cac be ngheo vung cao
VNCK - 0123350 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 300.000đ IBVCB.1601170178750003.Tran Thi Ngoc Hoa Hoan Kiem, Ha Noi Ung ho vao Quy
VNCK - 0122830 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 80.000đ IBVCB.1601170444930001.tu tien mua ao
J633 - 0016011 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 3.000.000đ Sender:01309001.DD:160117.SHGD:10002044.BO:KIEU THI KHANH LY.PHUONG NHI VA KIEU PHONG UNG HO QUY
VNCK - 0117417 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170246624003.Maxgo
J633 - 0011452 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:160117.SHGD:10004223.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040217011685327)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0009976 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:160117.SHGD:10000166.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1701605086:UNG HO THA NG 1.2017
VNCK - 0111998 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 200.000đ IBVCB.1601170515190003.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
VNCK - 0109262 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ IBVCB.1601170957874008.Truong Thi Nhi chuyen tien hang thang ung ho tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0004284 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 500.000đ Sender:79307001.DD:160117.SHGD:10001195.BO:BUI TRINH THAO NGUYEN.IBUNG HO QUY COM CO THIT (AN DANH)
0368 - 0005173 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 300.000đ IBPS/SE:01201001.DD:160117.SH:10000344.BO:NGUYEN VAN THAI.THAO PHUONG MUNG TUOI BAN NHO VU NG CAO
ZZ61 - 0003643 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:160117.SHGD:10002322.BO:VU THI NGOAN.995217011602145 NGOAN BIDV UNG H O QUY
VNCK - 0170439 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1601170126691003.Tran Bao Khanh 0912767789 ung ho Com co thit
J633 - 0018141 TK chuyển đến 2017 16-01-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:160117.SHGD:10001177.BO:TRINH THI THANH HA.VCB HA NOI . VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
VNCK - 0044057 TK chuyển đến 2017 15-01-2017 500.000đ IBVCB.1401170915277002.Bui Thi Hai Yen Ha Dong Ung ho quy
VNCK - 0042076 TK chuyển đến 2017 15-01-2017 200.000đ IBVCB.1401170868747001.ung ho com co thit
VNCK - 0080074 TK chuyển đến 2017 15-01-2017 1.000.000đ IBVCB.1501170136212001.Cao Minh Phuong UHTX - T01.2017
VNCK - 0078897 TK chuyển đến 2017 15-01-2017 200.000đ IBVCB.1501170502584001.Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0989095 TK chuyển đến 2017 14-01-2017 300.000đ IBVCB.1401170540696003.nxt hanoi uh quy