Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XN67 - 0000035 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ PHUNG THI THU / KHANH VAN_HN UNG HO TAT NIEN Y TY GD TIEN MAT
VNCK - 0056137 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.500.000đ IBVCB.0401170884615001.Tre Giang Ung ho Tet cac be vung cao
ZZ45 - 0004292 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10000059.BO:NGUYEN THI THU TRANG.DANG MINH QUANG DANG MINH ANH UNG HO CAC BAN VUNG CAO
VNCK - 0051074 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ IBVCB.0401170318069002.Nguyen Thanh Thuy Gia Tan -Gia Loc- Hai Duong Ung ho Quy com co thit
J633 - 0010578 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ Sender:01204009.DD:040117.SHGD:19001119.BO:PHAM THI PHUOC.PHAM THI PHUOC UNG HO TIEN CHIEU
VNCK - 0047706 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 5.500đ IBVCB.0401171018963001.NGUYEN THI HOA HUONG NGUYEN THI HOA HUONG
VNCK - 0047122 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ IBVCB.0401170830095002.Trang Kien Huyen Tran Hung Dao Ung ho tre em mien nui
VNMB - 0697545 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170104697545. Hoang Bach - Hoang Kien UH T1-2017
ZZ07 - 0004647 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 30.000.000đ Sender:01360002.DD:040117.SHGD:10000318.BO:NGUYEN THOI DAI.NKB ARCHI FC UNG HO QUY QUA GI AO HUU VOI CCT FC NGAY 03/01/17
ZZ07 - 0004229 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 12.000.000đ Sender:01202002.DD:040117.SHGD:10000246.BO:NGUYEN VIET HA.CCT HUNGARY UNG HO HS Y TY LAO C AI 150 AO AM TAT NIEN CCT 2017
4437 - 0006126 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ /Ref:P469218{//}/Ref:P469218{//}ung ho ao am cac chau vung cao DVi CHUYEN:VU DUC VUONG
ZZ61 - 0004139 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:040117.SHGD:10001783.BO:NGUYEN MINH HONG NGOC.NGOC CHAU UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003632 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ Sender:01348002.DD:040117.SHGD:10000127.BO:MS MAI THANH THUY.UNG HO HOC SINH NGHEO VUNG CA O
VNCK - 0033500 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.200.000đ IBVCB.0401170692467001.anh Thang va anhTrang Cty CKL ung ho thang12/16 va thang1/17
J992 - 0000025 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 1.800.000đ NGUYEN THI UYEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0003491 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:040117.SHGD:18122705.BO:PHUNG THI HANG.GUI VAO TEN VA TAI KHOAN TREN
6606 - 0000123 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 100.000đ FTF.CN:4283102893600035 .FrAcc:0081000735485 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0024251 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 200.000đ IBVCB.0401170580747002.DMQ ung ho thang 12+1
ZZ01 - 0006401 TK chuyển đến 2017 04-01-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:040117.SHGD:10009490.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
Vũ Gia Trung TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ Ung ho tnvc
VNCK - 0920235 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170714995001.NHL B12 Hoc vien ctqg HCM Caugiay HN Ung ho quy
0368 - 0005385 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.100.000đ IBPS/SE:01201003.DD:030117.SH:10003603.BO:BUI DINH LONG.BUIMINHDUCLOP6A-VOTHISAUTPHD UNG H O CAC BAN 50DOI UNG
0595 - 0006476 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 2.000.000đ /Ref:PV003070346{//}2 be Nguyet Minh An Khanh o R2B Royal city ung ho DVi CHUYEN:MS LE MA I ANH
4437 - 0006314 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ /Ref:P467794{//}/Ref:P467794{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: com co thit DVi CHUYEN:NGUYEN HA MI
5384 - 0000060 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 10.000.000đ LE MINH CT UNG HO CHUONG TRINH TAT NIEN COM CO THIT GD TIEN MAT
6167 - 0008837 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20170103.113850.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
8935 - 0025873 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0005519 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:030117.SHGD:10000131.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217010182063)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0015685 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 220.000đ Sender:01309001.DD:030117.SHGD:10001156.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO 10 DOI UNG
J633 - 0029239 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 600.000đ Sender:01202002.DD:030117.SHGD:10003835.BO:NGUYEN THI THAM.CHI EM BAN THANH TRA UNG HO QUY
J633 - 0029364 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ Sender:74305001.DD:030117.SHGD:10000123.BO:TRINH PHONG VAN.NOI DUNG CHUYEN: UNG HO DONG BA O VUNG CAO CK CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO TAI NH VCB CN BA DINH HA NOI
ZZ61 - 0008330 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:030117.SHGD:10012962.BO:LE MINH DUC.CHUT TAM LONG GUI COM CO THIT. CHUC MOI NGUOI NAM MOI MANH KHOE, AN YEN.
ZZ61 - 0006068 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:030117.SHGD:10004679.BO:DUONG DINH HAI.995217010304296 GIA DINH BE CH IP HUYEN UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004866 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:030117.SHGD:10000008.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHKTX
ZZ61 - 0003887 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 350.000đ Sender:48304001.DD:030117.SHGD:10000682.BO:VU
XK51 - 0006333 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 600.000đ /Ref:P467741{//}/Ref:P467741{//}Ly Thu Huong ung ho quy DVi CHUYEN:LY THU HUONG
VNMB - 0670013 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 350.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170103670013. fbTTduong An ck tu thien
VNMB - 0652534 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170103652534. hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho quy
VNCK - 0980680 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170729146001.Em gai Duc Ung ho quy CCT
VNCK - 0971915 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170182674002.Be Quang Phuc Quan Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0966950 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170754480001.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0962508 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 300.000đ IBVCB.0301170691570002.Thuc Dang ung ho CCT T1/2017 va Tat nien cho tre em ngheo
VNCK - 0957567 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 300.000đ IBVCB.0301170798554002.cac con In, Soc, Gau ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0956298 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170860024001.khong khong Ho tro cac chau chong lanh mua dong
VNCK - 0954696 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ IBVCB.0301170626692004.Trieu Bao ung ho.
VNCK - 0945137 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 1.000.000đ IBVCB.0301170523124001.2H2016
VNCK - 0943849 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 100.000đ IBVCB.0301170650692001.DUONG QUANG HOANG PHUOC 20/7 Le Hong Phong, P.Tra Noc, Q.Binh Thuy, TPCT Quy tro ngheo vung cao (tien than Quy com co thit)
VNCK - 0940108 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 80.000đ IBVCB.0301170827512001.Khanh Ngo
VNCK - 0938343 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 500.000đ IBVCB.0301170854901001.Nguyen Trung Dung Van Giang, Hung Yen Ung ho quy nhan dip nam moi 2017
VNCK - 0937904 TK chuyển đến 2017 03-01-2017 200.000đ IBVCB.0301170143857001.Tung Chi, Minh Khoi Tp.Hue Quy TNVC T01/2017