Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0717272 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 200.000đ IBVCB.2101170724348001.Ung ho chu Tuan Quy tre em vung cao
VNCK - 0723789 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2101170745834002.Em Son (Vung Tau) ung ho Com Co Thit
Ha TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ
VNCK - 0569454 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.099đ IBVCB.1901170941164002.35 w4wy er5653
VNCK - 0567218 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.005đ IBVCB.1901170752198001.547e t79 t46
VNCK - 0566301 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.100.000đ IBVCB.1901170591666003.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0695187 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2001170087790002.le thanh tam bt8 Viet hung tro ngheo vung cao
JP75 - 0000209 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 10.000.000đ CT CP ADPEX UNG HO QUY BUA COM CO THIT F/O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0016953 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:200117.SHGD:10018308.BO:CHU NGOC KIEN.BA NGUYEN KIM CHI UNG HO QUY.
ZZ61 - 0016239 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10016368.BO:DO THI THUY HONG.995217012013332 UNG HO QUY
VNCK - 0667955 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ IBVCB.2001170406566001.Be Ng.Dang Thai Son ung ho. Mong cac ban vung cao don 1 cai tet am ap
ZZ61 - 0015530 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10016289.BO:NGUYEN THI NHUNG.995217012057544 UNG HO QUY T RO NGHEO VUNG CAO
RX02 - 0000405 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 2.000.000đ tran ky trung nt xoa doi giam ngheo GD TIEN MAT
VNCK - 0655902 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ IBVCB.2001170098105001.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
ZZ61 - 0014543 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10014330.BO:DUONG THI MINH HANG.995217012011609 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
VNCK - 0651828 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2001170735179001.Ung ho quy
ZZ01 - 0008871 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000.000đ Sender:79305001.DD:200117.SHGD:10002031.BO:NGUYEN THI THANH THANH (0903925350).UNG HO CHUO NG TRINH HOC TRO NGHEO VUNG CAO F/O:TRAN DANG TUAN
A775 - 0234638 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 300.000đ PT..NGUYEN VAN HUY.20170120.105931.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0647252 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ IBVCB.2001170113833001.QUY CHUNG quy chung quy chug
VNMB - 0836483 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170120836483. nqn108@gmail.com ung ho CT Com Co Thit
4437 - 0007690 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 300.000đ /Ref:P487624{//}/Ref:P487624{//}chut qua Tet gui cac ac-CCT DVi CHUYEN:NGUYEN THI KIEU TRI NH
A867 - 0000084 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 52.536.550đ CHI KIM HONG VA BAN BE O DUC UNG HO XD TRUONG HUOI RAY GD TIEN MAT
ZZ01 - 0008209 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10010670.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.995217012008697 UNG HO Q UY
ZZ01 - 0008106 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10010559.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.995217012008617 ONG BA M INH KIM UNG HO QUY
P567 - 0000032 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.500.000đ CHI HUONG UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000031 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 15.000.000đ HOI SV VA TN VIET NAM TAI CANBERRA - UC UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000030 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 10.000.000đ CAN BO CNV CTY P & Q SOLUTION UNG HO QUY CCT GD TIEN MAT
ZZ61 - 0008485 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:200117.SHGD:10008440.BO:TRUONG DUC HAO.995217012054214 CHAU TRUONG DU C PHAP. 01T. CHIA SE CUNG CAC BAN VUNG CAO
VNCK - 0611952 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 300.000đ IBVCB.2001170206529003.Quy tro ngheo vung cao Hanoi, Vietnam Ung ho cac du an tre vung cao
VNCK - 0611367 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 400.000đ IBVCB.2001170618285003.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung vao
ZZ61 - 0008119 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:200117.SHGD:10011288.BO:NGUYEN THI THU NGUYET. CHI NGUYEN THI THU NGUY ET UNG HO
ZZ61 - 0007378 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 150.000đ Sender:79307006.DD:200117.SHGD:10008745.BO:BUI DUC KHANH.IBUNG HO CCT
ZZ61 - 0007188 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:200117.SHGD:10001020.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0606399 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 2.500.000đ IBVCB.2001170749510002.vuanhtuan, buiphuonghanh ung ho cac be
ZZ61 - 0007134 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ Sender:79317002.DD:200117.SHGD:10000450.BO:NGUYEN THI THU HA.NGUYEN HA GOP QUY
CZ56 - 0000036 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 40.514.250đ IBPS/SE:01202001.DD:180117.SH:10011125.TC:CZ56.00039.dd 180117 BO:NHTMCP DT PT VN HOI SO C1HINH.HOAN TRA LCT 10015109 NGAY 18.01.2017 DO SAI TK DVH
VNCK - 0604919 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 500.000đ IBVCB.2001170658640002.Ung ho quy com co thit Ung ho quy com co thit Ung ho quy com co thit
6159 - 0008098 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 2.000.000đ FTF.CN:377160936296414 .FrAcc:0011004227300 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0576815 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 200.000đ IBVCB.2001170220886002.Ong ba Phung Thuy Ha Noi Tang cac chau tam ao
VNCK - 0572846 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.000đ IBVCB.2001170472360001.11 22
VNCK - 0571459 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.037đ IBVCB.2001170371648001.55 6 55
VNCK - 0570470 TK chuyển đến 2017 20-01-2017 1.033đ IBVCB.2001170517528001.3w s4r 4444
VNCK - 0445748 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 100.000đ IBVCB.1801170156926001.Cao Minh Hong Ha Noi TNVC
VNCK - 0558426 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 500.000đ IBVCB.1901170720376001.
VNCK - 0535135 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 3.250.000đ IBVCB.1901170549495001.Da Vang +Dong Hoang Tp.HCM Ung ho Com co thit
ZZ61 - 0013004 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:190117.SHGD:10003867.BO:TRUONG THI HOANG YEN.TRUONG THI HOANG YEN CHUYE N TIEN TOI QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
ZZ61 - 0012900 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 1.000.000đ Sender:79321001.DD:190117.SHGD:10004253.BO:TO NGOC KIM OANH.GD DIEU ANH LD GOP QUY TNVC
VNCK - 0530318 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 6.050.000đ IBVCB.1901170513229001.Le Hong Hanh So 70, pho Le Quy Don, phuong Suoi Hoa, Bac Ninh Ung ho cac em be vung cao
VNCK - 0529396 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 300.000đ IBVCB.1901170203069005.ung ho xay truong hoc cho tre em vung cao
Z052 - 0000118 TK chuyển đến 2017 19-01-2017 51.950.000đ TIEN UNG HO TAT NIEN Y TY 2017