Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0007703 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:230117.SHGD:10013713.BO:TRINH DAI HA.UNG HO CCT
VNCK - 0892127 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170042645005.Bao Chau + Nam Huy Hanoi Ung ho CCT thang 2/2017
VNCK - 0885636 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170694493001.Bao Lam ung ho quy
F812 - 0000078 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ PHAM MINH KHANH;UNG HO QUY;
VNCK - 0881822 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170528613005.Van Q7 hoc tro vung cao
VNCK - 0879912 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 300.000đ IBVCB.2301170756071001.Hoang Thi Bich Thuy Le Loi, Son Tay, Ha Noi Cac chau
VNCK - 0875815 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170022607001.Aquarius Saigon quy chung
VNCK - 0874378 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 300.000đ IBVCB.2301170772977001.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
VNCK - 0855640 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 300.000đ IBVCB.2201170986162002.Cct Cct Cct
VNCK - 0987010 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170544013003.Le Thu Huong 95B Lang Ha, Dong Da, Ha Noi Ung ho quy noi chung
VNCK - 0847732 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2201170352568001.trang quang nam ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0022897 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ Sender:79303001.DD:230117.SHGD:10024175.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
ZZ61 - 0022841 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 2.000.000đ Sender:79307006.DD:230117.SHGD:10022359.BO:VU THI THANH HUYEN.IBCHUYEN TIEN
VNCK - 0978725 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2301170448935003.ban Gau gui cac ban tre vung cao
T974 - 0006416 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ PT..VO THI THAO TRANG.20170123.182552.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0971393 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 2.400.000đ IBVCB.2301170504981003.Dao Thuy Uyen o tai Duc ung ho cac em an Tet
VNCK - 0970469 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ IBVCB.2301170213655007.NDAK Ung ho thang 1 2017, tet co truyen.
C263 - 0009997 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 1.680.000đ /Ref:P491391{//}Nhom ca nhan ung ho quy Tro ngheo Vung cao T12/2016- T1/2017 DVi CHUYEN:HO ANG HONG TRA
VNCK - 0957515 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.2301170172438002.
4Z93 - 0000153 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ EM TRANG CT GD TIEN MAT
J633 - 0040228 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:230117.SHGD:10018621.BO:PHAM THUY HUYEN.(CKRMNO: 036217012386829)UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0948348 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2301170403892005.CHU THI MINH HOP chut qua tinh thuong nhan dip Tet toi cac Em
ZZ61 - 0017238 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:230117.SHGD:10004034.BO:TRAN CAO THANG.TRAN MINH AN LOP 9A TRUONG THCS PHAN CHU TRINH QUAN BA DINH, THANH PHO HA NOI.
VNCK - 0942991 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 250.000đ IBVCB.2301170434174002.Quach Minh Quang My Tri Ha Noi Chuc cac ban an Tet vui ve
ZZ61 - 0014923 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:230117.SHGD:10000444.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T1/17
YP86 - 0008946 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ /Ref:P3247023616{//}/Ref:P3247023616{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT T1/201 7
VNCK - 0931974 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 400.000đ IBVCB.2301170693250001.Ha Phuong SG Com Co Thit Com Co Thit 2
ZZ61 - 0014239 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 400.000đ Sender:01202001.DD:230117.SHGD:10015378.BO:TRAN KIM PHUONG.995217012357954 UNG HO CAC EM VUNG CAO AN TET DINH DAU
VNCK - 0930121 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 2.550.500đ IBVCB.2301170938176002.Nhung nguoi ban Can Tho ung ho CT com co thit
Y126 - 0000221 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 1.420.000đ PHAM THI HIEN GD TIEN MAT
VNMB - 0945664 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170123945664. KK ung ho CTC Jan17
VNCK - 0922485 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 400.000đ IBVCB.2301170074918003.Chuc Tet cac em va Com Co Thit
VNCK - 0921563 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 400.000đ IBVCB.2301170730530005.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
XJ42 - 0005864 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 200.000đ IBPS/SE:01202001.DD:230117.SH:10004512.BO:TRAN THI NGOC.995217012304860 - GIA DINH HIEU NG OC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0010820 TK chuyển đến 2017 23-01-2017 2.000.000đ Sender:79333001.DD:230117.SHGD:10002601.BO:TRAN THI KIM DUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0835467 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 100.000đ IBVCB.2201170995416003.Quach Thu Hien TP. HCM UNG HO QUY CHUNG
VNCK - 0808544 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 10.000.000đ IBVCB.2201170326556001.Dau gia Chivas do Dau gia Chivas do Dau gia Chivas do
VNCK - 0811793 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 500.000đ IBVCB.2201170680454003.Nhung ytcc chuyen
VNCK - 0821710 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 10.500.000đ IBVCB.2201170998420001.TT TIEN DAU GIA CHIVAS REGAL ULTIS 0,7L 40%VOL
VNCK - 0794057 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 200.000đ IBVCB.2101171048064001.ung ho quy com co thit Nguyen Minh tro ngheo vung cao
VNCK - 0807212 TK chuyển đến 2017 22-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2201170922420001.ung ho com co thit
VNCK - 0746642 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 200.000đ IBVCB.2101170472879003.Nguyen Duc Minh Vung Tau Ung ho quy tre em vung cao
VNCK - 0725661 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 240.000đ IBVCB.2101170509810001.Dang Duy Nhat CCTNBVN0053 Pacheo
VNCK - 0721871 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 200.000đ IBVCB.2101170214710001.Nguyen Trang Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0763378 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 100.000đ IBVCB.2101170477545001.Bui Quynh Van Ung ho tre em ngheo
VNCK - 0775507 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 800.000đ IBVCB.2101170469377005.HO THI TUYET NGOC, NGUYEN THI PHUONG THAO SAN GOLF SONG BE ti?n NGOC 500K, THAO300K GIUP CAC BE COM CO THIT A
VNCK - 0777026 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 500.000đ IBVCB.2101170563069001.tran nu ung ho cho com co thit
VNMB - 0876477 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170121876477. Be Nguyen Le Bao Linh gop quy TNVC
VNMB - 0878436 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170121878436. gui thit cho cac chau
VNCK - 0718908 TK chuyển đến 2017 21-01-2017 1.000.000đ IBVCB.2101170750280003.QAHCM QBT Com co thit