Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0013099 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 200.000đ 307398.291117.115521.Ung ho tro ngheo
VNCK - 0933525 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170950814011.Dang Tran Hoang Hang thang
ZZ61 - 0004859 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 600.000đ Sender:79307006.DD:291117.SHGD:10003810.BO:HOANG TIEN CUONG.IB: UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0911110 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170733646004.Vuong Chieu Nghi Annabella My Phu 3, quan 7 tre em ngheo
VNCK - 0910630 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 50.000đ IBVCB.2911170105698002.thu ninhthuan chia se
J633 - 0005563 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:281117.SHGD:10002754.BO:NGUYEN THI THANH THUY.MONG CAC BE VA CAC THAY C O VUI DEN TRUONG
ZZ61 - 0004411 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ Sender:01201003.DD:281117.SHGD:10000024.BO:LE DANG QUANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ49 - 0004055 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:79305001.DD:281117.SHGD:10000049.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH: NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH,HA NOI,NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
YP91 - 0000040 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 3.000.000đ DAU VAN NGA;zen ung ho cct thang 11; GD TIEN MAT
VNCK - 0879771 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 30.000đ IBVCB.2811170654624001.Bui Van Duc F212 B14 KIM LIEN HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0841714 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ IBVCB.2811170453793003.Thuc Dang ung ho CCT T11/2017
VNCK - 0803964 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ IBVCB.2811170910650002.
RX22 - 0000063 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CTCP XD T-TECH HO TRO QUY GD TIEN MAT
MBVP - 0968944 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ MBVCB21885971.Chuyen cho cac be vung cao Ngan Tran Ho Kim.CT tu 0371003766887 LE VU THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0967767 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ MBVCB.21884317.tu thien.CT tu nguyen van thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0139591 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ MBVCB21986078.tu thien.CT tu 0451000340745 NGUYEN VAN HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0035116 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:281117.SHGD:10006744.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO QUY
J633 - 0010829 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:281117.SHGD:10002233.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005344 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:281117.SHGD:10000396.BO:PHAM MINH HONG.2 BAN NGUYEN MANH HA NGUYEN MINH HIEN UNG HO QUY
4H69 - 0006322 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ /Ref:P784666{//}/Ref:P784666{//}Than Thi Lan ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:THA N THI LAN
25L1 - 0588899 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ PT..NGUYEN VAN CUONG.20171127.122455.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0753910 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170914417001.Ung ho Com co thit
VNBT - 0509030 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 3.880.000đ IBVCB.20171127VNBT209695.30.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNCK - 0729622 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170419205001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T11.2017
VNCK - 0718084 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2711170523517002.le thanh tam BT8 Viet Hung Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0012277 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10022747.BO:LUU THI DINH.HUONG LINH LUU HUU GIAP UNG HO CAC EM
VNFI - 0962005 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ 141745.271117.141745.Ung ho quy T11.2017
ZZ61 - 0010869 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ Sender:79307006.DD:271117.SHGD:10015152.BO:TA THI NGOC HAO.IBTA THI NGOC HAO CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0703987 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ IBVCB.2711170060903006.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Hanoi UH CCT 2 thang
ZZ61 - 0009711 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:271117.SHGD:10001596.BO:DANG TRAN VIET.FOR THE FUTURE.
0105 - 0007037 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 7.000.000đ /Ref:PALPM708MT0{//}/Ref:PALPM708MT0{//}LP VNM708MT0 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MRS TRAN THI MY HANH
J633 - 0032252 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 600.000đ Sender:79302001.DD:271117.SHGD:10008411.BO:VUONG THI CAM VAN.(CKRMNO: 090217112789913)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0006429 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:271117.SHGD:10005289.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0670135 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170428822002.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0668859 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ IBVCB.2711170724290001.ung ho
ZZ45 - 0007634 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10013361.BO:TRAN THI DINH.CCTT10.17
VNCK - 0662389 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ IBVCB.2711170986368001.Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0005446 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ Sender:01310001.DD:271117.SHGD:10008843.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNCK - 0659030 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ IBVCB.2711171006850001.Be Nha Khanh - Da Nang ung ho heo dat cho cac ban vung cao
ZZ61 - 0005004 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 10.000.000đ Sender:79310001.DD:271117.SHGD:10006490.BO:NGUYEN HONG HANH.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO T1 V A 11
J633 - 0003990 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:271117.SHGD:10000099.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
ZZ61 - 0003564 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 300.000đ Sender:01202002.DD:271117.SHGD:10000922.BO:NGUYEN THI HA NHUNG.995217112700410 CT UNG HO
VNCK - 0647108 TK chuyển đến 2017 27-11-2017 100.000đ IBVCB.2711171023502001.Gauconlonton Gauconlonton14 Quy CCT
UV85 - 0071448 TK chuyển đến 2017 26-11-2017 200.000đ FTF.CN:6868680373726014 .FrAcc:0021000503922 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0608586 TK chuyển đến 2017 26-11-2017 200.000đ IBVCB.2611170884601001.Nguyen Van Trai Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
VNCK - 0516480 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 69.000đ IBVCB.2511170077152006.CCBB ung ho quy TNVC
VNCK - 0525292 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 2.200.000đ IBVCB.2511170676978002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu HCMC Ung ho quy com co thit
MBVP - 0760624 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 500.000đ MBVCB.21572588.ung ho CCT 11.2017.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0525432 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 500.000đ IBVCB.2511171028106004.Tuong Vy: Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
DD2760 - 0001019 TK chuyển đến 2017 25-11-2017 300.000đ 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO