Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
YF01 - 0000150 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ PHAM MINH PHUONG UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0720704 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 300.000đ IBVCB.0602170481191002.Ung ho com co thit
2259 - 0000092 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 15.700.000đ dang kim thoa; cct sec ung ho tien ban lich nam 2017 va tien quyen gio dot 12 GD TIEN MAT
VNCK - 0716000 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 200.000đ IBVCB.0602170327853002.Le Tuan Thanh 326/1 Ung Van Khiem, Quan Binh Thanh, Tp. HCM Ung ho Chuong trinh Com co Thit
4593 - 0006749 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 3.600.000đ /Ref:P499819{//}/Ref:P499819{//}Minh chau va Chau anh UHTX nam 2017 DVi CHUYEN:PHUNG VAN A NH
J633 - 0022534 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:060217.SHGD:10007919.BO:LE THI QUYNH HUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0710537 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0602170031243002.Be Quang Phuc va Minh Dang Q Tan Phu va Q2 Quy com co thit
ZZ01 - 0006399 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:060217.SHGD:10006704.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217020605066 MONG MOT N AM MOI TOT LANH DEN VOI CAC EM VUNG CAO
VNCK - 0702576 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 300.000đ IBVCB.0602170479261001.Quynh An Nghia Tan, Cau Giay Quy Tro ngheo vung cao
C262 - 0146050 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 200.000đ FTF.CN:9704366803882811014.FrAcc:0031000268917 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0017394 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ Sender:79356001.DD:060217.SHGD:10000366.BO:TRAN BINH MINH. TRAN BINH MINH UNG HO
VNCK - 0692963 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 300.000đ IBVCB.0602170065696002.Vo Thi Tuyet Lan Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0006935 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:060217.SHGD:10010404.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP UNG HO QUY
VNCK - 0688673 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0602170674334001.nguyen ngoc duong 68e pasteur tu nguyen
VNCK - 0685543 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 300.000đ IBVCB.0602170149062001.HuyLv UHQTNVC
ZZ61 - 0005794 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:060217.SHGD:10003928.BO:NGUYEN MANH THANG.995217020603210 BE AN NHIEN UNG HO CAC BAN NGHEO
YP86 - 0006259 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ /Ref:P3057037131{//}/Ref:P3057037131{//}B/O:NGUYEN HONG NHUNG UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0005684 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:060217.SHGD:10003711.BO:NGUYEN NAM TU.995217020603078 NAM DINH UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0011911 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:060217.SHGD:10006140.BO:PHAN THI THU HIEN.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0005277 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 600.000đ Sender:79310001.DD:060217.SHGD:10004689.BO:LE THI HIEN.HIEN LE UNG HO CCT THANG 1, 2.2017
J633 - 0008956 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 200.000đ Sender:01311001.DD:060217.SHGD:18328937.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
J633 - 0008514 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 100.000đ Sender:01309001.DD:060217.SHGD:10000610.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T
XN67 - 0000016 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 448.500đ PHUNG THI THU / MOT BAN GIAU TEN UNG HO QUY TIEN DAP HEO DAT GD TIEN MAT
VNCK - 0677886 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0602171018478001.NNT HN Li xi CCT dau nam Dinh Dau 2017
ZZ61 - 0003303 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:060217.SHGD:10000472.BO:LE NGOC TRAN.BA LA THA MINH PHANG TPHCM ANG HA QUA TNVC
ZZ02 - 0003104 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:060217.SHGD:10000340.BO:TRAN THI QUY.995217020600647 GD ONG DIEP UNG HO TU THIEN
VNCK - 0674826 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ IBVCB.0602170015300002.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, thanh xuan, ha noi Ung ho quy
VNCK - 0674825 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 400.000đ IBVCB.0602170967012003.Nghe Bong Huynh Thuc Khang - Ha Noi Nghe Bong Ung ho Com co thit t1-2/17
9588 - 0005072 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 2.000.000đ IBPS/SE:01311001.DD:060217.SH:18327496.BO:NGHIEM PHUONG NHI.THAN TANG 2
VNCK - 0672004 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ IBVCB.0602170110124003.Chuyen tien Com co thit
XJ41 - 0005071 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 2.000.000đ IBPS/SE:01311001.DD:060217.SH:18327493.BO:NGHIEM PHUONG NHI.THAN TANG 1
VNCK - 0671658 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 550.000đ IBVCB.0602170265024003.Quy hoc tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0007721 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:060217.SHGD:10009364.BO:NGUYEN THI THANH VAN.995217020654735 UNG HO Q UY COM CO THIT
J633 - 0009281 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 500.000đ Sender:01604003.DD:060217.SHGD:10000385.BO:THIEU MAI HUONG.DONG GOP THANG 2 CHO COM CO THI T CHARGEDETAILS OUR
JN03 - 0637573 TK chuyển đến 2017 06-02-2017 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20170206.072323.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0630959 TK chuyển đến 2017 05-02-2017 2.000.000đ IBVCB.0402170198985001.ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0653739 TK chuyển đến 2017 05-02-2017 200.000đ IBVCB.0502170290342006.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0652512 TK chuyển đến 2017 05-02-2017 500.000đ IBVCB.0502171026886002.Nguyen Huyen Ha Noi Ung ho Com co thit
VNCK - 0632373 TK chuyển đến 2017 05-02-2017 500.000đ IBVCB.0502170081487015.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh Tuan
Phuoc Thoa LE TK chuyển đến 2017 04-02-2017 300.000đ
VNCK - 0598353 TK chuyển đến 2017 04-02-2017 200.000đ IBVCB.0402170598129001.cct tro ngheo vung cao tro ngheo vung cao
VNCK - 0604231 TK chuyển đến 2017 04-02-2017 200.000đ IBVCB.0402170978731001.Le Diem Hang No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen
VNCK - 0621742 TK chuyển đến 2017 04-02-2017 500.000đ IBVCB.0402170414663001.Nguyen Truong Son 279/5 Huynh Van Banh Phu Nhuan HCM N/A
2728 - 0002472 TK chuyển đến 2017 04-02-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0011002640159 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0535448 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 200.000đ IBVCB.0202170225830001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 2/2017
VNCK - 0534148 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 200.000đ IBVCB.0202170134092001.NGUYEN TRAN DIEM HANG COM CO THIT COM CO THIT
VNCK - 0534070 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 200.000đ IBVCB.0202170105556001.NGUYEN QUANG THI COM CO THIT COM CO THIT
VNCK - 0585187 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 300.000đ IBVCB.0302170069981001.Nga Hanoi T1/2017
VNCK - 0578331 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 200.000đ IBVCB.0302170263995001.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0577625 TK chuyển đến 2017 03-02-2017 200.000đ IBVCB.0302170173799003.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen