Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0441669 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ MBVCB.22454318...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0391045 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 250.000đ MBVCB.22374072.1 chut tam long.CT tu quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0368056 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ MBVCB.22333949.Tro ngheo vung cao.CT tu Truong Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
M158 - 0000046 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000.000đ B/O:CT CP NHUA BINH MINH CHUYEN TIEN TAI TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0012561 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:011217.SHGD:18898092.BO:CHU THI NAM.COM CO THIT
J633 - 0011935 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:011217.SHGD:10002790.BO:DUONG THI THANH THUY.(CKRMNO: 021217120182018)U NG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0007222 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:011217.SHGD:10003975.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
3BZ4 - 0013503 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0268381 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 250.000đ IBVCB.0112170964842001.Com co thit 11.2017
VNCK - 0277963 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ IBVCB.0112170402264001.Ung ho Quy Ung ho Quy Ung ho Quy
VNCK - 0295067 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0112170663451002.khong khong khong
VNFI - 0077120 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ 595723.011217.153858.fb Kim Thu ck
VNVT - 0672284 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 1.000.000đ VCBVT.841689905280.CT tu 0491000117815.NGUYEN TRONG HAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171201237479880.VNVT20171201672284.Ung ho cac em co 1 mua dong am ap
ZZ45 - 0004437 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 200.000đ Sender:01310001.DD:011217.SHGD:10004540.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
ZZ61 - 0003562 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:011217.SHGD:10000217.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ61 - 0003808 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ Sender:01202002.DD:011217.SHGD:10000208.BO:TRAN THI LIEN PHUONG.995217120150311 UNG HO T RO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006289 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ Sender:79201001.DD:011217.SHGD:10003238.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.HUONG TRA UNG HO QUY
ZZ61 - 0010743 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ Sender:48304001.DD:011217.SHGD:10003665.BO:NGUYEN HUYEN PHUONG THAO.UNG HO AO AM CHO TRE T AI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
25J5 - 0019277 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
0595 - 0006271 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ /Ref:P787204{//}/Ref:P787204{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: ho tro tro ngheo vung c ao D. Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
VNCK - 0250883 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ IBVCB.0112170909556004.Trieu Bao ung ho hoc tro ngheo
VNCK - 0245685 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ IBVCB.0112170362654003.Victoria Huyen Nguyen Ha Noi Viet Nam Ung ho quy CCT
VNCK - 0219926 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 5.000.000đ IBVCB.0112170042631002.PDT TP.HCM UNG HO QUY
VNCK - 0170615 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ IBVCB.3011170377720002.NDAK Ung ho CCT thang 11 2017
VNBT - 0510121 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 3.200.000đ IBVCB.20171201VNBT211833.35.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNAF - 0021801 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0021758 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
P567 - 0000097 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 12.500.000đ NHOM BAN CUNG CHI HUONG GIANG - HN UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000095 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 9.710.000đ CUU HOC SINH TRUONG LUONG THE VINH UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000094 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 160.000đ NHA HAO TAM GIAU TEN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
J633 - 0010719 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:301117.SHGD:10000840.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217113087752)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0076470 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ IBVCB.3011170822397004.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
MBVP - 0265776 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 100.000đ MBVCB.22174230.nho anh Tran Dang Tuan mua sach hoac ao am cho em.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0323222 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.680.000đ MBVCB.22255908.kinh doanh.CT tu Nguyen Van Phu Quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0101002 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170290831006.Tran Trung Kien u
VNCK - 0052449 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 200.000đ IBVCB.3011170844888003.Anh Phan Vung Tau Ung ho
H379 - 0000201 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh " com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 11/2017
MBVP - 0243616 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.000.000đ MBVCB.22138029.quy tro ngheo vung cao.CT tu Bui Duc Long toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0051509 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170619508003.quy chung quy chung quy chung
J633 - 0028111 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 10.000.000đ Sender:79348001.DD:301117.SHGD:10000350.BO:MS LE MINH NGOC.HO CHIEN XU VA CAC BAN UNG HO C CT 200 CAM ON BAC TRAN TUAN
B247 - 0006392 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 1.000.000đ /Ref:P786199{//}/Ref:P786199{//}ung ho qui tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET AN
VNFI - 0037510 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 550.000đ 785081.301117.104557.VO THI THIEN TRANG CK MUA LICH DON HANG 102155
VNCK - 0036721 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ IBVCB.3011170026054001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 11 NAM 2017
VNCK - 0094363 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170653095001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 11/2017
ZZ61 - 0003036 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:301117.SHGD:18878719.BO:VO MINH HAI.NOP TIEN UNG HO DEM NHAC 26112017
VNCK - 0948736 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 500.000đ IBVCB.2911170092181001.Xin ung ho tre em vung cao
VNCK - 0978672 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170070279002.Do Ha tre em vung cao phia Bac
VNCK - 0970505 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 200.000đ IBVCB.2911170132427002.Nguyen Thi Thu Huyen UH Quy
VNCK - 0958558 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 500.000đ IBVCB.2911170022563003.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
ZZ07 - 0010262 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 22.000.000đ Sender:79310001.DD:291117.SHGD:10007925.BO:LE QUANG HUY.A TIGER NGUYEN DAN UNG HO TIEN D AU GIA TRANH