Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNMB - 0607000 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170621607000. Minnim Hang Vosky(group) ung ho CCT
VNCK - 0903851 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 1.000đ IBVCB.2206170001996001.11 22
VNCK - 0888807 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ IBVCB.2206170638956002.Ung ho com co thit
VNCK - 0887247 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 500.000đ IBVCB.2206170080144002.Ung ho quy
YP95 - 0000071 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 3.000.000đ NGUYEN THI BICH DUYEN;HN;ZEN UNG HO THANG 6;
ZZ61 - 0009737 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ Sender:01357001.DD:220617.SHGD:10001292.BO:NGUYEN THI THU HUONG.VOSKY (GROUP) UNG HO COM C O THIT
VNCK - 0872414 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ IBVCB.2206170748473002.Van Ho Ha Noi Ung ho CCT thang 6
VNCK - 0869284 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 150.000đ IBVCB.2206170104783001.Vosky group ung ho quy Com co thit
9622 - 0000079 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 500.000đ LE CAO VU TRUNG NT//VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
ZZ45 - 0007086 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:220617.SHGD:10008479.BO:DANG THI PHUONG.VOSKY (PAGE) UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0006712 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 5.000.000đ Sender:01314001.DD:220617.SHGD:10001376.BO:HA TRONG HUY.HA TRONG HUY CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
CZ56 - 0000021 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 3.000.000đ NHOM RV - TU LIEM HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0839361 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ IBVCB.2206170384589002.VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT
RB17 - 0000026 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 50.000đ NGUYEN THU TRANG - VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
C260 - 0000116 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 500.000đ LAI THI KHANH NT ND: VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0830053 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 250.000đ IBVCB.2206170499401001.Ung ho quy
J633 - 0005394 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ Sender:01311001.DD:220617.SHGD:18020250.BO:DUONG THANH TUAN.VOSKY UNG HO COM CO THIT
J633 - 0004443 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 100.000đ Sender:01311001.DD:220617.SHGD:18020367.BO:TRINH THI THANG.VOSKY UNG HO COM CO THIT
MBVP - 0697624 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 200.000đ MBVCB4992573.ung ho thang 6.CT tu 0011001546289 TRAN ANH THU toi 0011004025430 TRAN DANG TUAN.
ZZ02 - 0004203 TK chuyển đến 2017 22-06-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:220617.SHGD:10000010.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO COM CO THIT
6165 - 0000354 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801369067019.FrAcc:0011001652231 .ToAcc:0611001917137
F365 - 0000201 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 1.000.000đ PHUNG THU HOAI;vosky ( group ) ung ho com co thit;
VNCK - 0777411 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 300.000đ IBVCB.2106170531236001.VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT
R374 - 0000086 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 1.000.000đ TRAN VINH HUNG UNG HO TANG THIT CHO HS GD TIEN MAT
J633 - 0020150 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:210617.SHGD:10005726.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217062186270)UNG HO CCT THANG 6/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNVT - 0975431 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 200.000đ VCBVT.84982849763.CT tu 0021000264092.NGUYEN THI TUYET MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170621239538060.VNVT20170621975431.Quy hs ngheo vung cao
VNCK - 0746295 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 500.000đ IBVCB.2106170985927004.Ung ho chuong trinh
VNCK - 0745629 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 200.000đ IBVCB.2106170384623001.Vo danh Vo danh Vo danh
Q294 - 0000047 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 1.000.000đ NGUYEN THANH HONG NT GD TIEN MAT
ZZ61 - 0006100 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:210617.SHGD:10005983.BO:NGUYEN DANG THAI.DIEN DAN TOI VA SU QUAN UNG HO TIEN THUONG 02 GIAI CONG DONG, CUOC THI GOC NHIN CONG DAN
J633 - 0013796 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 300.000đ Sender:01204009.DD:210617.SHGD:19003302.BO:NGUYEN THU HA.NGUYEN THU HA VOSKY(GROUP) UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0729990 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 200.000đ IBVCB.2106170062393002.Nam Khanh Chia se kho khan voi tre vung cao
VNCK - 0727831 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 200.000đ IBVCB.2106170059697001.Nguyen Thi Thanh Minh Hai Phong Tre em mo coi
ZZ61 - 0003888 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:210617.SHGD:10001784.BO:TRAN THI THANH HA.995217062101448 VOSKY GROUP UNG HO COM CO THIT
J633 - 0005463 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 2.000.000đ Sender:79302001.DD:210617.SHGD:10001181.BO:NGUYEN THU HIEN.(CKRMNO: 031217062085904)NGUYEN THU HIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO THANG 6/17 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0714077 TK chuyển đến 2017 21-06-2017 300.000đ IBVCB.2106170116927002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
Nguyen thanh ha TK chuyển đến 2017 20-06-2017 100.000đ
MBVP - 0462806 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 100.000đ MBVCB4743066.vosky (page) ung ho com co thit.CT tu 0041000146697 VO NHU MANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0689189 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 200.000đ IBVCB.2006170066866001.Sydney gui tang CCT
VNCK - 0688670 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 400.000đ IBVCB.2006170833598001.VOSKY (WEBTRETHO) ung ho com co thit
VNCK - 0682865 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 300.000đ IBVCB.2006170544736001.Xin tang Quy
D330 - 0000068 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 300.000đ NGUYEN THU TRANG;vosky (group) ung ho quy com co thit; GD TIEN MAT
MBVP - 0519809 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 200.000đ MBVCB4809875.VOSKY (WEBTRETHO) UNG HO COM CO THiT.CT tu 0451000251442 VU HUONG GiANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0678914 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 300.000đ IBVCB.2006170897204001.VOSKY (PAGE) UNG HO COM CO THIT
1152 - 0000068 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 50.000đ LE LA LAN-VOSKY(PAGE) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
1152 - 0000067 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 50.000đ VOSKY(PAGE) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0662563 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 1.000.000đ IBVCB.2006170230602002.NGAN ANH SAI GON UNG HO COM CO THIT
J633 - 0020130 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:200617.SHGD:10009492.BO:NGUYEN THI MINH.VOSKY (PAGE) UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0649386 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 600.000đ IBVCB.2006170499227001.Anh Thang va anh Trang cty CKL ung ho thang 5.2017
VNCK - 0648415 TK chuyển đến 2017 20-06-2017 100.000đ IBVCB.2006170667399001.VOSKY (WEBTRETHO) UNG HO COM CO THIT