Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0836122 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 200.000đ IBVCB.1408171013760001.Nguyen Thi Hong Hanh 281/39/3 Le Van Sy, P1, Q Tan Binh, TPHCM Truong Lao Cai
VNCK - 0791358 TK chuyển đến 2017 13-08-2017 150.000đ IBVCB.1308170671189001.Ta Thi Van Chi Chuyen tien thang 8/17
VNCK - 0740690 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 88.888đ IBVCB.1208170795026001.Hai r1kaki Nguyen T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u
VNCK - 0751906 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 100.000đ IBVCB.1208170499046001.
VNCK - 0742722 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 200.000đ IBVCB.1208170885928002.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0771002 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 200.000đ IBVCB.1208170877829001.Cao Minh Hong Hanoi Quy TNVC
VNCK - 0703871 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 300.000đ IBVCB.1108170980024001.vuong ha anh Mai Dich Cau Giay ung ho quy
MBVP - 0285374 TK chuyển đến 2017 12-08-2017 500.000đ MBVCB9385769.Dong gop Quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011004348256 NGUYEN THANH TUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0241792 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 100.000đ MBVCB.9317525.Trung Binh.CT tu Hoang Thi Tinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0241589 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 1.000.000đ MBVCB9317156.Thanh Tra ung ho cac ban mien nui bi lu.CT tu 0011001889099 PHAM THU PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNVT - 0609264 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170811211298995.VNVT20170811609264.tang cac em
J633 - 0037312 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:110817.SHGD:18592775.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
VNCK - 0670716 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ IBVCB.1108170723197001.Sydney Ha Noi Ung ho cac em vung cao
VNCK - 0656974 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ IBVCB.1108170987511001.Le Tuan Thanh 326/1 Ung Van Khiem, Quan Binh Thanh, Tp. HCM Quy Tro ngheo vung cao
HW26 - 0000109 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CONG TY CP XD J-TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0650450 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 800.000đ IBVCB.1108170093321001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0647478 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ IBVCB.1108170766441001.
ZZ07 - 0009205 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 210.000.000đ Sender:01202002.DD:110817.SHGD:10001848.BO:CTY CP TAP DOAN FLC.153 FLC TT CP TAI TRO DA XD DIEM TRUONG TIEU HOC PU XI 1
VNCK - 0627804 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ IBVCB.1108170062452001.Nguyen Quang Hieu Hanoi Ung ho Quy Com Co Thit
J633 - 0012292 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:110817.SHGD:10001324.BO:VU MANH DAN.VU MANH DAN CT UNG HO
ZZ61 - 0005647 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 100.000đ Sender:01202001.DD:110817.SHGD:10003458.BO:NGUYEN THI NHUNG.995217081152065 UNG HO QUY
ZZ61 - 0005050 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:110817.SHGD:10002124.BO:BUI HAI LY.UNG HO TNVC
J633 - 0009511 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 2.000.000đ Sender:79302001.DD:110817.SHGD:10000127.BO:NGUYEN T NGOC CHINH.(CKRMNO: 036217081089836)NG UYEN THANH LIEM UNG HO QUY TU THIEN (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0009414 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01360002.DD:110817.SHGD:10000116.BO:DANG THANH NHAN.CHAU NHAN DA NANG CHUYEN TIEN C HO CHU TUAN
ZZ61 - 0003606 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:110817.SHGD:10000549.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM KHO KHAN
ZZ61 - 0003433 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:110817.SHGD:10001174.BO:DUONG THI MINH HANG.995217081100607 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
J633 - 0033278 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01604002.DD:110817.SHGD:10000665.BO:VU LE MAI.DONATION TO QTNVC CHARGEDETAILS OU R
YM25 - 0021193 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ //SAL110817YM25006//THANH TOAN NB PV, CTV 15.6-22.6.2017
0000 - 0000015 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 8.586.667đ 0000000615006584278T
VNCK - 0556023 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ IBVCB.1008170881557001.Nguyen Van Hieu chuyen tien
VNCK - 0554910 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170803453001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
CZ56 - 0000051 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 34.925.000đ MUNG SINH NHAT BAN NHAC COM CO THIT CUNG DOI BONG FC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0032578 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:100817.SHGD:18576841.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
4593 - 0006714 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 300.000đ /Ref:PALPM7025LZ{//}/Ref:PALPM7025LZ{//}LP VNM7025LZ UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CH UYEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
ZZ61 - 0008686 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:100817.SHGD:10009062.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
YP86 - 0006647 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ /Ref:P3258222501{//}/Ref:P3258222501{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
ZZ61 - 0008105 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:48304001.DD:100817.SHGD:10001906.BO:DO THI? TRAM ANH.NGOAI THUONG VIET NAM CN BA D INH
VNCK - 0506030 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 300.000đ IBVCB.1008170018610001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0500754 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ IBVCB.1008170947448001.Le Thi Huong Giang 27 Lieu Giai, Ha Noi Ung ho CCT
ZZ61 - 0006018 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:79309001.DD:100817.SHGD:10000479.BO:PHAM HONG VAN.PHAM HONG VAN CT UNG HO COM CO TH IT
MBVP - 0117097 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ MBVCB9134331.ung ho truong hoc vung bi lu quet .CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0492615 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170131506002.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNCK - 0488486 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 110.000đ IBVCB.1008170611912001.H Quy com co thit
VNCK - 0487705 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170098764001.Bao Lam ung ho quy
VNCK - 0486256 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ IBVCB.1008170487214003.Ung ho cac chau
VNCK - 0473947 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170892844002.chau Hung dong gop cung Com co thit
Vinh An TK chuyển đến 2017 09-08-2017 1.000.000đ bé Vinh và An
MBVP - 0997777 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ MBVCB9104296.ung ho.CT tu 0011004110267 NGUYEN THUY AN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0011870 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10014469.BO:NGUYEN TRUNG HOA.NGUYEN TRUNG HOA NGO MINH HI EN UNG HO Q3.2017
ZZ61 - 0011790 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10014257.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 8.2017