Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0015204 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:281217.SHGD:10020505.BO:NGO QUANG TRUNG.NHA BAP UNG HO QUY
VNCK - 0472211 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 1.500.000đ IBVCB.2812170816525001.PHONG KE TOAN HAG CANG HAI AN PHONG KT HAG UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0455909 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 50.000đ IBVCB.2812170363645001.Bui Van Duc F212-B14 Kim Lien-Ha noi UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0452523 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 300.000đ IBVCB.2812171006267001.Hoang Diep Tung Ha Noi Ung ho cac em nho vung cao
VNFI - 0811925 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 145.000đ 708439.281217.154553.Ung ho cac chau
ZZ07 - 0021947 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 85.500.000đ Sender:01202021.DD:281217.SHGD:10010322.BO:TRUONG TRUNG HOC CO SO VA TRUNG HOC PHO.TRUONG LUONG THE VINH TAM UNG DOT1 TIEN XAY TRUONG NA NGAO CHO QUY TRO NGHEP VUNG CAO
MBVP - 0340042 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 300.000đ MBVCB.26460971.ung ho xay truong.CT tu zero112358 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0011301 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:281217.SHGD:10014705.BO:LUU THI DINH.HUONG LINH LUU HUU GIAP UNG HO
ZZ49 - 0006507 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:281217.SHGD:10007894.BO:PHAM THI TUAN LUONG.152 PHAM THI TUAN LUONG CT
J633 - 0032173 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 1.000.000đ Sender:01604003.DD:281217.SHGD:10005198.BO:PHAN THI HOANG MY.HO TRO TRE VUNG CAOHO TRO TRE VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
P567 - 0000036 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 1.100.000đ FC SINGLE DA GIAO HUU CUNG CCT GD TIEN MAT
P567 - 0000035 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 4.000.000đ ANH NGUYEN TRI DUC UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
P567 - 0000034 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 200.000đ CHI HOANG THANH HUONG - HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0324919 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 100.000đ MBVCB.26439244.nho quy chon giup.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0422346 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2812170060030002.Pham Ngoc Long 45a, ngo 121 Thai Ha Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0414024 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ IBVCB.2812170386860001.Anh Thu Phu Thuan q7 Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0007179 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:281217.SHGD:10007970.BO:BUI THE ANH.IT THOI NHUNG DIEU DO.
X651 - 0000104 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 3.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM NT // UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0406367 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2812170714762002.le thanh tam BT 8 Viet Hung tre em ngheo vung cao
ZZ61 - 0006598 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:281217.SHGD:10004947.BO:NGUYEN THI THUY CHI.UNG HO QUY
VNCK - 0386778 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ IBVCB.2812170904458004.Nguyen Duc Hanh Thu Duc ung ho quy
J633 - 0010105 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:281217.SHGD:10002123.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0004198 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ Sender:79305001.DD:281217.SHGD:10000041.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH:NH NGOAI THUONG VIET NAM ( VIETCOMBANK) CN BA DINH,HA NOI, NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003660 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 200.000đ Sender:01311003.DD:281217.SHGD:18320564.BO:DINH THI BICH NGUYET.CK QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0374119 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 700.000đ IBVCB.2812170486716001.Em Hoang Tam Anh 2 tuoi, tang qua cac anh chi ngheo vung cao. chuc cac anh chi nam moi suc khoe va luon no bung
MBVP - 0277751 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 200.000đ MBVCB.26366570.ung ho tre em ngheo vung cao.CT tu Nguyen Thi Tam Bau toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Quang Trung (Patrick_"A Summer In Vietnam") TK chuyển đến 2017 27-12-2017 3.000.000đ
MBVP - 0160854 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 2.000.000đ MBVCB.26187737.Chia se .CT tu Martino Nguyen Duy Khanh Hoang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0261891 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 500.000đ MBVCB.26339300.da di lam.CT tu giau ten toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0258776 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 100.000đ MBVCB.26334251.Gop cho qui com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0014249 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 400.000đ Sender:79307005.DD:271217.SHGD:10018980.BO:NINH THI NGOC MINH.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0330599 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 100.000đ IBVCB.2712170966547001.Nguyen thi hong anh To 9, phuong bac hong, thi xa hong linh Tu thien
VNCK - 0307516 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2712170528999003.gia dinh ha tuyet ngoc minh 158/63/5 nvc, lb, hn UNG HO QUY tro ngheo vung cao
VNCK - 0306999 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2712170345947002.Ong Thang ba San 554/1/3 NVC, LB, HN ONG THANG BA SAN UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0306132 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 100.000đ IBVCB.2712171023603002.NGUYEN THI HUONG UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0303378 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 500.000đ IBVCB.2712170857024001.NHH VCB Tre em vung cao
ZZ45 - 0009617 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:271217.SHGD:10012320.BO:NGUYEN HONG HANH.AO AM CHO TRO NGHEO VUNG CAO
XC24 - 0000047 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 3.450.000đ NGUYEN HONG QUAN;UNG HO COM CO THIT THANG 12;
VNFI - 0766485 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 200.000đ 371601.271217.115603.Ung ho tro ngheo
ZZ61 - 0006978 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:271217.SHGD:10000856.BO:DANG TRAN VIET.FOR THE FUTURE.
VNCK - 0272911 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 1.500.000đ IBVCB.2712170279926002.Ung ho cac chau tro ngheo vung cao Ung ho cac chau tro ngheo vung cao
4H69 - 0006596 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 7.000.000đ /Ref:PALPM70AOZR{//}/Ref:PALPM70AOZR{//}LP VNM70AOZR UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT DVC:MRS TRAN THI MY HANH
ZZ07 - 0005868 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 27.180.166đ Sender:01605001.DD:271217.SHGD:10000601.BO:1/PAYPAL INC. 2/2211 NORTH FIRST STREET.(308736 1598) VCB VN HANOI /BNK/5Q922ACATY646 PAYPAL WITHDRAW /ROC/5Q922ACATY646
VNCK - 0253019 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 600.000đ IBVCB.2712170131306001.HN286 Hanoi Quy tro ngheo
VNCK - 0243417 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2712170930877002.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
ZZ61 - 0003523 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 1.000.000đ Sender:01310001.DD:271217.SHGD:10000857.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T12. UNG HO QUY, UNG HO CAC CHAU
25D1 - 0154711 TK chuyển đến 2017 27-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0144398 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 500.000đ MBVCB.26161104.Chu De ung ho CCT.CT tu Chu De toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0752103 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 500.000đ 204731.261217.204731.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNFI - 0752102 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ 553669.261217.204800.ung ho quy com co thit. julia