Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0252314 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 2.000.000đ IBVCB.1610170870485003.LA HOANG LE HUY (Bean & Jam) ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0360039 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 2.000.000đ IBVCB.1710170007321001.nqn108@gmail.com, ung ho CT Com co thit
VNCK - 0356776 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ IBVCB.1710170140853004.Hoang Thu Huyen Dong Da, Ha Noi Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0345511 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ IBVCB.1710170885581001.Gia dinh Pham Ngoc Tung 2602- T26-Toa B2- CC Giai Viet-p5-Q8-HCM tre em duoi 10 tuoi
VNCK - 0344645 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 3.000.000đ IBVCB.1710170734609001.Duong Hong Quan Quan 12 Mong cac chau manh khoe sau nhung ngay mua lu
YP58 - 0000180 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 3.220.000đ LEE'S BAKERY IN BRISBANE, QUEENSLAND AUSTRALIA GUI UNG HO 180AUD GD TIEN MAT
ZZ61 - 0008813 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:171017.SHGD:10012230.BO:TRAN THI HUE.CK
ZZ61 - 0008280 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:171017.SHGD:10001721.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0302512 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 200.000đ IBVCB.1710170158874002.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
ZZ61 - 0007859 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:171017.SHGD:10005429.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0297600 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 1.000.000đ IBVCB.1710170845284001.Vu Nhi A - Thai kinh chuyen
VNCK - 0296368 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ IBVCB.1710170420738002.Nguyen Bich Ngoc Van Phuc-Ha Dong-Ha Noi Ung ho Quy Com co thit
YA89 - 0005543 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ IBPS/SE:79310001.DD:171017.SH:10007220.BO:NGUYEN THI THANH TRA.MINH GOI IT TIEN UNG HO BA CON BI LU VUA ROI,MINH KHONG TIM THAY THONG TIN DE UNG HO BA CON BI LU NEN MINH CHUYEN VAO QUY VUNG CAO,CHUYEN LAI DUM CHO MINH NHA,THANKS.
YV56 - 0006211 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 10.000.000đ /Ref:PATTM70C0QD{//}/Ref:PATTM70C0QD{//}TT VNM70C0QD HO TRO COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MS HOA NG THI MAI HUONG
VNCK - 0286453 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 200.000đ IBVCB.1710170762308001.Nguyen Phuong Anh Hoai Duc - Ha Noi Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0278611 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 200.000đ IBVCB.1710170829939001.Ho tro tre em vung Yen Bai sau lu
MBVP - 0257350 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 80.000đ MBVCB.16298339.dang no 1 ty.CT tu nguoi cung kho toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0003188 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:171017.SHGD:10000789.BO:CHAU THI LAN THANH.995217101701232 DG QTNVC
VNCK - 0257161 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 500.000đ IBVCB.1710171017847001.Ung ho chuong trinh COM CO THIT cua anh TUAN
VNFI - 0204611 TK chuyển đến 2017 17-10-2017 1.000.000đ 096153.171017.085354.Nguyen Van Truong Hai phong ung ho" Com co thit"
J633 - 0010936 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 2.000.000đ Sender:01309001.DD:161017.SHGD:10002476.BO:LE THI THANH LAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006627 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:161017.SHGD:10004893.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
ZZ45 - 0010349 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:161017.SHGD:10015817.BO:TRINH DAI HA.UNG HO CCT
VNFI - 0194951 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 600.000đ 032898.161017.141558.ung ho quy q3.2017
VNFI - 0193613 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 200.000đ 901445.161017.130755.Ung ho quy
VNFI - 0192599 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 1.000.000đ 027427.161017.001022.PHAM THI BICH HONG UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0240427 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 100.000đ IBVCB.1610170454603002.Le Thi Ngan yen mi, yen mo, Ninh Binh hoan canh binh thuong
VNCK - 0200012 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 110.000đ IBVCB.1610170702908001.H Quy com co thit
VNCK - 0160260 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 450.000đ IBVCB.1610171034753002.NGO XUAN THUY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0155534 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 1.100.000đ IBVCB.1610170934407003.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0152200 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 500.000đ IBVCB.1610170227659001.
VNCK - 0142210 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 500.000đ IBVCB.1610170805091007.Truong Thi nHi chuyen tien ung ho hang thang
VNCK - 0120640 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 500.000đ IBVCB.1510170796591004.Pham Thuy Linh Tre em vung cao
RW13 - 0000004 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 1.000.000đ FO: QUY TRO NGHEO VUNG CAO. BO: PHAN DINH PHUC//TANG THIT
MBVP - 0209178 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 200.000đ MBVCB.16222297.tre em ngheo.CT tu Nguyen Thi Thanh Minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0197615 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 100.000đ MBVCB.16206133.Ung ho cho quy.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0194767 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 200.000đ MBVCB.16201883.Ung ho cac em.CT tu Giang Le toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0013348 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 135.000đ Sender:79310001.DD:161017.SHGD:10006605.BO:PHAM TUYET NHUNG.HOANG TRANG MUA 3KG KHOAI
ZZ61 - 0013066 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 7.092.000đ Sender:01204009.DD:161017.SHGD:19004798.BO:AGRIBANK HOANG SU PHI.AGRIBANK HOANG SU PHI CTL 10006377 NGAY 12/10/2017 DO SAI TAI KHOAN DON VI HUONG
J633 - 0006517 TK chuyển đến 2017 16-10-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:161017.SHGD:10003716.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040217101688973)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0070385 TK chuyển đến 2017 15-10-2017 200.000đ IBVCB.1410170683500001.Them thit cho bat com Them thit cho bat com
MBVP - 0121560 TK chuyển đến 2017 15-10-2017 100.000đ MBVCB.16081617.t10.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0014736 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 100.000đ IBVCB.1410170496309001.Ung ho Quy Ung ho Quy
VNCK - 0012815 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 1.000.000đ IBVCB.1410170657451001.www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
VNCK - 0029071 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 200.000đ IBVCB.1410170068445002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0035524 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 1.000.000đ IBVCB.1410170672103001.M&DTrA ung ho
VNCK - 0052582 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 500.000đ IBVCB.1410170253494002.Em Mai Thanh mua 5kg khoai va ung ho quy
VNCK - 0997420 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 500.000đ IBVCB.1310170903803004.Pham Dang Bang Dong Da - Ha Noi Ung ho chung vao Quy
VNAF - 0017321 TK chuyển đến 2017 14-10-2017 200.000đ IBAFT.1309170046905001.Xin dong gop phan nho cho Com Co Thit
VNCK - 0878685 TK chuyển đến 2017 13-10-2017 88.888đ IBVCB.1210170873141001.Nguyen Hong Hai T78 k5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u