Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0626528 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170110848001.Ho tro tro ngheo vung cao thang 12
VNCK - 0617308 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170285023001.ung ho ung ho
VNAF - 0022213 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
P567 - 0000004 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 3.000.000đ CTCP CONG NGHE KY THUAT VTECH UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
MBVP - 0783324 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 100.000đ MBVCB.22969657.Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0724506 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ MBVCB.22888821.nguoi con xa xu.CT tu Nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L332 - 0005708 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79303008.DD:051217.SH:10013906.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0040524 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:051217.SHGD:10007366.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO QUY
J633 - 0022604 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:79309001.DD:051217.SHGD:10002038.BO:LE THI TRUC LE.AO AM MUA DONG. IT THOI NHUNG DE UDAN
J633 - 0019262 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:051217.SHGD:10005630.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217120586277)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0015824 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:051217.SHGD:10008454.BO:DO MINH HUYEN.M VA V UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0014431 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:051217.SHGD:10010584.BO:NGUYEN THI THU HA.995217120557716 UNG HO THAN G 12
J633 - 0009124 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:051217.SHGD:10000106.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1733990872:UNG HO THA NG 12.2017
VNCK - 0459417 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 50.000đ IBVCB.0312170336043002.Ho Viet Hung Ca Mau Ung ho
MBVP - 0584958 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ MBVCB.22691324.linh & huong ung ho CCT T12/2017.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0559010 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ IBVCB.0412170695583001.Chuc cac be khoe manh, hoc gioi va ngoan. Cam on cac anh chi da chuyen giup.
ZZ61 - 0015661 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:041217.SHGD:10010887.BO:DUONG DINH HAI.995217120410581 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
MBVP - 0655006 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ MBVCB22789343.Hoang Bach - Hoang Kien UH T12-2017.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0643658 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 2.000.000đ MBVCB.22773999.Quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0013433 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 3.000.000đ Sender:79307006.DD:041217.SHGD:10017948.BO:NGUYEN THI KIM DUNG.IBNGUYEN THI KIM DUNG CHUYE N KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
R722 - 0000064 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 300.000đ TRAN NGOC PHUONG GD TIEN MAT
VNCK - 0528604 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ IBVCB.0412170440230001.ung ho tre em
VNCK - 0526027 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 100.000đ IBVCB.0412170243218001.Ung ho Quy com co thit
ZZ61 - 0012216 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:041217.SHGD:10021990.BO:TRAN THI MINH PHUONG.UNG HO QUY TNVC THANG 12/2 017
MBVP - 0630700 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 550.000đ MBVCB22756529.ung ho tro ngheo vung cao.CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0621100 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 2.000.000đ MBVCB.22743201.quy Com Co Thit.CT tu gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0502470 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 5.000.000đ IBVCB.0412170342030001.Dung Quang Ninh ung ho
J633 - 0016029 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:041217.SHGD:10000155.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
S810 - 0000106 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 18.000.000đ vo anh triet nt dong gop mung 20.11 cho tre em ngheo vung cao GD TIEN MAT
VNCK - 0493289 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ IBVCB.0412170310031007.Le Ha Cau Giay ung ho CCT
VNFI - 0118058 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 100.000đ 764625.041217.101226.Nguyet Anh. Mai Anh ung ho
J633 - 0011670 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:041217.SHGD:10008496.BO:DANG QUOC TRANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006965 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 3.000.000đ Sender:01616002.DD:041217.SHGD:10000379.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN NOVE MBER
ZZ61 - 0006911 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 1.000.000đ Sender:01310001.DD:041217.SHGD:10009074.BO:NGUYEN TUAN ANH.TANGUYEN UHTX T11. UNG HO CAC C HAU
ZZ61 - 0006302 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:041217.SHGD:10005338.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG H O THANG 12
MBVP - 0595738 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ MBVCB.22708188.mua ao quan di hoc.CT tu Ung ho quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0472052 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ IBVCB.0412170988719001.TA DUC THINH _KHUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO-THANG 12
VNCK - 0420451 TK chuyển đến 2017 03-12-2017 200.000đ IBVCB.0312170684264001.
VNCK - 0419657 TK chuyển đến 2017 03-12-2017 100.000đ IBVCB.0312170871420001.Trang Quang Nam Ung ho quy com co thit
VNCK - 0407247 TK chuyển đến 2017 03-12-2017 2.000.000đ IBVCB.0312170522652001.TS Hoang V.Khan Nhip cau Thai Binh Thuy Si ung ho
MBVP - 0559128 TK chuyển đến 2017 03-12-2017 50.000đ MBVCB.22651755.Nha dau tu BTC.CT tu QUACH KIM PHONG toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0435129 TK chuyển đến 2017 03-12-2017 200.000đ IBVCB.0312170106297003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi Ung ho cct
VNFI - 0086477 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 300.000đ 212235.021217.050318.TuanXu ung ho thang 12 cho Quy Tro Ngheo Vung Cao Com co thit
VNCK - 0337463 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 200.000đ IBVCB.0212170131027002.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T12/2017
MBVP - 0523958 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 250.000đ MBVCB.22596673.;).CT tu Vy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0520590 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 1.000.000đ MBVCB22591834.Ung ho cac chau.CT tu 0021001965336 NGAC VAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0481556 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 500.000đ MBVCB.22536847.quy tro ngheo vung cao.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0384352 TK chuyển đến 2017 02-12-2017 100.000đ IBVCB.0212170204494009.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai - Hai Ba Trung - HN Hoan canh kho khan thang 12 - 2017
A867 - 0000100 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 13.318.930đ HOI NGUOI VN TAI KAGOSHIMA UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT GD TIEN MAT
MBVP - 0446583 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 250.000đ MBVCB.22462912.quy com co thit.CT tu Nguyen Dieu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).