Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
1887 - 0000027 TK chuyển đến 2017 24-05-2017 7.000.000đ tong ngoc thanh - chuyen tien dau gia bo xoong - GD TIEN MAT
NGUYEN THI MAI ANH TK chuyển đến 2017 23-05-2017 5.000.000đ TAO THO VA ME MAI ANH UNG HO CAC BAN VUNG CAO
MBVP - 0703873 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 100.000đ MBVCB.2913402.Bt.CT tu Tran Quynh Mai toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0700853 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 50.000đ MBVCB.2909709.tre em ngheo .CT tu nguyen van phuoc toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0076332 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 300.000đ IBVCB.2305170613732004.ung ho
VNCK - 0070275 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 4.100.000đ IBVCB.2305170774899001.em Thuy
G712 - 0000115 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 4.300.000đ LUONG THI THAM;KHACH SAN TIRANT UNG HO XAY DIEM TRUONG HUAMUC; GD TIEN MAT
ZZ45 - 0009484 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 400.000đ Sender:79310001.DD:230517.SHGD:10010042.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 4+5
0Y38 - 0000110 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 500.000đ PHAN THI KHANH NT // VO NGOC MINH PHUNG DONG GOP CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0037687 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 200.000đ IBVCB.2305170485397002.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0034755 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 200.000đ IBVCB.2305170433103001.FB me Susu chuyen tien tu thien
MBVP - 0723424 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 200.000đ MBVCB.2936382.chuong trinh com co thit..CT tu Le xuan Hung toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0723301 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 200.000đ MBVCB.2936251.chuong trinh com coa thit .CT tu Pham Dan Thanh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0025985 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2305170408457002.Pham quang duc Cau giay Ung ho quy
VNCK - 0021453 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 50.000đ IBVCB.2305170057383004.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
VNCK - 0018523 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 300.000đ IBVCB.2305170672621001.LH Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0018456 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 200.000đ IBVCB.2305170486117002.Van Ho Ha Noi Ung ho CCT thang 5
ZZ61 - 0004788 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 5.000.000đ Sender:79302001.DD:230517.SHGD:10005000.BO:VO THI THU HIEN.VO THI THU HIEN UNG HO XAY DUN G TRUONG
VNCK - 0010175 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 3.100.000đ IBVCB.2305170434434001.NGUYEN HUNG SON ung ho cac em nho vung cao.
ZZ61 - 0003104 TK chuyển đến 2017 23-05-2017 500.000đ Sender:79303008.DD:230517.SHGD:10003262.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
VNCK - 0985578 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ IBVCB.2205170434694001.DMQ ung ho T4-5
VNCK - 0952887 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ IBVCB.2205170218232001.ung ho quy Com Co Thit
VNCK - 0951514 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ IBVCB.2205170232216002.Nguyen Xuan Truong Ung ho hoat dong chung cua quy Ung ho hoat dong chung cua quy
J633 - 0033871 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:220517.SHGD:10015261.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
A867 - 0000082 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 5.000.000đ THE PRIDE FC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
A867 - 0000081 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 2.500.000đ TIEN UNG HO THUNG TIEN QUYEN GOP GIAI BONG DA VAO HA UNG HO GD TIEN MAT
A867 - 0000080 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 5.000.000đ FC-NC2 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
A867 - 0000079 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 5.000.000đ CUU HS LE HONG PHONG NAM DINH TANG QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0022633 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 2.000.000đ Sender:79302001.DD:220517.SHGD:10003545.BO:NGUYEN T NGOC CHINH.(CKRMNO: 036217051986288)NG UYEN THANH LIEM UNG HO QUY COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0921503 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 300.000đ IBVCB.2205170545661003.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0664254 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ MBVCB.2866417.t5.CT tu ntt168@gmail.com toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
ZZ61 - 0006094 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:220517.SHGD:10000592.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNVT - 0836387 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ VCBVT.84982849763.CT tu 0021000264092.NGUYEN THI TUYET MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170522230063253.VNVT20170522836387.CCT
VNCK - 0915422 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ IBVCB.2205170354493001.uy quyen uy quyen uy quyen
ZZ61 - 0004601 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:220517.SHGD:10007350.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0004578 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:220517.SHGD:10006492.BO:TRAN THIEN TRUC PHUONG.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0004230 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 3.000.000đ Sender:79307006.DD:220517.SHGD:10006134.BO:NGO THI DOAN PHUONG.NGO THI DOAN PHUONG CT NGO BAO MINH THU, LE MINH DUC, CAO THI QUYNH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO NAM 2017
4Z67 - 0000016 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 2.000.000đ NGUYEN THANH TUNG UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0887236 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 500.000đ IBVCB.2205170055434001.Nguyen Thuy Hang Tay Mo, Nam Tu Liem, Ha Noi UH
2728 - 0051503 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
5L43 - 0029816 TK chuyển đến 2017 22-05-2017 100.000đ PT..PHAM THU HUYEN.20170522.150619.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0776081 TK chuyển đến 2017 20-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2005170786897001.Gia dinh Quan Ha ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0814786 TK chuyển đến 2017 20-05-2017 200.000đ IBVCB.2005170869801001.Nguyen Minh Sai Gon tre ngheo vung cao
VNCK - 0825184 TK chuyển đến 2017 20-05-2017 200.000đ IBVCB.2005170112387001.Tran Ngoc Anh 521 Truong Chinh tp Nam Dinh
VNCK - 0774419 TK chuyển đến 2017 20-05-2017 1.900.000đ IBVCB.2005170743561001.Hoi nguoi Viet lam viec tai Manchester - UK Manchester, Anh quoc mua thit lon cho cac chau - tien ban lich CCT2017
XG70 - 0255145 TK chuyển đến 2017 20-05-2017 200.000đ FTF.CN:9704366602280452011.FrAcc:0491001502920 .ToAcc:0611001917137
HA TK chuyển đến 2017 19-05-2017 100.000đ
Y311 - 0000067 TK chuyển đến 2017 19-05-2017 200.000đ BUI HUE CHI;HD;nop tien ung ho;
VNCK - 0734641 TK chuyển đến 2017 19-05-2017 200.000đ IBVCB.1905170158820002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
ZZ61 - 0004828 TK chuyển đến 2017 19-05-2017 5.000.000đ Sender:01314001.DD:190517.SHGD:10000166.BO:TRUONG THI HOANG YEN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO