Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0431162 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1907170289870001.tb,cm ung ho hcm ung ho
TQ10 - 0000074 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 1.000.000đ PHAM XUAN PHUNG UNG HO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0411814 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1907170913928002.Pham Lan Anh Cau Giay, Hanoi Gia dinh ung ho chuong trinh
MBVP - 0623298 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 100.000đ MBVCB.7129152.BT.CT tu Tran Quynh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0375629 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 1.450.000đ IBVCB.1907170579141001.VOSKY (WEBTRETHO) ung ho CCT
ZZ61 - 0003971 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:190717.SHGD:10002530.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0003364 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:190717.SHGD:10001257.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995217071901248 GOP QUY
VNCK - 0362500 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 500.000đ IBVCB.1907170142713001.Dao Thi Mai Hoa mong cac chau du com an, ao am den truong
J633 - 0003028 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:190717.SHGD:10000070.BO:HOANG HAI YEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0302835 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 150.000đ IBVCB.1807170238738001.
J633 - 0020092 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 1.000.000đ Sender:01604003.DD:180717.SHGD:10002110.BO:NGUYEN THI HA THAI.VNDVOSKY PAGE UNG HO COM CO THIT CHARGEDETAILS OUR
6439 - 0000077 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 100.000đ VOSKY ( GROUP ) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0269161 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1807170286203001.DoDucTuong
VNCK - 0268963 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 200.000đ IBVCB.1807170497811003.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
XC92 - 0000031 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 60.000.000đ TRINH THANH HAI TIEN THANH LY\;do ung ho cua phai doan lien minh chau au gay quy cct;
VNCK - 0265269 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 200.000đ IBVCB.1807170896925001.Toi gui ho tro cac em hoc tro vung cao nho quy chuyen giup. Xin cam on!
YV56 - 0006136 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 500.000đ /Ref:P658248{//}/Ref:P658248{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
VNCK - 0258012 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1807170051671001.VOSKY GROUP UNG HO COM CO THIT
J633 - 0004939 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:180717.SHGD:10002348.BO:NGUYEN THI THANH HAO.VOSKY GROUP UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0243631 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 300.000đ IBVCB.1707170927589001.Vanvan-Truong ung ho quy COM CO THIT
VNCK - 0242978 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 200.000đ IBVCB.1707170816585001.Nguyen Vu Hai Anh Ung ho Cct
VNCK - 0325225 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 100.000đ IBVCB.1807170921300002.Knocky N/A N/A
F788 - 0000127 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 300.000đ HUYNH ANH VCB UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
1U56 - 0000123 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 300.000đ NGUYEN THI LINH - VOSKY (GROUP) UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0314331 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 200.000đ IBVCB.1807171042588001.Ung ho xay truong hoc cho tro vung cao
MBVP - 0565951 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 120.000đ MBVCB.7042449.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0307578 TK chuyển đến 2017 18-07-2017 200.000đ IBVCB.1807170950556001.KM ung ho Com co thit
J633 - 0034040 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:170717.SHGD:10018016.BO:LE XUAN MANH.NGUYEN THI LOAN UNG HO QUY COM CO THIT
1887 - 0000090 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 150.000đ vosky ( group) ung ho com co thit GD TIEN MAT
VNCK - 0184040 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 300.000đ IBVCB.1707170753912001.SQ chuyen tien thang 7/2017
ZZ61 - 0010871 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 500.000đ Sender:79333001.DD:170717.SHGD:10002238.BO:NGUYEN THI QUYNH.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THI T
J633 - 0028587 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 300.000đ Sender:01359001.DD:170717.SHGD:10000802.BO:NGUYEN THUY LINH.BCIN:FT1719805953:UNG HO QUY
J633 - 0024681 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:170717.SHGD:10006211.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
VNCK - 0161202 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 200.000đ IBVCB.1707170676411002.Chau Anh Nam Tu Liem, Ha Noi quy com co thit
ZZ61 - 0008186 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:170717.SHGD:10000591.BO:NGUYEN THI THU HANG.EM TEN UNG HO TIEN SUA THAN G 6.2017
8A09 - 0000068 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 3.400.000đ HOANG MANH DAT;09378555979;CMND 273269949 CT UNG HO;
5826 - 0005408 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 200.000đ IBPS/SE:79310001.DD:170717.SH:10007339.BO:LE HUYEN TRANG.QUYEN GOP CHO TRE
ZZ61 - 0006306 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:170717.SHGD:10006530.BO:TRAN TUAN ANH.CK QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0011954 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:170717.SHGD:10002410.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217071682316)UNG HO THANG 7/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
HW71 - 0000012 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG CONG TY CP XD J-TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0004842 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:170717.SHGD:10003645.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040217071684480)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0019973 TK chuyển đến 2017 17-07-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:170717.SHGD:10003035.BO:TRINH THI THANH HA.VCB HA NOI . VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
HUAN TK chuyển đến 2017 16-07-2017 500.000đ
MBVP - 0459341 TK chuyển đến 2017 16-07-2017 28.000.000đ MBVCB6883276.PTTSG chuyen tien ung ho.CT tu 0181003530622 TRAN QUOC BAO toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
M052 - 0136247 TK chuyển đến 2017 16-07-2017 600.000đ FTF.CN:9704366607208583029.FrAcc:0161001605416 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0029829 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 1.000.000đ IBVCB.1507170309437001.Cao Minh Phuong UHTX- T7.2017
VNCK - 0069169 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 500.000đ IBVCB.1507170906626001.Xin dong hanh cung nhom va Mong cac em vung cao duoc am no hanh phuc
VNCK - 0052307 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 300.000đ IBVCB.1507170122376003.Binh Binh Hoc sinh kho khan
VNCK - 0082159 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 1.100.000đ IBVCB.1507170273228002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0024868 TK chuyển đến 2017 15-07-2017 100.000đ IBVCB.1507170971915001.Nguyen Ngoc Tam 387 Bach Mai Ung ho tre em vung cao