Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ02 - 0007257 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:240717.SHGD:10001474.BO:BUI XUAN CUONG.UNG HO
ZZ01 - 0005940 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:240717.SHGD:10000994.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
ZZ61 - 0006944 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 500.000đ Sender:79303001.DD:240717.SHGD:10002687.BO:BACH QUOC MANH.UH QUY TNVC/UH QUY TNVC
VNCK - 0796310 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 1.000.000đ IBVCB.2407170567360004.Ho tro quy ngheo (LVL)
Q473 - 0000026 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 1.500.000đ HOANG THI THU TRANG;CHUYEN UNG HO QUY;
4Z73 - 0000010 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 3.000.000đ NGUYEN THI BICH DUYEN;HN;zen ung ho thang 7;
VNCK - 0793127 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 200.000đ IBVCB.2407170143218002.Them mieng thit cho bat com Them mieng thit cho bat com Them mieng thit cho bat com
VNCK - 0790418 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 500.000đ IBVCB.2407170024298002.Nguyen Duc Viet 36 duong so 6, phuong 10, quan tan binh Tu thien
VNCK - 0733687 TK chuyển đến 2017 23-07-2017 200.000đ IBVCB.2207170112227001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T7.2017
MBVP - 0851509 TK chuyển đến 2017 23-07-2017 500.000đ MBVCB.7523212.ung ho CT CCT.CT tu Bui Duc Kien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNAF - 0009196 TK chuyển đến 2017 23-07-2017 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0744653 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 200.000đ IBVCB.2307170231253001.Phuong Phuong Vung tau UHTX
RA17 - 0009278 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 500.000đ FTF.CN:9704366800346282014.FrAcc:0071000737013 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0666455 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 200.000đ IBVCB.2107170216592004.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi ung ho cct
VNCK - 0671376 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 200.000đ IBVCB.2107170505758002.Ung ho Chu Tuan Du an com co thit
0U61 - 0099808 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 300.000đ FTF.CN:9704366804599538023.FrAcc:0281000319022 .ToAcc:0611001917137
JN03 - 0743690 TK chuyển đến 2017 22-07-2017 200.000đ PT..HOANG THI XUAN.20170722.150105.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
MBVP - 0782211 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 200.000đ MBVCB.7414361.Hwaiting.CT tu Hwaiting toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
5826 - 0006732 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 100.000đ IBPS/SE:79310001.DD:210717.SH:10014028.BO:NGUYEN THANH BINH.BINH AN
C263 - 0007768 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 200.000đ /Ref:P3057202318{//}/Ref:P3057202318{//}B/O:PHAM THUY ANH PHAM THUY ANH GOP QUY CCT T7/201 7
VNCK - 0619085 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 1.000.000đ IBVCB.2107170738490002.le thanh tam BT8 Viet Hung tro ngheo vung cao
VNCK - 0617029 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 200.000đ IBVCB.2107170426070002.minh sg tro ngheo vung cao
MBVP - 0752420 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 100.000đ MBVCB.7369973.ung ho hoc tro ngheo vung cao.CT tu Bui Khanh Nam toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0594310 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 500.000đ IBVCB.2107170810327001.LS Duc Anh ung ho chuong trinh Com co thit
ZZ01 - 0005598 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:210717.SHGD:10003556.BO:PHAM THI THANH TAM.PHAM T THANH TAM UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0587262 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 200.000đ IBVCB.2107170562545001.Do xuan Thinh Ba Vi Ha Noi Quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0006015 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:210717.SHGD:10000334.BO:DANG NGOC QUANG.DANG NGOC QUANG CHUYEN TIEN TOI QUY TRO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
VNCK - 0573095 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 500.000đ IBVCB.2107170094051002.Ngo Hong Duong KDT Dang xa - GL- HN Ung ho quy tro ngheo vung cao thuong ky
ZZ61 - 0003735 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:210717.SHGD:10001179.BO:TRAN THI LIEN PHUONG.995217072150274 UNG HO T RO VUNG CAO
5197 - 0000011 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 300.000đ NGUYEN NGOC HA GUI GD TIEN MAT
VNCK - 0565809 TK chuyển đến 2017 21-07-2017 500.000đ IBVCB.2107170431329002.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
MBVP - 0652036 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 100.000đ MBVCB.7170341.hoanh canh binh thuong.CT tu Truong Dieu Quang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
3877 - 0009590 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 100.000đ FTF.CN:4283100000466498 .FrAcc:0711000244081 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0549319 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 200.000đ IBVCB.2007170352366001.HH Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0010306 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 215.000đ Sender:01314001.DD:200717.SHGD:10003427.BO:VU DUC QUY.UNG HO CAC CHAU
A867 - 0000115 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 15.879.500đ COM CO THIT ASTRAKHAN LIEN BANG NGA UNG HO TNVC GD TIEN MAT
J633 - 0025786 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 600.000đ Sender:79310001.DD:200717.SHGD:10011117.BO:VU HOANG.VU HOANG GUI QUY CCT
VNCK - 0516510 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 300.000đ IBVCB.2007170192524004.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0513612 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 1.400.000đ IBVCB.2007170425528002.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0508199 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 500.000đ IBVCB.2007170262118002.Cac ban: In Soc Gau gui cac ban vung cao :)
VNCK - 0503064 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 300.000đ IBVCB.2007170086488001.Xin tang Quy
VNCK - 0500878 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 300.000đ IBVCB.2007171043427002.Hoa Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0006481 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 400.000đ Sender:01314001.DD:200717.SHGD:10000627.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0478193 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 1.500.000đ IBVCB.2007170303395001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
ZZ61 - 0005266 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:200717.SHGD:10005692.BO:NGUYEN DANG LINH.IBNGUYEN DANG LINH 091655463 3 CC TAN VIET HOAI DUC HA NOI
VNCK - 0472736 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 500.000đ IBVCB.2007171032133001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 7/2017
VNCK - 0470185 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 200.000đ IBVCB.2007170720551001.Trang hn ck
VNCK - 0464137 TK chuyển đến 2017 20-07-2017 300.000đ IBVCB.2007170898285001.Pham Do Thuc Anh/Pham Minh Quan/Pham Quoc Bao Haiphong Ung ho cac ban
VNCK - 0448560 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 100.000đ IBVCB.1907170060585002.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM CCT
MBVP - 0649588 TK chuyển đến 2017 19-07-2017 2.000.000đ MBVCB.7166308.Ung ho chuong trinh.CT tu Linh Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).