Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0428648 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 200.000đ IBVCB.1511170917085002.Quyen Q.BT Ung ho chuong trinh
VNCK - 0439590 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 1.100.000đ IBVCB.1511170476582002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0447137 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1511170842174001.Cao Minh Phuong UHTX - T11.2017
VNFI - 0699423 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 2.000.000đ 824281.151117.084520.AGRIBANK tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0007552 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:151117.SHGD:10011526.BO:TA DAO HONG PHUOC.995217111506265 NHAN DUOC TIEN THUONG TU CTY, EM CHIA SE NIEM VUI VOI CAC EM NHO GAP KHO KHAN.
ZZ61 - 0005029 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 1.000.000đ Sender:01321001.DD:151117.SHGD:10000330.BO:TO NGOC KIM OANH.GD DIEU ANH LD GOP QUY TNVC
ZZ61 - 0010794 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:151117.SHGD:10002338.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
J633 - 0007347 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:151117.SHGD:10000057.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
J633 - 0007223 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:151117.SHGD:10000007.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1731901386:UNG HO THA NG 11.2017
ZZ01 - 0005316 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:151117.SHGD:10007423.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0342455 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 100.000đ IBVCB.1411170792034001.Chuc cac be hoc tot
25I8 - 0003854 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20171114.172217.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0642279 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 200.000đ MBVCB.19909773.ung ho Quy TNVC 11.2017.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0698937 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 200.000đ MBVCB19992039.Ung ho Com Co Thit thang 11.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0240708 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 500.000đ IBVCB.1411170171536002.Gd GAOMAM hanoi Ung ho tre em kho khan
VNCK - 0249037 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 100.000đ IBVCB.1411170935004002.Nguyen Thi Nguyet So 70 ngo 22 pho phan dinh giot - thanh xuan -HN ung ho quy com co thit
VNCK - 0251537 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 500.000đ IBVCB.1411170620416003.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0252872 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1411170927686001.NGUYEN PHI LAN ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0294086 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 200.000đ IBVCB.1411170590693001.Phuong Anh Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0296030 TK chuyển đến 2017 14-11-2017 500.000đ IBVCB.1411170300651003.Tran Trung Kien Ung ho
J633 - 0035591 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:131117.SHGD:10006879.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0555207 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 500.000đ MBVCB19774927.Ng Bien Phong, Vu Nhung ung ho vung cao.CT tu 0011004164726 VU HONG NHUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0009278 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 12.000.000đ Sender:01202002.DD:131117.SHGD:10006539.BO:TRAN THI TUYET.995217111304576 UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
25D1 - 0132236 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0120878 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1311170166310001.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNCK - 0123176 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 500.000đ IBVCB.1311170071288001.PHAM DANG BANG ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0125955 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 200.000đ IBVCB.1311170780748001.Chi Giang Ha noi Ha noi ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0003029 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:131117.SHGD:10000158.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
XJ42 - 0006993 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 200.000đ IBPS/SE:79310001.DD:131117.SH:10026824.BO:NGUYEN THANH BINH.BINH UNG HO
VNCK - 0180679 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 300.000đ IBVCB.1311170948269001.Hoa Ung ho quy com co thit
VNCK - 0155964 TK chuyển đến 2017 13-11-2017 200.000đ IBVCB.1311170980413002.Anh Minh Tampines JC Sing ung ho kho khan
VNCK - 0074307 TK chuyển đến 2017 12-11-2017 200.000đ IBVCB.1211170951253002.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0088093 TK chuyển đến 2017 12-11-2017 200.000đ IBVCB.1211170736836002.X UNG HO CCT
VNCK - 0987530 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1111170375308002.Ho Thi Ngoc HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T11/1 HoThiNgoc UH Quy tro ngheo vungcao ComCoThit T11/1
VNCK - 0975978 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 200.000đ IBVCB.1111170045292002.Ung ho Ung ho
VNCK - 0016766 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 200.000đ IBVCB.1111170461125001.mr son ha noi ung ho cac chau
VNCK - 0010473 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 120.000đ IBVCB.1111170109754003.VU THI HOAI HUONG Tp HCM A
VNFI - 0627257 TK chuyển đến 2017 11-11-2017 2.000.000đ 344410.111117.102042.Gia dinh chim sau ung ho quy CCT
0000 - 0000019 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 8.586.667đ 0000000615006584278T
VNCK - 0831416 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ IBVCB.0911171005704001.VU VIET THANG TRAN YEN YEN BAI UNG HO
VNFI - 0621314 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 2.000.000đ 042358.101117.201049.AGRIBANK TDuy Hoang, ban Nguyen Huu Nguyen, ck Com Co Thit
VNCK - 0950362 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 268.889đ IBVCB.1011170672066001.Nguyen Hong Hai T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u
MBVP - 0376402 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ MBVCB19485688.ck.CT tu 0061000964645 NGUYEN THI PHUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0376316 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 300.000đ MBVCB.19485684.bt.CT tu thien dang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XK64 - 0000141 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 5.000.000đ NGUYEN THI DIEU LINH UNG HO QUY " COM CO THIT"
VNCK - 0933666 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 100.000đ IBVCB.1011170554227001. HUY NGUYEN TRE EM VUNG CAO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0920815 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1011170919627001.www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
VNCK - 0917459 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ IBVCB.1011170956663002.Ung ho Com co thit thang 11
VNFI - 0613861 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 200.000đ 617379.101117.152607.Ng T Bich Thuy ung ho Com co thit
VNCK - 0912852 TK chuyển đến 2017 10-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1011170619653004.Phuong Anh ck ung ho