Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0824235 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ IBVCB.3105170135220001.Nguyen Huyen Ha Noi Ung ho Com co thit
VNCK - 0704815 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3005170205090001.Vu Duc Vuong ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0008815 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:300517.SHGD:10009137.BO:NGUYEN TUAN ANH.TA NGUYEN UHTX T5. UNG HO QUY
VNCK - 0668664 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 1.000đ IBVCB.3005170910389001.11 22
VNCK - 0664290 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 200.000đ IBVCB.3005170661795003.Ung ho tro ngheo Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0660385 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 500.000đ IBVCB.3005170722249001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 5/2017
2B09 - 0000065 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 20.000.000đ TAP THE CU DAN SUNRISE CITY -CENTRAL TOWERS GD TIEN MAT
0F91 - 0000009 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 300.000đ NGUYEN DUC TIEN NT // DONG GOP CHO QUY COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0628958 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 200.000đ IBVCB.3005170656862001.Yeu cac em
VNCK - 0627067 TK chuyển đến 2017 30-05-2017 1.073.000đ IBVCB.3005170043044001.Hoi nguoi Viet lam viec tai Manchester - UK - Poke Manchester, Anh quoc mua thit lon cho cac chau 2
VNCK - 0603033 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 200.000đ IBVCB.2905170524970002.Thuc Dang ung ho CCT T6/2017
4452 - 0001839 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 700.000đ FTF.CN:9704366809450528021.FrAcc:0691000335464 .ToAcc:0611001917137
ZZ61 - 0012929 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 600.000đ Sender:01201001.DD:290517.SHGD:10014091.BO:NGUYEN HANG NGA.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0581396 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 300.000đ IBVCB.2905170136088003.Chuc cac tro luon ngoan va hoc gioi
VNCK - 0577433 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 200.000đ IBVCB.2905170312606002.Anh Minh Tampines JC Sing ung ho kho khan
ZZ02 - 0009701 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 300.000đ Sender:01320001.DD:290517.SHGD:10000313.BO:DANG THI MINH HA.GIA DINH CHIT, MAT,KHOAI UNG H O QUYQUY TRO NGHEO V UNG CAO
VNCK - 0567021 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 2.000.000đ IBVCB.2905170936009001.Quy TNVC Quy TNVC
VNCK - 0566223 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 500.000đ IBVCB.2905170521229001.Pham Ba Ngoc ung ho Ha Noi Ung ho quy
ZZ61 - 0010352 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 500.000đ Sender:79201001.DD:290517.SHGD:10005699.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.MY TIEN CHUYEN UNG HO QUY TNVC
VNCK - 0558730 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2905170585003001.Chau Hoang Gia Bach Ha noi ung ho xay truong hoc
VNCK - 0555992 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 200.000đ IBVCB.2905170830297003.Nguyen Thi Dung ung ho tre em ngheo
0105 - 0007050 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 7.000.000đ /Ref:PALPMB73264{//}/Ref:PALPMB73264{//}LP VNMB73264 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MRS TRAN THI MY HANH
XC92 - 0000067 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 7.870.000đ TRINH THANH HAI TIEN UNG HO;DEM NHAC CCT 26/5/2017 UNG HO;
J633 - 0017746 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:290517.SHGD:10002978.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005088 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:290517.SHGD:10006588.BO:NGUYEN VINH QUANG.CHAU NGUYEN VU MINH, LOP 2A4, DOAN THI DIEM, HA NOI, UNG HO CAC BAN VUNG CAO.
J633 - 0010636 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:290517.SHGD:10001086.BO:NGO DANG KHOA.CHUYEN TIEN DEN NGAN HANG KHAC
ZZ61 - 0003122 TK chuyển đến 2017 29-05-2017 250.000đ Sender:79307006.DD:290517.SHGD:10000291.BO:VU KHAC HOANG THU.VU KHAC HOANG THU 060994695 V U KHAC HOANG THU UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
MBVP - 0974248 TK chuyển đến 2017 28-05-2017 100.000đ MBVCB.3229255.binh dan.CT tu Ha toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0506558 TK chuyển đến 2017 28-05-2017 300.000đ IBVCB.2805170752276002.Ngo Van Anh 6/180 Nguyen Luong Bang Bat ky
VNCK - 0498667 TK chuyển đến 2017 28-05-2017 200.000đ IBVCB.2805170562796002.Quy com co thit Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
VNCK - 0482396 TK chuyển đến 2017 28-05-2017 500.000đ IBVCB.2805170669544001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0399980 TK chuyển đến 2017 27-05-2017 200.000đ IBVCB.2605170051457003.Ung ho quy tro ngheo vung cao
MBVP - 0941105 TK chuyển đến 2017 27-05-2017 3.000.000đ MBVCB.3190486.bt.CT tu xin giau ten toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VSMS - 0399700 TK chuyển đến 2017 27-05-2017 8.800đ THU PHI DICH VU SMS CHU DONG THANG 04/2017. SDT: 0904629902. So tien 8800 VND
ZZ01 - 0006849 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:260517.SHGD:10001944.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
XC92 - 0000116 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 2.000.000đ TRINH THANH HAI BAC MAI UNG;ho quy tro ngheo vung cao tai nha hat lon;
VNVT - 0928724 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ VCBVT.84973103191.CT tu 0201000586909.CAO THI THANH HUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170526214114654.VNVT20170526928724.giup hoc sinh quang binh
VNCK - 0394493 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2605170745635002.Luu Thi Lan Huong 12 Nui Truc Giang Vo Ba Dinh Ha noi nhap quy chung
VNCK - 0392340 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 1.100.000đ IBVCB.2605170894927001.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0354749 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ IBVCB.2605170649804001.tu q4 quy cct
VNCK - 0353209 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ IBVCB.2605170008348001.Ung ho com co thit. Quy Nguyen
VNCK - 0341678 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2605170089636002.Anh Thu Q7 HCM Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0336402 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ IBVCB.2605170232054003.Quang Ha Noi ung ho quy
VNCK - 0336324 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ IBVCB.2605170644290007.Ung ho com co Thit- Khoa QA
VNCK - 0329604 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ IBVCB.2605170080960001.TANG THIT CHO HS
VNCK - 0325813 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 1.000.000đ IBVCB.2605170779962016.Dang Tran Hoang Hang thang
VNCK - 0325622 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 500.000đ IBVCB.2605170069378001.Dinh viet loc Ha moi UHTX
VNCK - 0315218 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 200.000đ IBVCB.2605170556765002.Them mieng thit cho bat com Them mieng thit cho bat com Them mieng thit cho bat com
VNCK - 0314092 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 300.000đ IBVCB.2605170221697001.Quynh Anh Bac Tu Liem Ung ho quy
VNCK - 0313082 TK chuyển đến 2017 26-05-2017 100.000đ IBVCB.2605171029073001.Phuong Phuong Vung tau UHTX