Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0047299 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:111217.SHGD:10024729.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
J633 - 0045608 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:111217.SHGD:10023943.BO:NGUYEN THI TRANG.UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
J633 - 0024233 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:111217.SHGD:10002358.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0006724 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:111217.SHGD:10003412.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217120882244)UNG HO THANG 12/2017 (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNCK - 0359210 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ IBVCB.1112170605040001.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
VNCK - 0373159 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 600.000đ IBVCB.1112170937852001.PHI THI BIEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0382391 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 500.000đ IBVCB.1112170222204003.Huong 22 Lang Ha Tu thien
VNCK - 0390330 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1112170800242001.anthony good luck
VNCK - 0400987 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 2.000.000đ IBVCB.1112171043178002.Nguyen thi Hai Yen (cadi PhuNghia) Ngo 109 truong chinh - Ha Noi Ung ho quy thang 11-12/2017
VNCK - 0404632 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ IBVCB.1112170630169003.Thu Hoai HCM ca nhan
VNCK - 0404840 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ IBVCB.1112170229513001.X UNG HO CCT
VNCK - 0415837 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ IBVCB.1112170678097003.Le Ngoc Han ung ho quy tro ngheo vung cao ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0419277 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1112170606825001.ban Gau va ban Soc gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0428650 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 110.000đ IBVCB.1112170596321001.H Quy com co thit
VNFI - 0295182 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ 841044.111217.075150.Ung ho CCT 12/2017
VNFI - 0311633 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 200.000đ 686634.111217.135347.Ung ho mua ao ret cho cac em
YP86 - 0006397 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 1.000.000đ /Ref:P3087345610{//}/Ref:P3087345610{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
ZZ61 - 0009103 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ Sender:79307001.DD:111217.SHGD:10005363.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
B247 - 0007053 TK chuyển đến 2017 11-12-2017 300.000đ /Ref:PALPM709M5G{//}/Ref:PALPM709M5G{//}LP VNM709M5G UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVC:MR NGUYEN NGOC TOAN
MBVP - 0343368 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 5.000.000đ MBVCB.23662786.ung ho qui CCT.CT tu Vu Hong Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0297704 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1012170489719002.Mau Thu Huong dong gop Qui com co thit
VNCK - 0288897 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 200.000đ IBVCB.1012170833299003.linhnguyen linhnguyen linhnguyen
VNCK - 0272831 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 500.000đ IBVCB.1012170695254001.Nguyen Hai Thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNVT - 0880057 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 500.000đ VCBVT.841689923635.CT tu 0451001579771.DONG MINH TUAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171210232283719.VNVT20171210880057.Ung ho quy com co thit. tran trong
VNFI - 0283532 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 200.000đ 233175.101217.075642.Em ten ung ho tien sua thang 11.2017
VNCK - 0259803 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 300.000.000đ IBVCB.1012170711746001.Nhom lua yeu thuong, YenBai2017. Ung ho cac chau vung lu TT Nghia Lo & H. Tram Tau
VNCK - 0164500 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.002đ IBVCB.0812170308389001.98ra9 8r9a8f 83raf
VNCK - 0228481 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170091330003.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0211449 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0912170584039002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNFI - 0272746 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 20.000đ 533985.091217.114346.Thanh toan tien ship don hang 101357
VNCK - 0216341 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912171002834001.ch giang ha noi ung ho quy com co thit
VNCK - 0188478 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 300.000đ IBVCB.0912170207833004.Do Huy Quang Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0195153 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0912170783755001.Pham Thi Minh Long Bien - Ha Noi Khong cu the
VNCK - 0214880 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170227506002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
MBVP - 0292584 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ MBVCB23581726.Ung ho Com co thit thang 12/2017.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0166023 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 800.000đ IBVCB.0912170452293001.Vu Thanh Hai Ung Ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0161525 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 3.300.000đ IBVCB.0812170807385001.Phan Thanh Quan 306F/12 T2 KV5, P. An Khanh, Q. Ninh Kieu, TP. CanTho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0220175 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170340544001.Mr Son Ha Noi Ung ho cac chau
ZZ01 - 0004305 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:081217.SHGD:10006594.BO:HOANG THI PHUONG THAO.IBUNG HO TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ61 - 0012034 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ Sender:01201001.DD:081217.SHGD:10018184.BO:DO QUOC DUNG.DO QUOC DUNG, DIA CHI SO 2, NGO 11 9, TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI. DONG GOP QUY CHUONG TRINH COM CO THIT
D439 - 0005926 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ IBPS/SE:79302001.DD:081217.SH:10005068.BO:LE THI PHUONG DONG.(CKRMNO: 110217120886104)LE P HUONG DONG UNG HO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH-)
J633 - 0010207 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:081217.SHGD:10001098.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 12.17 T1800
XC92 - 0000113 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 20.000.000đ NGUYEN THI QUYEN BAC NHAT;pham ung ho tro ngheo vung cao;
VNFI - 0258782 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ 121211.081217.165953.Ung ho chuong trinh
VNCK - 0092979 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170822178001.Quynh An Tran Tu Binh cac tre em vung cao
VNCK - 0040059 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170343941004.2 ban Khoi + Nguyen ung ho cct cct
VNCK - 0054191 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0812170185645001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0204900 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ MBVCB.23446743.Qui TNVC.CT tu Gia dinh Duong Tuyet HY DH MD toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012359 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 100.000đ Sender:01310001.DD:081217.SHGD:10023097.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
MBVP - 0182787 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ MBVCB.23415406.kho khan.CT tu anh minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).