Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0104122 TK chuyển đến 2017 12-05-2017 200.000đ IBVCB.1205170704230002.Ung ho Com co thit
VNCK - 0122008 TK chuyển đến 2017 12-05-2017 1.000.000đ IBVCB.1205170757530003.http://www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
VNCK - 0054496 TK chuyển đến 2017 12-05-2017 2.500.000đ IBVCB.1205170734687001.TANG THIT CHO HS
XJ41 - 0005383 TK chuyển đến 2017 12-05-2017 500.000đ IBPS/SE:01311001.DD:120517.SH:18927376.BO:NGUYEN DUC TRUNG.TANG THIT CHO HS
6167 - 0006600 TK chuyển đến 2017 12-05-2017 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20170511.210851.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0104026 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 1.000.000đ MBVCB.2209960.ung ho cac em hs ngheo.CT tu vo danh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0919374 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 200.000đ IBVCB.1005170875241002.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0917964 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ IBVCB.1005170315975003.TANG THIT CHO HS
VNCK - 0014695 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 1.000.000đ IBVCB.1105170680987002.TANG THIT CHO HS
VNCK - 0000893 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ IBVCB.1105170459490002.Ung ho Quy Tri Ngheo Vung Cao
MBVP - 0140884 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 300.000đ MBVCB2253082.Ung ho Com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ45 - 0010574 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:110517.SHGD:10014072.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
B247 - 0007681 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 300.000đ /Ref:P585397{//}/Ref:P585397{//}Tang thit D.Vi CHUYEN:LE MINH DUC
4437 - 0007688 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 5.000.000đ /Ref:P585388{//}/Ref:P585388{//}Van Nguyen ung ho chuong trinh thit lon cho tre vung cao D .Vi CHUYEN:NGUYEN THI THANH VAN
VNCK - 0994936 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 100.000đ IBVCB.1105170716432005.TRAN THI THU HOAI HA NAM Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
ZZ45 - 0009875 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:110517.SHGD:10012715.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO COM CO THIT THANG 5.2017
VNCK - 0987966 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 200.000đ IBVCB.1105170424472001.
J633 - 0023879 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:110517.SHGD:10001863.BO:NGO THI HUY PHUONG.441 TANG THIT CHO HOC SINH P HUONG
VNCK - 0972630 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 300.000đ IBVCB.1105170733248001.Be U HN UHTX thang 5/2017
ZZ61 - 0007883 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 200.000đ Sender:01305004.DD:110517.SHGD:10000099.BO:LE THI QUYNH NHU.TANG THIT CHO HOC SINH
D439 - 0005843 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 350.000đ IBPS/SE:01202001.DD:110517.SH:10006472.BO:DU DUC TRINH.995217051104545 - TANG THIT
VNCK - 0966725 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 1.000.000đ IBVCB.1105170692814001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0966538 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ IBVCB.1105170752002001.TANG THIT CHO HS
ZZ61 - 0007483 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:110517.SHGD:18920083.BO:NGUYEN THI NGOC BICH.NGUYEN NGOC BICH UNG HO T5
ZZ61 - 0007447 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:110517.SHGD:10008030.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
J633 - 0016315 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:110517.SHGD:10001087.BO:PHAM THUY VAN.PHAM THUY VAN TANG THIT CHO HS
ZZ61 - 0005542 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 100.000đ Sender:79314001.DD:110517.SHGD:10000955.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.TANG THIT
ZZ45 - 0006056 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 5.000.000đ Sender:79303008.DD:110517.SHGD:10006619.BO:DANG THI HAU.DANG THI HAU CT TANG THIT CHO HOC SINH
VNCK - 0947160 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ IBVCB.1105170744241001.TU THIEN - CAM ON MNG
G906 - 0000035 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 1.000.000đ vo thi hoa huong tang thit cho hoc sinh GD TIEN MAT
J633 - 0010068 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:110517.SHGD:10004820.BO:DO DAN HOAI.TANG THIT HOC SINH
VNCK - 0938383 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ IBVCB.1105170537991001.Duong Hong Nam Ba Dinh, Ha Noi Ung Ho tro ngheo vung cao
MM47 - 0000019 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 500.000đ PHAM MINH PHUONG UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0927309 TK chuyển đến 2017 11-05-2017 50.000đ IBVCB.1105170693835001.Huy Nguyen Quang Hung yen Thit
0000 - 0000053 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 8.306.667đ 0000000615006584278T
MBVP - 0951649 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 2.000.000đ MBVCB.2148391.Cac em be vung cao.CT tu MHCB toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0805884 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 550.000đ IBVCB.0905170133379001.Tang Thit vung cao
YP15 - 0003101 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 500.000đ PT..HO THUY ANH.20170509.221318.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0802333 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 300.000đ IBVCB.0905170483091006.Tang thit
VNCK - 0800524 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 500.000đ IBVCB.0905170048045002.Tang thit
VNCK - 0907202 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 200.000đ IBVCB.1005170297561003.
VNCK - 0906577 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 3.000.000đ IBVCB.1005170280725001.Ung ho qui tro ngheo vung cao
J633 - 0043704 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:100517.SHGD:10016006.BO:PHUNG THI THANH BAC.DONG GOP QUY CCT
J633 - 0043097 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 1.000.000đ Sender:01616002.DD:100517.SHGD:10003353.BO:TRAN THI MAI HUONG.TANG THIT CHO HS
ZZ61 - 0011785 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 2.000.000đ Sender:79307001.DD:100517.SHGD:10001884.BO:LE MINH THU.IBTANG THIT CHO HS FROM LE MINH THU
VNCK - 0885237 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 500.000đ IBVCB.1005170059586002.Dong gop cho chuong trinh tang Lon cho tre em vung cao
ZZ61 - 0010717 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:100517.SHGD:10014820.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
MBVP - 0981855 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 240.000đ MBVCB.2183704.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
XJ42 - 0006198 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 300.000đ IBPS/SE:01201003.DD:100517.SH:10005686.BO:CHU THI BICH HUE.TANG THIT LON CHO HOC SINH VUNG CAO
VNCK - 0869887 TK chuyển đến 2017 10-05-2017 1.000.000đ IBVCB.1005170240100001.Nguyen Duc Nghia Ngoc Ha - Ba Dinh - Ha Noi Cac chau hoc sinh ngheo cham ngoan