Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0173329 TK chuyển đến 2017 12-02-2017 300.000đ IBVCB.1202170692398001.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
2728 - 0005360 TK chuyển đến 2017 12-02-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0113132 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 300.000đ IBVCB.1102170530115003.Nguyen Thanh Cong Cac chuong trinh cua hoi Cac chuong trinh cua hoi
VNCK - 0131473 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 100.000đ IBVCB.1102170540102001.H Quy com co thit
VNCK - 0115109 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 100.000đ IBVCB.1102170480937001.Le Thuyang TP. Ho Chi Minh Ung ho quy Com co thit
VNCK - 0141036 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 100.000đ IBVCB.1102170489908001.N N Ung ho quy
VNCK - 0111964 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 300.000đ IBVCB.1102170163883001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T2.2017
VNCK - 0090489 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170149333004.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0088865 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 100.000đ IBVCB.1002170519045001.Nguyen Manh Cuon Hoc tro ngheo
F970 - 0073792 TK chuyển đến 2017 11-02-2017 50.000đ PT..TRAN THI TUYET.20170211.185532.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
0000 - 0000044 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 8.586.667đ 0000000615006584278T
6166 - 0001292 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 1.000.000đ PT..VU THANH HAI.20170209.211725.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
YP15 - 0008405 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ PT..HO THUY ANH.20170209.204957.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0083379 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 150.000đ IBVCB.1002170925119003.Tran Xuan Lien Hcm Quy com co thit
VNCK - 0074645 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 200.000đ IBVCB.1002171030941002.Ung ho Com co thit
9588 - 0006068 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 100.000đ IBPS/SE:01309001.DD:100217.SH:10008603.BO:PHAN THI LY MY.UNG HO QUY HOC TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0061670 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170862273001.
VNCK - 0053982 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170924402001.Quang Nguyen Ung ho CT Com Co Thit
VNCK - 0049518 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170611496002.TTAK CHUYEN THANG 02.2017
ZZ61 - 0006784 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:100217.SHGD:10006785.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0042000 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 200.000đ IBVCB.1002170384730002.Ung ho quy Hoc Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0006498 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:100217.SHGD:10005951.BO:TRAN THI HUE.CK
ZZ61 - 0006328 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:100217.SHGD:10005855.BO:KIM THI MAI LAN.DUC GIA
VNCK - 0035374 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 300.000đ IBVCB.1002170235634001.Hoang Hong Phuong Quang Ninh Gop chut qua nho cho cac em vung cao
VNCK - 0032226 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 5.000.000đ IBVCB.1002170615822001.Xin chuyen tang hoc bong cho tre em ngheo hoc gioi
4437 - 0006467 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 300.000đ /Ref:PALPM918839{//}/Ref:PALPM918839{//}LP VNM918839 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO DVi CHU YEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
VNCK - 0019440 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 3.000.000đ IBVCB.1002170209214001.CT ung ho chuong trinh COM CO THIT
ZZ61 - 0004398 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:100217.SHGD:10000078.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
ZZ61 - 0003740 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 100.000đ Sender:01202001.DD:100217.SHGD:10001400.BO:NGUYEN THI NHUNG.995217021050732 UNG HO QUY
VNCK - 0012725 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170469810001.Bui Duc Kien Ung ho CT Com co thit
ZZ61 - 0003418 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:100217.SHGD:10000829.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0009586 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 500.000đ IBVCB.1002170028050001.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0006684 TK chuyển đến 2017 10-02-2017 1.000.000đ IBVCB.1002170309664001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0911948 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 200.000đ IBVCB.0802170970048002.Do Minh Uyen Xuan Dinh Ung ho hang thang
VNCK - 0984199 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0902170633925002.Yamamoto Ryoko Q7 ung ho qui
5978 - 0004570 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 200.000đ FTF.CN:9704366800137783030.FrAcc:0081000410903 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0966421 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 300.000đ IBVCB.0902170951475002.Nguyen Viet Hung Thanh Thai, Cau Giay, Hanoi UH CCT
VNCK - 0961829 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 4.000.000đ IBVCB.0902170272969005.Oanh Nguyen TP HCM ung ho Quy
J434 - 0000110 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 1.062.000đ PHAM THI LAN PHUONG;TAN THANH UNG HO QUY COM CO THIT; GD TIEN MAT
VNCK - 0960102 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 500.000đ IBVCB.0902170600253001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh tpHCM Com Co Thit Tro ngheo vung cao
VNCK - 0958349 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 500.000đ IBVCB.0902170896601001.Huy Hoang HCM gop suc nho be
XJ44 - 0005579 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 5.000.000đ IBPS/SE:01309001.DD:090217.SH:10003921.BO:NGUYEN XUAN CUONG.COM CO THIT
ZZ61 - 0006304 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:090217.SHGD:10005862.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
VNCK - 0954630 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 50.000đ IBVCB.0902170334539002.Bui Hai Nguyen Anh D9/C4 Xuan Dinh, Tu Liem Com co thit
VNCK - 0945583 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 1.000.000đ IBVCB.0902170253429003.Vuong Vinh Ky Victoria My Phu 3C, Phu My Hung, quan 7 hoc sinh ngheo vung cao
ZZ61 - 0005600 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 900.000đ Sender:01201001.DD:090217.SHGD:10002457.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT Q1 2017
ZZ61 - 0005149 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 1.000.000đ Sender:01311001.DD:090217.SHGD:18346447.BO:TRAN THI HUONG THUY.MINH NGUYET VTV UNG HO
ZZ61 - 0005146 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 250.000đ Sender:01311001.DD:090217.SHGD:18346403.BO:TRAN THI HUONG THUY.HONG NGUYEN VTC10 UNG HO
1Q99 - 0000032 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 5.000.000đ A HIEU UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
VNCK - 0928641 TK chuyển đến 2017 09-02-2017 300.000đ IBVCB.0902170063698002.Nguyen Bui Lam Anh So 20 ngo 444 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao