Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
F788 - 0000061 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 1.000.000đ TRAN TAM NHAN CT GOP GACH CHO PA IT GD TIEN MAT
VNCK - 0080943 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ IBVCB.2609170404805001.Nguyen Van Thu Ha Noi Nguyen Van Thu ung ho thang 9/2017
YR72 - 0000051 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 1.000.000đ LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
VNCK - 0076681 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 200.000đ IBVCB.2609170108981002.Com co thit 9.2017
ZZ45 - 0004902 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:260917.SHGD:10004643.BO:DUONG HOAI THU.UNG HO CAC EM
ZZ61 - 0003207 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 2.000.000đ Sender:79309001.DD:260917.SHGD:10000270.BO:PHAM HONG VAN.UNG HO COM CO THIT+ DUONG NUOC
K013 - 0000002 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 11.380.000đ NHOM BAN NAM QUAN,OC,CA NT GD TIEN MAT
J633 - 0024514 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 5.000.000đ Sender:79204017.DD:260917.SHGD:17004268.BO:NGUYEN THI PHUNG HUONG.PHUNG HUONG (HOC VIEN TA I CHINH KHOA 33) UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
J633 - 0026372 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 3.000.000đ Sender:01202002.DD:260917.SHGD:10001981.BO:NGUYEN THI QUYNH HOA.GV QUYNH HOA THCS TRUNG VU ONG UNG HO QUY
MBVP - 0518787 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 200.000đ MBVCB.13921317.ck.CT tu Dinh Duc Duong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0554258 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 6.000.000đ MBVCB13971409.shop orange ung ho trung thu quy com com co thit.CT tu 0541001695458 NGUYEN THI KHANH VAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0052131 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 200.000đ IBVCB.2509170210827001.ung ho du an com co thit
VNCK - 0076681 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 200.000đ IBVCB.2609170108981002.Com co thit 9.2017
VNCK - 0080943 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ IBVCB.2609170404805001.Nguyen Van Thu Ha Noi Nguyen Van Thu ung ho thang 9/2017
VNCK - 0091020 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 2.000.000đ IBVCB.2609170025385002.Michael Huy 64 Pham Than Duat, Cau giay, HN Ung ho 333 den ong sao cho trung thu 2017 - MK
VNCK - 0092367 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 200.000đ IBVCB.2609170796800003.Le Thanh Linh Khong co Khong co
VNCK - 0092771 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ IBVCB.2609170178028002.Tran Thanh Van Luu phai, Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha noi Qua trung thu cho cac em
VNCK - 0111599 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2609170842230001.E Nguyet chuyen tien mua sach cho cac con Din Chin
VNCK - 0120707 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ IBVCB.2609170876798003.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
VNCK - 0139634 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ IBVCB.2609170527060004.Chu De Ha Dong Ung ho CCT
VNDN - 0057949 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 60.000.000đ IBVCB.2609170776733001.CTY AGILITY CHUYEN TIEN TU THIEN MUA 660 AO AM & TIEC TRUNG THU CHO 460 BE
YR72 - 0000051 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 1.000.000đ LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT
ZZ45 - 0004902 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:260917.SHGD:10004643.BO:DUONG HOAI THU.UNG HO CAC EM
ZZ61 - 0003207 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 2.000.000đ Sender:79309001.DD:260917.SHGD:10000270.BO:PHAM HONG VAN.UNG HO COM CO THIT+ DUONG NUOC
F788 - 0000061 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 1.000.000đ TRAN TAM NHAN CT GOP GACH CHO PA IT GD TIEN MAT
K013 - 0000002 TK chuyển đến 2017 26-09-2017 11.380.000đ NHOM BAN NAM QUAN,OC,CA NT GD TIEN MAT
J633 - 0026021 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:250917.SHGD:10008117.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO HOC SINH VUNG CAO
VNCK - 0972306 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2509170054855003.Pham Ba Ngoc Ha Noi ung ho quy
YV56 - 0006337 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ /Ref:P737292{//}/Ref:P737292{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
C263 - 0006273 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ /Ref:P736733{//}/Ref:P736733{//}chau phong ck D.Vi CHUYEN:BUI THANH PHONG
J633 - 0007308 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:250917.SHGD:10000787.BO:LE THUY HANG.GACH PAIT
DD2760 - 0001292 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
0487 - 0000087 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 200.000đ nguyen thi tuyet minh ung ho thang 9 GD TIEN MAT
VNCK - 0935528 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 500.000đ IBVCB.2409170039013003.TND HN Ung ho CCT
VNCK - 0048931 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 30.000đ IBVCB.2509170758067001.Bui Van Duc F212 B14 KIM LIEN HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0928148 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 200.000đ IBVCB.2409170031411003.Ung ho chu Tuan Dong gop quy Tro Ngheo Vung Cao
J633 - 0054950 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:250917.SHGD:10000684.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T92017
VNCK - 0021871 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 400.000đ IBVCB.2509170224154001.Gauconlonton Gauconlonton9101112 Quy CCT
VNCK - 0014530 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 500.000đ IBVCB.2509171034492001.Tu Q4 Cct hang thang
VNCK - 0000012 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 500.000đ IBVCB.2509170030070001.Ung ho Com Co Thit. Quy Nguyen
XI83 - 0000088 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG -CTY CP XD JTECH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
LK31 - 0000091 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 3.000.000đ ZEN UNG HO THANG 9; GD TIEN MAT
VNCK - 0992172 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 300.000đ IBVCB.2509170910200005.Duong Thi Thu Q9 TpHCM Ung ho cac ban thang 9
ZZ61 - 0011501 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:250917.SHGD:10010434.BO:NGUYEN THI HUONG THAO.995217092506183 UNG HO QUY
VNCK - 0981160 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 500.000đ IBVCB.2509170708260004.Ung ho quy com co thit
ZZ61 - 0007662 TK chuyển đến 2017 25-09-2017 1.000.000đ Sender:01649001.DD:250917.SHGD:10000036.BO:NGUYEN HUY KHANH DUNG.CHUNG TAY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO, CHUC QUY NGAY CANG PHAT TRIEN
VNCK - 0920185 TK chuyển đến 2017 24-09-2017 200.000đ IBVCB.2409170942833004.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
Anonymous TK chuyển đến 2017 23-09-2017 2.000.000đ Đóng góp quỹ Trò Nghèo Vùng Cao
VNCK - 0835901 TK chuyển đến 2017 23-09-2017 1.000.000đ IBVCB.2309170785767001.Thao ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0841559 TK chuyển đến 2017 23-09-2017 300.000đ IBVCB.2309170391873002.Tieu Gio ung ho Pa It