Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0949931 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ IBVCB.2011170838624001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
J633 - 0004252 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:201117.SHGD:18727268.BO:NGUYEN TIEN DONG.BE CUN UNG HO
J633 - 0017819 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:201117.SHGD:10009542.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY
J633 - 0028249 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 100.000đ Sender:79302001.DD:201117.SHGD:10006097.BO:PHAM THUY HUYEN.(CKRMNO: 036217112089145)UHTX C CT (NHH: VIETCOMBANK HA NOI (HN) )
VNBT - 0511542 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 4.680.000đ IBVCB.20171120VNBT207629.36.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNCK - 0861312 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 23.000.000đ IBVCB.2011170628114001.Tran Quoc Tuan Chuyen tien thang dau gia buc tranh gay Quy ung hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0884696 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2011171006719001.Nguyen Thi Lang Duyen Cong ty CP Nhua Binh Minh Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0886823 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 200.000đ IBVCB.2011170708793001.XIN TANG QUY
VNCK - 0890451 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2011170765467002.NHL NDPN B12 tt hv quoc gia HCM Ung ho quy
VNCK - 0916516 TK chuyển đến 2017 20-11-2017 2.000.000đ IBVCB.2011170484691001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
VNCK - 0851813 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 200.000đ IBVCB.1911170545962001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (Ung ho hang thang)
VNCK - 0810552 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 30.000đ IBVCB.1911170993418002.hi hi hi
VNCK - 0807530 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 500.000đ IBVCB.1811170994554001.Tran Thi Thu Trang, ung ho hoc tro ngheo vung cao
MBVP - 0169843 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 300.000đ MBVCB20572945.ung ho com co thit.CT tu 0011000838548 NGUYEN QUYNH HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNFI - 0791193 TK chuyển đến 2017 19-11-2017 500.000đ 173919.191117.195030.Ung ho CCT t11/2017
VNFI - 0779561 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 1.600.000đ 272347.181117.142449.Tak ung ho cct
VNCK - 0739484 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 300.000đ IBVCB.1811170732365001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0136891 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 1.000.000đ MBVCB.20518477.ung ho quy.CT tu toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0113947 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 200.000đ MBVCB.20480761.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0739568 TK chuyển đến 2017 18-11-2017 200.000đ IBVCB.1811170842733003.Ung ho Tro ngheo Tro ngheo vc
NGUYEN THANH TOAN TK chuyển đến 2017 17-11-2017 1.000.000đ thanhtoantnt@gmail.com
VNCK - 0630293 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 500.000đ IBVCB.1711170162545001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNFI - 0750476 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ 449119.171117.093710.Tran Hau Dung ung ho tu thien
VNCK - 0619931 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170609665001.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
ZZ61 - 0003044 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:171117.SHGD:18706424.BO:NGUYEN MINH HANG.NGUYEN MINH HANG NOP TIEN UNG HO QU Y TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0616994 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170418754002.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
ZZ01 - 0003032 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:171117.SHGD:10000010.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.995217111700568 NHOM BA N QVDHTTY UNG HO COM CO THIT
ZZ01 - 0004154 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:171117.SHGD:10002522.BO:NGUYEN THI HUYEN TRANG.995217111702444 UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0697592 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 2.000.000đ IBVCB.1711170076020004.Do Minh Trang Trung Hoa, Nhan chinh Ung ho tre em mien nui
VNCK - 0679100 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 200.000đ IBVCB.1711170267894001.Phuc Van Quan, Ha Dong, Ha Noi Quy com co thit
VNCK - 0664195 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 1.000đ IBVCB.1711170223721001.asd 12 asd
MBVP - 0943410 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 100.000đ MBVCB.20370032.Ung Ho cac em vung cao.CT tu Nguyen Thanh Mai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0643239 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 7.000.000đ IBVCB.1711170865191003.Ba Tran Thi Hue (Tan Mai) ung ho Quy TNVC
VNCK - 0641189 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 250.000đ IBVCB.1711170839909002.ung ho quy
VNCK - 0640086 TK chuyển đến 2017 17-11-2017 88.888đ IBVCB.1711170701741001.Nguyen Hong Hai T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Goodluck to all of u
MBVP - 0825542 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 500.000đ MBVCB20189034.gop quy T11.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0516897 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 500.000đ IBVCB.1611170070037006.CHuyen tien hung ho hang thang
VNCK - 0525011 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 500.000đ IBVCB.1611170170743001.Cao Khac Ba 477/10 Nguyen Binh, Nha Be, HCM CK thang 11 - Quy com co thit
VNCK - 0594058 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 200.000đ IBVCB.1611170843752002.Them thit cho bat com Them thit cho bat com
MBVP - 0812854 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 100.000đ MBVCB.20168167.Ung ho cho Quy Tro ngheo vung cao.CT tu Nguyen Khanh Ly toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XJ42 - 0005577 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:161117.SH:10000646.BO:BUI THANH LONG.BANK TRANSFER
MBVP - 0877981 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 100.000đ MBVCB.20265015.ung ho quy.CT tu phibaocom toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0490831 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 100.000đ IBVCB.1611170144710001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0492395 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 1.000đ IBVCB.1611170251826001.sad asd asd
VNCK - 0503096 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 200.000đ IBVCB.1611170901791003.Ung ho Quy tro ngheo vung cao!
VNCK - 0504704 TK chuyển đến 2017 16-11-2017 50.000đ IBVCB.1611170387549001.DUONG TIENG CHUYEN TIEN
VNCK - 0359165 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 1.000.000đ IBVCB.1411170376584001.Hong Hanh Com co thit Com co thit
J633 - 0022126 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 3.000.000đ Sender:79302001.DD:151117.SHGD:10005753.BO:NGUYEN DIEN HUY.(CKRMNO: 290217111587084)GIA DI NH HUY THO VA BE DIEN AN NHIEN DONG GOP CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO. (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0360972 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 2.000.000đ IBVCB.1411170000780001.Nguyen Ngoc Truc 23 BT1 khu do thi Trung Van, Nam Tu Liem, Hanoi ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0379786 TK chuyển đến 2017 15-11-2017 300.000đ IBVCB.1511170208822001.Nguyen Vinh Dan 27B8 KDC Hung Phu 1, Q.Cai rang, TP Can Tho binh thuong