Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Tuấn & Xuân TK chuyển đến 2017 01-06-2017 100.000đ Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
J633 - 0007994 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:010617.SHGD:10001941.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217060188883)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0008267 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ Sender:01201003.DD:010617.SHGD:10003622.BO:CHU THI BICH HUE.QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0006822 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:010617.SHGD:10006609.BO:NGUYEN HONG HANH.N H HANH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO T6 2017
ZZ61 - 0004811 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 1.000.000đ Sender:79303008.DD:010617.SHGD:10003787.BO:LE HUU BINH.UNG HO CAC BE VUNG CAO
ZZ01 - 0003325 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:010617.SHGD:10000989.BO:CHAU THI LAN THANH.995217060150104 DG QUY TNV C
VNCK - 0931563 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 2.000.000đ IBVCB.0106170078692003.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao (T5, T6)
VNCK - 0917265 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0106170606719001.COM CO THIT
VNCK - 0914750 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 100.000đ IBVCB.0106170066473008.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai - HBT - HN Cac hoan canh kho khan thang 6-2017
VNCK - 0912503 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 300.000đ IBVCB.0106170266997002.Nga Hanoi T6/17
VNCK - 0899524 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ IBVCB.0106171026145002.Nguyen Thi Hong Phuong HCM Ung ho quy com co thit
VNCK - 0896380 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 800.000đ IBVCB.0106170557519001.Gia dinh chau Pham Hong Anh ung ho Com co thit
VNCK - 0891069 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 2.500.000đ IBVCB.0106170832705001.Gia dinh hai chau Bong Choe Ung ho Quy Com Co Thit
VNCK - 0883660 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 2.000.000đ IBVCB.0106170600735001.Nguyen Minh Bao Ngoc Panorama Block A can ho 12A2-1-5 Phu My Hung Q7 nho chuong trinh tu phan phoi
VNCK - 0867831 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ IBVCB.0106170206496003.Tieu Honi Tieu Honi ung ho cac ban
VNCK - 0866840 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ IBVCB.0106170447656001.Nguyen Viet Khoa ung ho cac ban vung cao nhan dip 01/06
VNCK - 0863414 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 300.000đ IBVCB.0106170868974002.Nguyen Ngoc Bich Ha Noi ung ho quy
VNCK - 0855692 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0106170262516002.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0848976 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 300.000đ IBVCB.0106170128382004.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
VNCK - 0839945 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ IBVCB.3105170349456001.Ngo Thi Hue Anh 53 Tran Quoc Hoan, Cau Giay, Ha Noi Chuc cac em tro thanh nhung nguoi co ich cho XH
VNAF - 0005627 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 300.000đ IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
MBVP - 0366780 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ MBVCB.3570587.Ung ho Quy Tro ngheo vung cao - thang 6.2017.CT tu Xin duoc giau ten toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0359604 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ MBVCB3562209.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0611000188192 DO THi THU QUYNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0334549 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ MBVCB.3532867.Tre em ngheo vung cao.CT tu Anh Nguyen toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0296424 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 1.000.000đ MBVCB3488958.trang nguyen ung ho quy.CT tu 0421000435088 VU THi BAO HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0036258 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:010617.SHGD:10013615.BO:DANG QUOC TRANG.UNG HO TRO THIT LON CHO TRO NGH EO V UNG CAO
J633 - 0023285 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 500.000đ Sender:79311001.DD:010617.SHGD:18363183.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0008536 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:010617.SHGD:10001696.BO:PHAM VAN ANH.PHAM VAN ANH CHUYEN KHOAN
J633 - 0004680 TK chuyển đến 2017 01-06-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:010617.SHGD:10001517.BO:LE HOANG.LEHOANG UNG HO QUY
VNCK - 0822284 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ IBVCB.3105171033806001.Ta Thi Huong 519 Kim Ma Thang 5
ZZ61 - 0013457 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:310517.SHGD:10014099.BO:VU THI LAN ANH.995217053156916 XAY TRUONG
H379 - 0000178 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh com co thit quy hoc tro ngheo vung cao t05/2017
ZZ61 - 0013333 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:310517.SHGD:10013974.BO:THIEU THI THUY.995217053156846 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0810548 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 300.000đ IBVCB.3105170351626002.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
EN10 - 0000086 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ NGUYEN TRONG CHIEN DONG GOP QUY
VNCK - 0808260 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 200.000đ IBVCB.3105170679494002.NTMK ung ho quy CCT
MBVP - 0265998 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 150.000đ MBVCB.3453592...CT tu . toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0787006 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3105170620383011.Ba cua Kit Do ung ho Com co thit
VNCK - 0783989 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3105170455449001.BM HCM ung ho
VNCK - 0764984 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3105170902543001.Le Thanh Tam BT8 Viet Hung Tro ngheo vung cao
MBVP - 0246329 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ MBVCB.3430838.kha.CT tu Trinh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
XC92 - 0000048 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 48.207.000đ TRINH THANH HAI CAC BO ME CUA;mam nho ung ho quy tnvc;
J633 - 0015528 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:310517.SHGD:10005313.BO:NGUYEN KIM PHUONG.KIM PHUONG JAEMIN UNG HO QUY TRO N GHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005198 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:310517.SHGD:10004085.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY TNHH TU VAN PE NFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
J633 - 0009952 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:310517.SHGD:10002317.BO:LE THI QUYNH HUONG.UNG HO QUY COM CO THIT
ZZ45 - 0004883 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:310517.SHGD:10002501.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
VNCK - 0740318 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3105170757896007.Ung ho quy
VNVT - 0523801 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 50.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170531212273128.VNVT20170531523801.com co thit
VNCK - 0732469 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 100.000đ IBVCB.3105170306546002.Nguyen Thi Thanh Minh Hai Phong hoc tro ngheo vung cao
VNCK - 0721776 TK chuyển đến 2017 31-05-2017 1.000.000đ IBVCB.3005170576442001.Tang thit cho hs