Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
4H69 - 0006464 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ /Ref:P672638{//}/Ref:P672638{//}Lien Pi ung ho quy tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN T HI PHUONG LIEN
VNCK - 0433686 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ IBVCB.3107170130641002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
J633 - 0021972 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ Sender:01204001.DD:310717.SHGD:10001820.BO:NGUYEN HUU CHI.UNG HO CHUONG TRINH BUA COM CO T HIT
VNCK - 0418220 TK chuyển đến 2017 30-07-2017 100.000đ IBVCB.3007170577013001.Huy Nguyen Quang cong ty kyotobiken cac em nho vung cao
VNCK - 0413439 TK chuyển đến 2017 30-07-2017 300.000đ IBVCB.3007170851631001.Truong Thanh Son HD Ung ho quy
VNCK - 0411694 TK chuyển đến 2017 30-07-2017 100.000đ IBVCB.3007170726807002.NDAK Ung ho CCT thang 7-2017
VNCK - 0333903 TK chuyển đến 2017 29-07-2017 200.000đ IBVCB.2907170382360003.linhnguyen linhnguyen linhnguyen
VNCK - 0363979 TK chuyển đến 2017 29-07-2017 100.000đ IBVCB.2907170794900002.Thai Ha Ha Noi Ung ho Quy
VNCK - 0307277 TK chuyển đến 2017 29-07-2017 2.268.000đ IBVCB.2807170375263002.Ung ho com co thit Ung ho com co thit Ung ho com co thit
Tuấn & Xuân TK chuyển đến 2017 28-07-2017 100.000đ Ung ho quy TNVC
VNCK - 0190911 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 300.000đ IBVCB.2707170025751001.Danthanh gui quy ung ho cac em vung cao
L300 - 0000007 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 1.000.000đ NGUYEN THI GIANG UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0188637 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 300.000đ IBVCB.2707170996605002.Chuc cac em hoc gioi
VNCK - 0182224 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 21.778.000đ IBVCB.2707170453179001.Nguyen Viet Hung Fc ba cham ung ho 10.000.000 - CCT Band 11.778.000
YP86 - 0007544 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 50.000đ /Ref:P670096{//}/Ref:P670096{//}Ung ho t7 D.Vi CHUYEN:TRUONG THI THU HONG
XJ41 - 0005720 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79310001.DD:270717.SH:10008441.BO:CHU THANH LONG.VO CHONG AN TOM- PHILADELPHIA, U. S UNG HO COM CO THIT
0595 - 0006885 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 7.000.000đ /Ref:PALPM701CUR{//}/Ref:PALPM701CUR{//}LP VNM701CUR UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAOCHUONG T RINH COM CO THIT D.Vi CHUYEN:MRS TRAN THI MY HANH
ZZ61 - 0006843 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 72.302.000đ Sender:01313007.DD:270717.SHGD:10000107.BO:QUY VI TAM VOC VIET.QUY VI TAM VOC VIET THANH T OAN LAN CUOI
VNCK - 0129349 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 500.000đ IBVCB.2707170959300001.Tu Q4 Quy CCT hang thang
J633 - 0012390 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 1.000.000đ Sender:01359001.DD:270717.SHGD:10000496.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1720801660:UNG HO THA NG 7 + 8
VNCK - 0124893 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 500.000đ IBVCB.2707170745050002.Tran Thi Viet Anh Ha Noi Ung ho quy
C263 - 0006410 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 2.400.000đ /Ref:P669679{//}/Ref:P669679{//}Le Phuong Diep ung ho Com Co Thit D.Vi CHUYEN:LE PHUONG DI EP
VNVT - 0758136 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 50.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170727210241444.VNVT20170727758136.Com co thit
VNCK - 0103635 TK chuyển đến 2017 27-07-2017 500.000đ IBVCB.2607170530780004.
VNCK - 0995738 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 500.000đ IBVCB.2507170860358002.Nguoi Ha Noi Uy quyen cho a TDT
VNCK - 0991442 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 200.000đ IBVCB.2507170956010001.It nhung deu dan, ung ho quy tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0011014 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:260717.SHGD:10000240.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T7 2017
VNCK - 0055776 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 1.000.000đ IBVCB.2607170440177001.le thanh tam BT8 Viet Hung tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0009461 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:260717.SHGD:10010066.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0027492 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 200.000đ IBVCB.2607170045942001.Hoang Diep Tung Ha Noi Ung ho cac chau vung cao
ZZ61 - 0006220 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 2.000.000đ Sender:01202001.DD:260717.SHGD:10003024.BO:DAO THI MINH HONG.995217072651721 UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0008154 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 500.000đ IBVCB.2607170447682002.Nguyen-Tram ung ho cac ban nho thang 8
ZZ61 - 0003007 TK chuyển đến 2017 26-07-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:260717.SHGD:10000181.BO:TRAN THI THU XUAN.995217072600400 CO XUAN UN G HO CHO CAC BE QUY TRO NGHEO VUNG CAO
DD4400 - 0098965 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 358.351đ GIAO DICH TRA LAI TU DONG
VNCK - 0985599 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 500.000đ IBVCB.2507170894008001.Nguyen Duc Hanh Thu Duc, TpHCM Nhap quy
VNCK - 0961574 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 50.000đ IBVCB.2507170861675001.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
5L56 - 0438799 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 2.000.000đ FTF.CN:9704366601705928019.FrAcc:0351000931476 .ToAcc:0611001917137
VNCK - 0945757 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 300.000đ IBVCB.2507170738673003.2 be Khoi + Nguyen ung ho cct
ZZ61 - 0007230 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 300.000đ Sender:01314001.DD:250717.SHGD:10000952.BO:DANG TRAN VIET.FOR THE FUTURE.
VNCK - 0918789 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 500.000đ IBVCB.2507170582039001.Ung ho qui hoc tro ngheo vung cao. Kinh chuc NB Tran Dang Tuan manh khoe. Vu Huu Duong - 61 Quang Trung - HBT - HN
J633 - 0014712 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:250717.SHGD:10003980.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
4593 - 0006099 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 1.000.000đ /Ref:P666651{//}/Ref:P666651{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit D.Vi CHUYEN:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
VNCK - 0902317 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 200.000đ IBVCB.2507170443912002.Dao Quang Nghia 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
2864 - 0004350 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0011002640159 .ToAcc:0611001917137
DD2760 - 0001159 TK chuyển đến 2017 25-07-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
MBVP - 0860642 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 500.000đ MBVCB.7538361.chuyen khoan.CT tu UH QUY toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0881039 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 200.000đ IBVCB.2407170718568002.Bui Thi Thuy Dung nghe an quy com co thit
VNCK - 0880159 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 50.000đ IBVCB.2407170048836001.Hieu Da Nang Ung ho Quy
VNCK - 0878754 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 200.000đ IBVCB.2407170600964001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 Pho Mai Dich) (Dinh ky hang thang)
VNCK - 0866658 TK chuyển đến 2017 24-07-2017 100.000đ IBVCB.2407170539272001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao