Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0744175 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 200.000đ IBVCB.0208170759922003.duong minh nghia quy com co thit
J633 - 0026985 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 200.000đ Sender:01359001.DD:020817.SHGD:10001627.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1721404419:VAN HUY CT UNG HO QUY COM CO THIT T RE EM VUNG CAO
ZZ02 - 0007300 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:020817.SHGD:10008827.BO:NGUYEN HONG VAN.995217080205100 UH QUY
VNCK - 0729533 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 500.000đ IBVCB.0208170940624004.Bui Thu Tra Hanoi Ung ho CCT Aug17
VNCK - 0720064 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 100.000đ IBVCB.0208170032454002.Do Cong Huy Nam Tu Liem, Ha Noi Ung ho cac em nho co hoan canh kho khan
ZZ61 - 0005702 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 100.000đ Sender:79314001.DD:020817.SHGD:10001019.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.COM CO THIT
J633 - 0008844 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:020817.SHGD:10002420.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO QUY
A867 - 0000014 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 22.675.000đ HOI SINH VIEN NGA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - CTK NT CUNG DIA BAN GD TIEN MAT
J633 - 0004769 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:020817.SHGD:10002337.BO:DANG QUOC TRANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
H379 - 0000008 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh com co thit quy hoc tro ngheo vung cao thang 07/2017
ZZ01 - 0003338 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 1.500.000đ Sender:01202001.DD:020817.SHGD:10000711.BO:DANG THI HAI LINH.995217080201137 CK TIEN UNG HO QUY THANG 6 7 8
VNCK - 0682863 TK chuyển đến 2017 02-08-2017 200.000đ IBVCB.0208170747905003.Tung Chi - Minh Khoi TP.Hue Quy TNVC - Thang 8
VNCK - 0663184 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 100.000đ IBVCB.0108170158641009.Hoang Quoc Thinh 488 Bach Mai, Hai Ba Trung, Hn Hoan canh kho khan thang 8 - 2017
VNCK - 0656717 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ IBVCB.0108170290931003.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
MBVP - 0494144 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 2.000.000đ MBVCB.8357995.Quy Com Co Thit.CT tu Gia dinh hai chau Bong Choe toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0637151 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ IBVCB.0108170423968002.iPoripippi
VNCK - 0635485 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ IBVCB.0108170584736001.Thuy Hai ung ho Quy Com Co Thit
ZZ61 - 0012372 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 200.000đ Sender:79333001.DD:010817.SHGD:10002331.BO:DINH THI KIEU TRANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
2K37 - 0000149 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 600.000đ LE TRUNG THANH HA LONG QN T6.7.8 GD TIEN MAT
VNCK - 0628737 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 100.000đ IBVCB.0108170275600001.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM CCT
ZZ61 - 0010280 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:010817.SHGD:10009804.BO:NGUYEN THI THU HA.995217080155427 UNG HO THAN G 8
J633 - 0015771 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 1.000.000đ Sender:01305002.DD:010817.SHGD:10000062.BO:KIEU NGOC QUY.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0586583 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0108170909305005.khong khong khong
J633 - 0014839 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:010817.SHGD:10004857.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217080187450)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0586084 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0108170954933001.Ban Gau gui cac ban tre vung cao
VNCK - 0584059 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 100.000đ IBVCB.0108170311893001.Khang ung ho quy giup do nhung nguoi kho khan
4593 - 0006197 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ /Ref:P674851{//}/Ref:P674851{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: ho tro tro ngheo vung c ao D. Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
MBVP - 0452240 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 300.000đ MBVCB8295536.co mai ung ho chuong trinh com co thit quy tro ngheo vung cao.CT tu 0011004240790 TRAN THI TUYET MAI toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0577620 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 200.000đ IBVCB.0108170406719002.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
J633 - 0007874 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ Sender:79302001.DD:010817.SHGD:10002326.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217080182785)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0571756 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 100.000đ IBVCB.0108170419559001.
MBVP - 0446836 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ MBVCB.8286528.tre em ngheo vung cao.CT tu Le Thi Bich Hien toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0003756 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:010817.SHGD:10000590.BO:CTY TNHH TU VAN PENFIELD.CONG TY PENFIELD DONG GOP CHO QUY CCT
ZZ01 - 0003453 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 3.000.000đ Sender:01202001.DD:010817.SHGD:10001125.BO:LY HONG HANH.995217080101437 COM CO THIT THAN G 7
VNCK - 0559953 TK chuyển đến 2017 01-08-2017 100.000đ IBVCB.0108170044843002.Trieu Bao Ha noi Bt
Thanh Nhu TK chuyển đến 2017 31-07-2017 1.000.000đ
VNCK - 0544505 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 500.000đ IBVCB.3107170756995001.Nguyen Huyen Tay Ho - Ha Noi Ung ho Com Co Thit
VNCK - 0543076 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ IBVCB.3107170915163002.ntt168@gmail.com ntt168@gmail.com T7
MBVP - 0416849 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 100.000đ MBVCB.8229133.ung ho quy.CT tu nguye n ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0518253 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ IBVCB.3107170002944002.Van Ho Ha Noi Ung ho CCT thang 7
MBVP - 0399406 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 1.000.000đ MBVCB8203867.ung ho quy Tro ngheo vung cao.CT tu 0521000716528 TRAN DUY HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0012619 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:310717.SHGD:10017650.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
MBVP - 0392591 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 100.000đ MBVCB.8194158.trung binh.CT tu le minh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0032775 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:310717.SHGD:10005675.BO:PHAN LE ANH TUAN.TUANXU UNG HO THANG 8 CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT
J633 - 0030516 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:310717.SHGD:10009076.BO:NGO DANG KHOA.CHUYEN VAO TAI KHOAN
7B43 - 0000076 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 300.000đ DANG THI MINH HA;gia dinh chit mat khoai ung ho quy tro ngheo vung cao; GD TIEN MAT
VNCK - 0455757 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 300.000đ IBVCB.3107171003909003.NTMN Hanoi Ung ho quy II 2017
ZZ45 - 0007721 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:310717.SHGD:10008888.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
ZZ61 - 0005888 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:310717.SHGD:10008023.BO:DAM XUAN QUYNH.UNG HO CAC EM
ZZ61 - 0004827 TK chuyển đến 2017 31-07-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:310717.SHGD:10001236.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT