Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0008670 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 16.000.000đ Sender:79303008.DD:181217.SHGD:10006012.BO:DUONG THI HIEN.NGUOI GUI LA HOI ANH EM LL SYDNE Y
C263 - 0006183 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 240.000đ /Ref:P3087849113{//}/Ref:P3087849113{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T12/2017
MBVP - 0982062 TK chuyển đến 2017 17-12-2017 200.000đ MBVCB.24620395.ung ho em.CT tu tun toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0129832 TK chuyển đến 2017 17-12-2017 100.000đ MBVCB.24698629.Ao ung.CT tu Ao ung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0107656 TK chuyển đến 2017 17-12-2017 200.000đ IBVCB.1712170952562001.Vo chong TT Dalat Ung ho Quy Tro ngheo vung cao (hang thang)
VNFI - 0455591 TK chuyển đến 2017 16-12-2017 1.000.000đ 085575.161217.064055.LE CONG TRINH
VNCK - 0017094 TK chuyển đến 2017 16-12-2017 1.100.000đ IBVCB.1612170826215004.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0003101 TK chuyển đến 2017 16-12-2017 3.354đ IBVCB.1612170717034001.aefeowi u9wru98wr 3rq98
VNCK - 0002911 TK chuyển đến 2017 16-12-2017 2.525đ IBVCB.1612170905378001.lkjfo 90823r983 38
MBVP - 0939326 TK chuyển đến 2017 16-12-2017 200.000đ MBVCB.24555029.ung ho CCT.CT tu vu huy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XC92 - 0000002 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 133.157.973đ //Ref:171212093A000353{//}VAL:171213EUR5000,00 /33B:EUR5000,00 /Tlx:SW1712125219 /Pmnt:SPE NDEN FUER DIE ARME MINDERHEITENKINDER AUF DEN BERGEN IN NORD VIETNAM .CHO TRE EM VUNG CAO VIET NAM /71A:SHA /B.O:/DE561005000001901891771/TCC Baumana
J633 - 0005816 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 550.000đ Sender:01201003.DD:151217.SHGD:10000196.BO:LA HOANG QUAN.UNG HO QUY COM CO THIT
D392 - 0091376 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.000.000đ PT..HO HUU DAT.20171215.055518.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
ZZ61 - 0009994 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:151217.SHGD:10000912.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
EM40 - 0000074 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 2.000.000đ CHAU NEMO GUI QUA TET CHO CAC BAN GD TIEN MAT
9588 - 0005541 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 300.000đ IBPS/SE:01202002.DD:151217.SH:10003550.BO:DAO LE MINH.995217121503435 - HO TRO TRE EM NGH EO
J633 - 0006323 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:151217.SHGD:10000056.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
MBVP - 0804301 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.000.000đ MBVCB.24351101.ung ho chuong trinh ao am vung cao.CT tu le phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0806984 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 100.000đ MBVCB.24355306.doc than.CT tu nguyen thi kim anh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0838612 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 500.000đ MBVCB24402237.gop quy T12.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0878599 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 200.000đ MBVCB24459236.mong cac be co mua dong am ap hon.CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNBT - 0520236 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.080.000đ IBVCB.20171215VNBT216918.27.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNCK - 0864922 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 3.000.000đ IBVCB.1512170842964001.Le Ngoc Tran TPHCM ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0870317 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.100.000đ IBVCB.1512170054134001.Doan Thi Phi Oanh Can Tho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0873645 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 500.000đ IBVCB.1512170579356001.Ho tro quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0885617 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 100.000đ IBVCB.1512170062356001.Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0903906 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 200.000đ IBVCB.1512170929801003.Phan Minh Khoi Truong Tieu Hoc Hoa Binh Ung ho cac ban ngheo vung cao
VNCK - 0913521 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 500.000đ IBVCB.1512170922767003.gia dinh Quang Anh ung ho quy com co thit
VNCK - 0937156 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1512170457873001.www.diskdr.vn 160 Tay Son - HN Ung ho chuong trinh
VNCK - 0937679 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1512170534973001.CAO MINH PHUONG UHTX - T12.2017
VNCK - 0941608 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 700.000đ IBVCB.1512170234617003.Be Phuc va ong ba Q Tan Phu, TP HCM Quy com co thit
VNCK - 0952771 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 2.000.000đ IBVCB.1512170672434001.Ung ho tro ngheo vung cao
VNCK - 0962870 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 601.000đ IBVCB.1512170827402004.Ban nguyen nhat minh 9tc3 thcs nguyen huu tho q7 tphcm ung ho 0983853615
VNCK - 0964139 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 100.000đ IBVCB.1512170627114001.Quy com co thit Hoc tro ngheo vung cao Mong cac con co mua dong am ap
VNCK - 0991500 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 300.000đ IBVCB.1512170061142001.Them thit cho bat com them thit cho bat com Them thit cho bat com
VNFI - 0421533 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 500.000đ 323047.141217.211200.Ung ho Quy vung cao
VNFI - 0434453 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 300.000đ 043453.151217.115436.UNG HO QUA TET CUOI NAM CHO CAC CHAU VUNG CAO
VNFI - 0436802 TK chuyển đến 2017 15-12-2017 2.350.000đ 910922.151217.131924.Huong Nguyen 0913190993 chuyen tien FT17349408688934
VNCK - 0767523 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 300.000đ IBVCB.1412170941501001.ThaoNN Nhan Chinh - Ha Noi Ung ho quy
VNCK - 0770583 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 430.000đ IBVCB.1412170973025002.NGO XUAN THUY UNG HO QUY
VNCK - 0788449 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 200.000đ IBVCB.1412170018919002.Phuong Ha noi Ung ho CCT thang 12
VNCK - 0796935 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 50.000đ IBVCB.1412170515603005.Minh Tu thien
VNCK - 0806662 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 200.000đ IBVCB.1412170502057001.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0809172 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 250.000đ IBVCB.1412170801615001.Ung ho com co thit
VNCK - 0820945 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 2.000.000đ IBVCB.1412170317119002.Cty Luat TNHH Trinh Hoang ung ho cac be
VNCK - 0833669 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 500.000đ IBVCB.1412170285092002.Ung ho quy Com Co Thit
VNFI - 0398029 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 400.000đ 014454.141217.100014.ung ho quy
VNFI - 0406775 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 500.000đ 257900.141217.135537.UNG HO CAC CHAU VUNG CAO
J633 - 0010692 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:141217.SHGD:10004259.BO:NGUYEN HUY THONG.BO ME MINH TRI, HUY KHANH UHTX THANG 12
VNFI - 0418042 TK chuyển đến 2017 14-12-2017 100.000đ 581046.141217.174712.Ung ho cac chau