Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
MBVP - 0538029 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 550.000đ MBVCB3769946.trung dung.CT tu 0641000007517 TRAN VAN TRUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0242382 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170896094001.Com co thit 5.2017
VNCK - 0239764 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0506170900586001.NHL NDPN B12 tt hv quoc gia HCM Ung ho quy
ZZ61 - 0012289 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:050617.SHGD:10016836.BO:DAM XUAN QUYNH.GUI CAC EM
VNCK - 0231647 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170087626003.Ung ho Quy CCT
MBVP - 0527946 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 1.500.000đ MBVCB3758248.Ngo Huong CK ung ho tre vung cao.CT tu 0011001475923 NGO THi THU HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0030223 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:050617.SHGD:10014966.BO:PHUNG THI THANH BAC.DONG GOP QUY CCT T6.2017
VNCK - 0219912 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170891618001.LY NA TRAN ung ho cac em nho vung cao.
XC92 - 0000074 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 5.000.000đ TRINH THANH HAI CT CP;tm va cn ht viet nam ung ho giai bong da cct vao ha 2017;
J633 - 0016852 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 800.000đ Sender:01311001.DD:050617.SHGD:18106597.BO:DINH THI THU THUY.GOP TIEN XAY TRUONG VUNG CAO
ZZ61 - 0009374 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:050617.SHGD:10001186.BO:NGUYEN THI THU HANG.EM TEN UNG HO TIEN SUA THAN G 06
MBVP - 0517152 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 50.000đ MBVCB.3745704.=))).CT tu Le Anh Thu toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0196280 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 2.000.000đ IBVCB.0506171009601001.Giang Tam Tre em vung cao
ZZ45 - 0005321 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:050617.SHGD:10006474.BO:NGUYEN THI THU HUONG.THU HUONG UNG HO THANG 5.2 017
VNCK - 0185492 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170603021002.Linhnguyen Linhnguyen Linhnguyen
XC92 - 0000007 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 16.000.000đ TRINH THANH HAI A CHIEN UNG HO;a nhac 31/3/2017;
VNAF - 0006155 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
VNCK - 0123329 TK chuyển đến 2017 04-06-2017 200.000đ IBVCB.0306170123814001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 6/2017
VNCK - 0151513 TK chuyển đến 2017 04-06-2017 200.000đ IBVCB.0406170948299001.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi ung ho cct
VNCK - 0147515 TK chuyển đến 2017 04-06-2017 100.000đ IBVCB.0406170242355001.TANG THIT CHO HOC SINH
VNCK - 0064645 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 200.000đ IBVCB.0306170746366001.Cao Minh Hong Ha Noi Quy TNVC
VNCK - 0106550 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 100.000đ IBVCB.0306170132006003.NDAK Ung ho CCT thang 5-2017
2864 - 0003415 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 300.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0431879 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 500.000đ MBVCB.3647029. .CT tu toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0455144 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 200.000đ MBVCB.3674233.ung ho CCT thang 6.CT tu Ms Phuong toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0106834 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 260.000đ IBVCB.0306170224174002.em ngan ck
VNCK - 0073854 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 200.000đ IBVCB.0306170632778001.Vanvan-Truong ung ho quy COM CO THIT
VNCK - 0078195 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 100.000đ IBVCB.0306170074002001.
VNCK - 0098470 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0306170727464002.Dang Thu Anh 37 Ton duc Thang Cam on da su dung quy dung muc dich ah
VNCK - 0105662 TK chuyển đến 2017 03-06-2017 100.000đ IBVCB.0306170999458001.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0948984 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 260.000đ IBVCB.0106170497780007.Em Huyen Hoang Sam tt tien siro dau ( 4 chai)
VNCK - 0021939 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 500.000đ IBVCB.0206170899529001.iPoripippi
VNCK - 0006161 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 200.000đ IBVCB.0206170911577001.Bong Bong HP UH CCT
MBVP - 0392643 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 200.000đ MBVCB.3601115.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu Nguyen Tu Anh toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
MBVP - 0384541 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 500.000đ MBVCB3591623.Hoang Bach - Hoang Kien UH T6-2017.CT tu 0011003951113 NGUYEN MiNH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0384375 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 200.000đ MBVCB.3591349.binh thuong .CT tu Tam Hoa toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
J633 - 0030968 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 100.000đ Sender:01309001.DD:020617.SHGD:10013039.BO:CAO TIEN CUONG.CK
J633 - 0020080 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:020617.SHGD:10001222.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1715303338:UNG HO THA NG 6.2017
0C72 - 0000105 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 2.000.000đ NGUYEN DIEU LIEN TAM UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT GD TIEN MAT
7U44 - 0000014 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 2.000.000đ tran minh chau ung ho quy tu thien GD TIEN MAT
VNCK - 0957045 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 200.000đ IBVCB.0206170852526002.Ung ho Chu Tuan Du an com co thit
VNCK - 0974455 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 500.000đ IBVCB.0206170331484001.Lamlinhbon 57 Vu trong phung, HN Ung ho quy
VNCK - 0976474 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 100.000đ IBVCB.0206170588354002.Trieu Bao ung ho
VNCK - 0998513 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 400.000đ IBVCB.0206170720289003.TRUONG VU UNG HO QUY COM CO THIT THANG 5 & 6
XK94 - 0000009 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 1.000.000đ FO:QUY TRO NGHEO VUNG CAO.BO:PHAN DINH PHUC//TANG THIT (CHUONG TRINH COM CO THIT)
YP86 - 0006519 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 3.000.000đ /Ref:P608804{//}/Ref:P608804{//}tang thit cho hs D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET AN
ZZ01 - 0008448 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:020617.SHGD:10010869.BO:NGUYEN MINH HONG.995217060207969 TANG THIT CH O HS
ZZ61 - 0005363 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 100.000đ Sender:79314001.DD:020617.SHGD:10000579.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.COM CO THIT
ZZ61 - 0009447 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 1.000.000đ Sender:01201001.DD:020617.SHGD:10008309.BO:CTY CP TM VA XNK QUOC TE KINH BAC.TANG QUY XAY TRUONG.
1R16 - 0000011 TK chuyển đến 2017 02-06-2017 1.000.000đ UNC: LE HOANG YEN UNG HO CHUONG TRINH CCT