Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0555187 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 100.000đ 022568.201217.090033.Com co thit
J633 - 0042133 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 2.000.000đ Sender:01311003.DD:201217.SHGD:18205590.BO:NGUYEN THI MINH NGUYET.HO TRO CAC CHAU VUNG CAO
ZZ61 - 0006516 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 400.000đ Sender:01314001.DD:201217.SHGD:10000644.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0513270 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 500.000đ IBVCB.2012170155369001.
ZZ61 - 0006661 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 2.000.000đ Sender:01310001.DD:201217.SHGD:10008355.BO:PHAM THI HUONG GIANG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0411842 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 2.000.000đ IBVCB.1912170409491002.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
MBVP - 0365591 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 300.000đ MBVCB.25064844.Cct thang 12.CT tu gd meoxitrum toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0363930 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 200.000đ MBVCB.25061344.Ung ho cac em be vung cao.CT tu Mark Nguyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0432865 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 200.000đ IBVCB.2012170656246001.Nguyen Thi Tu Quyen 24 Tran Binh Trong, P8, Vung Tau Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
ZZ61 - 0003355 TK chuyển đến 2017 20-12-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:201217.SHGD:10000998.BO:VU THI HONG NGOC.995217122050705 ME HAI BE BO NG BON UNG HO CAC BAN
VNCK - 0403397 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 500.000đ IBVCB.1912170186455002.Le Thien Trinh Giup do cac em ngheo dc di hoc
VNCK - 0391473 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 200.000đ IBVCB.1912170828457001.Phuong Anh Ha Noi Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0385991 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 600.000đ IBVCB.1912170277743003.Tran Thi Phuong Ngan tokyo Nhan dip Giang Sinh
MBVP - 0323022 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 240.000đ MBVCB.24990040.Pacheo.CT tu Dang Duy Nhat toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
B285 - 0000126 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 2.100.000đ HOANG MANH DAT( 0937855979);CMND 273269949 CHUYEN TIEN UNG HO; GD TIEN MAT
VNVT - 0590578 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 100.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171219217865597.VNVT20171219590578.s
MBVP - 0286499 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 100.000đ MBVCB.24937808.kinh doanh tu do.CT tu Nguyen Van Huan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0333067 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 300.000đ IBVCB.1912170788416002.cac ban In Soc Gau ung ho cac ban vung cao
ZZ07 - 0010919 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 60.000.000đ Sender:01309001.DD:191217.SHGD:10004147.BO:NGUYEN THI LAN ANH.LAN ANH CHUYEN TIEN UNG HO T RE EM VUNG CAO
DL90 - 0000098 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 300.000đ GIA DINH CHIT, MT, KHOAI UNG HO QUY HO TRO TRE EM NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
MBVP - 0260696 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 200.000đ MBVCB24900272.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0003696 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 300.000đ Sender:01310001.DD:191217.SHGD:10003143.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VNCK - 0281113 TK chuyển đến 2017 19-12-2017 2.225đ IBVCB.1912170147647001.o38u 398t 9g
Anonymous TK chuyển đến 2017 18-12-2017 100.000đ
J633 - 0014590 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:181217.SHGD:10014183.BO:NGUYEN HONG VAN.UNG HO QUY CAM ON CAC ANH, CH I
ZZ61 - 0008212 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 300.000đ Sender:01202002.DD:181217.SHGD:10001949.BO:NGUYEN VU TRUONG.995217121851109 UNG HO QTNVC
ZZ61 - 0007617 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 10.000.000đ Sender:79201001.DD:181217.SHGD:10002408.BO:NGUYEN THI PHUONG NGA.GIA DINH BI NGO URNG HO Q UY
ZZ01 - 0008613 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:181217.SHGD:10008603.BO:TRAN THI THANH.995217121809450 FB THANH TRANG UNG HO MUA AO AM
ZZ01 - 0003071 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:181217.SHGD:10000261.BO:DO VU VAN KIM.995217121800973 DO VU VAN KIM UNG HO QTNVC
VNFI - 0488445 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 500.000đ 132401.181217.082832.NGO THI ANH TUYET ung ho QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0251278 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170835082002.Nguyen Hai Hai Duong Ung ho nguoi nghe vung cao
VNCK - 0223125 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 300.000đ IBVCB.1812171025796001.Be Phuc An gui tang cac ban vung cao
VNCK - 0222889 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170252236001.(CO LAN ANH va BE LUFFY ung ho CCT) (29 pho Mai Dich) (Ung ho hang thang)
VNCK - 0220211 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170010558001.Hoang Gia Hy Dong Da, Hanoi Tre em mien nui kho khan
VNCK - 0203408 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 2.000.000đ IBVCB.1812170438288001.Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0181350 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170077503001.KM ung ho Com co thit
VNCK - 0176394 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1812170061829003.Tran Thi To Linh-Chung Nam University ung ho
VNCK - 0170507 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1812170315847001.Dinh Viet Loc Ha noi UHTX
VNCK - 0159981 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170422923001.Ung ho Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
VNCK - 0156664 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 300.000đ IBVCB.1812170596149002.Truong Thanh Son Hai Duong Ung ho quy
VNCK - 0155388 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ IBVCB.1812170649173001.Quynh anh Bac tu liem Ung ho quy
MBVP - 0214967 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 300.000đ MBVCB24827155.Ung ho quy com co thit.CT tu 0491000080466 PHAM MY NGOC toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0194004 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 500.000đ MBVCB.24797300.ung ho cac chau dip tet duong lich.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0184887 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ MBVCB.24784212.ung ho Quy TNVC 11.2017.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0160725 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 100.000đ MBVCB.24748566.gui thit cho cac chau.CT tu Trinh Bao Giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0150422 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 100.000đ MBVCB.24732595.com co thit.CT tu Tran Minh Thanh 0961618888 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0143690 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ MBVCB.24720622.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0142988 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 100.000đ MBVCB.24719282.khong.CT tu Nguyen Chi Quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0142368 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 100.000đ MBVCB.24718281.tro ngheo.CT tu uyen toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0139115 TK chuyển đến 2017 18-12-2017 200.000đ MBVCB.24713311.uh cct.CT tu t.a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).