Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0571620 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 200.000đ IBVCB.0806170845454001.Gia dinh My Keo Ung ho COM CO THIT
VNCK - 0552386 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 4.000.000đ IBVCB.0806170945441001.Tran Duy Tan & Pham Quoc Dat ung ho hoc tro ngheo vung cao
P588 - 0000034 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 16.455.153đ CHI KIM HONG BERLIN DUC UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
VNCK - 0542934 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 200.000đ IBVCB.0806170593443002.Le Ngoc Han Ung ho tre em vung cao Ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0004751 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:080617.SHGD:10002572.BO:NGUYEN HUY TOAN.CHUYEN KHOAN CHO CCT
VNCK - 0536303 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 2.000.000đ IBVCB.0806170005499002.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0534428 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 200.000đ IBVCB.0806170153207002.X UNG HO CCT
VNCK - 0532380 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 50.000đ IBVCB.0806171020127004.Bui Hai Nguyen Anh D9/C4 Xuan Dinh Com co thit
VNCK - 0531781 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0806170900555001.Ha An - Ha Linh hanoi ung ho toan quy
J633 - 0006779 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:080617.SHGD:18131020.BO:NGUYEN TIEN DONG.UNG HO QUY
4Z70 - 0000008 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 2.000.000đ DIEP NGUYEN UNG HO
VNCK - 0412352 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 100.000đ IBVCB.0606171013453001.Lam Quynh Gia Lai Mong cac em co bua an no du moi ngay
VNCK - 0492580 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 100.000đ IBVCB.0706170753078001.UNG HO QUY TRO NGHEO
MBVP - 0665128 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 200.000đ MBVCB.3918575.Ung ho Com Co Thit thang 6/2017.CT tu PHAM PHUC KHANH MiNH toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
J633 - 0028315 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 5.366.000đ Sender:79310001.DD:070617.SHGD:10011863.BO:HO THI CAM LOAN.CHUYEN TIEN UNG HO
VNCK - 0469596 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0706170887610001.khong khong khong
ZZ45 - 0007760 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:070617.SHGD:10008344.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO CAC EM NHO VUNG CAO
ZZ61 - 0006812 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 500.000đ Sender:48304001.DD:070617.SHGD:10001639.BO:DO THI? TRAM ANH.NGOAI THUONG VIET NAM CN BA D INH
ZZ45 - 0006249 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:070617.SHGD:10005710.BO:TRAN HUY HUNG.GIA DINH HUNG CHI LAM UNG HO CHUO NG TRINH COM CO THIT T6.2017
0105 - 0006006 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 480.000đ /Ref:P3027158246{//}/Ref:P3027158246{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T6/2017
XJ42 - 0005266 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 1.000.000đ IBPS/SE:01309001.DD:070617.SH:10001364.BO:VU DINH LUYEN.TANG THIT CHO HOC SINH
J633 - 0007942 TK chuyển đến 2017 07-06-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:070617.SHGD:10001003.BO:PHAM THI LAN ANH.CHAU LAN ANH 191 BA TRIEU UNG HOQUY
VNCK - 0402054 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170855623005.Thu Hoai HCM ca nhan
MBVP - 0619567 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 1.000.000đ MBVCB.3865201. .CT tu toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0383141 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170219165002.Dieu Chau Cao lanh - dong thap Com co thit
J633 - 0034935 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 3.000.000đ Sender:01204009.DD:060617.SHGD:19007865.BO:NGUYEN THI HONG LINH.ANH LAM THAI HUONG CHUYEN TIEN DAU GIA USB
0721 - 0000128 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 300.000đ NGUYEN NGOC HA DONG GOP GD TIEN MAT
VNCK - 0370840 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 600.000đ IBVCB.0606170335844001.NGUYEN THI HONG CHUYEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
ZZ45 - 0009862 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:060617.SHGD:10011276.BO:TRINH VAN HUNG.TRINH VAN HUNG UNG HO QUY TRO NG HEO CUA CHU TUAN
ZZ02 - 0008141 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:060617.SHGD:17006353.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
MBVP - 0592961 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 500.000đ MBVCB.3834234.ung ho cac em hoc he.CT tu tran thanh van toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
J633 - 0020952 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:060617.SHGD:10006211.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0335452 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170622604002.Phuong Ha Noi Quy Com co Thit
J633 - 0019001 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:060617.SHGD:10002786.BO:NGUYEN THI NGO QUYNH.NGUYEN THI NGO QUYNH UNG H O QUY TRO NGH EO VUNG CAO CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0333359 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170753118001.Phuc Ha Dong, Ha Noi Quy
J633 - 0017710 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 100.000đ Sender:01309001.DD:060617.SHGD:10005343.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T
VNCK - 0329192 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 500.000đ IBVCB.0606170667314001.Chi Giang Ha noi ung ho quy com co thit
ZZ01 - 0005263 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 600.000đ Sender:79310001.DD:060617.SHGD:10005863.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO T6
J633 - 0008312 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:060617.SHGD:10004268.BO:NGUYEN HUY HOAN.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0003716 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:060617.SHGD:10001694.BO:DAO ANH HIEN.CK TU 711A10841531 343 DAO ANH HIE N. ND: UNG HO THUONG XUYEN QUY 2
VNCK - 0308456 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0606171016219002.TL - Chuyen tien
VNCK - 0302759 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 600.000đ IBVCB.0606171022397003.Phuong Thao TP. Ho Chi Minh Ung ho Quy
VNCK - 0302072 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170039465001.A B Linh&Huong ung ho t6/2017
VNCK - 0301644 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 200.000đ IBVCB.0606170416501003.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
VNCK - 0337779 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 300.000đ IBVCB.0606170578048002.Ung ho CCT hang thang
S851 - 0809943 TK chuyển đến 2017 06-06-2017 1.500.000đ PT..NGUYEN THI TUYET NHUNG.20170606.092620.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
VNCK - 0276975 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170645839003.Ung ho com co thit t62017
VNCK - 0268054 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 500.000đ IBVCB.0506170210171003.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh tpHCM Com Co Thit Tro ngheo vung cao
VNCK - 0266707 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 900.000đ IBVCB.0506170826691001.Pham Thi Thu Ha ung ho thang 4,5,6/2017
VNCK - 0264032 TK chuyển đến 2017 05-06-2017 200.000đ IBVCB.0506170864891001.Chau Luong Trung Kien ung ho CCT T6/2017