Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
0595 - 0006271 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ /Ref:P787204{//}/Ref:P787204{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: ho tro tro ngheo vung c ao D. Vi CHUYEN:NGUYEN HA MI
VNCK - 0250883 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ IBVCB.0112170909556004.Trieu Bao ung ho hoc tro ngheo
VNCK - 0245685 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 500.000đ IBVCB.0112170362654003.Victoria Huyen Nguyen Ha Noi Viet Nam Ung ho quy CCT
VNCK - 0219926 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 5.000.000đ IBVCB.0112170042631002.PDT TP.HCM UNG HO QUY
VNCK - 0170615 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 100.000đ IBVCB.3011170377720002.NDAK Ung ho CCT thang 11 2017
VNBT - 0510121 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 3.200.000đ IBVCB.20171201VNBT211833.35.SGLOBAL chuyen tien thu ho khach hang thue van chuyen tren phan mem sShip
VNAF - 0021801 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ IBAFT.3108171046362003.Chuc cac em hoc gioi
VNAF - 0021758 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 300.000đ IBAFT.2302170740347001.hungnguyenmanh@vnpt.vn ung ho dinh ky CCT
P567 - 0000097 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 12.500.000đ NHOM BAN CUNG CHI HUONG GIANG - HN UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000095 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 9.710.000đ CUU HOC SINH TRUONG LUONG THE VINH UNG HO QUY GD TIEN MAT
P567 - 0000094 TK chuyển đến 2017 01-12-2017 160.000đ NHA HAO TAM GIAU TEN UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
J633 - 0010719 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 1.000.000đ Sender:79302001.DD:301117.SHGD:10000840.BO:NGUYEN DUC NAM.(CKRMNO: 035217113087752)UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0076470 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ IBVCB.3011170822397004.Chuyen tien cho Quy Com Co Thit
MBVP - 0265776 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 100.000đ MBVCB.22174230.nho anh Tran Dang Tuan mua sach hoac ao am cho em.CT tu nguyen ngoc trinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0323222 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.680.000đ MBVCB.22255908.kinh doanh.CT tu Nguyen Van Phu Quy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0101002 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170290831006.Tran Trung Kien u
VNCK - 0052449 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 200.000đ IBVCB.3011170844888003.Anh Phan Vung Tau Ung ho
H379 - 0000201 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh " com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 11/2017
MBVP - 0243616 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 2.000.000đ MBVCB.22138029.quy tro ngheo vung cao.CT tu Bui Duc Long toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0051509 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170619508003.quy chung quy chung quy chung
J633 - 0028111 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 10.000.000đ Sender:79348001.DD:301117.SHGD:10000350.BO:MS LE MINH NGOC.HO CHIEN XU VA CAC BAN UNG HO C CT 200 CAM ON BAC TRAN TUAN
B247 - 0006392 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 1.000.000đ /Ref:P786199{//}/Ref:P786199{//}ung ho qui tro ngheo vung cao D.Vi CHUYEN:NGUYEN VIET AN
VNFI - 0037510 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 550.000đ 785081.301117.104557.VO THI THIEN TRANG CK MUA LICH DON HANG 102155
VNCK - 0036721 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ IBVCB.3011170026054001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 11 NAM 2017
VNCK - 0094363 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 500.000đ IBVCB.3011170653095001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 11/2017
ZZ61 - 0003036 TK chuyển đến 2017 30-11-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:301117.SHGD:18878719.BO:VO MINH HAI.NOP TIEN UNG HO DEM NHAC 26112017
VNCK - 0948736 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 500.000đ IBVCB.2911170092181001.Xin ung ho tre em vung cao
VNCK - 0978672 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170070279002.Do Ha tre em vung cao phia Bac
VNCK - 0970505 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 200.000đ IBVCB.2911170132427002.Nguyen Thi Thu Huyen UH Quy
VNCK - 0958558 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 500.000đ IBVCB.2911170022563003.Quyen Lam Dong Ung ho chuong trinh
ZZ07 - 0010262 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 22.000.000đ Sender:79310001.DD:291117.SHGD:10007925.BO:LE QUANG HUY.A TIGER NGUYEN DAN UNG HO TIEN D AU GIA TRANH
VNFI - 0013099 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 200.000đ 307398.291117.115521.Ung ho tro ngheo
VNCK - 0933525 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170950814011.Dang Tran Hoang Hang thang
ZZ61 - 0004859 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 600.000đ Sender:79307006.DD:291117.SHGD:10003810.BO:HOANG TIEN CUONG.IB: UNG HO QUY COM CO THIT
VNCK - 0911110 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 1.000.000đ IBVCB.2911170733646004.Vuong Chieu Nghi Annabella My Phu 3, quan 7 tre em ngheo
VNCK - 0910630 TK chuyển đến 2017 29-11-2017 50.000đ IBVCB.2911170105698002.thu ninhthuan chia se
J633 - 0005563 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:281117.SHGD:10002754.BO:NGUYEN THI THANH THUY.MONG CAC BE VA CAC THAY C O VUI DEN TRUONG
ZZ61 - 0004411 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ Sender:01201003.DD:281117.SHGD:10000024.BO:LE DANG QUANG.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ49 - 0004055 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:79305001.DD:281117.SHGD:10000049.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH: NH NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK) CN BA DINH,HA NOI,NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT QUY TRO NGHEO VUNG CAO
YP91 - 0000040 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 3.000.000đ DAU VAN NGA;zen ung ho cct thang 11; GD TIEN MAT
VNCK - 0879771 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 30.000đ IBVCB.2811170654624001.Bui Van Duc F212 B14 KIM LIEN HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0841714 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ IBVCB.2811170453793003.Thuc Dang ung ho CCT T11/2017
VNCK - 0803964 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ IBVCB.2811170910650002.
RX22 - 0000063 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CTCP XD T-TECH HO TRO QUY GD TIEN MAT
MBVP - 0968944 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ MBVCB21885971.Chuyen cho cac be vung cao Ngan Tran Ho Kim.CT tu 0371003766887 LE VU THANH HUYEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0967767 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ MBVCB.21884317.tu thien.CT tu nguyen van thanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0139591 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 200.000đ MBVCB21986078.tu thien.CT tu 0451000340745 NGUYEN VAN HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0035116 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:281117.SHGD:10006744.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO QUY
J633 - 0010829 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:281117.SHGD:10002233.BO:NGUYEN THANH NGOC.NTN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0005344 TK chuyển đến 2017 28-11-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:281117.SHGD:10000396.BO:PHAM MINH HONG.2 BAN NGUYEN MANH HA NGUYEN MINH HIEN UNG HO QUY