Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0414299 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0908170943795002.Ngoc Binh Duong Binh Duong ung ho
VNCK - 0412077 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170097827001.TA DUC THINH kHUONG DINH-THANH XUAN-HA NOI UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0410090 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 300.000đ IBVCB.0908170078071001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0406742 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170985205002.NGUYEN TRAN DIEM HANG XA LA, HA DONG TRE NGHEO VUNG VAO
ZZ45 - 0006698 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10006720.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
ZZ02 - 0005207 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:090817.SHGD:17002023.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
8A09 - 0000060 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 3.500.000đ HOANG MANH DAT;0937855979;CMND 273269949 CHUYEN TIEN UNG HO;
J633 - 0003536 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:090817.SHGD:18557185.BO:CHU THI NAM.T8
MBVP - 0868421 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 1.000.000đ MBVCB.8922114.Gop phan ho tro hoc tro ngheo vung cao.CT tu Dao Viet Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012855 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 2.000.000đ Sender:01341001.DD:080817.SHGD:10001359.BO:LE THI THANH XUAN.(994CTMP172200001)UNG HO CT C OM CO THIT
MBVP - 0920933 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 300.000đ MBVCB.8995324.ung ho quy com co thit.CT tu Dung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012232 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:080817.SHGD:10015958.BO:NONG QUANG HUY.CHUC CAC EM CO NAM HOC MOI THANH CONG
ZZ01 - 0007965 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:080817.SHGD:10009736.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217080805465 CT
ZZ61 - 0008718 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ Sender:01357001.DD:080817.SHGD:10002168.BO:LE THI QUYNH ANH.CHIA SE CUNG CAC CHAU VUNG CAO BI LU
ZZ61 - 0008592 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 2.000.000đ Sender:79310001.DD:080817.SHGD:10010647.BO:NGUYEN TUAN ANH.TUANANH NGUYEN UHTX T7, 8. UNG HO QUY UNG HO CAC CHAU
VNCK - 0297782 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 200.000đ IBVCB.0808170784165004.NGUYEN TRUONG PHUC THANH CONG - BA DINH - HA NOI UNG HO CAC BAN NHO VUNG CAO
VNCK - 0291925 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0808170376675001.Truong Quan 9 TpHCM gui tang
VNCK - 0291717 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 200.000đ IBVCB.0808170937391001.MAI TRA NY Q2 BT
VNCK - 0289069 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 200.000đ IBVCB.0808170513059001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T8.2017
VNCK - 0283556 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ IBVCB.0808170497205002.Ung ho quy
VNCK - 0283468 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0808170980193001.www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
ZZ61 - 0005667 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:080817.SHGD:10003241.BO:NGUYEN HUY TOAN.CK CHO CCT
VNCK - 0277712 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 600.000đ IBVCB.0808170428271001.PHI THI BIEN Xom Don, Kim Long, Tam Duong, Vinh Phuc Ung ho quy com co thit
VNCK - 0277434 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ IBVCB.0808170105995001.Chi Hieu, Ha Thao quan Binh Thanh TPHCM Tro ngheo vung cao
J633 - 0010572 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:080817.SHGD:10002818.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0266968 TK chuyển đến 2017 08-08-2017 200.000đ IBVCB.0808170289670001.ung ho ung ho
Anonymous TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ
J633 - 0010830 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 1.000.000đ Sender:01311003.DD:070817.SHGD:18514561.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
J633 - 0007541 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:070817.SHGD:10000287.BO:CAO TIEN CUONG.CK
VNCK - 0137638 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 300.000đ IBVCB.0708170752528001.Nga Hanoi T8/2017
MBVP - 0795603 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ MBVCB.8821472.con xa xu.CT tu nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0121853 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 300.000đ IBVCB.0608171036316001.Ung ho quy com co thit
VNCK - 0223725 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ IBVCB.0708170891160002.Nguyen Van Thu Ha Noi Ung ho Quy thang 8/2017
MBVP - 0842718 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ MBVCB.8886131.Tro ngheo vung cao.CT tu NHH toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
XI96 - 0000277 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 1.500.000đ NGO THI LEN NOP// CHUYEN TIEN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0196945 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708170341963001.Nguyen Thi Quynh Tram 378/1 Duong Ba Trac p1 Q8 cac ban nho den truong
VNCK - 0196334 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 50.000đ IBVCB.0708170351927002.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4_Xuan Dinh_Bac Tu Liem Com co thit
VNCK - 0189418 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ IBVCB.0708170687901002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0171515 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708170166877002.Phan Minh Khoi Truong Tieu Hoc Hoa Binh, Q1, Tp HCM Ung ho cac ban vung cao
VNCK - 0171383 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708170973453001.Tran Thi Thanh Hai Ha Noi Ung ho cac hoc sinh vung lu
J633 - 0021887 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:070817.SHGD:10008821.BO:PHUNG THI THANH BAC.DONG GOP QUY CCT
MBVP - 0816499 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 500.000đ MBVCB.8850933.ung ho Quy TNVC.CT tu em Bup toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
J633 - 0020633 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:070817.SHGD:10006844.BO:NGUYEN THUY NHUNG.UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0167917 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708170514157001.chi giang- ha noi ung ho qui com co thit
VNCK - 0163122 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708171009223001.KM ung ho Com co thit
0105 - 0006438 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ /Ref:P681225{//}/Ref:P681225{//}Ung ho CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN TUAN TRUNG
MBVP - 0807132 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 300.000đ MBVCB8838050.ung ho CCT quy 3.CT tu 0031000904138 NGUYEN MINH TU toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
J633 - 0013997 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 1.000.000đ Sender:01311003.DD:070817.SHGD:18515423.BO:.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0148115 TK chuyển đến 2017 07-08-2017 200.000đ IBVCB.0708170166444002.TRUONG VU GUI CCT T8-2017
VNCK - 0093215 TK chuyển đến 2017 06-08-2017 300.000đ IBVCB.0608170630924001.AIRrider mong cac em co bua com ngon hon