Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0980613 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 2.000.000đ IBVCB.1306170390982006.le thanh tam BT8 Viet Hung tro ngheo vung cao
VNMB - 0565196 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ IBVCB.VNMB. VNMB20170612565196. gop quy T.6
VNCK - 0955664 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 200.000đ IBVCB.1206170993358002.em Bup, Hanoi Ung ho Quy TNVC
VNCK - 0955160 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1206170328746004.www.diskdr.vn 160 Tay Son Ung ho chuong trinh
T975 - 0002205 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 400.000đ PT..NGUYEN THAO ANH.20170612.184408.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
MBVP - 0942633 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 300.000đ MBVCB.4246567.cong chuc.CT tu be Thao Phuong ung ho toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0938039 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ IBVCB.1206170744599001.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0935787 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 200.000đ IBVCB.1206170151721002.To Thi Thu Huong 180 Mai Anh Tuan Quy com co thit
J633 - 0039974 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:120617.SHGD:10019449.BO:TRINH DANG THUAN THAO.UNG HO XAY TRUONG HOC CHO CAC CHAU.
VNCK - 0918348 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ IBVCB.1206170057909001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
ZZ61 - 0012855 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 3.000.000đ Sender:48304001.DD:120617.SHGD:10005311.BO:BUI XUAN LO?C.LOC BUI & THY VO UNG HO QUY COM CO THIT TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
J633 - 0032214 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:120617.SHGD:10010012.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.(CKRMNO: 110217061283485)B E NGUYEN NGOC TUE LAM UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
VNCK - 0904762 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ IBVCB.1206170741355002.Tu Q4 Cct hang thang
ZZ61 - 0011246 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:120617.SHGD:10010397.BO:DUONG DINH HAI.995217061207286 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
VNCK - 0899010 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1206170005929001.Dao Thi Mai Hoa - Ha Noi ung ho quy com co thit, mong cac em co du com no, ao am den truong
VNCK - 0898042 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 200.000đ IBVCB.1206170720545001.Minh Vietnam As always
YV56 - 0006663 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 300.000đ /Ref:PALPMC08076{//}/Ref:PALPMC08076{//}LP VNMC08076 UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CH UYEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
YE01 - 0000033 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 31.450.000đ NGUYEN THI THU; CONG TY TNHH MY HOTEL NOP QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT GD TIEN MAT
ZZ61 - 0008084 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:120617.SHGD:10012144.BO:TRAN THI HUE.CK
VNCK - 0879804 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 2.000.000đ IBVCB.1206170975420001.Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
8A09 - 0000110 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 2.800.000đ HOANG MANH DAT;0937855979;CMND 273269949 CT UNG HO;
J633 - 0015794 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:120617.SHGD:18158662.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0006570 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:120617.SHGD:10003645.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0874540 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.500.000đ IBVCB.1206170000088001.Phi Chung cu - L1106 - Bui Minh Ngoc
YP86 - 0006393 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 1.000.000đ /Ref:P3087163513{//}/Ref:P3087163513{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
J633 - 0008861 TK chuyển đến 2017 12-06-2017 200.000đ Sender:01311001.DD:120617.SHGD:18155016.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
VNCK - 0803976 TK chuyển đến 2017 11-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1006170774489003.nguyen van hoi Mai dong ha noi Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0821721 TK chuyển đến 2017 11-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1106170643497004.Ung ho cac chau
VNCK - 0812141 TK chuyển đến 2017 11-06-2017 110.000đ IBVCB.1106170200559001.H Quy com co thit
MBVP - 0850219 TK chuyển đến 2017 10-06-2017 50.000đ MBVCB.4137750.Ho Ngheo.CT tu Doan Tran toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0726435 TK chuyển đến 2017 10-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0906170975694002.Ho Thi Ngoc Ung ho Quy Tro ngheo vung cao- Com Co Thit Ung ho Quy Tro ngheo vung - Com Co Thit
VNCK - 0691394 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 300.000đ IBVCB.0906170735724004.airrider airrider mong cac em co bua com ngon hon
VNCK - 0690355 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ IBVCB.0906170702924002.Ung ho Ung ho Ung ho
ZZ45 - 0010443 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:090617.SHGD:10011694.BO:NGUYEN THI NHUNG.NGUYEN THI NHUNG UNG HO CCT
VNCK - 0680498 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 1.000.000đ IBVCB.0906171040835002.Nguyen thi hai yen - cadi phunghia Ngo 109 truong chin, thanh xuan, ha noi Ung ho quy thang 6
VNCK - 0674639 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ IBVCB.0906170129505002.Trang TPHCM Quy Tro ngheo vung cao
VNCK - 0660103 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ IBVCB.0906171000407002.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T6.2017
J633 - 0018633 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 250.000đ Sender:01314001.DD:090617.SHGD:10001243.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
ZZ61 - 0005911 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 2.000.000đ Sender:01348002.DD:090617.SHGD:10000808.BO:HA ANH MINH.HA ANH MINH UNG HO QUY TRO NGHEO VU NG CAO
VNCK - 0642559 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ IBVCB.0906170621289005.Ung ho quy tro ngheo vung cao
YP86 - 0006204 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 600.000đ /Ref:P615589{//}/Ref:P615589{//}Ly Thu Huong ung ho Com co thit D.Vi CHUYEN:LY THU HUONG
VNCK - 0634922 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 6.000đ IBVCB.0906170814999001.QPC - Trich quy ban ca phe thang 5
VNCK - 0633927 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ IBVCB.0906170196935002.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0751755 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 500.000đ MBVCB.4021688.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu ung ho quy tro ngheo vung cao toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
ZZ61 - 0003367 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:090617.SHGD:10000330.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM KHO KHAN
2728 - 0058627 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
0849 - 0000031 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
0849 - 0000032 TK chuyển đến 2017 09-06-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT- ANH QUANG CHUYEN TIEN TU THIEN GD TIEN MAT
ZZ61 - 0011410 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:080617.SHGD:10012484.BO:PHAM HA TRUNG.CK TU 711AA6614081 106 PHAM HA TR UNG. ND: UNG HO HOAT DONG CUA QUY
VNCK - 0575096 TK chuyển đến 2017 08-06-2017 200.000đ IBVCB.0806170547270004.Le Diem Hang No8 Ban Dao Linh Dam Ung ho thuong xuyen