Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
ZZ61 - 0009917 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:071217.SHGD:10006847.BO:DUONG THI MINH HANG.995217120706477 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
VNCK - 0922288 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170896069004.Ung ho quy
ZZ61 - 0004674 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:071217.SHGD:10001750.BO:NGUYEN HUY TOAN.CT CHO CCT
VNCK - 0963145 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 50.000đ IBVCB.0712170282920003.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4 Xuan Dinh-B Tu Liem-Ha Noi com co thit
VNCK - 0950192 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 300.000đ IBVCB.0712170096729001.Nga Hanoi T12/17
VNCK - 0879546 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0612170839164001.Nguyen Thi Thu Yen Tokyo, Nhat Ban Yen Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0903424 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ IBVCB.0712170739312001.Truong Vu Ung ho Com co thit t12
VNCK - 0889648 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.020.000đ IBVCB.0612170153624002.Yamamoto Ryoko Mua lich #102236
F977 - 0000026 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 1.000.000đ PHAM THI MINH HIEN GUI BAC TUAN COM CO THIT GD TIEN MAT
Nguyen Trung Thanh TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ
VNCK - 0745904 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0512170950586002.VU DINH SON 66 Giap Nhat- Nhan Chinh- Thanh Xuan- Ha Noi nho quy chon giup hoan canh ung ho
VNCK - 0741363 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170527150001.Moon ESL ung ho tro ngheo vung cao
MBVP - 0890764 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ MBVCB23128566.TRAN HOANG LAN 0906922913 DONG GOP.CT tu 0371000465381 TRAN HOANG LAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0853515 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612171030754001.Ung ho Com co thit t12
VNCK - 0841322 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170706342001.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh
VNCK - 0832493 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170924905001.Thitran_BH 0915796981 Ung ho thuong xuyen com co thit thang 12/2017
J633 - 0026700 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 50.000đ Sender:01309001.DD:061217.SHGD:10008151.BO:LE KHANH VAN.LE KHANH VAN DONG GOP
VNCK - 0814272 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 200.000đ IBVCB.0612170037103002.Nguyen Hoang Phuong Ung ho chung
ZZ01 - 0005726 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.200.000đ Sender:01310001.DD:061217.SHGD:10011772.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO CAC EM VUNG CAO T 11 T12
VNCK - 0795280 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 900.000đ IBVCB.0612170558257002.Be U HN UHTX thang 10, 11, 12/2017
ZZ45 - 0005960 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:061217.SHGD:10007529.BO:TRAN THI HUE.CK
VNCK - 0771703 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0612170022012002.Tran Nhat Duy 781c6 Le Hong Phong, F12, Q10, TP HCM Dong gop
ZZ61 - 0003123 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:061217.SHGD:10001414.BO:NGUYEN THI THU HUONG.IBNGUYEN THI THU HUONG CHU YEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0759127 TK chuyển đến 2017 06-12-2017 10.000đ IBVCB.0612170175062001.hi vn hi
J633 - 0010742 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 1.000.000đ Sender:79202002.DD:051217.SHGD:10001010.BO:LE THI THANH XUAN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO TH IT
ZZ61 - 0010311 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:01201003.DD:051217.SHGD:10007327.BO:NGUYEN THI THU THUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG C AO
ZZ01 - 0008736 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 5.000.000đ Sender:01202002.DD:051217.SHGD:10009826.BO:LY HONG HANH.995217120509402 COM CO THIT THAN G 12
VNCK - 0729297 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170261762001.DMQ ung ho thang 11-12
VNCK - 0692638 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 100.000đ IBVCB.0512170140667002.LE THU TRANG ME LINH-HA NOI QUY COM CO THIT
VNCK - 0689304 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170785589002.Tran Thi Thanh Hai Ha Noi Ung ho cac hoc sinh ngheo vung cao
VNCK - 0649829 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 5.000.000đ IBVCB.0512170435844001.Anh Nguyen Hong Vinh ung ho dem nha Jazz Han Quoc
VNCK - 0626528 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170110848001.Ho tro tro ngheo vung cao thang 12
VNCK - 0617308 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ IBVCB.0512170285023001.ung ho ung ho
VNAF - 0022213 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 300.000đ IBAFT.0403170268911002.Ung ho CCT
P567 - 0000004 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 3.000.000đ CTCP CONG NGHE KY THUAT VTECH UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
MBVP - 0783324 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 100.000đ MBVCB.22969657.Quy com co thit.CT tu Oanh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0724506 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ MBVCB.22888821.nguoi con xa xu.CT tu Nguyen xuan phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
L332 - 0005708 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79303008.DD:051217.SH:10013906.BO:NGUYEN THI HOANG YEN.UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0040524 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:051217.SHGD:10007366.BO:NGUYEN MAI LINH.UNG HO QUY
J633 - 0022604 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:79309001.DD:051217.SHGD:10002038.BO:LE THI TRUC LE.AO AM MUA DONG. IT THOI NHUNG DE UDAN
J633 - 0019262 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:051217.SHGD:10005630.BO:TA THI THANH TAM.(CKRMNO: 033217120586277)UNG H O QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0015824 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:051217.SHGD:10008454.BO:DO MINH HUYEN.M VA V UNG HO TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0014431 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 200.000đ Sender:01202002.DD:051217.SHGD:10010584.BO:NGUYEN THI THU HA.995217120557716 UNG HO THAN G 12
J633 - 0009124 TK chuyển đến 2017 05-12-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:051217.SHGD:10000106.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1733990872:UNG HO THA NG 12.2017
VNCK - 0459417 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 50.000đ IBVCB.0312170336043002.Ho Viet Hung Ca Mau Ung ho
MBVP - 0584958 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ MBVCB.22691324.linh & huong ung ho CCT T12/2017.CT tu a toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0559010 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 200.000đ IBVCB.0412170695583001.Chuc cac be khoe manh, hoc gioi va ngoan. Cam on cac anh chi da chuyen giup.
ZZ61 - 0015661 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 1.000.000đ Sender:01202002.DD:041217.SHGD:10010887.BO:DUONG DINH HAI.995217120410581 GIA DINH BE HU YEN CHIP UNG HO CCT
MBVP - 0655006 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 500.000đ MBVCB22789343.Hoang Bach - Hoang Kien UH T12-2017.CT tu 0011003951113 NGUYEN MINH NGUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0643658 TK chuyển đến 2017 04-12-2017 2.000.000đ MBVCB.22773999.Quy TNVC.CT tu Quy TNVC toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).