Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0633232 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ IBVCB.1010170534073003.Do Huy Quang Ha Noi Em Quang ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0620207 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ IBVCB.1010170554669001.Ung ho tre vung cao
4H69 - 0006986 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 300.000đ /Ref:P3237283679{//}/Ref:P3237283679{//}B/O:MR. KHONG DUC TRUNG UH CCT T10/2017
VNFI - 0127140 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ 637490.101017.150155.Em Ten ung ho tien sua thang 9.2017
ZZ61 - 0011128 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 5.000.000đ Sender:79310001.DD:101017.SHGD:10014808.BO:NGUYEN HONG HANH.NGUYEN HONG HANH UNG HO QUY
B247 - 0006409 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 300.000đ /Ref:PALPM705T7A{//}/Ref:PALPM705T7A{//}LP VNM705T7A UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CH UYEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
4900 - 0008561 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 1.000.000đ PT..BUI XUAN KHOA.20171010.130324.Transfer for PT.-QuyTroNgheoV.
VNCK - 0556845 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 50.000đ IBVCB.1010170709526004.Bui Hai Nguyen Anh D9-C4-Xuan Dinh-Bac Tu Liem -HN com co thit
ZZ61 - 0007331 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 500.000đ Sender:01314001.DD:101017.SHGD:10000853.BO:TRAN NGOC THUY.TRAN NGOC THUY UNG HO CAC BE VUN G CAO
ZZ61 - 0006405 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 100.000đ Sender:79314001.DD:101017.SHGD:10000906.BO:HUYNH NGOC PHI GIAO.CHUONG TRINH COM CO THIT
VNCK - 0547231 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 2.000.000đ IBVCB.1010170715409001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
2705 - 0000004 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 22.000đ VCB HOAN TRA PHI CHUYEN TIEN BUT TOAN 2705.0031 NGAY 27.07.17,TK 0611001917137 DUOC MIEN P HI CHUYEN TIEN
0595 - 0006088 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 1.000.000đ /Ref:P3057283040{//}/Ref:P3057283040{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
VNCK - 0534074 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 300.000đ IBVCB.1010170543971001.Nga Hanoi T10/2017
ZZ02 - 0003726 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 300.000đ Sender:79204017.DD:101017.SHGD:17000686.BO:NGUYEN THI ANH THU.MS ANH THU UNG HO CHUONG TRI NH COM CO THIT
VNCK - 0521458 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ IBVCB.1010170101039002.Truong Vu TP Ho Chi Minh Quy com co thit T10
VNCK - 0520345 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ IBVCB.1010170339537003.chi hue tre em vung cao bua com co thit
YL83 - 0000119 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - NGUYEN TRUONG THINH CT TU THIEN GD TIEN MAT
YL83 - 0000118 TK chuyển đến 2017 10-10-2017 200.000đ LE THI MY HANH NT - A QUANG CT TU THIEN GD TIEN MAT
MBVP - 0610004 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ MBVCB15452030.danthanh .CT tu 0071000671818 TRAN QUYNH DAN THANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0483577 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 500.000đ IBVCB.0910170920986001.Victoria Huyen Nguyen Hanoi Ung ho quy CCT
VNCK - 0481027 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ IBVCB.0910170515618002.Ngoc Anh - 521 Truong Chinh, TP Nam Dinh
XN67 - 0000051 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 10.000.000đ XUONG CO KHI TRAN THANH LAM UNG HO QUY TRO NGHEO VC
XN67 - 0000050 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 1.000.000đ 1 NHA HAO TAM LA CAN BO TRUYEN HINH VIETTEL UNG HO QUY TRO NGHEO VC
J633 - 0052746 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 500.000đ Sender:01359001.DD:091017.SHGD:10001255.BO:NGUYEN THI HONG HA.BCIN:FT1728232918:UNG HO THA NG 10.2017
J633 - 0039952 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 300.000đ Sender:01309001.DD:091017.SHGD:10005658.BO:PHAM THI TUYEN.UNG HO HOC SINH VUNG CAO
ZZ01 - 0006798 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 1.000.000đ Sender:01202001.DD:091017.SHGD:10009249.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217100906370 CHUYEN TIE N
ZZ61 - 0010558 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 1.000.000đ Sender:01348002.DD:091017.SHGD:10001944.BO:BUI THI THIEN NGA.BUI THI THIEN NGA CHUYEN TIEN QUY TRO NGHEO VUNG CAO NGO MINH TUAN 50B HANG BAI HN UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0425488 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0910170818033001.Tran Thien Phuc 781/c6 Le Hong Phong, F12, Q10, TP HCMLe Ung ho
VNCK - 0425310 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 500.000đ IBVCB.0910170679869002.Le Ha Cau Giay Ung ho CCT
VNFI - 0110983 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ 222130.091017.110210.Ung ho quy
J633 - 0023819 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:091017.SHGD:10005927.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 10.2017
J633 - 0021566 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 500.000đ Sender:01604002.DD:091017.SHGD:10008236.BO:TRAN NHAT BACH.PHUONG ANH NHAT BACH UNG HOPHUON G A NH NHAT BACH UNG HO CHARGEDETAILS OUR
ZZ61 - 0007377 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:091017.SHGD:10001215.BO:DAO HOA BINH.DAO HOA BINH CHUYEN TIEN TOI QUY T RO NGHEO VUNG CAO 0611001917137
VNCK - 0406436 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 500.000đ IBVCB.0910170948651001.NGUYEN VAN TRONG ung ho Quy CCT
MBVP - 0535954 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ MBVCB.15346869.ung ho cct thang 10.CT tu Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0393593 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 200.000đ IBVCB.0910170743965001.ung ho ung ho
VNCK - 0391383 TK chuyển đến 2017 09-10-2017 90.000đ IBVCB.0910170515713009.Nguyen DInh Toan 11 Mac Thien Tich, P.11, Q.5 ung ho Quy
Tran Duy Nam TK chuyển đến 2017 08-10-2017 300.000đ Ung ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
Tran Duy Minh TK chuyển đến 2017 08-10-2017 300.000đ
MBVP - 0510882 TK chuyển đến 2017 08-10-2017 200.000đ MBVCB.15306144.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Tran Tuan Hung toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0489191 TK chuyển đến 2017 08-10-2017 100.000đ MBVCB.15270091.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
Long TK chuyển đến 2017 07-10-2017 200.000đ Ung ho thuong xuyen thang 10
VNCK - 0320484 TK chuyển đến 2017 07-10-2017 1.000.000đ IBVCB.0710171031160001.Ung ho cac chau
VNCK - 0258410 TK chuyển đến 2017 07-10-2017 200.000đ IBVCB.0610170552381003.Phan Minh Khoi Truong Hoa Binh Tp Hcm Ung ho cac ban hoc tro ngheo vung cao
MBVP - 0468838 TK chuyển đến 2017 07-10-2017 200.000đ MBVCB.15238811.b.CT tu linh va huong ung ho t10 toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0453202 TK chuyển đến 2017 07-10-2017 500.000đ MBVCB.15216310.Quy tro ngheo vung cao.CT tu Vu Lan toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0443401 TK chuyển đến 2017 07-10-2017 500.000đ MBVCB.15201722.ung ho du an.CT tu nguyen truong chinh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0131566 TK chuyển đến 2017 06-10-2017 50.000đ IBVCB.0510170894497001.Ho Viet Hung Ca Mau Ung ho
MBVP - 0430287 TK chuyển đến 2017 06-10-2017 200.000đ MBVCB.15180154.tre em thieu may man mong cac em luon hanh phuc.CT tu ngo quang manh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).