Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
RX62 - 0040423 TK chuyển đến 2017 18-06-2017 200.000đ FTF.CN:9704366609973279015.FrAcc:0901000036321 .ToAcc:0611001917137
MBVP - 0349924 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 100.000đ MBVCB.4609695.gui thit cho cac chau.CT tu trinh bao giang toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0428617 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 200.000đ IBVCB.1706170911696003.Nguyen Phuc An Sai Dong, Long Bien, Ha Noi ung ho cct
VNCK - 0415515 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 500.000đ IBVCB.1706170968898001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
VNVT - 0878982 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 200.000đ VCBVT.841675697800.CT tu 0451001901748.HOANG HONG PHUONG sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170616237653635.VNVT20170616878982.Hoang Hong Phuong 1 kg cha com
MBVP - 0325140 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 1.000.000đ MBVCB4580992.ung ho cac em. ctat 6.CT tu 0651000769076 CAO THi ANH TUYET toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0310329 TK chuyển đến 2017 17-06-2017 200.000đ MBVCB4563508.mua cha com.CT tu 0011001110199 VU THi HUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
Tran Thi Bao Hanh TK chuyển đến 2017 16-06-2017 500.000đ
MBVP - 0245694 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 500.000đ MBVCB4487295.UNG HO COM CO THiT.CT tu 0611001928819 NGUYEN THUY LiNH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
B247 - 0007499 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 1.000.000đ /Ref:P624384{//}/Ref:P624384{//}Vu Duc Vuong ung ho cac be vung cao D.Vi CHUYEN:VU DUC V UONG
HL81 - 0000095 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 300.000đ GIA DINH CHIT MAT KHOAI UNG HO QUY TRO NGHE VUNG CAO GD TIEN MAT
ZZ61 - 0006958 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 1.000.000đ Sender:01348002.DD:160617.SHGD:10001287.BO:BUI THI THIEN NGA.NGO MINH TUAN 50 HANG BAI H A NOI : UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0311197 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1606171046356002.Dang Thu Trang 164 Khuat Duy Tien, Thanh Xuan HN Ung ho quy com co thit
VNCK - 0303515 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1606170661574001.CAO MINH PHUONG UHTX - T06.2017
ZZ01 - 0004729 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 200.000đ Sender:01604003.DD:160617.SHGD:10000098.BO:CHU KHANH HUYEN.UNG HOUNG HO QUY CHARGEDETAI LS OUR
VNCK - 0295321 TK chuyển đến 2017 16-06-2017 500.000đ IBVCB.1606170265282002.Mai & Trang Hanoi Mai & Trang ck tien tu thien
ZZ61 - 0009692 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 1.000.000đ Sender:01201003.DD:150617.SHGD:10007876.BO:NGUYEN MINH TUAN.CT
ZZ61 - 0008418 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 500.000đ Sender:79305001.DD:150617.SHGD:10001526.BO:PHAM TRUNG KHANH.NHH:NH NGOAI THUONG VIET NAM ( VIETCOMBANK) CN BA DINH, HA NOI,NOI DUNG CHUYEN: PHAM TRUNG KHANH UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT
VNCK - 0224544 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 500.000đ IBVCB.1506170926314002.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO - a Tho SG
ZZ01 - 0005561 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 3.000.000đ Sender:01202001.DD:150617.SHGD:10005324.BO:LY HONG HANH.995217061503756 COM CO THIT THAN G 6
ZZ61 - 0005333 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 1.000.000đ Sender:79602002.DD:150617.SHGD:10000169.BO:NGUYEN HUY THONG / UNIS.BO ME HUY KHANH, MINH T RI UHTX THANG 6 7
1Q99 - 0000052 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 10.000.000đ NGUYEN HANH UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
J633 - 0006097 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:150617.SHGD:10001649.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
VNCK - 0184391 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 200.000đ IBVCB.1506170218218001.Co Ha gui tang cac chau
VNCK - 0183533 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1506170890218001.Suri-Tony gui tang cac ban vung cao
J633 - 0018199 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:150617.SHGD:10003789.BO:TRINH THI THANH HA.VCB HA NOI . VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
J633 - 0009569 TK chuyển đến 2017 15-06-2017 500.000đ Sender:01204001.DD:150617.SHGD:10001065.BO:NGUYEN THANH HA.NGUYEN THANH HA TU THIEN CT C OM CO THIT
VNCK - 0073056 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 1.000.000đ IBVCB.1306170039260007.Ung ho quy
MBVP - 0171314 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 500.000đ MBVCB.4399073.ung ho quy chung.CT tu hoa vo uu toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).
VNCK - 0164476 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 189.999đ IBVCB.1406170491271001.Nguyen Hong Hai T78 K5 Bach Dang Ha Long Quang Ninh Good luck to all of u
VNCK - 0159638 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 100.000đ IBVCB.1406170677763001.Thanh Nguyen Q. Tan Binh, TP.HCM CCT
ZZ61 - 0009857 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 600.000đ Sender:79307006.DD:140617.SHGD:10013261.BO:HOANG TIEN CUONG.IB: MOT CHUT DONG GOP
J633 - 0025424 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:140617.SHGD:10011599.BO:BUI HAI NINH.BE SAPA UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
Z074 - 0000107 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 3.000.000đ NGUYEN THI QUYEN;cac cau thu doi bong da GMS ung ho quy tro ngheo vc;
Z074 - 0000105 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 10.000.000đ NGUYEN THI QUYEN;ct co phan chuyen phat nhanh buu dien ung ho QTNVC;
J633 - 0017532 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:140617.SHGD:10005457.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 6
J633 - 0016053 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:140617.SHGD:10007060.BO:NGUYEN THAI NHAT NGUYEN.THANH TOAN DIEN TU
VNCK - 0100679 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 300.000đ IBVCB.1406170471058004.Bong Bong HP UH CCT
7455 - 0000025 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 3.000.000đ BUI DUC LONG;UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO;
VNCK - 0092140 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 300.000đ IBVCB.1406170514606001.Hoa Ung ho tre em vung cao
VNCK - 0104740 TK chuyển đến 2017 14-06-2017 300.000đ IBVCB.1406170103422003.chau Hung gop quy Com co thit. Cam on
VNCK - 0966427 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 200.000đ IBVCB.1206170811958001.Vuong cho nhung ai can
7B42 - 0000169 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 2.000.000đ nguyen thi quyen; mai huong - kenh truyen hinh nhan dan ung ho quy tro ngheo VC GD TIEN MAT
VNCK - 0003754 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 2.000.000đ IBVCB.1306170121693004.Xay truong
MBVP - 0973729 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 1.000.000đ MBVCB4283659.ung ho quy tro ngheo vung cao.CT tu 0521000716528 TRAN DUY HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0997150 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 700.000đ IBVCB.1306170999838004.Nguyen thu lan Gia Lam, Ha noi Chia se cung cac em nho co hoan canh kho khan
VNCK - 0996940 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 100.000đ IBVCB.1306170855066002.Nguyen Thi Thu Thuy 109 Hong Lac, P10, Tan Binh, HCM Binh thuong
VNCK - 0989561 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 200.000đ IBVCB.1306170881686006.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0986286 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 500.000đ IBVCB.1306171048186002.Huy Tu - Thuy Dung Ngu Hiep, Thanh Tri, Ha Noi Ung ho Quy
MBVP - 0964192 TK chuyển đến 2017 13-06-2017 100.000đ MBVCB.4272448.Hoc tro ngheo.CT tu Cty Thien Bao toi 0611001917137 Qu? Tro ngheo vung cao (tien than Qu? Com co thit).