Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0037312 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ Sender:01311001.DD:110817.SHGD:18592775.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
VNCK - 0670716 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ IBVCB.1108170723197001.Sydney Ha Noi Ung ho cac em vung cao
VNCK - 0656974 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ IBVCB.1108170987511001.Le Tuan Thanh 326/1 Ung Van Khiem, Quan Binh Thanh, Tp. HCM Quy Tro ngheo vung cao
HW26 - 0000109 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CONG TY CP XD J-TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
VNCK - 0650450 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 800.000đ IBVCB.1108170093321001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0647478 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ IBVCB.1108170766441001.
ZZ07 - 0009205 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 210.000.000đ Sender:01202002.DD:110817.SHGD:10001848.BO:CTY CP TAP DOAN FLC.153 FLC TT CP TAI TRO DA XD DIEM TRUONG TIEU HOC PU XI 1
VNCK - 0627804 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ IBVCB.1108170062452001.Nguyen Quang Hieu Hanoi Ung ho Quy Com Co Thit
J633 - 0012292 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:110817.SHGD:10001324.BO:VU MANH DAN.VU MANH DAN CT UNG HO
ZZ61 - 0005647 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 100.000đ Sender:01202001.DD:110817.SHGD:10003458.BO:NGUYEN THI NHUNG.995217081152065 UNG HO QUY
ZZ61 - 0005050 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01201001.DD:110817.SHGD:10002124.BO:BUI HAI LY.UNG HO TNVC
J633 - 0009511 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 2.000.000đ Sender:79302001.DD:110817.SHGD:10000127.BO:NGUYEN T NGOC CHINH.(CKRMNO: 036217081089836)NG UYEN THANH LIEM UNG HO QUY TU THIEN (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
J633 - 0009414 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01360002.DD:110817.SHGD:10000116.BO:DANG THANH NHAN.CHAU NHAN DA NANG CHUYEN TIEN C HO CHU TUAN
ZZ61 - 0003606 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 300.000đ Sender:01201001.DD:110817.SHGD:10000549.BO:NGUYEN VAN CUONG.TRE EM KHO KHAN
ZZ61 - 0003433 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:110817.SHGD:10001174.BO:DUONG THI MINH HANG.995217081100607 UNG HO CA C CHAU CHUC CAC CHAU HOC GIOI
J633 - 0033278 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ Sender:01604002.DD:110817.SHGD:10000665.BO:VU LE MAI.DONATION TO QTNVC CHARGEDETAILS OU R
YM25 - 0021193 TK chuyển đến 2017 11-08-2017 500.000đ //SAL110817YM25006//THANH TOAN NB PV, CTV 15.6-22.6.2017
0000 - 0000015 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 8.586.667đ 0000000615006584278T
VNCK - 0556023 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ IBVCB.1008170881557001.Nguyen Van Hieu chuyen tien
VNCK - 0554910 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170803453001.Quy tro ngheo vung cao Quy tro ngheo vung cao
CZ56 - 0000051 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 34.925.000đ MUNG SINH NHAT BAN NHAC COM CO THIT CUNG DOI BONG FC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0032578 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:100817.SHGD:18576841.BO:NGUYEN QUOC TRUNG.UNG HO QUY
4593 - 0006714 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 300.000đ /Ref:PALPM7025LZ{//}/Ref:PALPM7025LZ{//}LP VNM7025LZ UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO D.Vi CH UYEN:MR NGUYEN NGOC TOAN
ZZ61 - 0008686 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:100817.SHGD:10009062.BO:PHAM BICH NGOC.IBPHAM BICH NGOC CHUYEN KHOAN CH O QUY TRO NGHEO VUNG CAO
YP86 - 0006647 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ /Ref:P3258222501{//}/Ref:P3258222501{//}B/O:NGUYEN THI PHU HUONG HUONG NGUYEN UNG HO QUY T NVC
ZZ61 - 0008105 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:48304001.DD:100817.SHGD:10001906.BO:DO THI? TRAM ANH.NGOAI THUONG VIET NAM CN BA D INH
VNCK - 0506030 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 300.000đ IBVCB.1008170018610001.Ung ho Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0500754 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ IBVCB.1008170947448001.Le Thi Huong Giang 27 Lieu Giai, Ha Noi Ung ho CCT
ZZ61 - 0006018 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ Sender:79309001.DD:100817.SHGD:10000479.BO:PHAM HONG VAN.PHAM HONG VAN CT UNG HO COM CO TH IT
MBVP - 0117097 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ MBVCB9134331.ung ho truong hoc vung bi lu quet .CT tu 0451000299119 NGUYEN NGUYET MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0492615 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170131506002.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
VNCK - 0488486 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 110.000đ IBVCB.1008170611912001.H Quy com co thit
VNCK - 0487705 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 500.000đ IBVCB.1008170098764001.Bao Lam ung ho quy
VNCK - 0486256 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 1.000.000đ IBVCB.1008170487214003.Ung ho cac chau
VNCK - 0473947 TK chuyển đến 2017 10-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170892844002.chau Hung dong gop cung Com co thit
Vinh An TK chuyển đến 2017 09-08-2017 1.000.000đ bé Vinh và An
MBVP - 0997777 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ MBVCB9104296.ung ho.CT tu 0011004110267 NGUYEN THUY AN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0011870 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 3.000.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10014469.BO:NGUYEN TRUNG HOA.NGUYEN TRUNG HOA NGO MINH HI EN UNG HO Q3.2017
ZZ61 - 0011790 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10014257.BO:NGUYEN THI THU HUONG.NGUYEN THI THU HUONG UNG HO THANG 8.2017
VNCK - 0453340 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 2.000.000đ IBVCB.0908170072878002.Ung ho cac chau vung bi lu lut phia Bac Ung ho cac chau vung bi lu lut phia Bac Ung ho cac chau vung bi lu lut phia Bac
VNCK - 0449279 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170041743001.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0441365 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 200.000đ IBVCB.0908170899505002.Thuc Dang ung ho CCT T8/2017
VNCK - 0440823 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 11.050.000đ IBVCB.0908170634261002.Nguyen Viet Hung Cup mua thu 6/8/2017 JVNet 5tr,BFC 2tr,Cuuhs Le Hong Phong2tr,CCTFC2tr
MBVP - 0982887 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 100.000đ MBVCB.9083927.ung ho bua com cho cac e vung cao.CT tu ho thi bich toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0438917 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 10.000.000đ IBVCB.0908170499971001.Nguyen Viet Hung Cong ty cp Cau 12 Cty CP Cau 12 ung ho thong qua CCT BAND
J633 - 0028996 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:090817.SHGD:10006919.BO:HOANG DINH GIAP.(CKRMNO: 031217080986690)UNG HO CCT THANG 8/2017 (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0008659 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:090817.SHGD:10008590.BO:TRAN MINH TUAN.995217080954807 UG HO DONG BAO YEN BAI
J633 - 0022816 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10010080.BO:NGUYEN HOA BINH.UNG HO QUY, MONG QUY NGAY CANG PHAT TRIEN, GIUP DUOC NHIEU NGUOI NGHEO
VNCK - 0420125 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 1.000.000đ IBVCB.0908170145581001.ung ho
ZZ45 - 0008316 TK chuyển đến 2017 09-08-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:090817.SHGD:10009630.BO:NGUYEN THI TRANG.NGUYEN THI TRANG UNG HO QUY TR O NGHEO VUNG CAO