Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNFI - 0723993 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ 109314.261217.093456.PHAM THUY DUONG CHUYEN KHOAN CHO CAC BE VUNG CAO
VNCK - 0195725 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ IBVCB.2612170042311001.Thuc Dang ung ho CCT T12/2017
VNCK - 0185174 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 100.000đ IBVCB.2612170151278001.Ung ho Quy com co thit
VNCK - 0184877 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 1.620.000đ IBVCB.2612170059518002.Tap the GV+HS TT Anh ngu Aplus ung ho CCT
VNCK - 0165115 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ IBVCB.2612170217724002.Hoang Hanh TT VCN Thuy Phuong, BTL, HN Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0153481 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 50.000đ IBVCB.2612170456884002.Chuyen tien 01 cuon lich, CCC giao thua
VNCK - 0140389 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 500.000đ IBVCB.2612170102330001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0129927 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ IBVCB.2612170626085001.Giup cac be.
VNCK - 0114705 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ IBVCB.2612170671963003.Le Duc Trinh Kho khan
MBVP - 0992967 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 1.000.000đ MBVCB.26085952.ung ho quy.CT tu Pham Ba Ngoc toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0151642 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ MBVCB.26173091.abc.CT tu Be Bao Bao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ01 - 0007190 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 1.100.000đ Sender:01202002.DD:261217.SHGD:10006975.BO:LE THU HIEN.995217122655359 BAN KHCL BIDV UNG HO CT COM CO THIT
MBVP - 0130295 TK chuyển đến 2017 26-12-2017 200.000đ MBVCB.26139213.hoc tro ngheo vung cao.CT tu nguyen ba cao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0965896 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ IBVCB.2412170565553001.Merry Xmas !!!
VNFI - 0715003 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ 190003.251217.190003.Ung ho quy T12.2017
H521 - 0000222 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 400.000đ LE TRUNG THANH;THANG 11+T12.2017;
ZZ61 - 0017962 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 1.000.000đ Sender:01310001.DD:251217.SHGD:10029886.BO:VU THI CHAU QUYNH.UNG HO TRE EM VUNG CAO
VNCK - 0059345 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 40.000.000đ IBVCB.2512170960858002.Ung ho mua 1000 doi ung cho tre em Mu Cang Chai
J633 - 0050540 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 200.000đ Sender:01305001.DD:251217.SHGD:10000238.BO:NGUYEN QUOC DAT.TAI KHOAN TRICH NO: 17161484924 1790, NOI DUNG CHUYEN: UHTX T122017
VNCK - 0047516 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 50.000đ IBVCB.2512170709574001.Bui Quynh Van ung ho tre em vung cao
P567 - 0000061 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 9.085.000đ CONG TY NAM HAI UNG HO TIEN MUA CHAN CHO TRUONG DIN CHIN GD TIEN MAT
P567 - 0000058 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 100.000đ ANH LE THANH DAT CTY SIGMA UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
P567 - 0000057 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 1.000.000đ A. LE MINH PHU , SDT: 0912676068 UNG HO QUY TNVC GD TIEN MAT
VNCK - 0031526 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2512170856292002.Dao Thi Mai Hoa mong cac em du com, ao den truong
VNCK - 0028593 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 100.000đ IBVCB.2512170584382001.Tran Hoa Long Bien - Ha Noi Ung ho cac be vung cao
J633 - 0035533 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 200.000đ Sender:01311003.DD:251217.SHGD:18250805.BO:CAO VAN TUAN.UNG HO QUY
ZZ01 - 0007183 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 200.000đ Sender:01604003.DD:251217.SHGD:10001472.BO:CHU KHANH HUYEN.NHO CHU TUAN GUI CHO CAC EM VUN G CA UNG HO TRE EM VUNG CAO CHARGEDETAILS OUR
VNCK - 0019474 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ IBVCB.2512170125154004.Nguyen Van Trai Ha Noi Ung ho cac du an cho tre vung cao
J633 - 0015827 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ Sender:01310001.DD:251217.SHGD:10008618.BO:NGUYEN KIM CHI.NHO CHU TUAN HO TRO CAC EM VUNG CAO
ZZ61 - 0005532 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ Sender:79310001.DD:251217.SHGD:10004778.BO:DANG THI DIEU THUAN.COM CO THIT T12
ZZ61 - 0005500 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 4.000.000đ Sender:79310001.DD:251217.SHGD:10011651.BO:TRAN HUU DUY MINH.THANH TOAN DIEN TU
VNCK - 0984605 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ IBVCB.2512170534261001.Be Mai Anh ung ho Com Co Thit
J633 - 0011961 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 1.000.000đ Sender:01309001.DD:251217.SHGD:10004300.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.UYEN VA CHAU UNG HO TRE V UNG CAO
ZZ61 - 0004847 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ Sender:01307001.DD:251217.SHGD:10005240.BO:DANG THI MINH.IBCHO TANG
0595 - 0006093 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 1.000.000đ /Ref:P802315{//}/Ref:P802315{//}DINH KY CK LNH THONG THUONG: Nguyen Ngoc Bao Quyen - dong gop quy Com Co Thit DVC:NGUYEN NGOC BAO QUYEN
J633 - 0010405 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ Sender:79302001.DD:251217.SHGD:10000727.BO:DINH THI THUONG HUYE.(CKRMNO: 030217122483521)U NG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0003981 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 2.000.000đ Sender:01202002.DD:251217.SHGD:10001893.BO:DINH QUOC BIEN.995217122551355 MOT CHUT UNG H O CAC EM HOC SINH VUNG CAO
J633 - 0006130 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:251217.SHGD:10000093.BO:THIEU MAI HUONG.UNG HO HANG THANG CHO COM CO TH IT
MBVP - 0843238 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ MBVCB25855824.gui Quy.CT tu 0011002651377 DOAN VAN ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0973584 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 500.000đ IBVCB.2512170094707001.Dong Hoang Tp.hcm Ung ho com co thit thang 12/2017
VNCK - 0973165 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 2.200.000đ IBVCB.2512170831311001.Cac em hoc sinh nhom Star homeschool Ha Noi tang tre em vung cao
MBVP - 0837115 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 100.000đ MBVCB.25844502.ngheo kho, thieu thon, can tien di hoc.CT tu Pham Tran Truc Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
DD2760 - 0001303 TK chuyển đến 2017 25-12-2017 300.000đ AFT 0000000061000322247D000000006TRAN NAM THANH CT HO TRO TRE EM "COM CO
LE Thi Minh Tu TK chuyển đến 2017 23-12-2017 500.000đ
VNAF - 0024017 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 200.000đ IBAFT.2206170786208001.Ung Ho Quy Tro Ngheo Vung Cao
MBVP - 0706600 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 2.000.000đ MBVCB25633784.ung ho xay nha cho hoc sinh diem Hua Mun.CT tu 0011000662825 HOANG THUY ANH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0872043 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 200.000đ IBVCB.2312170485551002.Thai Ha Ung ho Quy Ung ho Quy
MBVP - 0718826 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 55.169đ MBVCB.25655872.sinh vien binh thuong.CT tu To Hong Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0845552 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 500.000đ IBVCB.2312170667583004.Duong Thi Thu Q9 TP.HCM ung ho thang 12
VNCK - 0854224 TK chuyển đến 2017 23-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2312170405285001.Em Yen chuyen tien an tet cho cac be