Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Anonymous TK chuyển đến 2017 11-12-2017 500.000đ ung ho quy
MBVP - 0343368 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 5.000.000đ MBVCB.23662786.ung ho qui CCT.CT tu Vu Hong Cuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0297704 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 1.000.000đ IBVCB.1012170489719002.Mau Thu Huong dong gop Qui com co thit
VNCK - 0288897 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 200.000đ IBVCB.1012170833299003.linhnguyen linhnguyen linhnguyen
VNCK - 0272831 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 500.000đ IBVCB.1012170695254001.Nguyen Hai Thanh Quan 2, Tp.hcm ung ho quy Tro ngheo vung cao
VNVT - 0880057 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 500.000đ VCBVT.841689923635.CT tu 0451001579771.DONG MINH TUAN sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171210232283719.VNVT20171210880057.Ung ho quy com co thit. tran trong
VNFI - 0283532 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 200.000đ 233175.101217.075642.Em ten ung ho tien sua thang 11.2017
VNCK - 0259803 TK chuyển đến 2017 10-12-2017 300.000.000đ IBVCB.1012170711746001.Nhom lua yeu thuong, YenBai2017. Ung ho cac chau vung lu TT Nghia Lo & H. Tram Tau
VNCK - 0164500 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.002đ IBVCB.0812170308389001.98ra9 8r9a8f 83raf
VNCK - 0228481 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170091330003.bui thao minh ha noi quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0211449 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0912170584039002.Nha Tue, Quang Huy, Quang Khoi ung ho cac anh chi vung cao
VNFI - 0272746 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 20.000đ 533985.091217.114346.Thanh toan tien ship don hang 101357
VNCK - 0216341 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912171002834001.ch giang ha noi ung ho quy com co thit
VNCK - 0188478 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 300.000đ IBVCB.0912170207833004.Do Huy Quang Ha Noi Ung ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0195153 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0912170783755001.Pham Thi Minh Long Bien - Ha Noi Khong cu the
VNCK - 0214880 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170227506002.Ba Kieu Lan Be Ngoc Nhu - Binh Phuoc Giup be den truong
MBVP - 0292584 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ MBVCB23581726.Ung ho Com co thit thang 12/2017.CT tu 0071000619908 PHAM PHUC KHANH MINH toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0166023 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 800.000đ IBVCB.0912170452293001.Vu Thanh Hai Ung Ho quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0161525 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 3.300.000đ IBVCB.0812170807385001.Phan Thanh Quan 306F/12 T2 KV5, P. An Khanh, Q. Ninh Kieu, TP. CanTho Tro ngheo vung cao
VNCK - 0220175 TK chuyển đến 2017 09-12-2017 200.000đ IBVCB.0912170340544001.Mr Son Ha Noi Ung ho cac chau
ZZ61 - 0012034 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ Sender:01201001.DD:081217.SHGD:10018184.BO:DO QUOC DUNG.DO QUOC DUNG, DIA CHI SO 2, NGO 11 9, TRUNG KINH, TRUNG HOA, CAU GIAY, HA NOI. DONG GOP QUY CHUONG TRINH COM CO THIT
D439 - 0005926 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ IBPS/SE:79302001.DD:081217.SH:10005068.BO:LE THI PHUONG DONG.(CKRMNO: 110217120886104)LE P HUONG DONG UNG HO (NHH: VIETCOMBANK BA DINH-)
J633 - 0010207 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:081217.SHGD:10001098.BO:NGUYEN DANG QUANG.DONG HANH CUNG QUY COM CO THI T 12.17 T1800
XC92 - 0000113 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 20.000.000đ NGUYEN THI QUYEN BAC NHAT;pham ung ho tro ngheo vung cao;
VNFI - 0258782 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ 121211.081217.165953.Ung ho chuong trinh
VNCK - 0092979 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170822178001.Quynh An Tran Tu Binh cac tre em vung cao
VNCK - 0040059 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170343941004.2 ban Khoi + Nguyen ung ho cct cct
VNCK - 0054191 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0812170185645001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0204900 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ MBVCB.23446743.Qui TNVC.CT tu Gia dinh Duong Tuyet HY DH MD toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0012359 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 100.000đ Sender:01310001.DD:081217.SHGD:10023097.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
MBVP - 0182787 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ MBVCB.23415406.kho khan.CT tu anh minh toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0257055 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ 465676.081217.161332.Ung ho quy tro ngheo vung cao
KP87 - 0000016 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ DINH THI THU CUC;HUNG YEN;NT;
J633 - 0029272 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 100.000đ Sender:01359001.DD:081217.SHGD:10000593.BO:DO VAN HUY.BCIN:FT1734270096:VAN HUY CK UNG HO QUY COM CO THIT
J619 - 0528885 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ FTF.CN:9704366812696805013.FrAcc:0531002538636 .ToAcc:0611001917137
J633 - 0055421 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:081217.SHGD:10010354.BO:CAO TIEN CUONG.CK
ZZ01 - 0004794 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 9.100.000đ Sender:01202002.DD:081217.SHGD:10003347.BO:UONG PHUONG LAN.995217120803540 PHUONG TA CKH
MBVP - 0186573 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ MBVCB23420768.yeu cac em.CT tu 0061001096429 NGUYEN HONG QUAN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0119177 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170061152003.ao am vung cao
VNCK - 0015136 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170654308001.tiktok SG ungho
VNCK - 0017679 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ IBVCB.0712170481408001.Nhom OMD Saigon Ung ho quy Com Co Thit
MBVP - 0180379 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 3.000.000đ MBVCB23412037.NGO DUC TRUNG 0915533553. Ung ho Quy tre em ngheo vung cao.CT tu 0021000597599 NGO DUC TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
YW11 - 0000065 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 200.000đ HOANG NGOC UNG HO COM CO THIT GD TIEN MAT
D439 - 0005190 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 1.000.000đ IBPS/SE:79309001.DD:081217.SH:10000588.BO:BUI THANH LONG.UNG HO CHO CAC EM VUNG CAO
VNCK - 0108806 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 300.000đ IBVCB.0812170951528001.Hoa Ung ho quy com co thit.
VNCK - 0058748 TK chuyển đến 2017 08-12-2017 500.000đ IBVCB.0812170287791005.Misa Nguyen Q8 ung ho cac be vung cao
ZZ01 - 0005737 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:071217.SHGD:10004741.BO:NGUYEN THI THU HOA.995217120704497 CT
VNFI - 0217767 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 200.000đ 941410.071217.133517.Ung ho quy tro ngheo vung cao hongc hu FT17341080005289
VNCK - 0964017 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 500.000đ IBVCB.0712170166712004.Chu Thi Tuyen GD CONG TY PHU GIA UNG HO
VNCK - 0964900 TK chuyển đến 2017 07-12-2017 4.500.000đ IBVCB.0712170735924006.CHU THI TUYE GD CTY PHU GIA UNG HO