Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0685410 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 200.000đ IBVCB.2010170813778001.Nguyen Thi Tu Quyen 24 Tran Binh Trong, P8, Vung Tau Quy com co thit
VNCK - 0683897 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ IBVCB.2010170165148001.B D K Ung ho CT CCT
ZZ61 - 0010193 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:201017.SHGD:10014846.BO:DANG THI MINH.IBDANG THI MINH CHUYEN KHOAN CHO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0675797 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ IBVCB.2010171037826003.Tran Ngoc Minh Tro ngheo vung cao Tro ngheo vung cao
Z532 - 0000100 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 5.000.000đ CONG TY CO PHAN CUNG UNG LD VA TM HAI PHONG UNG HO QUY COM CO THIT-TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
ZZ61 - 0008049 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 1.000.000đ Sender:01201003.DD:201017.SHGD:10005659.BO:NGUYEN THI THU THUY.NGUYEN THI THU THUY UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0008003 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 300.000đ Sender:01202001.DD:201017.SHGD:10007573.BO:DANG XUAN HIEN.995217102053824 UNG HO QUY
MBVP - 0549984 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 1.000.000đ MBVCB16759631.Minh Anh mua cam cua co Xuan de ung ho CCT.CT tu 0611001527911 DO THUY HANG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0651926 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 300.000đ IBVCB.2010171031014001.Xin tang Quy
J633 - 0015777 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:201017.SHGD:10000784.BO:BUI THI NHU QUYNH 0127288.NGO THI ANH TUYET UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
VNCK - 0637324 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 200.000đ IBVCB.2010170183761001.Ung ho tre em ngheo vung cao
ZZ61 - 0005782 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 400.000đ Sender:01314001.DD:201017.SHGD:10000628.BO:LE THI BICH PHUONG.UNG HO CAC CHAU HOC SINH VUN G CAO
VNCK - 0636623 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 200.000đ IBVCB.2010170014421003.Ung ho Tro ngheo Tro ngheo vc
ZZ61 - 0004966 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ Sender:79307006.DD:201017.SHGD:10004642.BO:TRAN CHAU KIM LONG.IBUNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO COM CO THIT
VNCK - 0628089 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 500.000đ IBVCB.2010170075841001.NHH Vung cao Tre em
ZZ49 - 0003374 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 100.000đ Sender:79305001.DD:201017.SHGD:10000040.BO:LE THI TRUC LE.NHH: NH NGOAI THUONG VIET NAM (V IETCOMBANK) CN BA DINH,HA NOI,NOI DUNG CHUYEN: IT THOI NHUNG DEU DAN
VNVT - 0681417 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 100.000đ VCBVT.841649587927.CT tu 0011004199229.NGUYEN BICH NGOC sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171020210216995.VNVT20171020681417.com co thit
VNCK - 0621935 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 300.000đ IBVCB.2010170783951001.Tran Thu Hoai Ha Noi Ca nhan
VNCK - 0614664 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 300.000đ IBVCB.2010170790725001.Quynh anh Bac Tu Liem Ung ho quy
MBVP - 0516564 TK chuyển đến 2017 20-10-2017 200.000đ MBVCB.16690368.UHTX.CT tu Phuong Phuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0580266 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 500.000đ IBVCB.1910170445914001.Le thu phuong Hoang hoa tham, hn quy com co thit
MBVP - 0425652 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ MBVCB.16553849.tre em ngheo.CT tu hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0477245 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ MBVCB.16630402.ung ho chuong trinh Com co thit.CT tu vo thuong thuong toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0522232 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 500.000đ IBVCB.1910170249061002.Cao Duy Hanoi For highland kids
VNCK - 0522541 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 300.000đ IBVCB.1910170191497001.A Thien A ung ho
VNCK - 0555209 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ IBVCB.1910170221986001.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
ZZ61 - 0007234 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:191017.SHGD:10006641.BO:NGUYEN THI THU HA.995217101953778 UNG HO THAN G 10
VNCK - 0593316 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ IBVCB.1910170511723004.Minh Vung tau Ung ho tro ngheo vung cao
VNFI - 0234296 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 2.000.000đ 205519.181017.212341.NGUYEN TRONG DUY TAM chuyen Quy Com Co Thit
VNFI - 0246601 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ 272269.191017.160704.Ung ho cac chau
ZZ61 - 0005226 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 2.000.000đ Sender:79314001.DD:191017.SHGD:10000086.BO:NGUYEN THI HA HUYEN.UNG HO COM CO THIT
ZZ61 - 0005905 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 200.000đ Sender:01314001.DD:191017.SHGD:10000078.BO:LE THAI SON.LE THAI SON, DIA CHI CAN HO 2511 TO A R6 KHU DO THI ROYAL CITY , 72A NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI UNG HO QUY.
ZZ61 - 0006223 TK chuyển đến 2017 19-10-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:191017.SHGD:10007102.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
VIET HOANG TK chuyển đến 2017 18-10-2017 500.000đ
VNCK - 0383900 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 500.000đ IBVCB.1810170710377003.NGUYEN THUY VAN TP. HCM Gop phan giai quyet kho khan cho dong bao mien cao
VNCK - 0392834 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 500.000đ IBVCB.1810171045039002.Dao Thi Hoang Lan UHTX com co thit
VNCK - 0400455 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 100.000đ IBVCB.1810170921783001.ung ho TNVC
VNCK - 0401192 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 5.000.000đ IBVCB.1810170988427005.Nguyen Thi Hue Nha so 8 ngo 123 Hoang Quoc Viet Ha Noi Ung ho quy com co thit
VNCK - 0404784 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 4.000.000đ IBVCB.1810170006714001.Em Trieu + Hung ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao
VNCK - 0421989 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 200.000đ IBVCB.1810171044088001.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
VNCK - 0443549 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 200.000đ IBVCB.1810170789370001.BE KHOAI PHUC LAM UNG HO QUY
VNCK - 0445236 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 2.000.000đ IBVCB.1810170596840009.hai yen - Cadi phunghia Ngo 109 truong chinh Ung ho quy thang 9-10
VNFI - 0222469 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 1.000.000đ 262637.181017.100930.Cong Ty Hung Vuong ung ho cac be vung cao
ZZ01 - 0003371 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 3.000.000đ Sender:01202001.DD:181017.SHGD:10001167.BO:DANG THI HAI LINH.995217101801045 LINH DANG C K TIEN UNG HO QUY 6 THANG CUOI NAM
ZZ01 - 0004691 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 3.000.000đ Sender:01202001.DD:181017.SHGD:10004047.BO:LY HONG HANH.995217101802583 COM CO THIT THAN G 10
ZZ61 - 0007450 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:181017.SHGD:10008989.BO:TRINH VAN HUNG.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO CO M CO THIT
RA23 - 0000062 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 1.000.000đ DO QUANG HUNG - CTY CPXD J-TECH HO TRO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0004111 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 500.000đ Sender:01311001.DD:181017.SHGD:18361115.BO:VU LINH DAN.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
J633 - 0005044 TK chuyển đến 2017 18-10-2017 500.000đ Sender:79202002.DD:181017.SHGD:10000528.BO:HOANG HAI YEN.UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT
Anonymous TK chuyển đến 2017 17-10-2017 1.000.000đ