Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
VNCK - 0260430 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 500.000đ IBVCB.1708170055909003.Nguyen Thi Hoang phuong Ung ho chung
B247 - 0006779 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 500.000đ /Ref:P694508{//}/Ref:P694508{//}Lan Luong 200k Le Nhung 300k ung ho tro ngheo D.Vi CHUYEN: LUONG THI LAN
VNCK - 0199215 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 150.000đ IBVCB.1708170028328001.Nguyen Hoang Yen 1/152/29 Hoang Quoc Viet, Ha Noi Quy com co thit
9588 - 0005587 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 500.000đ IBPS/SE:79201001.DD:170817.SH:10001780.BO:NINH VIET DUNG.UNG HO TRE NGHEO VUNG CAO
ZZ61 - 0003901 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:170817.SHGD:10001425.BO:NGUYEN DUC THU.UNG HO CCT
ZZ61 - 0003672 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 200.000đ Sender:01201001.DD:170817.SHGD:10000050.BO:LE THUY LINH.UNG HO QUY TNVC
VNCK - 0185302 TK chuyển đến 2017 17-08-2017 500.000đ IBVCB.1708170733377004.NGUYET LAM TUE LAM HA LINH HN TNVC
MBVP - 0532475 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 500.000đ MBVCB.9751786.ung ho vao quy.CT tu thi toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0121047 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ IBVCB.1608170043792001.Ngoc Tu (Long Bien) Ung ho Quy Tro ngheo vung cao
ZZ61 - 0008577 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ Sender:01348002.DD:160817.SHGD:10001638.BO:MR HA VAN HAI.KG CHUONG TRINH CCT
ZZ01 - 0005613 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 500.000đ Sender:01202001.DD:160817.SHGD:10005495.BO:CHAU THI LAN THANH.995217081603219 DG QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0087754 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ IBVCB.1608170062264002.Nguyen Thi Kim Oanh 8 Tran Hung Dao Ha Noi Them mieng thit vao bua com cho cac con
A867 - 0000019 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 3.300.000đ NHOM 5 HOC SINH VIET NAM TAI DH MASSEY-NEW ZEALAND UNG HO QUY GD TIEN MAT
A867 - 0000018 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ CHAU AN PHUC UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO GD TIEN MAT
J633 - 0009882 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:160817.SHGD:10002187.BO:TRUONG THI HONG HANH.(CKRMNO: 040217081686040)B E NGOC MINH UNG HO CHUONG TRINH COM CO THIT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ01 - 0003673 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 600.000đ Sender:79310001.DD:160817.SHGD:10001357.BO:TON NU CAM LY.LY DUONG UNG HO TRE EM NGHEO VUNG CAO
RY51 - 0000039 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 200.000đ NGUYEN THI TUYET MINH UNG HO QUY TRO NGHEO CUNG CAO THANG 8.2017
ZZ02 - 0004909 TK chuyển đến 2017 16-08-2017 1.000.000đ Sender:01314001.DD:160817.SHGD:10000016.BO:LE THI HONG HA.NGUYEN VAN TRUONG HAI PHONG UNG HO COM CO THIT
VNCK - 0941121 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 3.000.000đ IBVCB.1408170625481001.Mr. Hoang The Trung tai acc trunghoangthe204@yahoo.com.vn nho CCT thu xep giup TNVC vao nam hoc moi 2017-2018. Thks
MBVP - 0397438 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 500.000đ MBVCB9553652.gop quy T8.CT tu 0611001901859 pham thi minh phuong toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0468654 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 200.000đ MBVCB9657654.ungho.CT tu 0541000289677 NGUYEN VAN HUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0038097 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 1.000.000đ IBVCB.1508170778331002.CAO MINH PHUONG UHTX - T07.2017
VNCK - 0025963 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 100.000đ IBVCB.1508170676031002.Giang Quang to 2 khu 2 uong bi, quang ninh chuong trinh chung cua Quy
J633 - 0034018 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 400.000đ Sender:01309001.DD:150817.SHGD:10008145.BO:LE VIET THAI HUY.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0012401 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 1.260.000đ IBVCB.1508170022429001.Phong ke toan Cang Hai an Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0999623 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 200.000đ IBVCB.1508171006024001.X UNG HO CTT
VNCK - 0986471 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 1.100.000đ IBVCB.1508170421488002.Fh2411 Hochiminh Ung ho quy com co thit
VNCK - 0983764 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 500.000đ IBVCB.1508170764834001.Nguyen Bich Ngoc 521 Kim Ma, Hanoi Ung ho Quy Com co thit
VNCK - 0977443 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 300.000đ IBVCB.1508170702144001.TofusHouse 27/106 Chua Lang COM CO THIT
5330 - 0000048 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 20.000.000đ DUONG MINH VU UNG HO QUY GD TIEN MAT
VNCK - 0965497 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 250.000đ IBVCB.1508170061972001.
VNCK - 0965338 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 300.000đ IBVCB.1508171007252001.
B247 - 0006050 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 500.000đ /Ref:P690786{//}/Ref:P690786{//}Ung ho CCT D.Vi CHUYEN:NGUYEN HAI TRIEU
J633 - 0008512 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 200.000đ Sender:79302001.DD:150817.SHGD:10002067.BO:NGUYEN THI QUYNH MAI.(CKRMNO: 110217081487821)N GUYEN NGOC TUE LAM UNG HO CCT (NHH: VIETCOMBANK BA DINH )
ZZ61 - 0004648 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 200.000đ Sender:01311001.DD:150817.SHGD:18617596.BO:NGUYEN DUC QUYNH ANH.QUYNH ANH UNG HO QUY TRO N GHEO VUNG CAO
VNCK - 0961822 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 500.000đ IBVCB.1508170185470006.Truong Thi nhi chuyen tien ung ho hang thang
ZZ61 - 0004267 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 100.000đ Sender:79314001.DD:150817.SHGD:10000084.BO:NGUYEN MINH TAN.CHOCOMARUSAM UNG HO QUY 09699 71955 0898463359
J633 - 0007122 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 500.000đ Sender:01309001.DD:150817.SHGD:10001843.BO:LAI CAO KHUONG.LAI CAO KHUONG UNG HO QUY TRO NG HEOVUNG CAO THANG 5 NAM 2017
J633 - 0005461 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 300.000đ Sender:79307006.DD:150817.SHGD:10001423.BO:TRINH THI THANH HA.VCB HA NOI . VAO QUY COM CO THIT CHO TRE EM
6150 - 0156843 TK chuyển đến 2017 15-08-2017 100.000đ PT..NGUYEN DUC HIEP.20170815.083044.Transfer for PT.QuyTroNgheoVungCao.
ZZ61 - 0015505 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:140817.SHGD:10022976.BO:NGUYEN THUY MINH.GUI NHAN DAN BI LU QUET YEN BA I
ZZ61 - 0015040 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 200.000đ Sender:01202001.DD:140817.SHGD:10017168.BO:TRUONG THI HUYEN.995217081459889 UNG HO QUY T RO NGHEO VUNG CAO
VNCK - 0885340 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 100.000đ IBVCB.1408170560722002.Nguyen Ba Long 7A/141 Nguyen Ngoc Nai Ung ho tre em vung cao
VNVT - 0664473 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 200.000đ VCBVT.84989100989.CT tu 0071001456963.NGUYEN TRUONG SON sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.170814217324620.VNVT20170814664473.tang cac em
ZZ61 - 0010392 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 900.000đ Sender:01201001.DD:140817.SHGD:10007743.BO:PHAM THI QUYEN.UNG HO CCT Q3 17
ZZ01 - 0006361 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 500.000đ Sender:01202002.DD:140817.SHGD:10000705.BO:PHAM MINH PHUONG.UNG HO QUY
ZZ61 - 0006710 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 3.000.000đ Sender:01616002.DD:140817.SHGD:10000375.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN JULY
VNCK - 0849375 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 300.000đ IBVCB.1408170776574001.Hoa Ung ho tre em vung cao
ZZ61 - 0006370 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 100.000đ Sender:79310001.DD:140817.SHGD:10002167.BO:DINH XUAN HUNG.UNG HO QUY
VNCK - 0842768 TK chuyển đến 2017 14-08-2017 2.000.000đ IBVCB.1408170311010001.Ung Ho Quy tro ngeo Vung Cao