Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
J633 - 0003701 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 8.000.000đ Sender:01311001.DD:311217.SHGD:18397905.BO:NGHIEM PHUONG NHI.THAN TANG T9 T10 T11 T12
VNCK - 0834969 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 2.200.000đ IBVCB.3112170930887003.Co Nguyen Thi My Dung, Houston Texas, USA ung ho Quy hoc tro ngheo vung cao
MBVP - 0669594 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ MBVCB.27016865.Nho Quy tu dieu chinh.CT tu Ngo Thuy toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
MBVP - 0631585 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ MBVCB.26937161.ung ho ao am cho tre em vung cao.CT tu AnhDVV toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNVT - 0917321 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 300.000đ VCBVT.84983438766.CT tu 0011002582967.NGUYEN THI LE PHUONG MAI sang 0611001917137.QUY TRO NGHEO VUNG CAO.171231211502774.VNVT20171231917321.mong com se co thit
ZZ61 - 0003271 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 100.000đ Sender:01310001.DD:311217.SHGD:10002740.BO:TRAN TRUNG.COM CO THIT
VNCK - 0844285 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 2.400.000đ IBVCB.3112170614809001.Nhi gop CCT 2017 Nhi gop CCT 2017
VNCK - 0793570 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 2.000.000đ IBVCB.3112170971118001.Cu Tun va Co Tet ung ho cac ban
VNCK - 0798389 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ IBVCB.3112170448309001.Trinh Ung ho dinh ky
MBVP - 0649848 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ MBVCB26974678.Ung ho quy Tro Ngheo Vung Cao - Nong Hai Yen.CT tu 0021000372864 NONG HAI YEN toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
ZZ61 - 0003168 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ Sender:01321001.DD:311217.SHGD:10000146.BO:NGO THI HUYEN NGOC.UNG HO QUY TRO NGHEO VUNG CA O
VNFI - 0907829 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 2.000.000đ 987014.311217.224849.AGRIBANK Tran Quang Anh ung ho cac em hs vung cao
VNFI - 0896880 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 600.000đ 991208.311217.095129.Ung ho cac be vung cao FT17364789233007
MBVP - 0652994 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ MBVCB26980794.Ung ho com co thit.CT tu 0141000837084 TRAN MANH CUONG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
XH99 - 0058814 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 5.000.000đ FTF.CN:9704366806272578010.FrAcc:0071000701764 .ToAcc:0611001917137
25D2 - 0001897 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 400.000đ FTF.CN:9704366801319233034.FrAcc:0071003087152 .ToAcc:0611001917137
DD4400 - 0261668 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 209.729đ Tra lai tien gui/Interest paid
VNCK - 0824999 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 1.000.000đ IBVCB.3112170156891001.Thao ung ho quy TNVC
VNCK - 0846822 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 500.000đ IBVCB.3112170119259004.Dang Kieu Trang/ Dang Bao Anh ung ho quy tro ngheo vung cao
8916 - 0004195 TK chuyển đến 2017 31-12-2017 1.000.000đ FTF.CN:9704366800839254017.FrAcc:0081000182641 .ToAcc:0611001917137
Phạm Thu Huyền TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ
ZZ61 - 0017875 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 650.000đ Sender:01201001.DD:291217.SHGD:10018742.BO:NGUYEN THI HUONG TRA.TRA QUYEN UNG HO QUY TNVC
VNCK - 0625410 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ IBVCB.2912170129874003.Thuy Phuong-Trung Dao Chuyen den Quy Com co thit
VNCK - 0625254 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ IBVCB.2912170702938005.Tran Trung Kien abc abc
VNCK - 0625031 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ IBVCB.2912171025730002.Ung Ho tre em den truong
H379 - 0000143 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 2.500.000đ cn cty mk ung ho chuong trinh "com co thit" quy hoc tro ngheo vung cao thang 12/2017
MBVP - 0469503 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 1.000.000đ MBVCB26664143.2 chau An Nam.CT tu 0021000767371 NGUYEN BAO TRUNG toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
VNCK - 0599495 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 2.000.000đ IBVCB.2912170136170002.Quy TNVC Quy TNVC Quy TNVC
ZZ61 - 0011535 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ Sender:48304001.DD:291217.SHGD:10002879.BO:NGUYEN HUYEN PHUONG THAO.UNG HO AO AM CHO CAC B E TAI NGOAI THUONG VIET NAM CN BA DINH
MBVP - 0440313 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 300.000đ MBVCB.26620586.TNVC.CT tu Truong Thanh Hai toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
ZZ61 - 0009893 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 3.000.000đ Sender:01616002.DD:291217.SHGD:10001940.BO:CONG TY TNHH H&P LOGIS VIET NAM.CHARITY IN DECE MBER
J633 - 0020991 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ Sender:01310001.DD:291217.SHGD:10010933.BO:TRAN THANH BINH.DONG GOP NHO
H380 - 0000052 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 900.000đ nguyen bich ngoc 0975630789 nt-gia dinh chau ngoc ha ung ho "com co thit" GD TIEN MAT
J633 - 0017611 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 1.000.000đ Sender:79310001.DD:291217.SHGD:10008989.BO:VU DUC VUONG.UNG HO CAC BE VUNG CAO
J633 - 0016948 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ Sender:01309001.DD:291217.SHGD:10004253.BO:CAO TIEN CUONG.CK
VNCK - 0531651 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 5.000.000đ IBVCB.2912170325236001.Nguyen Thanh Duy ung ho quy Com co thit
J633 - 0012272 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ Sender:79334001.DD:291217.SHGD:10000520.BO:LE THI LAN ANH0486579.UNG HO COM CO THIT (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HA NOI BA DINH
J633 - 0011891 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 300.000đ Sender:79310001.DD:291217.SHGD:10005929.BO:BUI DUC KHANH.UNG HO CCT
VNCK - 0526313 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ IBVCB.2912170654234003.Do Ha Da Nang hoan canh kho khan o vung cao
VNCK - 0514284 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 300.000đ IBVCB.2912170678738001.LE MANH CUONG 0943368889 UNG HO COM CO THIT THANG 12 NAM 2017
VNCK - 0500148 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ IBVCB.2812170541496001.NGUYEN TRAN HUU AI 132-134 DONG KHOI, P.BEN NGHE, QUAN 1, TP.HCM Ung ho cac em nho vung cao T12.2017
VNCK - 0494740 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 1.000.000đ IBVCB.2812170780394001.Cuong ho tro cac be hoc sinh kho khan
MBVP - 0519685 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 3.000.000đ MBVCB26747240.ung ho CCT.CT tu 0011000581723 NGUYEN THI THU HA toi 0611001917137 QUY TRO NGHEO VUNG CAO.
MBVP - 0518834 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ MBVCB.26745626...CT tu . toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNFI - 0863549 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 200.000đ 822271.291217.191448.Em Ten ung ho tien sua thang 12.2017
MBVP - 0498472 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 70.000đ MBVCB.26708025.ung ho quy.CT tu phibao toi 0611001917137 Quy Tro ngheo vung cao (tien than Quy Com co thit).
VNCK - 0628668 TK chuyển đến 2017 29-12-2017 500.000đ IBVCB.2912170294252005.HanAn nguyen trung ngan com co thit
VNCK - 0360632 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 200.000đ IBVCB.2712170984207002.Ung ho chu Tuan Quy tro ngheo vung cao
VNCK - 0356136 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 500.000đ IBVCB.2712170132479002.Cao Khac Ba Ck thang 12/17 - Com Co Thit
VNCK - 0476730 TK chuyển đến 2017 28-12-2017 200.000đ IBVCB.2812170971747002.HH Tro ngheo vung cao